imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  TRƯỜng mầm non vinh phú khối mẫu giáo nhỡ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  KẾ hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 26/3 Nội dung công việc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  Số: 100 /pgd&Đt v/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016
  Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01/am-nhac
  TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016) Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  KẾ hoạch sử DỤng thiết bị dạy học môn tiếng Anh LỚP 9- học kỳ 2 – NĂm họC 2015-2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thang-3-2016
  Ubnd thị XÃ HƯƠng trà phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  SỞ gd&Đt thừa thiên huế. ĐỀ thi học kỳ II năm họC 2015-2016 trung tâm gdtx quảng đIỀn môn lịch sử LỚP 10 ma trậN ĐỀ thi học kỳ II lớP 10
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thay-khu-thang1
  TUẦN 11 Thứ hai, ngày 02 tháng 11 năm 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  Đi ngang I. Mục tiêu dạy học
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  MÔN: Hoạt động ngoài giờ lên lớp DẠy hát bàI: “ Bông hoa bé ngoan ” sinh hoạt sao nhi đỒng I- yêu cầu giáo dục
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-cp ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ y tế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01/tin-hoc
  Lớp 1 Tiết 20 Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2016 ĐẠO ĐỨc bài 9: LỄ phép vâng lời thầy giáO, CÔ giáO (t2) A. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  TRƯỜng thcs nguyễn duy số 4 /kh-hđng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  LỊch công tác từ 15/4 ĐẾN 14/5 NĂM 2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  18 vị vua Hùng là ai?
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  TẾt nguyêN ĐÁn bính thâN 2016 (Áp dụng từ ngày 06/ 02 / 2016 đến hết ngày 14/02/2016) Từ 28/12 Al đến hết ngày 07/01 al
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  I. Mục tiêu : Kiến thức : hs biết cách viết chữ và làm tính trong Logo; Kỹ năng
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  PHƯƠng pháp dạy họC Âm nhạC Ở trưỜng phổ thông biên tập: Trần Đại Phúc Chuyên viên Sở gd&Đt tt huế
directory imgs Thu muc he thong  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương