TRƯỜng mầm non vinh phú khối mẫu giáo nhỡtải về 58.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích58.08 Kb.
#401

TRƯỜNG MẦM NON VINH PHÚ

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 9

KHỐI NHỠ

( Năm học : 2015 - 2016)
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8.

1. Những việc đã làm được:

-Tất cả giáo viên đã tích cực vệ sinh bên trong bên ngoài nhóm lớp,vệ sinh môi trường.

-Tích cực trang hoàn lớp đầu năm

-Tất cả các giáo viên trong tổ tích cực chiêu sinh cháu ra lớp.

-Đã trồng được vườn rau của bé,bón phân, tưới cây… tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Các giáo viên tích cực làm góc vận động ngoài trời.

- Họp tổ chuyên môn thống nhất một số nội dung trong kế hoạch giảng dạy.

 2. Những việc chưa làm được: 

- Các giáo viên tích cực trang hoàn lớp song thời gian kéo dài hơn dự kiến.

- Các giáo viên tích cực chiêu sinh cháu ra lớp song cháu ra lớp chưa đạt 100%.

-Các lớp chưa trang hoàn góc vận động của lớp mình.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9

1.Công tác tư tưởng:

- Tất cả giáo viên trong khối tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của ngành.

- Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và hưởng ứng cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sang tạo”

2. Công tác chuyên môn:

-Tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà trường và chuyên môn đề ra.

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu

-Tham mưu chuyên môn trường để kiểm tra hồ sơ sổ sách các lớp đầu năm học.

- Tiến hành dự giờ thăm lớp.

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn.

- Giáo viên xây dựng kế hoạch tháng/ tuần/ ngày cho lớp mình phụ trách.

- Triển khai đánh giá trẻ cuối chủ đề, bộ công cụ.3. Công tác khác:

- Cùng nhà trường tổ chức ngày hội đến trường của bé.

- Tổ chức ngày tết trung thu cho bé.

- Tổ chức họp phụ huynh.

- Chuẩn bị tốt cho ngày hội nghị công chức- viên chức.

III. Biện pháp thực hiện kế hoạch:

- Kiểm tra đôn đốc những công việc mà nhà trường và chuyên môn giao.

- Tuyên truyền với phụ huynh để vận đông trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu. Phân công giáo viên phụ trách địa bàn đến từng hộ gia đình để vận động trẻ ra lớp.

- Có kế hoạch tham mưu với nhà trường để có thời gian đi kiểm tra sổ sách, giáo án các lớp đầu năm.

- Tập văn nghệ cho trẻ để chuẩn bị các ngày hội ngày lễ.

- Chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ bước vào năm học mới.

- Trang trí lớ, vận động phụ huynh mua quà bánh trung thu cho trẻ nhân ngày tết trung thu.

- Sắp xếp thời gian phù hợp, chuẩn bị giấy mời, nooiij dung cụ thể để họp phụ huynh.

- Các lớp tự xây dựng kế hoạch chương trình chủ đề : Trường mầm non

- Lên kế hoạch để họp tổ chuyên môn để triển khai đánh giá cuối chủ đề, bộ công cụ.- Chuẩn bị nội dung tham luận cho ngày hội nghị công chức viên chức.
Chương trình công tác tháng 9 năm 2015.


STT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Công tác đột xuất

Kết quả

1

Soạn kế hoạch chủ đề trường mầm non để trình phó hiệu trưởng

Ngày 31/8/2015
Đã soạn đúng yêu cầu

2

Chiêu sinh trẻ ra lớp

01/09- 11/09/2015
Trẻ trong khối ra lớp tương đối đảm bảo

3

Tổ chức ngày hội đến trường của bé

05/09/2015
Công tác tổ chức thành công

4

Tập văn nghệ cho các lớp

02/09-24/09/2015
Đã tập văn nghệ cho trẻ

5

Họp Trường

12/09/2015
Đã tham dự họp đông đủ

6

Sinh hoạt tổ chuyên môn

18/09/2015
Đã tiến hành sinh hoạt đúng nội dung

7

Họp PHHS đầu năm học


25/09/ 2015
Đã tiến hành họp phụ huynh

8

Tổ chức trung thu cho bé

25/09/ 2015
Đã tổ chức đêm hội trung thu cho trẻ

9

Hội nghi CCVC

30/09/2015
Đã tiến hành hội nghị


Kế hoạch tuần I tháng 09 năm 2015


Thứ / ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

- Thứ 2 ngày 31/8/2015

- Thứ 3 ngày 01/9/2015

- Thứ 4 ngày 02/9/2015

- Thứ 5 ngày 03/9/2015


- Thứ 6 ngày 04/9/2015
- Thứ 7 ngày 05/9/2015


- Soạn kế hoạch giáo dục chủ đề : “trường mầm non”

- Trang hoàn lớp

- Chăm sóc giáo dục

-Nghĩ lễ 02/09

-Chăm sóc giáo dục

-Tập văn nghệ lớp

-Chăm sóc và giáo dục

-Tập văn nghệ lớp

-Khai giảng


-BGH, TTCM các khối.

-Giáo viên

-Giáo viên

-Giáo viên


-Giáo viên

-Giáo viên

-Giáo viên
-BGH, giáo viên, nhân viênKế hoạch tuần II tháng 09 năm 2015


Thứ / ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

- Thứ 2 ngày 7/9/2015

-Thứ 3 ngày 8/9/2015

- Thứ 4 ngày 9/9/2015
- Thứ 5 ngày 10/9/2015
- Thứ 6 ngày 11/9/2015
- Thứ 7 ngày 12/9/2015- Chăm sóc và giáo dục

-Trang hoàn chủ đề trường mầm non

-Chăm sóc và giáo dục

-Chăm sóc và giáo dục

-Tập văn nghệ trung thu.

-Chăm sóc và giáo dục

-Tập văn nghệ

- Chăm sóc giáo dục

-Tập văn nghệ

- Họp trường-Giáo viên

-Giáo viên


.
-Giáo viên

-Giáo viên

-Giáo viên

-Giáo viên

-Gíao viên

-BGH,TTCM các khối,

Gíao viênKế hoạch tuần III tháng 09 năm 2015


Thứ / ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

- Thứ 2 ngày 14/9/2015

-Thứ 3 ngày 15/9/2015

- Thứ 4 ngày 16/9/2015
- Thứ 5 ngày 17/9/2015
- Thứ 6 ngày 18/9/2015


- Chăm sóc và giáo dục

-Nghĩ bão

-Chăm sóc và giáo dục

-Tập văn nghệ

-Chăm sóc và giáo dục

-Tập văn nghệ

-Chăm sóc và giáo dục

- Sinh hoạt tổ chuyên môn-Giáo viên
-Giáo viên

-Giáo viên

-Giáo viên

-Giáo viên

-Giáo viên

- Tất cả giáo viên trong tổ

Kế hoạch tuần IV tháng 09 năm 2015


Thứ / ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

- Thứ 2 ngày 21/9/2015
-Thứ 3 ngày 22/9/2015
.- Thứ 4 ngày 23/9/2015
- Thứ 5 ngày 24/9/2015
- Sáng thứ 6 ngày 25/9/2015


- Chăm sóc và giáo dục

-Tập văn nghệ

-Chăm sóc và giáo dục

- Tập văn nghệ

- Chăm sóc và giáo dục
- Chăm sóc và giáo dục

- Tổ chức trung thu cho trẻ


- Chăm sóc và giáo dục


-Giáo viên

-Giáo viên

-Giáo viên

- Giáo viên

- Giáo viên
- Giáo viên

- BGH, giáo viên, nhân viên

- Giáo viênKế hoạch tuần V tháng 09 năm 2015


Thứ / ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

-Thứ 2 ngày 28/9/2015
-Thứ 3 ngày 29/9/2015

-Thứ 4 ngày 30/9/2015
- Họp đội ngũ cốt cán
- Chăm sóc và giáo dục

- Chăm sóc và giáo dục

- Hội nghị trù bị chuẩn bị hội nghị CC-VC

- Hội nghị công chức viên chức
- BGH, TTCM các khối

- Giáo viên

- Giáo viên

- Giáo viên

- BGH, giáo viên, Nhân viên

- BGH, giáo viên, nhân viên

Vinh Phú, ngày 01 tháng 9 năm 2015

BGH TM.KHỐI NHỠTổ trưởng
Nguyễn Thị Hoài Hương
Каталог: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016 -> Thang 01
Nam 2016 -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Thang 01 -> TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016) Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanh
Thang 01 -> KẾ hoạch sử DỤng thiết bị dạy học môn tiếng Anh LỚP 9- học kỳ 2 – NĂm họC 2015-2016
Nam 2016 -> Ubnd thị XÃ HƯƠng trà phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Thang 01 -> Lớp 1 Tiết 20 Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh
Thang 01 -> Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2016 ĐẠO ĐỨc bài 9: LỄ phép vâng lời thầy giáO, CÔ giáO (t2) A. Mục tiêu
Thang 01 -> PHƯƠng pháp dạy họC Âm nhạC Ở trưỜng phổ thông biên tập: Trần Đại Phúc Chuyên viên Sở gd&Đt tt huế

tải về 58.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương