Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2016 ĐẠO ĐỨc bài 9: LỄ phép vâng lời thầy giáO, CÔ giáO (t2) A. Mục tiêutải về 196.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích196.7 Kb.

Trường Tiểu học Phú Mỹ 2 Giáo án Lớp 1/1 Tuần 20

Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2016

ĐẠO ĐỨC

Bài 9: LỄ PHÉP VÂNG LỜI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO (t2)

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:- Nêu được một số biểu hiện lễ phép với thầy giáo, cô giáo.

- Biết vì sao phải lễ phép với thầy giáo, cô giáo.

2. Kĩ năng: - Thực hiện lễ phép với thầy giáo, cô giáo.

KNS:Kĩ năng giao tiếp ứng xử lễ phép với thầy giáo, cô giáo.

3.Thái độ: - HS có hành vi, thái độ lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt hằng ngày.

B. Đồ dùng:

- Vở bài tập, một số đồ dùng phục vụ cho tiểu phẩm.

C. Các hoạt động:

Hoạt động khởi động:

* Giới thiệu bài (5’)

Tg

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

8’

10’

10’

2’


Hoạt động 1: HS làm bài tập 3.

Giáo viên kể 1- 2 tấm gương của các bạn trong lớp trong trường.

-Sau mỗi câu chuyện,cả lớp nhận xét: bạn nào trong câu chuyện đã lễ phép với thầy giáo, cô giáo.

Hoaït ñoäng 2: Thảo luận nhóm theo bài tập 4

GV chia nhóm và nêu yêu cầu:

Em sẽ làm gì nếu bạn em chưa lễ phép, chưa vâng lời thầy giáo, cô giáo?

GV KL:

Khi bạn em chưa lễ phép, chưa vâng lời thầy giáo, cô giáo em nên nhắc nhở nhẹ nhàng và khuyên bạn không nên như vậy.Hoaït ñoäng3: Múa hát về chủ đề” Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo.”

“ Thầy cô như thể mẹ cha

Vâng lời lễ phép mới là trò ngoan.”

D.Củng cố, dặn dò

Nhận xét tiết học

Chuẩn bị bài 10: “Em và các bạn


HS làm bài tập 3. • Một số HS kể trước lớp

 • Cả lớp trao đổi

_Cả nhóm thảo luận

+ Đại diện trong nhóm trình bày

+ Cả lớp trao đổi nhận xét.


HS vui múa hát về chủ đề Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo.”

HS đọc 2 câu thơ cuối bài.


HỌC VẦN

Bài 81 ach

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc được: ach, cuốn sách; từ và đoạn thơ ứng dụng.

2. Kĩ năng: - Viết được: ach, cuốn sách.

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Giữ gìn sách vở.

3. Thái độ: - HS yêu thích môn học

B. Đồ dùng:

1. GV: Bảng phụ, tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, phần luyện nói

2. HS: Bảng con, bảng cài, SGK, vở tập viết

C. Các hoạt động:

1 Bài cũ(5’)

- Cho HS viết và đọc: iêc, ươc, cá diếc, công việc, thước kẻ, cái lược

- Cho HS đọc câu ứng dụng

- Viết: công việc, thước kẻ, cái lược

- GV nhận xét2.Bài mới

* Giới thiệu vần ach

Tiết 1

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

10’

5’

8’7’

Hoạt động 1:Dạy vần ach

- Viết vần ach

- Phân tích cấu tạo vần ach?

- So sánh ach với ac?

- Đánh vần a chờ ach

- Cài bảng

- Có vần ach muốn có tiếng sách em làm thế nào?

- Phân tích tiếng sách

- Đánh vần tiếng sách

- Cài bảng

- GV giới thiệu tranh .

- GV ghi bảng: cuốn sách

- Cho HS đọc

- GV đọc mẫu

- Cho HS đọc tổng hợp: ach

sách


cuốn sách

* Nghỉ giữa tiếtHoạt động 2:Luyện viết

- GV vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết lần lượt: ach, cuốn sách

- Cho HS viết bảng con

- GV chỉnh sửaHoạt động 3: Đọc từ ứng dụng

- GV ghi bảng

viên gạch kênh rạch

sạch sẽ cây bạch đàn

- Gọi 2 HS đọc

- Tìm tiếng có vần vừa học

- Cho HS luyện đọc

- GV đọc mẫu- Lớp đồng thanh

- Đọc


- HS trả lời

- HS trả lời

- Đọc cá nhân, đồng thanh

- HS cài bảng

- 2 HS trả lời
- HS trả lời

- Đọc cá nhân, tổ đồng thanh

- HS cài bảng

- Quan sát tranh, nhận xét


- Đọc các nhân, đồng thanh

- Hát
- HS chú ý


- HS viết bảng con

- HS đọc thầm


- HS đọc

- HS trả lời

- HS luyện đọc

Tiết 2

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

10’

10’


5’

7’

5’Hoạt động 1:Luyện đọc

- Cho HS đọc các vần, tiếng từ khóa và các từ ngữ đã học ở tiết 1

- Câu ứng dụng

+ GV giới thiệu tranh

+ GV ghi bảng câu ứng dụng

+ Cho HS đọc

+ Cho HS tìm tiếng có vần vừa học

+ GV giải thích từ ngữ

+ Cho HS luyện đọc

Hoạt động 2: Luyện viết

- GV vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết lần lượt ach, cuốn sách

- Cho HS viết vào vở

- GV theo dõi, uốn nắn

* Nghỉ giữa tiết

Hoạt động 3:Luyện nói

- GV giới thiệu tranh minh họa phần luỵên nói

+ Tranh vẽ gì?

+ Các bạn nhỏ đang làm gì?

+ Tại sao cần giữ gìn sách vở?

+ Em đã làm gì để giữ gìn sách vở?

+ Các bạn trong lớp em đã biết giữ gìn sách vở chưa?

+ Em hãy giới thiệu về 1 quyển sách hoặc quyển vở được giữ gìn sạch đẹp nhất?D.Củng cố, dặn dò

- Cho HS tìm tiếng, từ có vần vừa học

- Cho HS đọc lại toàn bài

- Dặn dò chuẩn bị tiết sau.
- HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh


- Quan sát tranh, nêu nhận xét

- 2 HS đọc

- 2 HS trả lời

- HS luyện đọc


- HS chú ý


- HS viết vào vở

- HS quan sát tranh, nêu nhận và nói tên chủ đề


- HS luyện nói

- HS tham gia trò chơi

- HS đồng


Bổ sung

Chiều

Học vần Luyện vần ach

1 .Mục tiêu : đọc ,viết được các vần , tiếng , từ có chứa vần ach

Đọc được các từ có chứa vần trên

Đọc được câu ứng dụng2 .Các hoạt động :

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

30’


30’

3’


Tiết 1

Hoạt động 1: Đọc

Hd đọc các vần ach

Đọc các tiếng ,từ : trang sách , mách lẻo , vườn bách thú , đập phành phạch ., đi lạch bạch, gạch men, lúa mạch.

Đọc câu : “ Mẹ , mẹ ơi cô dạy..

Sách áo cũng bẩn ngay “

Hd sửa chữaHoạt động 2: Nối cột A với cột B thành câu có nghĩa:


Mẹ tôi


A B


lớn rất nhanh

Những cây

bạch đàn

mời khách uống nước

Tiết 2


1. Viết vào vở cả bài ach

Nhận xét 1 số em


2.Luyện tập: Điền vần: ach hay ac

s… vở, s… sẽ, chú b…, canh g…Dặn :Về nhà học bài ,xem trước bài

Hs yếu đọc ,các bạn nhận xét

Thi đua đọc cá nhân


Đọc thi đua các tổ

HS nối


HSGK viết chính tả

HSTB- Y tập chép

Hs viết

Nhận xét bài của bạn


HS điền vần vào vởToán

Bài: LUYỆN TẬP HAI MƯƠI - HAI CHỤC

I.Mục tiêu:1.Kiến thức:Củng cố cho HS biết số 20 gồm 2 chục; Biết đọc, viết số 20; phân biệt số chục, số đơn vị.

2.Kĩ năng:Rèn cho HS có kĩ năng thực hiện đúng , chính xác kết quả các phép tính

3.Thái độ:Giáo dục HS tính cẩn thận

II. Đồ dùng dạy học: VBT.

III.Các hoạt động dạy học :

1. Bài cũ:( 5’)

Kiểm tra viết số, đọc số.

Kiểm tra phân tích số

2.Bài mới:


TG

GV

HS

25’

5’


Hoạt động 1: Luyện tập thực hành

Bài 1 : Viết (theo mẫu)

Bài 2 : Điền số thích hợp vào ô trống

Bài 3 : Viết (theo mẫu)IV.Củng cố, dặn dò:

Hoạt động 2: Trò chơi: Thi điền số theo thứ tự từ bé đến lớn vào ô trống nhanh

(bài 4)

+ Cách chơi+ Luật chơi

-Nhận xét trò chơi

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò bài sau


- Nêu yêu cầu, GV hướng dẫn làm 1 bài .


Hoạt động nhóm

- Nêu yêu cầu, làm bài miệng tiếp sức .

Hoạt động với từng đối tượng HS.

- Nêu yêu cầu , làm bài vào vbt, 1 em đọc kết quả, lớp tự kiểm tra

- Chia 2 nhóm

- Chuẩn bị bài sau
Thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2016

TOÁN

Tiết 77: PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Biết làm tính cộng không nhớ trong phạm vi 20

2. Kĩ năng: - Biết cộng nhẩm dạng 14+ 3.Biết viết phép tính theo cột dọc.

3. Thái độ: - Say mê học toán.B. Đồ dùng dạy học:

GV: - Bảng cài, que tính, bảng phụ.

HS: - SGK, bộ đồ dùng học toán.

C. Các hoạt động dạy học:1.Bài cũ: (5’)

 • Đọc: hai mươi

H: 20 gồm mấy chục, mấy đơn vị?

2.Bài mới :

* Giới thiệu bài (3’)

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

10’


12’

3’


a/ Cách làm tính cộng dạng 14 + 3

H: Có tất cả mấy que tính? • Muốn biết có mấy que ta làm như thế nào?

H: Bó 1 chục và 7 que rời là mấy que?

b/ Hướng dẫn đặt tính

- GV ghi bảng: 14

3


 • HD HS thực hiện

Vậy: 14 + 3 = ?

Thực hành

B1: Tính: (cột 1,2,3)

- Ghi bảng: 14 ; 15

2 3

B2: Tính: (cột 2,3)

13 + 6 =

12 + 2 =

10 + 5 = ………

- Nhận xét – Chữa bài

B3: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):14

1

2

3

4

5

15

Nhận xét

D. Củng cố- dặn dò: (5’) • Trò chơi: Tính nhanh: 11+6 =, 16+1 =, 11+5 =

- Về nhà sửa lại bài sai


 • Lấy 14 que tính. Thêm 3 que tính

 • 17 que

 • Gộp 4 que với 3 que được 7 que.

 • 17 que

 • Nhận xét cách đặt tính

 • Số đơn vị thẳng cột với số đơn vị

 • 4 cộng với 3 bằng 7 viết 7. Hạ 1 xuống viết 1

 • 14 + 3 = 17
 • Nhận xét cách đặt tính lần lượt làm bảng con và SGK

 • HS lên bảng sửa và nêu cách tính

- Đọc yêu cầu nêu cách tính và làm vào SGK.

* HS khá giỏi làm thêm cột 1,

 • HS đọc yêu cầu lần lượt 1 em lên làm 2 cột

 • 16, 17, 18, 19

- Nhận xét


HỌC VẦN

Bài 82 ich êch

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc được: ich, êch, tờ lịch, con ếch; từ và đoạn thơ ứng dụng.

2. Kĩ năng: - Viết được: ich, êch, tờ lịch, con ếch

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Chúng em đi du lịch.

3. Thái độ: - HS yêu thích môn học.

* GDMT: Khai thác trực tiếp nội dung bài học.

B. Đồ dùng:

1.GV: Bảng phụ, tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, phần luyện nói

2. HS: Bảng con, bảng cài, SGK, vở tập viết

C. Các hoạt động:1.Bài cũ : (5’)

- Cho HS đọc: ach, viên gạch, kênh rạch, sạch sẽ, cây bạch đàn

- Cho HS đọc câu ứng dụng

- Viết: sạch sẽ2.Bài mới : * Giới thiệu 2 vần ich, êch
Tiết 1

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

7’

7’

5’8’

7’


Hoạt động 1:Dạy vần ich

- Viết vần ich

- Phân tích cấu tạo vần ich?

- So sánh ich với ach?

- Đánh vần i chờ ich

- Cài bảng

- Có vần ich muốn có tiếng lịch em làm như thế nào?

- Phân tích tiếng lịch?

- Đánh vần tiếng lịch?

- Cài bảng

- GV giới thiệu tranh .

- GV ghi bảng: tờ lịch

- Cho HS đọc

- GV đọc mẫu

- Cho HS đọc tổng hợp: ich

lịch


cuốn lịch

Hoạt động 2:Dạy vần êch

(Quy trình tương tự vần ich )

- Phân tích cấu tạo vần êch

- So sánh êch với ich

- Đánh vần ê chờ êch

- Đọc tổng hợp: êch

ếch

con ếch


* Nghỉ giữa tiết

Hoạt động 3:Luyện viết

- GV vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết lần lượt: ich, êch, lịch, ếch

- Cho HS viết bảng con

- GV chỉnh sửaHoạt động 4:Đọc từ ứng dụng

- GV ghi bảng

vở kịch mũi hếch

vui thích chênh chếch

- Gọi 2 HS đọc

- Tìm tiếng có vần vừa học

- Cho HS luyện đọc

- GV đọc mẫu- Lớp đồng thanh
- HS trả lời

- HS trả lời

- Đọc cá nhân, đồng thanh

- HS cài bảng

- 2 HS trả lời
- HS trả lời

- Đọc cá nhân, tổ đồng thanh

- HS cài bảng

- Quan sát tranh, nhận xét


- Đọc các nhân, đồng thanh

- HS thực hiện tương tự


- Hát
- HS chú ý
- HS viết bảng con

- HS đọc thầm


- HS đọc

- HS trả lời

- HS luyện đọc

Tiết 2

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

8’

10’
5’

8’

5’


Hoạt động 1:Luyện đọc

- Cho HS đọc các vần, tiếng từ khóa và các từ ngữ đã học ở tiết 1

- Câu ứng dụng

+ GV giới thiệu tranh

+ GV ghi bảng câu ứng dụng

+ Cho HS đọc

+ Cho HS tìm tiếng có vần vừa học

+ GV giải thích từ ngữ

+ Cho HS luyện đọc

Hoạt động 2:Luyện viết

- GV vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết lần lượt

ich, êch, cuốn lịch, con ếch

- Cho HS viết vào vở

- GV theo dõi, uốn nắn

* Nghỉ giữa tiếtHoạt động 3:Luyện nói

- GV giới thiệu tranh minh họa phần luỵên nói

+ Tranh vẽ gì?

+ Lớp ta ai được đi du lịch? Em đi với ai?

+ Khi đi du lịch em thường mang những gì?

+ Em có thích đi du lịch không? Tại sao?

+ Em thích đi du lịch nơi nào?

+ Kể tên các chuyến du lịch em được đi?D.Củng cố, dặn dò

- Cho HS tìm tiếng, từ có vần vừa học

- Cho HS đọc lại toàn bài

- Dặn dò chuẩn bị tiết sau.


- HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh


- Quan sát tranh, nêu nhận xét

- 2 HS đọc

- 2 HS trả lời

- HS luyện đọc


- HS chú ý


- HS viết vào vở
- HS quan sát tranh, nêu nhận và nói tên chủ đề
- HS luyện nói
- HS tham gia trò chơi

- HS đồng


Thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2016TOÁN

Tiết 78: LUYỆN TẬP

A. Mục tiêu:

- Thực hiện được phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20, cộng nhẩm dạng 14+ 3.

B. Đồ dùng dạy học:

GV: - SGK, bảng phụ

HS: - SGK, bảng con

C. Các hoạt động dạy học:1.Bài cũ :(5’)

GV nêu 4 phép tính:

14 + 3 = , 15 + 2 =, 16 + 3 =, 12 + 7 =.

2.Bài mới :Giới thiệu bài

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS


20’

5’


B1: Đặt tính rồi tính: (cột 1,2,4)

12 + 3 11 + 5 16 + 3

13 + 4 16 + 2 16 + 6
B2: Tính nhẩm: (cột1,2,4)

15 + 1 = 10 + 2 = 13 + 5 =

18 + 1 = 12 + 0 = 15 + 3 =
B3: Tính: (cột1,3)

10 + 1 + 3 = 11 + 2 + 3 =

16 + 1 + 2 = 12 + 3 + 4 =

- Chấm – Nhận xét

D. Củng cố- dặn dò: (5’)


 • Trò chơi: Ai nhanh ai đúng

 • Về nhà sửa lại những bài sai.


Đọc yêu cầu nêu cách đặt tính và làm vàoSGK, vở.

12 13

3 4 …………...

15 17

- HS lần lượt lên sửa bài.


 • HS nêu cách nhẩm

Đố bạn


 • Đọc yêu cầu và làm vào SGK

Nhận xét
HỌC VẦN

Bài 83 Ôn tập

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83.

2. Kĩ năng: - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 77 đến bài 83.

- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng.

3. Thái độ: - HS yêu thích môn học

B. Đồ dùng:

1. GV: Bảng ôn, một số đồ vật: sáo trúc, tờ lịch...: tranh minh họa câu chuyện

2. HS: Bảng con, SGK, vở tập viết

C. Các hoạt động:1.Bài cũ: (5’)

- Cho HS đọc: vở kịch, vui thích, mũi hếch, chênh chếch

- Cho HS đọc câu ứng dụng

- Viết: vở kịch, vui thích, mũi hếch

2.Bài mới : (3’)

* Giới thiệu bài.
Tiết 1

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

10’

5’

8’7’

Hoạt động 1: Ôn tập

1. Ôn các vần:

- Nêu những vần chúng ta đã học trong tuần?

- GV ghi bảng những vần mà HS nêu ở góc bảng

- GV giới thiệu bảng ôn

2. Ghép âm thành vần:

- Cho HS đọc các âm ở cột dọc

- Cho HS đọc các âm ở dòng ngang

- Cho HS đọc ghép âm ở cột dọc với âm ở dòng ngang sao cho thích hợp để tạo thành vần đã học

- GV ghi bảng các vần

- Cho HS đọc các vần, GV chỉnh sửa phát âm

* Nghỉ giữa tiếtHoạt động 2:Luyện đọc các từ ứng dụng

- GV giới thiệu các từ và viết lên bảng: thác nước chúc mừng ích lợi

- Cho HS đọc

- Tìm tiếng có vần vừa ôn?

- Cho HS luyện đọc

- GV đọc mẫuHoạt động 4:Luyện viết

- GV vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết lần lượt: thác nước, ích lợi

- Lưu ý nét nối, độ cao, khoảng cách

- Cho HS viết bảng con

- GV chỉnh sửa


- HS trả lời

Đọc cá nhân, tổ đồng thanh
- HS nêu
- HS đọc cá nhân, tổ, đồng thanh

- Đọc các nhân, đồng thanh

- HS tìm tiếng có vần vừa ôn
- HS viết bảng con

Tiết 2

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

8’

7’

5’10’

5’


Hoạt động 1:Luyện đọc

- Cho HS đọc các vần vừa ôn

- Đọc từ ứng dụng

- Đọc câu ứng dụng

+ GV giới thiệu tranh

+ GV ghi bảng câu ứng dụng

+ Cho HS đọc

+ Cho HS tìm tiếng có vần vừa ôn

+ GV giải thích từ ngữ

+ Cho HS luyện đọcHoạt động 2:Luyện viết

- GV vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết lần lượt thác nước, ích lợi

- Cho HS viết vào vở

- GV theo dõi, uốn nắn

* Nghỉ giữa tiết

Hoạt động 3: Kể chuyện

- Giới thiệu truyện

- Giới thiệu tranh

a, GV kể chuyện

b, GV hướng dẫn HS kể lại theo tranh

- GV nhận xét, đánh giá, chọn người kể hay nhất

c, Hướng dẫn nêu ý nghĩa: Nhờ sống tốt bụng Ngốc đã gặp được điều tốt, được lấy cô công chúa làm vợ

D:Củng cố, dặn dò

- Cho HS tìm tiếng, từ có vần vừa học

- Cho HS đọc lại toàn bài

- Dặn dò chuẩn bị tiết sau.


- HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh


- Quan sát tranh, nêu nhận xét

- 2 HS đọc


- 2 HS trả lời
- HS luyện đọc
- HS chú ý
- HS viết vào vở
- HS quan sát tranh, nêu nhận

- HS nghe

- 4 tổ kể 4 đoạn nối tiếp theo nhóm

- HS nêu ý nghĩa

- HS tham gia trò chơi

- HS đồng


Toán

Luyện bài 14 + 3

1. Mục tiêu: Củng cố cách tính cộng dạng 14 + 3 . Làm được các bài tập

2 . Các hoạt động :TG

Hoạt động GV

Hoạt động HS

10’

20’

2’


1.Làm các bài còn lại buổi sáng

2.Làm các bài tập ở vở BT

Bài 1 :HSY- TB

tính cột dọc

Sửa chữa bài sai

Bài 2 : điền số thích hợp vào ô trống

HSKG

Bài 3 : điền số thích hợp vào ô trốngNhận xét sửa sai

Dặn : Tập đếm ở nhàLàm ở bảng con

HS làm ở vở
Thứ năm ngày 14 tháng1 năm 2016

TOÁN

Tiết 79: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3

A. Mục tiêu:1. Kiến thức: - Biết làm các dạng phép trừ( không nhớ) trong phạm vi 20.

2. Kĩ năng: - Biết trừ nhẩm dạng 17- 3.

3. Thái độ: - Say mê học toán..

B. Đồ dùng dạy học:

- Bảng cài, que tính, bảng phụ.

C. Các hoạt động dạy học:1.Bài cũ : (5’)

15 + 3 + 1 = ; 14 + 2 + 1 =

2.Bài mới : Giới thiệu bài

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS


10’

5’

12’


3’


Hoạt động 1: Giới thiệu phép tính 17- 3

- GV gài 17 que tính, lấy đi 3 que tính.

- Số qt còn lại là bao nhiêu?

- Vì sao em biết còn 14 que tính?

- Để thể hiện việc làm đó ta có phép tính 17 - 3 =

Cách đặt tính và tính


* Hướng dẫn cách đặt tính

- Ghi các số thẳng cột với nhau, đơn vị thẳng với đơn vị (viết 3 thẳng với 7)

* Hướng dẫn cách tính:

Lấy 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.

Hạ 1 viết 1
* Nghỉ giữa tiết

Hoạt động 2: Luyện tập

B1: Tính: (a)

a/ 13 17

2 5

B2: Tính: (cột1,3)

12 – 1 = 14 – 1 =

17 – 5 = 19 – 8 =

14 – 0 = 18 – 0 =

- Chấm – Nhận xét

B3: Điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu


16

1

2

3

4

5

15
19

6

3

1

7

4

13
/ Củng cố- dặn dò: (5’)Trò chơi: Tính nhanh

13 – 1 = 19 – 4 = 18 – 2=

Nhận xét.

Về nhà sửa lại những bài sai


- Nghe
- Thực hành: Lấy 7 que tính tách 2 phần, lấy 3 que tính

- Còn lại 14 que tính

- Số que tính còn lại gồm 1 chục và 4 que tính là 14 que tính.

- HS lắng nghe

- Nhắc lại

- Chú ý lắng nghe

- HS nhắc lại

 • HS đọc yêu cầu và làm bảng con, vở

 • 1 HS lên sửa và nêu cách tính
 • HS đọc yêu cầu và làm vào sgk.

* HS khá giỏi làm thêm cột 2.
- Nhẩm

- HS nêu


- Điền số thích hợp vào ô trống

- HS làm bài

HỌC VẦN

Bài 84 op ap

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc được: op, ap, họp nhóm, múa sạp; từ và đoạn thơ ứng dụng.

2. Kĩ năng: - Viết được: op, ap, họp nhóm, múa sạp.

- Luyện nói từ 2- 4 âu theo chủ đề: Chóp núi, ngọn cây, tháp chuông.

3. Thái độ: - HS yêu thích môn học

B. Đồ dùng:

1. GV: Bảng phụ, tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, phần luyện nói

2. HS: Bảng con, bảng cài, SGK, vở tập viết

C. Các hoạt động:

1.Bài cũ :

- Cho HS viết và đọc:thác nước, chúc mừng, ích lợi

- Cho HS đọc câu ứng dụng

2.Bài mới :

* Giới thiệu 2 vần op, ap (5’)
Tiết 1

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

6’

6’

5’7’

6’


Hoạt động 1:Dạy vần op

- Viết vần op

- Phân tích cấu tạo vần op?

- So sánh op với ot?

- Đánh vần : o pờ op

- Cài bảng: op

- Có vần op muốn có tiếng họp ta làm như thế nào?

- Phân tích tiếng họp?

- Đánh vần tiếng hờ op hop nặng họp

- Cài bảng: họp

- GV giới thiệu tranh .

- GV ghi bảng: họp nhóm

- Cho HS đọc

- GV đọc mẫu

- Cho HS đọc tổng hợp: op

họp


họp nhóm

Hoạt động 2:Dạy vần ap

(Quy trình tương tự vần op )

- Phân tích cấu tạo vần ap

- So sánh ap với op

- Đánh vần a pờ ap

- Đọc: ap

sạp

múa sạp


* Nghỉ giữa tiết

Hoạt động 3: Luyện viết

- GV vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết lần lượt: op, ap, họp, sạp

- Cho HS viết bảng con

- GV chỉnh sửaHoạt động 4:Đọc từ ứng dụng

- GV ghi bảng

con cọp giấy nháp

đóng góp xe đạp

- Gọi 2 HS đọc

- Tìm tiếng có vần vừa học

- Cho HS luyện đọc

- GV đọc mẫu- Lớp đồng thanh
- Đọc

- HS trả lời

- HS trả lời

- Đọc cá nhân, đồng thanh

- HS cài bảng

- 2 HS trả lời


- HS trả lời

- Đọc cá nhân, tổ đồng thanh

- HS cài bảng

- Quan sát tranh, nhận xét


- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc

- HS thực hiện tương tự


- HS chú ý


- HS viết bảng con

- HS đọc thầm


- HS đọc

- HS trả lời

- HS luyện đọc

Tiết 2

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

10’

10’


5’

7’

5’Hoạt động 1:Luyện đọc

- Cho HS đọc các vần, tiếng từ khóa và các từ ngữ đã học ở tiết 1

- Câu ứng dụng

+ GV giới thiệu tranh

+ GV ghi bảng câu ứng dụng

+ Cho HS đọc

+ Cho HS tìm tiếng có vần vừa học

+ GV giải thích từ ngữ

+ Cho HS luyện đọc

Hoạt động 2:Luyện viết

- GV vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết lần lượt op, ap, họp nhóm, múa sạp

- Cho HS viết vào vở

- GV theo dõi, uốn nắn

* Nghỉ giữa tiết

Hoạt động 3: Luyện nói

- GV giới thiệu tranh minh họa phần luỵên nói

+ Tranh vẽ gì?

+ Chóp núi là nơi nào của ngọn núi? Còn gọi là gì?

+ Kể tên một số đỉnh núi mà em biết?

+ Ngọn cây ở vị trí nào trên cây?

+ Thế còn tháp chuông thì sao?

+ Chóp núi, ngọn cây, tháp chuông có đặc điểm gì chung?

+ Tháp chuông thường có ở đâu?

D: Củng cố, dặn dò

- Cho HS tìm tiếng, từ có vần vừa học

- Cho HS đọc lại toàn bài

- Dặn dò chuẩn bị tiết sau.


- HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh


- Quan sát tranh, nêu nhận xét

- 2 HS đọc

- 2 HS trả lời

- HS luyện đọc


- HS chú ý


- HS viết vào vở
- HS quan sát tranh, nêu nhận và nói tên chủ đề
- HS luyện nói
- HS tham gia trò chơi

- HS đồng
Học vần
Bài 82: LUYỆN TẬP ICH - ÊCH

I.Mục tiêu:1.Kiến thức: Củng cố cho HS cách đọc, cách viết tiếng, từ, câu có tiếng chứa vần ich - êch

2.Kĩ năng: Rèn cho HS khá,giỏi có kĩ năng đọc trơn thành thạo, HS trung bình,yếu đọc đánh vần. Làm đúng các dạng bài tập nối , điền , viết.

II. Các hoạt động dạy học:TG

Hoạt động GV

Hoạt động HS

5’
10’

15’


2’

a)Luyện đọc:

Cho HS đọc SGK,

Hướng dẫnđọc theo nhóm , mỗi nhóm có đủ 4 đối tượng

HS nhận xét tuyên dương nhóm đọc tốt

-Đọc câu ứng dụng:

Đọc mẫu , nhận xét khen em đọc tốt

b)Làm bài tập:
Bài 1: Nối:

Hướng dẫn HS đọc các từ ở cột trái với từ ở cột phải tạo thành câu có nghĩa .

Nhận xét sửa sai

Bài 2: Điền ich hay êch :

Hướng dẫn HS quan sát tranh , điền vần ich hay êch vào chỗ chấm để có từ có nội dung phù hợp với tranh

Làm mẫu 1 tranh

Nhận xét , sửa sai

c)Viết: Viết mẫu , hướng dẫn cách viết

Theo dõi giúp đỡ HS viết bài còn chậm

Nhận xét , sửa sai

III.Củng cố dặn dò:

Đọc , viết bài vần ich , êch thành thạo. Nhận xét giờ học-Đọc từ ứng dụng:

Luyện đọc theo nhóm

Đại diện các nhóm thi đọc

Cá nhân , nhóm , lớp

3 HS lên bảng vừa chỉ vừa đọc

Cá nhân , nhóm , lớp
Nêu yêu cầu

Theo dõi làm mẫu và làm VBT

Chị tôi mua chênh chếch

Nắng chiếu phích nước sôi

Anh ấy chạy về đích đầu tiên

Nêu yêu cầu


diễn kịch , đường ngôi lệch , tờ lịch.
Quan sát

Viết bảng con

Viết VBT

Thực hiện ở nhà
Thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2016

TOÁN

Tiết 80: LUYỆN TẬP

A. Mục tiêu:

- Thực hiện được phép trừ( không nhớ) trong phạm vi 20.

- Trừ nhẩm dạng 17- 3.

B. Đồ dùng dạy học:

GV: SGK, vở BT

HS: SGK, vở BT

C. Các hoạt động dạy học:/ Bài cũ: (5’)

17 15 18


5 3 1

2/ Bài mới:

* Giới thiệu bài (5’)


TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS


20’

5’


B1: Đặt tính rồi tính

14 – 3 17 – 5 19 – 2

16 – 5 17 – 2 19 – 7

B2: Tính nhẩm: (cột2,3,4)

15 – 4 = ……………

19 – 8 = ……………

B3: Tính: (dòng 1)

12 + 3 – 1 = ; 17 – 5 + 2 = ; 15 – 3 – 1 =
 • Chấm – Nhận xét

D. Củng cố- dặn dò: (6’)

Ai nhanh ai đúng

 • HS nêu cách đặt tính và làm vào vở

14 16 17 17 19 19

3 5 5 2 2 7

11 11 12 15 17 12 • HS chữa bài.

 • Nhận xét.
 • HS nêu cách nhẩm lần lượt làm từng cột SGK
 • HS làm SGK

12 + 3 – 1 = 14; 17 – 5 + 2 = 14;

15 – 3 – 1 = 11

* HS khá giỏi làm thêm dòng 2.

- HS lên sửa bài. • Nhận xét

- HS làm
- HS tham gia trò chơi.


HỌC VẦN


Bài 85 ăp âp

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc được: ăp, âp, cải bắp, cá mập; từ vf đoạn thơ ứng dụng.

2. Kĩ năng: - Viết được: ăp, âp, cải bắp, cá mập

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Trong cặp sách của em.

3. Thái độ: - HS yêu thích môn học

B. Đồ dùng:

1. GV: Bảng phụ, tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, phần luyện nói

2. HS: Bảng con, bảng cài, SGK, vở tập viết

C. Các hoạt động:1.Bài cũ :7’

- Cho HS đọc: con cọp, đóng góp, xe đạp, giấy nháp

- Cho HS đọc câu ứng dụng

- Viết: đóng góp, xe đạp, giấy nháp

2.Bài mới :

* Giới thiệu 2 vần ăp, âp(5’)
Tiết 1

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

6’

6’

5’

8’7’

Hoạt động 1:Dạy vần ăp

- Viết vần ăp

- Phân tích cấu tạo vần ăp?

- So sánh ăp với ap?

- Đánh vần á pờ ăp

- Cài bảng: ăp

- Có vần ăp muốn có tiếng bắp ta làm như thế nào?

- Phân tích tiếng bắp?

- Đánh vần tiếng bờ ăp băp sắc bắp

- Cài bảng: bắp

- GV giới thiệu tranh .

- GV ghi bảng cải bắp

- Cho HS đọc

- GV đọc mẫu

- Cho HS đọc tổng hợp: ăp

bắp


cải bắp

Hoạt động 2:Dạy vần âp

(Quy trình tương tự vần ăp)

- Phân tích cấu tạo vần âp

- So sánh âp với ăp

- Đánh vần ớ pờ âp

- Đọc tổng hợp: âp

mập

cá mập
* Nghỉ giữa tiếtHoạt động 3:Luyện viết

- GV vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết lần lượt: ăp, âp, cải bắp, cá mập

- Cho HS viết bảng con

- GV chỉnh sửaHoạt động 4: Đọc từ ứng dụng

- GV ghi bảng

gặp gỡ tập múa

ngăn nắp bập bênh

- Gọi 2 HS đọc

- Tìm tiếng có vần vừa học

- Cho HS luyện đọc

- GV đọc mẫu


- Lớp đồng thanh


- Đọc

- HS trả lời

- HS trả lời

- Đọc cá nhân, đồng thanh

- HS cài bảng

- 2 HS trả lời


- HS trả lời

- Đọc cá nhân, tổ đồng thanh

- HS cài bảng

- Quan sát tranh, nhận xét


- Đọc các nhân, đồng thanh

- HS thực hiện tương tự

- HS chú ý
- HS viết bảng con

- HS đọc thầm


- HS đọc

- HS trả lời


- HS luyện đọc

Tiết 2

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

10’

10’


5’

7’

5’Hoạt động 1: Luyện đọc

- Cho HS đọc các vần, tiếng từ khóa và các từ ngữ đã học ở tiết 1

- Câu ứng dụng

+ GV giới thiệu tranh

+ GV ghi bảng câu ứng dụng

+ Cho HS đọc

+ Cho HS tìm tiếng có vần vừa học

+ GV giải thích từ ngữ

+ Cho HS luyện đọc

Hoạt động 2:Luyện viết

- GV vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết lần lượt ăp, âp, cải bắp, cá mập

- Cho HS viết vào vở

- GV theo dõi, uốn nắn

* Nghỉ giữa tiết

Hoạt động 3: Luyện nói

- GV giới thiệu tranh minh họa phần luỵên nói

+ Tranh vẽ gì?

+ Trong cặp của em có những gì?

+ Kể tên những loại sách, vở của em?

+ Em sử dụng chúng khi nào?

+ Khi sử dụng sách vở, đồ dùng em phải chú ý điều gì?

+ Em nào có thể nói về chiếc cặp của mình?D: Củng cố, dặn dò

- Cho HS tìm tiếng, từ có vần vừa học

- Cho HS đọc lại toàn bài

- Dặn dò chuẩn bị tiết sau.


- HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh


- Quan sát tranh, nêu nhận xét

- 2 HS đọc

- 2 HS trả lời

- HS luyện đọc


- HS chú ý


- HS viết vào vở
- HS quan sát tranh, nêu nhận và nói tên chủ đề
- HS luyện nói

- HS tham gia trò chơi

- HS đồng
SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu:

- Ổn định nề nếp của lớp

- Hs biết cách nhận xét việc thực hiện các hoạt động của lớp trong tuần.

- Biết phê và tự phê của mình và các bạn .Từ đó phát huy những mặt tốt, hạn chế để cả lớp ngày càng tiến bộ.

- Rèn luyện thái độ tự tin, mạnh dạn cho học sinh trước đông người.

- Hs đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.Tham gia chơi các trò chơi tích cực.II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học:

10’

10’

15’

HĐ1: Nhận xét đánh giá.

- Hướng dẫn lớp trưởng và các tổ trưởng nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần 20


Yêu cầu hs nêu ý kiến.

HĐ2 Giáo viên nhận xét – Nêu phương hướng tuần 21

*Chú trọng nề nếp, chuyên cần - học tập.

*Lao động vệ sinh lớp.

* Đánh giá hoạt động các nhóm và đề ra nhiệm vụ các nhóm.

*Tiếp tục truy bài đầu giờ.

HĐ 3:VĂN NGHỆ:
Kết thúc giờ sinh hoạt.

Lớp trưởng nhận xét –đánh giá.

Các tổ trưởng, lớp phó nhận xét từng mặt của cả lớp.

Cá nhân nêu ý kiến.


Học sinh lắng nghe.

Các nhóm học tập báo cáoviệc học nhóm của mình.


Hs ôn lại các bài hát tập thể.


Lắng nghe.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:14 - 3 17 - 5 19 - 2

………. ……… ………

………. ……… ………

………. ……… ………16 - 5 17 - 2 19 - 7

………. ……… ………

………. ……… ………

………. ……… ………Bài 4 Nối (theo mẫu)16


14

13

15


17Giáo viên: Bùi Thị Hồng Hạnh Ngày soạn: 9/01/ 2016

: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016 -> Thang 01
Thang 01 -> TRƯỜng mầm non vinh phú khối mẫu giáo nhỡ
Nam 2016 -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
Nam 2016 -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Thang 01 -> TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016) Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanh
Thang 01 -> KẾ hoạch sử DỤng thiết bị dạy học môn tiếng Anh LỚP 9- học kỳ 2 – NĂm họC 2015-2016
Nam 2016 -> Ubnd thị XÃ HƯƠng trà phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Thang 01 -> Lớp 1 Tiết 20 Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh
Thang 01 -> PHƯƠng pháp dạy họC Âm nhạC Ở trưỜng phổ thông biên tập: Trần Đại Phúc Chuyên viên Sở gd&Đt tt huế
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương