TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014tải về 2.08 Mb.
trang8/15
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích2.08 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 4

Bổ sung vào nội dung chương trình môn: Kinh tế đối ngoại của Việt Nam, Kinh tế Chính trị Mác - Lê nin 2 (Chương 13: Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam), Lịch sử kinh tế quốc dân (Phần Lịch sử kinh tế Việt Nam từ 1986 đến nay).Bài báo khoa học: 02

Đào tạo cử nhân: 03

Hoàn thành cơ sở lý luận


Thu thập số liệu và hoàn thành các nội dung

Đúng tiến độDHH2014-03-60

Sinh mệnh cá nhân trong tiểu thuyết của Dư Hoa - nhìn từ lí thuyết hậu hiện đại

TS. Nguyễn Thị Tịnh Thy

Trường ĐHSP30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu Sinh mệnh cá nhân – những cái tôi chấn thương bao gồm các khía cạnh như: Con người - sự chung thân với bạo lực và cái chết; Con người – chủ thể của những chấn thương tinh thần; Con người – bạn đồng hành của nỗi cô đơn.

Nghiên cứu Sinh mệnh cá nhân và sự đổ vỡ các đại tự sự (nhân luân, thể chế chính trị, niềm tin).

Nghiên cứu Sinh mệnh cá nhân và bút pháp tự sự hậu hiện đại (sự lạnh lùng, sự trùng lặp, ngẫu nhiên, phản truyền thống, kết cấu mảh vỡ).Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1

Số thạc sỹ đào tạo: 1

Một phần trong Học phần “Văn học Trung Quốc” dành cho hệ đào tạo cử nhân (chính quy và phi chính quy) ở Đại học Huế.

Bài giảng chuyên đề “Tiểu thuyết đương đại Trung Quốc” dành cho hệ đào tạo thạc sĩ ở Đại học Huế- Nghiên cứu tài liệu và các bài báo liên quan, hoàn thành “Chương 1: Môđun tựa nội xạ linh và các tính chất”.

- Chứng minh được một số kết quả của đề tài và bài báo liên quan để hoàn thành “Chương 2: Đặc trưng vành thông qua các môđun liên quan đến tựa nội xạ linh”.- Xêmina và trao đổi kinh nghiệm.

- Gửi đăng ở tạp chí trong nước và nước ngoài.

- Viết báo cáo tổng kết.


Đúng tiến độDHH2014-03-61

Phong trào chấn hưng thực nghiệp ở Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỉ XX

TS. Trương Công Huỳnh Kỳ

Trường ĐHSP30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Sự hình thành và phát triển của phong trào chấn hưng thực nghiệp ở Việt Nam

Nội dung và hình thức biểu hiện của phong trào chấn hưng thực nghiệp...

Tính chất, đặc điểm, kết quả ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào chấn hưng thực nghiệp.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số sách xuất bản: 1

Số cử nhân đào tạo: 2

Số thạc sỹ đào tạo: 2

Sản phẩm ứng dụng: báo cáo phân tíchBài báo khoa học: 01

Đào tạo cử nhân: 03

Đào tạo Thạc sĩ: 02

Hoàn thành các nội dung chương 1, 2 của đề tàiTiếp tục triển khai các nội dung đã đăng ký

Đăng bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngànhĐúng tiến độDHH2014-03-62

Thế giới biểu tượng trong thơ Việt giai đoạn từ 1986 đến 2000

TS. Hoàng Thị Huế

Trường ĐHSP30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Khái lược về biểu tượng và biểu tượng nghệ thuật trong thơ Việt giai đoạn 1986 – 2000

Thế giới biểu tượng trong thơ Việt giai đoạn 1986 – 2000 – nhìn từ bình diện nội dung

Nghệ thuật xây dựng biểu tượng trong thơ Việt giai đoạn 1986 – 2000.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 2

Số thạc sỹ đào tạo: 2
Số báo đăng trong nước:

2

Số cử nhân đào tạo: 2Số thạc sỹ đào tạo: 2

Triển khai

Viết , hoàn thành

báo cáo

tổng kết


Đúng tiến độDHH2014-03-63

Sáng tác văn học của các nhà thơ, nhà văn nữ Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

TS. Đặng Thị Ngọc Phượng

Trường ĐHSP30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu diện mạo văn học nữ ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX bao gồm: bối cảnh văn hóa, lịch sử; sự hình thành đội ngũ nhà văn nữ nửa đầu thế kỷ XX; ý thức sáng tạo và cái nhìn mang đặc điểm giới

Nghiên cứu văn xuôi của các nhà văn nữ Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX thể hiện ở thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn.

Nghiên cứu thơ của các nhà thơ nữ Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1

Tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên Cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam.Cử nhân: 01 Khóa luận Tốt nghiệp

Đang hoàn thành bài báo

Hoàn thành chương 1 của đề tài


- Viết 01 bài báo đăng tạp chí

- Hoàn thành các nội dung của đề tàiĐúng tiến độDHH2014-03-64

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức các bài seminar sinh học

TS. Phan Đức Duy

Trường ĐHSP
30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Xác định các kỹ năng tổ chức các bài seminả sinh học

Đề xuất các biện pháp rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức các bài seminar sinh học

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ đạt được của kỹ năng

Thực nghiệm sư phạm để xác định biện pháp hữu hiệu nhất trong việc rèn cho sinh viên kỹ năng tổ chức các bài seminar sinh học.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 2

Số thạc sỹ đào tạo: 2

Tài liệu hướng dẫn rèn luyện kỹ năng tổ chức các bài seminar Sinh học kèm một số bài seminar mẫu


- Gửi đăng: 01 bài báo khoa học

- Hướng dẫn 02 Khóa luận Tốt nghiệpTiếp tục triển khai viết các nội dung và bài báo khoa học

Đúng tiến độDHH2014-03-65

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kĩ năng sử dụng từ cho học sinh lớp 5 theo định hướng giao tiếp

ThS. Trần Thị Quỳnh Nga

Trường ĐHSP30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng từ cho học sinh lớp 5 theo định hướng giao tiếp.

Thực nghiệm sư phạm.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 3

Số cử nhân đào tạo: 3

Hệ thống bài tập rèn kĩ năng sử dụng từ

Sản phẩm ứng dụng: sơ đồ, thiết kế

Hệ thống bài tập bao gồm khoảng 100 bài tập rèn kĩ năng sử dụng từ (in thành sách phụ lục đính kèm hoặc đóng gói bằng các phần mềm như Powerpoint, Violet...).

Các đề tài Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân ngành GD Tiểu học nghiên cứu về các phạm vi kiến thức, kĩ năng cụ thể: Mở rộng vốn từ, lớp từ vựng, từ loại..


- Đăng 01 bài báo trên Tạp chí KH Đại học Huế

- Hướng dẫn 02 đề tài Khóa luận tốt nghiệp liên quan đến phạm vi nghiên cứu:

- Đang thực hiện bản thiết kế hệ thống bài tập


Tiếp tục triển khai các nội dung theo thuyết minh

Đúng tiến độDHH2014-03-66

Kỹ năng tự nhận thức của trẻ vị thành niên hiện nay

ThS. Nguyễn Phước Cát Tường

Trường ĐHSP
30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu cơ sở lý luận khoa học về kỹ năng tự nhận thức của trẻ vị thành niên, qua đó tổng quan các hướng nghiên cứu cơ bản về kỹ năng tự nhận thức hiện nay, đưa ra một số khái niệm cơ sở của đề tài: kỹ năng, nhận thức, tự nhận thức, kỹ năng tự nhận thức, trẻ vị thành niên

Đánh giá thực trạng kỹ năng tự nhận thức của trẻ vị thành niên tại một số trường trên địa bàn thành phố Huế

Phân tích một số yếu tố ( độ tuổi, giới tính, học lực) ảnh hưởng đến kỹ năng tự nhận thức của trẻ vị thành niê hiện nay.

Đề xuất một số biện pháp góp phần cải thiện hiệu quả việc thực hiện giáo dục kỹ năng này trong trường phổ thông hiện nay

Tiến hành thử nghiệm và đánh giá tính hiệu quả của một biện pháp cụ thể trong số các biện pháp được đề xuất nhằm cải thiện việc giáo dục kỹ năng tự nhận thức cho trẻ vị thành niên.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1

Hệ thống các biện pháp góp phần cải thiện hiệu quả việc thực hiện giáo dục kỹ năng này trong trường phổ thông hiện nay- Gửi 01 bài báo khoa học

- Hoàn thành các nội dung cơ sở lý luận, bộ công cụTiếp tục triển khai công tác điều tra, thực nghiệm

Đúng tiến độDHH2014-03-68

Nghiên cứu cấu trúc của hệ thống kỹ năng soạn bài học để rèn luyện cho sinh viên khoa Sinh ở các trường sư phạm

TS. Trịnh Đông Thư

Trường ĐHSP30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Xác định hệ thống kỹ năng soạn bài học Sinh học.

Phân tích thành phần cấu trúc của từng kỹ năng hợp thành trong hệ thống kỹ năng soạn bài học sinh học.

Đề xuất biện pháp và quy trình rèn luyện kỹ năng soạn bài học sinh học cho sinh viên.

Thực nghiệm sư phạm để xác định hiệu quả của việc phân tích thành phần cấu trúc hệ thống kỹ năng soạn bài học sinh học đối với việc hình thành và phát triển các kỹ năng cho sinh viên.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 2

Số thạc sỹ đào tạo: 3

Hệ thống kỹ năng, thành phần cấu trúc của từng kỹ năng hợp thành trong hệ thống kỹ năng soạn bài học.

Quy trình và biện pháp rèn luyện kỹ năng soạn bài học sinh học.

Giáo trình hướng dẫn sinh viên soạn bài học sinh học.


- Xây dựng hệ thống kỹ năng soạn bài học.

- Phân tích cấu trúc một số kỹ năng trong hệ thống kỹ năng soạn bài học

- Thiết kế bài tập rèn luyện kỹ năng.

- Số bài báo: 1 (Tạp chí Giáo dục số 341, tháng 9 năm 2014)

- Số cử nhân đào tạo: 1

- Số thạc sĩ đào tạo: 4- Xây dưng quy trình và biện pháp rèn luyện kỹ năng soạn bài Sinh học.

- Xây dựng hệ thống bài tập.

- Thực nghiệm sư phạm.


Đúng tiến độDHH2014-03-69

Sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12

ThS. Đặng Xuân Điều

Trường ĐHSP30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Khái quát những vấn đề lí luận chung về dạy học nêu vấn đề và tình huống có vấn đề trong dạy học.

Điều tra thực trạng của việc sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 ở trường THPT hiện nay.

Xây dựng quy trình kiến tạo tình huống có vấn đề trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12.

Thiết kế hệ thống tình huống có vấn đề dùng trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12.

Đề xuất phương pháp, cách thức sử dụng và mô hình các tiết dạy có sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12.

Tổ chức dạy học thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của đề tài.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 3

Số sách xuất bản: 1

Số cử nhân đào tạo: 2

Bài báo đăng trong các Kỉ yếu Hội nghị, Hội thảo trong nước


Khái quát những vấn đề lí luận chung về dạy học nêu vấn đề và tình huống có vấn đề trong dạy học.

Điều tra thực trạng của việc sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 ở trường THPT hiện nay.

Xây dựng quy trình kiến tạo tình huống có vấn đề trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12.

Thiết kế hệ thống tình huống có vấn đề dùng trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12.
Triển khai các công việc tiếp theo của đề tài

Đảm bảo tiến độDHH2014-04-34

Nghiên cứu xác định các yếu tố độc lực và tính đề kháng kháng sinh Methicillin của các chủng Staphylococcus aureus gây nhiễm khuẩn bệnh viện bằng kỹ thuật PCR

PGS.TS Trần Đình Bình

Trường ĐH60/35

2014-2015

Nội dung chính:

Thông qua các xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn thường quy tại khoa Vi sinh, Bệnh viện Trung Ương Huế, xác định đúng các vi khuẩn S. aureus từ các loại bệnh phẩm, thực hiện kháng sinh đồ và thử nghiệm sàng lọc MRSA. So sánh với thử nghiệm PCR tìm mecA từ các vi khuẩn phân lập được.

Xử lý các số liệu thu thập được bằng phương pháp thống kê y học.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1


Thông qua các xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn thường qui tại Khoa Vi sinh, Bệnh viện Trung ương Huế, xác định được 75 chủng vi khuẩn S. aureus từ các loại bệnh phẩm, thực hiện kháng sinh đò theo phương pháp khuyếch

Tán


Đã đăng 01 bài báo ở Tạp chí khoa học chuyên ngành


Phân lập và xác định tiếp các chủng S. aureus mới.

PCR để xác định Protein A, Coagulase và mec A

Đào tạo 01 cử nhân

Qui trình xác định tụ cầu MRSA

Báo cáo phân tích tình trạng kháng thuốc của tụ cầu gây nhiễm khuẩn Bệnh việnDHH2014-04-35

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của cây bù dẻ râu (UVARIA FAUVELIANA (FIN. & GAGNEP.)) – Họ NA (ANNONACEAE)

ThS. Hồ Việt Đức Trường ĐHYD


50/30

2014-2015

Nội dung chính:

Thu mẫu thực vật, xác định tên khoa học.

Thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào ung thư của dịch chiết toàn phần và các phân đoạn

Chiết tách, phân lập, tinh chế các hợp chất từ phân đoạn có tác dụng tốt.

Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất đã phân lập.

Thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào ung thư của các hợp chất đã phân lập được.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 2

Số thạc sỹ đào tạo: 1

Báo cáo về hoạt tính gây độc tế bào ung thư của dịch chiết các phân đoạn và các hợp chất tinh khiết phân lập từ dược liệu.

Quy trình chiết xuất và bộ phổ xác định cấu trúc hoá học các hoạt chất đã phân lập được.Nội dung 1: Thu mẫu, xác định tên khoa học và xử lý mẫu

Đã thu được mẫu, xác định được tên khoa học của đối tượng nghiên cứu.

Đã chuẩn bị được 7 kg nguyên liệu phục vụ cho nghiên cứu

Nội dung 2: Thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào ung thư cao chiết của loài Bù dẻ râu trên in vitro.

Đã chuẩn bị cao chiết metanol và đã thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào trên 6 dòng tế bào ung thư (LU-1, KB, MDA-BA-321, Hep G2, SW-480 và MKN7).

Kết quả cho thấy cao chiết metanol của loài Bù dẻ râu có hoạt tính ức chế trên các dòng tế bào ung thư thử nghiệm với giá trị IC50 từ 21,54-69,04 µg/ml. Trong đó, cao chiết này cho hoạt tính tốt nhất với giá trị IC50 thấp nhất trên dòng LU-1 chứng tỏ tính hướng đích với loại ung thư này.

Nội dung 3: Chiết tách, phân lập, tinh chế các hợp chất từ loài Bù dẻ râu.

Đã phân lập, tinh chế 07 hợp chất tinh khiết.Nội dung 4: Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất đã phân lập từ loài Bù dẻ râu.

Đã xác định được cấu trúc của 07 hợp chất phân lập được trong đó 01 chất mới, 03 chất được phân lập lần đầu tiên từ chi Bù dẻ.Nội dung 5: Nghiên cứu tác dụng gây độc tế bào ung thư in vitro của các hợp chất đã phân lập.

Đã đánh giá hoạt tính diệt tế bào ung thư LU-1 trên mô hình thử nghiệm in vitro của 5/7 hợp chất trong đó có 02 hợp chất thể hiện hoạt tính tốt.

Sản phẩm:

Bộ dữ liệu xác định cấu trúc hóa học các hợp chất phân lập được

02 bài báo được công bố


Hoàn thiện các chuyên đề, báo cáo theo thuyết minh đề tài.


Đề nghị tiếp tục được cấp kinh phí năm thứ hai để đề tài hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
DHH2014-04-36

Nghiên cứu biến chứng của nạo hạch cổ nhóm VI trong điều trị carcinôm tuyến giáp dạng nhú

ThS. Nguyễn Trần Thúc Huân

Trường ĐHYD50/40

2014-2015

Nội dung chính: Đánh giá một số đặc điểm của carcinôm tuyến giáp dạng nhú và biến chứng của phẫu thuật nạo hạch cổ nhóm VI trong điều trị.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1


- Đang tiến hành thu thập số liệu


Tiếp tục chọn bệnh nhân phẫu thuật cắt giáp toàn phần có hoặc không nạo hạch cổ nhóm VI, theo dõi sau phẫu thuật

Đăng 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành

Hướng dẫn 01 luận văn tốt nghiệp bác sĩ đa khoa


Do có thời gian công tác nước ngoài nên xin gia hạn đề tài đến tháng 6/2016DHH2014-04-37

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt trực tràng giữ lại cơ thắt trong điều trị ung thư trực tràng

PGS.TS Phạm Anh Vũ

Trường ĐHYD60/31.5

2014-2015

Nội dung chính:

Chọn 100 bệnh nhân trong đó có 30 bệnh nhân hồi cứu, làm tất cả các xét nghiệm cần thiết cho bệnh nhân, nội soi trực tràng sinh thiết trước mổ, đặc biệt là chụp cắt lớp đa nhát cắt 64 slides.

Sử dụng 2 phương pháp phẩu thuật chính là: cắt đoạn trực tràng: bao gồm cắt trước và trước thấp, chỉ định cho ung thư trực tràng cao và trung gian (> rìa hậu môn 6cm) và cắt theo phương pháp pull-through hay gian cơ thắt đối với ung thư trực tràng thấp (< rìa hậu môn 6cm).

Nghiên cứu đặc điểm phẩu thuật và hậu phẩu thuật để đảm bảo mục đích an toàn về ung thư học và giữ được chức năng đại tiện cho bệnh nhân

Tái khám và theo dõi.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số thạc sỹ đào tạo: 1

Quy trình: Đề xuất và ứng dụng thành công quy trình phẫu thuật cắt trực tràng giữ lại cơ thắt trong điều trị bệnh nhân ung thư trực tràng.Đang tiến hành thu thập số liệu.

-Hoàn thành việc thu thập số liệu.

- Viết báo cáo tổng kết đề tài và nghiệm thu cơ sở và chính thứcHoàn thành đúng tiến độDHH2014-04-38

Nghiên cứu điều trị phẫu thuật thay van hai lá trong bệnh lý hẹp van hai lá

TS. Lê Quang Thứu

Trường ĐHYD60/30

2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu đặc điểm chung của đối tượng như: tuổi, giới, cân nặng, diện tích cơ thể.

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng: Triệu chứng cơ năng; Triệu chứng thực thể; Tiền sử liên quan đến bệnh.

Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng: Điện tâm đồ, Xquang tim phổi, Siêu âm tim: nhằm đánh giá mức độ hẹp van hai lá, mức độ tổn thương van tim và bộ máy dưới van, độ chênh áp qua van hai lá, mức độ giãn nhĩ trái, áp lực động mạch phổi tâm thu, phân suất tống máu, các thương tổn phối hợp: độ hở van ba lá, huyết khối nhĩ trái, độ hở van động mạch chủ.

Đánh giá kết quả phẫu thuật: thời gian phẫu thuật, thời gian chạy tuần hoàn ngoài cơ thể, các biến chứng sau phẫu thuật, Kết quả sớm sau phẫu thuật, kết quả tái khám 3 tháng, 6 tháng sau phẫu thuật.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1


- Hoàn thành đề cương nghiên cứu

- Thăm khám và chọn lọc phẫu thuật được 40 bệnh nhân

- Thu thập số liệu 40 bệnh nhân được phẫu thuật

- Thu thập tài liệu tham khảo và nghiên cứu tài liệu

Đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện: thực hiện đúng tiến độ như hợp đồng đã ký. Đã thực hiện 50% công việc nghiên cứu dự tính.


- Thăm khám, chọn lọc phẫu thuật, thu thập và xử lý số liệu của 40 bệnh nhân còn lại

- Thăm khám định kỳ bệnh nhân đã được phẫu thuật sau 3 tháng và sau 6 tháng

-Viết báo cáo tổng kết nghiệm thu cấp cơ sở và chính thức

- Hoàn thành bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành, của Đại Học Huế hoặc của Đại học Y Dược Huế.
Hoàn thành đúng tiến độDHH2014-04-39

Nghiên cứu điều trị bệnh tăng tiết mồ hôi lòng bàn tay, bàn chân bằng phẫu thuật cắt đốt hạch giao cảm ngực

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Trường ĐHYD60/30

2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng.

Nghiên cứu kỹ thuật cắt đốt nội soi hạch giao cảm ngực : nghiên cứu chỉ định, ky thuat, cách xác định vị trí, số lượng hạch cần cắt đốt, các biến chứng phẫu thuật…

Nghiên cứu kết quả sớm trong thời gian hậu phẫu và sau khi ra viện (trong khoảng 10 ngày sau mổ).

Nghiên cứu kết quả xa sau phẫu thuật : theo dõi đánh giá sau mổ 1 năm, 2 năm.


: portal -> data -> doc -> tintuc
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
tintuc -> I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
tintuc -> ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
tintuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tintuc -> Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương