Lớp 1 Tiết 20 Ôn tập bài hát: Bầu trời xanhtải về 52.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích52.41 Kb.
TUẦN 20 (Từ ngày..../..../.....đến..../..../.....)

Lớp 1

Tiết 20 Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Qùy

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Ôn tập bài hát Bầu trời xanh

2. Kĩ năng:

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

* Thuộc lời ca.

3. Thái độ:- Gd cho hs yêu cuộc sống hòa bình

II.Chuẩn bị:

Gv: Máy nghe, đĩa lớp 1, đàn oocgan, một số động tác phụ họa.

Hs: sgk,nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động:


Hoạt động của gv

Hoạt động của hs

1. Ổn định lớp: (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( lồng ghép)

3. Bài mới: (30 ph)

a. Hoạt động 1(10 ph) Ôn tập bài hát

- Gv mở băng hoặc hát mẫu

- Ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân kết hợp gõ đệm.

- Nhận xét, sửa sai

b. Hoạt động 2 (20 ph) Hát kết hợp vận động phụ họa.

- Gv hướng dẫn vài động tác đơn giản.

Câu 1: đưa tay trái lên cao.

Câu 2: đổi tay

Câu 3: như động tác 1

Câu 4: làm động tác vỗ cánh

Câu 5: làm như động tác c2

Câu 6: động tác vỗ cánh.

Câu 7,8: đưa 2 tay lên miệng

- Cho ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Chỉ định vài nhóm lên trình bày.

- Nhận xét, đánh giá

4. Củng cố - dặn dò: (4 ph)

- Cho hs nhắc lại tên bài hát, tác giả.

- Gv nêu ý nghĩa của bài hát.

- Gv đệm đàn cho hs ôn lại bài hát.

- Dặn hs ôn lại bài hát ở nhà.- Hs ngồi ngay ngắn.

- Nghe bài hát mẫu.

- Ôn luyện theo hướng dẫn.

- Nghe gv hướng dẫn động tác rồi tập vận động

- Ôn luyện

- Hs thực hiện

- Trả lời

- Nghe và ghi nhớ.

- Cả lớp hát ôn

- Nghe dặn dò.
Lớp 2 Tiết 20 Ôn tập bài hát: Trên con đường đến trường

Nhạc và lời:Ngô Mạnh Thu

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Ôn tập bài hát Trên con đường đến trường

2. Kĩ năng:

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

* Biết gõ đệm theo phách theo nhịp

3. Thái độ:- Gd cho hs yêu thiên nhiên, và biết bảo vệ thiên nhiên.II.Chuẩn bị:

Gv: Máy nghe, đĩa lớp 2, đàn oocgan, một số động tác phụ họa.

Hs: sgk,nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động:


Hoạt động của gv

Hoạt động của hs

1. Ổn định lớp: (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( lồng ghép)

3. Bài mới: (30 ph)

a. Hoạt động 1(10 ph) Ôn tập bài hát

- Gv mở băng hoặc hát mẫu

- Ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân kết hợp gõ đệm.

- Nhận xét, sửa sai

b. Hoạt động 2 (20 ph) Hát kết hợp vận động phụ họa.

- Gv hướng dẫn vài động tác đơn giản.

Câu 1: đưa tay trái ngang.

Câu 2: đổi tay

Câu 3: hai tay đưa lên cao rồi nghiêng sang trái rồi phải.

Câu 4: hai bàn tay lắc từ trên cao xuống

Câu 5: làm như động tác c1

Câu 6,7: đưa tay lên miệng làm chim hót

Câu 8: lắc lư người

- Cho ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Chỉ định vài nhóm lên trình bày.

- Nhận xét, đánh giá

4. Củng cố - dặn dò: (4 ph)

- Cho hs nhắc lại tên bài hát, tác giả.

- Gv nêu ý nghĩa của bài hát.

- Gv đệm đàn cho hs ôn lại bài hát.

- Dặn hs ôn lại bài hát ở nhà.- Hs ngồi ngay ngắn.

- Nghe bài hát mẫu.

- Ôn luyện theo hướng dẫn.

- Nghe gv hướng dẫn động tác rồi tập vận động


- Ôn luyện

- Hs thực hiện

- Trả lời

- Nghe và ghi nhớ.

- Cả lớp hát ôn

- Nghe dặn dò.Lớp 3 Tiết 20 Học hát: Bài Em yêu trường em

Ôn tập tên nốt nhạc

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học hát: Bài Em yêu trường em

Ôn tập tên nốt nhạc

2. Kĩ năng:

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2.

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

- Tập biểu diễn bài hát

* Biết hát đúng giai điệu

* Nhớ tên và vị trí các nốt nhạc qua trò chơi.

3. Thái độ:- Gd cho hs yêu thiên nhiên, và biết bảo vệ thiên nhiên.II.Chuẩn bị:

Gv: Máy nghe, đĩa lớp 3, đàn oocgan, một số động tác phụ họa.

Hs: sgk,nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động:


Hoạt động của gv

Hoạt động của hs

1. Ổn định lớp: (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( lồng ghép)

3. Bài mới: (30 ph)

a. Hoạt động 1(10 ph) Ôn tập lời 1, tập hát lời 2

- Gv mở băng hoặc hát mẫu

- Ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân kết hợp gõ đệm.

- Nhận xét, sửa sai.

- Gv cho hs đọc lời 2

- Gv đệm đàn cho hs tập hát lời 2

- Nhận xét sửa sai.

b. Hoạt động 2 (10 ph) Hát kết hợp vận động phụ họa.

- Gv gợi ý cho hs tìm động tác phụ họa.

- Gv chọn động tác phù hợp để tập cho cả lớp.

- Chỉ định vài nhóm lên biểu diễn.

- Nhận xét, đánh giá

c. Hoạt động 3 (10 ph) Ôn tập tên nốt nhạc

- Gv cho hs đọc lại tên nốt nhạc bằng trò chơi sắp xếp tên các nốt nhạc từ thấp đến cao, rồi ngược lại.

- Trò chơi khuông nhạc bàn tay

4. Củng cố - dặn dò: (4 ph)

- Cho hs nhắc lại tên bài hát, tác giả.

- Gv nêu ý nghĩa của bài hát.

- Gv đệm đàn cho hs ôn lại bài hát.

- Dặn hs ôn lại bài hát ở nhà.


- Hs ngồi ngay ngắn.

- Nghe bài hát mẫu.

- Ôn luyện theo hướng dẫn.

- Đọc lời 2

- Tập hát lời 2

- Hs tìm động tác vận động

- Cả lớp tập vận động
- Hs tập biểu diễn.

- Hs thực hiện

- Hs nói đúng tên và vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc bàn tay.

- Trả lời

- Trả lời

- Ôn luyện

- Nghe dặn dò.Lớp 4 Tiết 20 Ôn tập bài hát: Chúc mừng

Tập đọc nhạc: TĐN số 5

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Ôn tập bài hát: Chúc mừng

Tập đọc nhạc: TĐN số 5

2. Kĩ năng:

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa.

* Biết đọc bài TĐN số 5

3. Thái độ:- Gd cho hs biết ý nghĩa của ngày gặp mặt.II.Chuẩn bị:

Gv: Máy nghe, đĩa lớp 4, đàn oocgan, một số động tác phụ họa.

Hs: sgk,nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động:


Hoạt động của gv

Hoạt động của hs

1. Ổn định lớp: (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( lồng ghép)

3. Bài mới: (30 ph)

a. Hoạt động 1(5 ph) Ôn tập bài hát

- Gv mở băng hoặc hát mẫu

- Ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân kết hợp gõ đệm.

- Nhận xét, sửa sai

b. Hoạt động 2 (10 ph) Hát kết hợp vận động phụ họa.

- Gv gợi ý cho hs tìm vài động tác phụ họa.

- Gv chọn những động tác phụ hợp để tập cho cả lớp.

- Cho ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Chỉ định vài nhóm lên trình bày.

- Nhận xét, đánh giá

c. Hoạt động 3 (15 ph) Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Gv treo bài TĐN số 5 gợi ý cho hs tìm tiết tấu chính của bài.

- Gv gõ mẫu rồi tập cho cả lớp

- Gv gợi ý cho hs nêu cao độ có trong bài từ thấp đến cao.

- Gv đàn cho cả lớp luyện cao độ.

- Gv đàn mẫu bài tđn số 5

- Đàn từng tiết nhạc ngắn cho hs tập đọc nhạc

- Liên kết cả bài kết hợp gõ tiết tấu.

- Gv cho ôn luyện tổ nhóm, cá nhân

- Cho hs đọc lời ca theo tiết tấu.

- Gv đàn từng câu nhạc cho hs nghe và ghép lời ca.

- Gv đệm đàn cho hs đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách vài lần.

- Chỉ định vài cá nhân đọc.

- Nhận xét đánh giá.

4. Củng cố - dặn dò: (4 ph)

- Cho hs nhắc lại tên bài hát, xuất xứ.

- Gv nêu ý nghĩa của bài hát.

- Gv đệm đàn cho hs ôn lại bài hát.

- Dặn hs ôn lại bài hát ở nhà.- Hs ngồi ngay ngắn.

- Nghe bài hát mẫu.

- Ôn luyện theo hướng dẫn.

- Hs tìm động tác rồi tập vận động

- Ôn luyện

- Hs thực hiện


- Hs nêu tiết tấu chính của bài


- Hs tập gõ tiết tấu

- Hs nêu cao độ có trong bài


- Luyện đọc cao độ
- Hs nghe bài mẫu

- Tập đọc nhạc


- Tập đọc nhạc

- Ôn luyện tổ, nhóm, cá nhân

- Hs đọc lời ca

- Hs ghép lời ca


- Hs ôn luyện
- Cá nhân thực hiện

- Hs trả lời

- Nêu ý nghĩa của bài

- Ôn luyện

- Nghe dặn dò.Lớp 5 Tiết 20 Ôn tập bài hát: Hát mừng

Tập đọc nhạc: TĐN số 5

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Ôn tập bài hát: Hát mừng

Tập đọc nhạc: TĐN số 5

2. Kĩ năng:

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa.

* Biết đọc bài TĐN số 5

3. Thái độ:- Gd cho hs yêu mến các làn điệu dân ca.II.Chuẩn bị:

Gv: Máy nghe, đĩa lớp 5, đàn oocgan, một số động tác phụ họa.

Hs: sgk,nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động:


Hoạt động của gv

Hoạt động của hs

1. Ổn định lớp: (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( lồng ghép)

3. Bài mới: (30 ph)

a. Hoạt động 1(5 ph) Ôn tập bài hát

- Gv mở băng hoặc hát mẫu

- Ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân kết hợp gõ đệm.

- Nhận xét, sửa sai

b. Hoạt động 2 (10 ph) Hát kết hợp vận động phụ họa.

- Gv gợi ý cho hs tìm vài động tác phụ họa.

- Gv chọn những động tác phụ hợp để tập cho cả lớp.

- Cho ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Chỉ định vài nhóm lên trình bày.

- Nhận xét, đánh giá

c. Hoạt động 3 (15 ph) Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Gv treo bài TĐN số 5 gợi ý cho hs tìm tiết tấu chính của bài.

- Gv gõ mẫu rồi tập cho cả lớp

- Gv gợi ý cho hs nêu cao độ có trong bài từ thấp đến cao.

- Gv đàn cho cả lớp luyện cao độ.

- Gv đàn mẫu bài tđn số 5

- Đàn từng tiết nhạc ngắn cho hs tập đọc nhạc

- Liên kết cả bài kết hợp gõ tiết tấu.

- Gv cho ôn luyện tổ nhóm, cá nhân

- Cho hs đọc lời ca theo tiết tấu.

- Gv đàn từng câu nhạc cho hs nghe và ghép lời ca.

- Gv đệm đàn cho hs đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách vài lần.

- Chỉ định vài cá nhân đọc.

- Nhận xét đánh giá.

4. Củng cố - dặn dò: (4 ph)

- Cho hs nhắc lại tên bài hát, xuất xứ.

- Gv đệm đàn cho hs ôn lại bài hát.

- Dặn hs ôn lại bài hát ở nhà.


- Hs ngồi ngay ngắn.

- Nghe bài hát mẫu.

- Ôn luyện theo hướng dẫn.

- Hs tìm động tác rồi tập vận động

- Ôn luyện

- Hs thực hiện

- Hs nêu tiết tấu chính của bài
- Hs tập gõ tiết tấu

- Hs nêu cao độ có trong bài


- Luyện đọc cao độ

- Hs nghe bài mẫu

- Tập đọc nhạc
- Tập đọc nhạc

- Ôn luyện tổ, nhóm, cá nhân

- Hs đọc lời ca

- Hs ghép lời ca


- Hs ôn luyện
- Cá nhân thực hiện

- Hs trả lời

- Ôn luyện

- Nghe dặn dò.
: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016 -> Thang 01
Thang 01 -> TRƯỜng mầm non vinh phú khối mẫu giáo nhỡ
Nam 2016 -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
Nam 2016 -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Thang 01 -> TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016) Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanh
Thang 01 -> KẾ hoạch sử DỤng thiết bị dạy học môn tiếng Anh LỚP 9- học kỳ 2 – NĂm họC 2015-2016
Nam 2016 -> Ubnd thị XÃ HƯƠng trà phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Thang 01 -> Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2016 ĐẠO ĐỨc bài 9: LỄ phép vâng lời thầy giáO, CÔ giáO (t2) A. Mục tiêu
Thang 01 -> PHƯƠng pháp dạy họC Âm nhạC Ở trưỜng phổ thông biên tập: Trần Đại Phúc Chuyên viên Sở gd&Đt tt huế
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương