Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.57 Mb.
trang18/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.57 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

4500
25

+ Puzolan Gia Quy, H. Long Đất: 7,5 triệu tấn.

+ Puzolan Núi Thơm, X. Long Tân, H. Long Đất: 6 tr. tấn (còn lại 3,6 tr. t).

+ Puzolan Long Phước, TX. Bà Rịa: 11,4 triệu tấn (còn lại 8,4 triệu tấn).

Tổng trữ lượng puzolan đã được cấp phép khai thác tại hai tỉnh còn lại 48,5 triệu tấn. Trữ lượng cần quy hoạch thăm dò, khai thác từ nay đến năm 2020 là 48,5 triệu tấn.

2. Quy hoạch thăm dò, khai thác:

a.Tại Bà Rịa – Vũng Tàu:

+ Núi Lá, xã Phước Tân, H. Xuyên Mộc (Toạ độ VN 2000: X: 1166.956; 1167.199; 1166.588; 1166.328; Y: 458.883; 459.286; 459.647; 459.236)

+ Núi Sò (Đồi Nước Nhĩ), H. Châu Đức (Toạ độ VN 2000: X: 1172203; 1172231; 1171431; 1171431; Y: 751354; 752229; 752228; 751353)


84

Trạm nghiền

Công Thanh 1900

06...08

5

85

Trạm nghiền

Công Thanh 23600

06...08

20

Bà Rịa – Vũng Tàu

1.200
6,5

86

Trạm nghiền

Cẩm Phả


1.200

03...08

6,5

Long An

800

08…09

4,5

QH thăm dò: 34,5 ha

-

QH khai thác

-

QH thăm dò: 70 ha

-

QH khai thác

-

87

Trạm nghiền

Luksvaxi d/c 4800

08…09

4,5

+ Puzolan Giao Ninh, Xã Bình Trung, H. Châu Đức - Bà Rịa – Vũng Tàu.

X: 1175000; 1175000; 1174650; 1173850; 1173850; Y: 75100; 751400; 751680; 751680; 751000. Trữ lượng mỏ là 27,77 triệu tấn; đã cấp khai thác 15,5 triệu tấn; cònlại 12,2 triệu tấn). Quy hoạch khai thác 6,5 triệu tấn (còn lại 5,7 triệu tấn).Mỏ đã được

thăm dò


-

-

6,5

Kiên Giang

5910
29,1


b. Tại Đồng Nai:

+ Puzolan Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. Trữ lượng mỏ 55,1 triệu tấn; đã cấp khai thác 8,5 triệu tấn; còn lại 46,6 triệu tấn. Quy hoạch khai thác: 42,5 triệu tấn (còn lại 4,1 triệu tấn).
Mỏ đã được

thăm dò


-

42

-

88

Hà Tiên 1+ 2

1500
8

89

Hà Tiên 2-2

1400

04...08

7,6

90

Holcim

1760
11

91

Hà Tiên - K.G

450

05....07

2.5
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương