TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016) Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanhtải về 51.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích51.79 Kb.
#1349
TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016)

Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanh

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Qùy

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học hát bài Bầu trời xanh

2. Kĩ năng:

- Biết hát theo giai điệu và lời ca.

- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

* Biết gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca.

3. Thái độ:- Gd cho hs yêu hòa bình

II.Chuẩn bị:

Gv: Máy nghe, đĩa lớp 1, đàn oocgan, bảng phụ lời ca.

Hs: sgk,nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của gv

Hoạt động của hs

1. Ổn định lớp: (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( lồng ghép)

3. Bài mới: (30 ph)

a. Hoạt động 1(20 ph) Dạy hát

- Gv giới thiệu tên bài hát, tác giả, nội dung bài.

- Gv mở băng hoặc hát mẫu

- Đọc lời ca theo tiết tấu.

- Dạy hát từng câu.

- Ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân

- Nhận xét, sửa sai

b. Hoạt động 2 (10 ph) Hát kết hợp gõ đệm.

- Gv hướng dẫn hs gõ đều.Em yêu bầu trời xanh xanh...

x x x x


- Hướng dẫn hs năng khiếu gõ đệm theo phách, tiết tấu.

Em yêu bầu trời xanh xanh...

> I > I


x x x x x x

- Cho ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Nhận xét.

4. Củng cố - dặn dò: (4 ph)

- Cho hs nhắc lại tên bài hát, tác giả.

- Gv nêu ý nghĩa của bài hát.

- Gv đệm đàn cho hs ôn lại bài hát.

- Dặn hs ôn lại bài hát ở nhà.- Hs ngồi ngay ngắn.

- Nghe giới thiệu bài


- Nghe bài hát mẫu.

- Đọc lời ca theo tiết tấu.

- Tập hát từng câu.

- Ôn luyện theo hướng dẫn.

- Hs hát kết hợp gõ đều

- Hs năng khiếu gõ phách, tiết tấu.

- Ôn luyện theo hướng dẫn

- Trả lời

- Nghe và ghi nhớ.

- Cả lớp hát ôn

- Nghe dặn dò.


Lớp 2

Tiết 19 Học hát: Bài Trên con đường đến trường

Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học hát bài Trên con đường đến trường

2. Kĩ năng:

- Biết hát theo giai điệu và lời ca.

- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

* Biết gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca.

3. Thái độ:- Gd cho hs yêu phong cảnh thiên nhiên

II.Chuẩn bị:

Gv: Máy nghe, đĩa lớp 2, đàn oocgan, bảng phụ lời ca.

Hs: sgk,nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động:


Hoạt động của gv

Hoạt động của hs

1. Ổn định lớp: (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( lồng ghép)

3. Bài mới: (30 ph)

a. Hoạt động 1(20 ph) Dạy hát

- Gv giới thiệu tên bài hát, tác giả, nội dung bài.

- Gv mở băng hoặc hát mẫu

- Đọc lời ca theo tiết tấu.

- Dạy hát từng câu.

- Ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân

- Nhận xét, sửa sai

b. Hoạt động 2 (10 ph) Hát kết hợp gõ đệm.

- Gv hướng dẫn hs gõ đều.Trên con đường đến trường...

x x xx


- Hướng dẫn hs năng khiếu gõ đệm theo phách, tiết tấu.

Trên con đường đến trường...

> I >I


x x x x x

- Cho ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Nhận xét.

4. Củng cố - dặn dò: (4 ph)

- Cho hs nhắc lại tên bài hát, tác giả.

- Gv nêu ý nghĩa của bài hát.

- Gv đệm đàn cho hs ôn lại bài hát.

- Dặn hs ôn lại bài hát ở nhà.- Hs ngồi ngay ngắn.

- Nghe giới thiệu bài


- Nghe bài hát mẫu.

- Đọc lời ca theo tiết tấu.

- Tập hát từng câu.

- Ôn luyện theo hướng dẫn.

- Hs hát kết hợp gõ đều

- Hs năng khiếu gõ phách, tiết tấu.

- Ôn luyện theo hướng dẫn

- Trả lời

- Nghe và ghi nhớ.

- Cả lớp hát ôn

- Nghe dặn dò.


Lớp 3 Tiết 19 Học hát: Bài Em yêu trường em

Nhạc và lời:Hoàng Vân

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học hát bài Em yêu trường em

2. Kĩ năng:

- Biết hát theo giai điệu và lời 1.

- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

* Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Hoàng Vân.

* Biết gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca.

3. Thái độ:- Gd cho hs yêu quí thầy cô, bạn bè, trường lớp.II.Chuẩn bị:

Gv: Máy nghe, đĩa lớp 3, đàn oocgan, bảng phụ lời ca.

Hs: sgk,nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động:


Hoạt động của gv

Hoạt động của hs

1. Ổn định lớp: (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( lồng ghép)

3. Bài mới: (30 ph)

a. Hoạt động 1(20 ph) Dạy hát

- Gv giới thiệu tên bài hát, tác giả, nội dung bài

- Bài hát Em yêu trường em của nhạc sĩ Hoàng Vân nói lên tình cảm của các em đối với ngôi trường, thầy cô và bạn bè.

- Gv mở băng hoặc hát mẫu

- Đọc lời 1 theo tiết tấu.

- Dạy hát từng câu.

- Ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân

- Nhận xét, sửa sai

b. Hoạt động 2 (10 ph) Hát kết hợp gõ đệm.

- Gv hướng dẫn hs gõ đều.

Em yêu trường em với bao bạn thân...

x x xx x x xx...

- Hướng dẫn hs năng khiếu gõ đệm theo phách, tiết tấu.

Em yêu trường em với bao bạn thân...

> I >I > I >I...

x x x x x x x x...

- Cho ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Nhận xét.

4. Củng cố - dặn dò: (4 ph)

- Cho hs nhắc lại tên bài hát, tác giả.

- Gv nêu ý nghĩa của bài hát.

- Gv đệm đàn cho hs ôn lại bài hát.

- Dặn hs ôn lại bài hát ở nhà.- Hs ngồi ngay ngắn.

- Nghe giới thiệu bài

- Nghe bài hát mẫu.

- Đọc lời 1 theo tiết tấu.

- Tập hát từng câu.

- Ôn luyện theo hướng dẫn.


- Hs hát kết hợp gõ đều

- Hs năng khiếu gõ phách, tiết tấu.

- Ôn luyện theo hướng dẫn

- Trả lời

- Nghe và ghi nhớ.

- Cả lớp hát ôn

- Nghe dặn dò.
Lớp 4 Tiết 19 Học hát: Bài Chúc mừng

Nhạc: Nga

Lời Việt: Hoàng Lân

Một số hình thức trình bày bài hát

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học hát bài Chúc mừng

Một số hình thức trình bày bài hát

2. Kĩ năng: - Biết đây là bài hát nước ngoài

- Biết hát theo giai điệu và lời ca.

* Biết đây là bài hát của nước Nga, nhạc sĩ Hoàng Lân viết lời Việt.

* Biết một số hình thức hát như đơn ca, song ca...

3. Thái độ:- Gd cho hs ý nghĩa cuộc họp mặtII.Chuẩn bị:

Gv: Máy nghe, đĩa lớp 4, đàn oocgan, bảng phụ lời ca.

Hs: sgk,nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động:


Hoạt động của gv

Hoạt động của hs

1. Ổn định lớp: (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( lồng ghép)

3. Bài mới: (30 ph)

a. Hoạt động 1(15 ph) Dạy hát

- Gv giới thiệu tên bài hát, tác giả, xuất xứ, nội dung bài hát.

- Gv mở băng hoặc hát mẫu

- Đọc lời ca theo tiết tấu.

- Dạy hát từng câu.

- Ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân

- Nhận xét, sửa sai

b. Hoạt động 2 (5 ph) Hát kết hợp gõ đệm.

- Gv hướng dẫn hs gõ đều theo nhịp 3Cùng đàn cùng hát vang lừng...

x x x xx x...

c. Hoạt động 3 (10 ph) Một số hình thức trình bày bài hát.

- Gv giới thiệu cho hs biết một số hình thức hát như: đơn ca (một người hát)

Song ca (2 người hát)

Tam ca (3 người hát)

Tốp ca (4, 5 người hát trở lên)

Đồng ca (20 người trở lên)

- Gv mời hs lên trình bày bài hát theo các hình thức trên

4. Củng cố - dặn dò: (4 ph)

- Cho hs nhắc lại tên bài hát, tác giả.

- Gv nêu ý nghĩa của bài hát.

- Gv đệm đàn cho hs ôn lại bài hát.

- Dặn hs ôn lại bài hát ở nhà.- Hs ngồi ngay ngắn.

- Nghe giới thiệu bài


- Nghe bài hát mẫu.

- Đọc lời 1 theo tiết tấu.

- Tập hát từng câu.

- Ôn luyện theo hướng dẫn.


- Hs hát kết hợp gõ đều

- Ôn luyện theo hướng dẫn

- Trả lời

- Nghe và ghi nhớ.

- Cả lớp hát ôn

- Nghe dặn dò.Lớp 5

Tiết 19 Học hát: Bài Hát mừng

Dân ca Hrê(Tây Nguyên)

Đặt lời: Lê Toàn Hùng

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học hát bài Hát mừng

2. Kĩ năng: - Biết đây là bài dân ca

- Biết hát theo giai điệu và lời ca.

- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

* Biết đây là bài dân ca Tây Nguyên do Lê Toàn Hùng đặt lời.

* Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca.

3. Thái độ:- Gd cho hs yêu thích các làn điệu dân ca.II.Chuẩn bị:

Gv: Máy nghe, đĩa lớp 5, đàn oocgan, bảng phụ lời ca.

Hs: sgk,nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động:


Hoạt động của gv

Hoạt động của hs

1. Ổn định lớp: (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( lồng ghép)

3. Bài mới: (30 ph)

a. Hoạt động 1(20 ph) Dạy hát

- Gv giới thiệu tên bài hát Hát mừng của dân tộc Hrê sống ở Tây Nguyên do nhạc sĩ Lê Toàn Hùng đặt lời nói lên niềm vui, hạnh phúc của đồng bào Tây Nguyên được sống trong hòa bình, no ấm.

- Gv mở băng hoặc hát mẫu

- Đọc lời ca theo tiết tấu.

- Dạy hát từng câu.

Lưu ý chỗ luyến hoa mỹ.

- Ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân

- Nhận xét, sửa sai

b. Hoạt động 2 (10 ph) Hát kết hợp gõ đệm.

- Gv hướng dẫn hs gõ đều.

Cùng múa hát nào cùng cất tiếng ca ...

x x xx x x xx...

- Hướng dẫn hs năng khiếu gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.

Cùng múa hát nào cùng cất tiếng ca ...

> I >I > I >I...

> > > >...

x x x x x x x x...

- Cho ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Nhận xét.

4. Củng cố - dặn dò: (4 ph)

- Cho hs nhắc lại tên bài hát, tác giả.

- Gv nêu ý nghĩa của bài hát.

- Gv đệm đàn cho hs ôn lại bài hát.

- Dặn hs ôn lại bài hát ở nhà.


- Hs ngồi ngay ngắn.

- Nghe giới thiệu bài

- Nghe bài hát mẫu.

- Đọc lời ca theo tiết tấu.

- Tập hát từng câu.

- Chú ý


- Ôn luyện theo hướng dẫn.

- Hs hát kết hợp gõ đều

- Hs năng khiếu gõ phách, nhịp, tiết tấu.
- Ôn luyện theo hướng dẫn

- Trả lời

- Nghe và ghi nhớ.

- Cả lớp hát ôn- Nghe dặn dò.

Каталог: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016 -> Thang 01
Thang 01 -> TRƯỜng mầm non vinh phú khối mẫu giáo nhỡ
Nam 2016 -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
Nam 2016 -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Thang 01 -> KẾ hoạch sử DỤng thiết bị dạy học môn tiếng Anh LỚP 9- học kỳ 2 – NĂm họC 2015-2016
Nam 2016 -> Ubnd thị XÃ HƯƠng trà phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Thang 01 -> Lớp 1 Tiết 20 Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh
Thang 01 -> Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2016 ĐẠO ĐỨc bài 9: LỄ phép vâng lời thầy giáO, CÔ giáO (t2) A. Mục tiêu
Thang 01 -> PHƯƠng pháp dạy họC Âm nhạC Ở trưỜng phổ thông biên tập: Trần Đại Phúc Chuyên viên Sở gd&Đt tt huế

tải về 51.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương