KẾ hoạch sử DỤng thiết bị dạy học môn tiếng Anh LỚP 9- học kỳ 2 – NĂm họC 2015-2016tải về 92.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích92.44 Kb.
#2470
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

MÔN Tiếng Anh LỚP 9- HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2015-2016

(Tuần 19 đến tuần 35)

Họ và tên giáo viên: Trần Thị Thảo Nguyên

Thuộc tổ :Anh-Nhạc Họa- TD. Trường : THCS Nguyễn Khoa Đăng

Được phân công giảng dạy lớp: 6/1; 6/2; 9/1, 9/2, 9/3.Tuần học

PPCT

Tên bài

Thiết bị sử dụng

SL

Ngày

Tiết

Lớp

Thực hiện

Điều chỉnh

( nếu có)

Tại lớp

Phòng thực hành

19

37

38Unit 6: Lesson 1

Lesson 2

Tranh

Phòng lab,1

12/1

13/1


14/1

4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x

x
20

39

40


Unit 6: Lesson 3

Lesson 4


Phòng lab

( hoặc bảng phụ )1

19/1

20/1


21/1

4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x

x
21

41

42


Unit 6: Lesson 5

Unit 7


Lesson 1

Bảng phụ


Tranh


1
4

26/1

27/1


28/1

4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x22

43

44


Unit 7: Lesson 2

Lesson 3

Phòng lab

( bảng phụ )

Phòng lab


012/2

3/2


4/2

4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2
x
23

45

46


Unit 7: Lesson 4

Lesson 5


Phong lab

( hoặc bảng phụ )01

16/2

17/2


18/2

4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2
x


24

47


Revision

bài tập in sẵn

100

23/2

24/24

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x


24

48

Test 3

Bài kiểm tra in sẵn

100

25/2


4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x25

49

50


Unit 8: Lesson 1

Lesson 2

Phong lab

Tranh


01


1/3

2/3


3/3


4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x

x
26

51

52


Unit 8: Lesson 3

Lesson 4


Phong lab

( hoặc bảng phụ )
02

8/3

9/3


10/3


4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x

x
27

53

54


Unit 8 Lesson 5

Unit 9


Lesson 1

bảng phụ

Tranh


Bảng phụ

01

15/3

16/3


17/3


4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x28

55

56


Unit 9: Lesson 2
Lesson 3

Phòng lab
bảng phụ

2


22/3

23/3


24/3


4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2
x
29

57

58


Unit 9: Lesson 4

Lesson 5


Phòng lab

( hoặc bảng phụ )01

29/3

30/3


31/3

4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2
x
30

59

Revision

bài tập in sẵn

100

5/4

6/44

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x30

60

Test 4

Bài kiểm tra in sẵn

100

7/4

4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x31

61

62


Unit 10: Lesson 1

Lesson 2Phòng lab


1

12/4

13/4


14/4

4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2
x
32

63

64


Unit 10: Lesson 3

Lesson 4

Bảng phụ

Bảng phụ2

19/4

20/4


21/4

4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x33

65

Unit 10: Lesson 5

Phong lab

( hoặc bảng phụ )
2

26/4

27/4


4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x

x
33

66

REVISION FOR 2nd SEMESTER EXAM

Bài tập in sẵn

100

28/4

4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x34

67

68


REVISION FOR 2nd SEMESTER EXAM

Bài tập in sẵn

100

3/5

4/5


5/5

4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x35

69

70


REVISION FOR 2nd SEMESTER EXAM

The 2nd SEMESTER EXAM- Bài tập in sẵn
- Đề Thi


100


10/5

11/5


4

3,4


2,3,5

9/1

9/2,9/3


9/3,9/1,9/2

x


Viên chức thiết bị Tổ trưởng Duyệt BGH Người lập kế hoạchTrần Thị Thảo Nguyên
Каталог: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016 -> Thang 01
Thang 01 -> TRƯỜng mầm non vinh phú khối mẫu giáo nhỡ
Nam 2016 -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
Nam 2016 -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Thang 01 -> TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016) Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanh
Nam 2016 -> Ubnd thị XÃ HƯƠng trà phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Thang 01 -> Lớp 1 Tiết 20 Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh
Thang 01 -> Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2016 ĐẠO ĐỨc bài 9: LỄ phép vâng lời thầy giáO, CÔ giáO (t2) A. Mục tiêu
Thang 01 -> PHƯƠng pháp dạy họC Âm nhạC Ở trưỜng phổ thông biên tập: Trần Đại Phúc Chuyên viên Sở gd&Đt tt huế

tải về 92.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương