Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.57 Mb.
trang15/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.57 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

30,5

36Bỉm Sơn

1800
18

- Cổ Đam, TX Bỉm Sơn; Tam Diên, P. Đông Sơn – TX Bỉm Sơn (71,3 ha) X: 2221638; 2221929; 2222849; 2222550; 2222290; Y: 594259; 595004; 594289; 59920; 594150; 593860

-


-


(đã được CPKT còn lại 49 đủ cho cả 2 d/c )

-
Bỉm Sơn MR

2000

04….08

20Nghi Sơn 1

2150

-

22

- Trường Lâm, Trường Lâm - H. Tĩnh Gia

X: 2139.000; 2139.000; 2136.000; 2136.000; 2137.000; 2137.000Y: 572.000; 574.000; 574.000; 573.000; 573.000; 572.000

-

-

(đã được CP khai thác)

-Nghi Sơn 2

2150

05….08

21,5

- Trường Lâm, Trường Lâm, H. Tĩnh Gia

21,5

-

21,5

-Công Thanh 1

900

06….08

9

- Thanh Kỳ – Tân Trường – Trường Lâm, H. Tĩnh Gia

-

-

9

-Công Thanh 2

3600

10….11

36

- Thanh Kỳ – Tân Trường – Tân Trường – Trường Lâm, H. Tĩnh Gia

36

-

-

36
Quy hoạch thăm dũ cỏc mỏ cho dự ỏn XM theo QĐ 108:

+ Tây Thanh Hoá

- Cẩm Bình – H. Cẩm Thuỷ
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM có triển vọng:

- Minh Tiến, Quang Trung - H. Ngọc Lạc; Nông Cống - huyện Nông Cống

Nghệ An

3200
32
9

0

9

9Hoàng Mai

1400

-

14

- Quỳnh Vinh – H. Quỳnh Lưu

-

-

-

-Đô L­ương 1

900

06….08

9

- Long Sơn – H. Anh Sơn; X: 2092 403; 2092 967; 2092 822; 2092 629; 2092 651; 2092 061; 2092 262; Y: 535 491; 535 809; 536 119; 536 239 536 555; 536 217; 535 849

(đã được CP thăm dò)

-

9

-19/5 QK4

400

10….13

4

Mỏ sét Cẩm Sơn, sét Đập Cây Da: I (105 24 20; 20 20 15 ); II (105 24 30; 20 01 30); III (105 24 40 ; 20 01 20); IV (105 24 40; 20 01 10)

4

-

-

412/9 Anh Sơn

500

10….13

5

- Bắc Kim Nham 1 & 2 – H. Anh Sơn

Kinh độ: 105o03’ 42” – 105o 05 25” ; Vĩ độ: 18o 55’ 35”- 18o56’45”5

-

-

5
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

+ Đô Lương 2

- Long Sơn – H. Anh Sơn


Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM có triển vọng:

Tân An – huyện Tân Kỳ và xã Nghĩa Hóa - huyện Nghĩa Đàn.

Hà Tĩnh
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

- xã Sơn Tây – H. Hư­ơng Khê : Kinh độ : 1050 41’40 ằ – Vĩ độ : 180 1240

Quảng Bình

5300
53
25

14

3,5

35,5Sông Gianh 1

1400

02….05

14

- Mai Hóa – H. Tuyên Hóa ( 89 ha) : X : 1971.000; 1970.600; 1970.140; 1970.570; Y: 627.000; 629.000; 629.000; 627.000

-

-

(đã được cấp phép khai thác)

-Bố Trạch

1800

10….12

18

- Thọ Lộc – xã Sơn Lộc – H. Bố Trạch

18

-

-

18Sông Gianh 2

1400

10…..11

14

- Thọ Lộc, Xã Sơn Lộc – H. Bố Trạch

-

14

-

14Thanh Trường

350

10….13

3,5

- Phong Hoá - H Tuyên Hoá

3,5

-

-

3,5áng Sơn

350

…..10

3,5

- Mỏ sét Mai Hóa – xã Mai Hóa – H. Tuyên Hoá

- Kinh độ : 105049’00 - Vĩ độ : 17056103,5

-

3,5

-

Quảng Trị

350
3,5
3,5

0

3,5

0Quảng Trị

350

05….07

3,5

- Mỏ Cùa, X. Cam Chính -H. Cam Lộ (Kinh độ: 107o02’00”- Vĩ độ:16o47’35”)

3,5

-

3,5

-

Thừa Thiên Huế

3700
37
18

0

18

14Luksvaxi 1 & 2

500

-

5

- Văn Xá, TT Tứ Hạ - H Hương Trà

- Kinh độ : 1070 33’00 - Vĩ độ: 160 2623-

-

-

-

Luksvaxi d/c 3

450

05….08

4,5

4,5

-

4,5

-

Luksvaxi d/c 4

1000

08….09

10

10

-

10

-Đồng Lâm

1400

10…14

14

- Gồm 4 khối Phong Xuân (X: 1829250; Y: 750250)

-

-

-

14Long Thọ

350

05….07

3,5

- Long Thọ - xã Thuỷ Biều - TP Huế (Kinh độ: 107033’00 -Vĩ độ: 160 2623)

3,5

-

3,5

-
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

- Vinh Mỹ, Vinh Giang, Vinh Hư­ng – H. Nam Đông

- Kinh độ : 1070 39’21 - Vĩ độ: 160 0705Nam Trung Bộ

1400
14
14

0

0

14

Quảng Nam

1400
14
14

0

0

14Thạnh Mỹ

1400

10...14

14

An Điềm, xã Đại Lãnh - H. Đại Lộc (Kinh độ: 107054’ 35- Vĩ độ: 150 5044)

14

-

-

14

Tây Nguyên

350
3,5
3,5

0

0

3,5

Gia Lai

350
3,5
3,5

0

0

3,5Sông Đà Yaly

350

10...15

3,5

- Phú Thiện, H. Ayunpa - tỉnh Gia Lai

(Kinh độ : 1070 3754 -1070 4100"- Vĩ độ:140 1435-140 1914).

- Mô Rai, H. Sa Thầy – tỉnh Kon Tum (Kinh độ : 1070 3754" - 1070 4100" ; Vĩ độ : 140 1435-140 1914).


3,5

-

-

3,5

Đông Nam Bộ

3.400
34
0

0

0

0

Bình Ph­ước

2.000
40
0

0

0

0Bình Phư­ớc 1

2000

03….07

20

- Tà Thiết xã Lộc Thành – huyện Lộc Ninh ( 2,25 km2)

X: 1299 290; 1299 120; 1298 760; 1298 410; 1298 400; 1298 325; 1298 250; 1297 300; 1297 150; 1297 310; 1297 000; 1297 000; 1297 560;

Y: 657 565; 657 925; 657 750; 658 030; 658 175; 658 200; 658 325; 658 300; 658 125; 658 050; 657 770; 657 000; 656 720


-

-

(đã được CP khai thác)

-
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

+ Bình Phước 2:

- Tà Thiết xã Lộc Thành – huyện Lộc Ninh

Tây Ninh

1400
14
0

0

0

0Tây Ninh

1400

04….08

14

- Sroc Con Trăng – H. Tân Châu (Kinh độ: 10600700; Vĩ độ: 110 3830); X: 1287423; 1287143; 1286052; 1286452

Y: 657203; 657972; 657882; 656783-

-

(đã được CP khai thác)

-

ĐB Sông Cửu Long

5110
51
0

0

4,5

0

Kiên Giang

5110
69
0

0

4,5

0Hà Tiên 1+ 2

1500
15

- Hoà Điền, Núi Nai thị trấn Kiến Lư­ơng - H. Kiên Lương (0,58 km2);

X: 1135 375; 1135 375; 1136 110; 1136 110 ; Y: 457 710; 457 000; 457 000; 457 875-

-

(đang khai thác)

-Hà Tiên 2 - 2

1400

04....08

14

-

-

(đang KT)

-Hà Tiên - K.G

450

05....07

4,5

- Bình An, xã Bình An – H. Kiên Lương

-

-

4,5

-Holcim

1760

-

18

- Đá sét Bình Trị - Đá sét Tây Nam mỏ Bình Trị (33,5 ha): X: 1128.590; 1128.620; 1127.250; 1127.200; Y: 456.800; 457.050; 457.300; 457.050

-

-

(đang khai thác)

-

III. phụ gia xi măng

Tòan Quốc

89.440
490,4
420,7

0

339,6

129,6

ĐB.Sông Hồng

32,33
176,2
213,3

0

147,9

65,4
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương