TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014tải về 2.08 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích2.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2014

STT

Tên đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở -

Cá nhân/bộ phận chủ trì

Tổng kinh phí /Kinh phí cấp đến năm 2014 (triệu đồng)

Thời hạn thực hiện

Nội dung hoạt động, sản phẩm, kết quả, … theo thuyết minh hoặc đã được phê duyệt

Nội dung, sản phẩm, kết quả, … đã thực hiện, đã đạt được

Kế hoạch thực hiện tiếp theo

Tự đánh giá, kiến nghị, đề xuất

I. Đề tài KH&CN cấp cơ sở

1. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế năm 2013 chuyển tiếpDHH2013-01-39

Hàm phân vị và ứng dụng trong mô hình hóa dáng điệu giá chứng khoán trong thị trường tài chính Việt Nam

ThS. Phạm Lệ Mỹ - Trường ĐHKH


40/40

2013-2014

Nội dung:

- Đưa ra một số nhận dạng về xu hướng định giá cổ phiếu của thị trường trên một số cổ phiếu và ứng dụng vào thị trường tài chính Việt nam.

-Nghiên cứu một số mô hình dự báo.

Mở rộng mô hình dự báo thông qua một số dạng hàm phân vị.

-Thị trường tài chính Việt nam và ứng dụng một số mô hình dự báo vào thi trường chứng khoán Việt Nam.


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-40

Đặc trưng của tập lồi và các bài toán liên quan

PGS.TS. Huỳnh Thế Phùng

Trường ĐHKH40/40

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu các đặc trưng của tập lồi và thể lồi:

+Xấp xỉ hình học và các bất đẳng thức về thể tích của thể lồi;

+Đặc trưng tập lồi bởi nón tiếp xúc, nón pháp và hàm tựa;

+Nghiên cứu về nón lùi xa của tập lồi không bị chặn trong không gian Banach;

- Mở rộng các kết quả kinh điển trên tập lồi:

+Nghiên cứu khả năng tách mạnh các tập lồi có sự giảm nhẹ giả thiết compact

+Xấp xỉ chuẩn bởi các hàm đa thức

- Kết luận và hướng phát triển


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-41

Học khái niệm đối với các cơ sở tri thức trong logic mô tả dựa vào mô phỏng hai chiều

ThS. Trần Thanh Lương

Trường ĐHKH40/40

2013-2014

Nội dung:

-Hệ thống thông tin trong ngữ cảnh logic mô tả

-Quan hệ mô phỏng hai chiều

-Thuật toán học máy dựa trên mô phỏng hai chiều

-Kết luận và hướng phát triển


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-42

Nghiên cứu ảnh hưởng của CuO đến các tính chất vật lý của hệ gốm áp điện PZT-PZN-PMnN

PGS. TS. Phan Đình Giớ

Trường ĐHKH
50/50

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu chế tạo gốm 0.8PZT48/52 – 0.125PZN – 0.075PMnN  • pha CuO với hàm lượng từ 0% đến 1% kl.

- Khảo sát cấu trúc và vi cấu trúc của hệ gốm chế tạo

-Khảo sát tính chất điện môi, sắt điện, áp điện của hệ gốm

-Mối liên hệ giữa cấu trúc và các tính chất của hệ gốm

-Xác định nồng độ CuO ứng với hệ gốm có các tính chất tốt nhấtĐã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-43

Nghiên cứu mô phỏng các tính chất vật lý hệ gốm áp điện đa thành phần bằng phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng chương trình comsol multyphyics

TS. Võ Thanh Tùng

Trường ĐHKH50/50

2013-2014

Nội dung:

- Tìm hiểu, nghiên cứu phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng chương trình Comsol Multiphysics.

-Khảo sát hệ gốm áp điện đa thành phần và nghiên cứu các tính chất vật lý liên quan thông qua phương pháp giải bài toán phần tử hữu hạn với chương trình mô phỏng Comsol Multiphysics.

-Xác định các thông số vật lý của hệ gốm áp điện.

-So sánh, đánh giá kết quả mô phỏng với các kết quả thực nghiệm đã nghiên cứu của các nhóm tác giả trước đây.


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-44

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số đối tượng tách chiết từ cây riềng ấm (Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt et Smith) ở Nam Đông, Thừa Thiên Huế

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Lan - Trường ĐHKH


50/50

2013-2014

Nội dung:

-Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu lá, thân rễ cây riềng ấm, thử hoạt tính sinh học

-Nghiên cứu thành phần hóa học các cao chiết từ thân rễ cây riềng ấm và thử hoạt tính sinh học

-Phân lập một số cấu tử tinh khiết, định danh và thử hoạt tính sinh học

Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-45

Nghiên cứu xác định và đánh giá hàm lượng Cu, Pb, Cd, Zn trong trầm tích khu vực đầm Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế

ThS. Trần Thị Ái Mỹ

Trường ĐHKH50/50

2013-2014

Nội dung:

-Khảo sát và lựa chọn kỹ thuật phân hủy mẫu trầm tích và xây dựng quy trình phân tích để xác định các kim loại Cu, Pb, Cd, Zn.

- Đánh giá độ tin cậy của phương pháp phân tích và quy trình phân tích.

- Phân tích mẫu thực tế.

- Đánh giá hàm lượng kim loại nặng Cu, Pb, Cd, Zn trong trầm tích đầm Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế.


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-46

Nghiên cứu nhân giống vô tính in-vitro cây kim phát tài (Zamioculcas zamiifolia), một loài cây cảnh có giá trị.

TS.Lê Văn Tường Huân

Trường ĐHKH50/50

2013-2014

Nội dung:

-Nghiên cứu điều kiện khử trùng đối với mẫu nuôi cấy của cây ngoài tự nhiên

-Nghiên cứu tạo chồi trong điều kiện in-vitro

- Nghiên cứu nhân chồi in-vitro

- Nghiên cứu tạo rễ cho chồi in-vitro

- Chuyển cây con in-vitro ra trồng ngoài đấtĐã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-47

Ứng dụng tổ hợp các phương pháp thăm dò điện một chiều dự đoán nước dưới đất khu vực Thanh Tân, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

ThS. Nguyễn Đình Bảo

Trường ĐHKH50/50

2013-2014

Nội dung:

-Tổng hợp đặc điểm địa chất khu vực Thanh Tân.

-Đo thử nghiệm nhằm tìm ra tổ hợp các phương pháp tối ưu cho mục đích nghiên cứu.

-Đo đạc, xử lý và luận giải kết quả, xây dựng các mặt cắt theo tài liệu địa vật lý.

-Đánh giá khả năng chứa nước dưới đất theo các tuyến khảo sát khu vực Thanh Tân, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-48

Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm phân bố và vai trò chỉ thị sinh học môi trường của nhóm động vật không xương sống cỡ lớn ở sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

TS. Hoàng Đình Trung

Trường ĐHKH50/50

2013-2014

Nội dung:

- Lập danh lục hoàn chỉnh thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn ở sông Hương.

- Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, tính đặc trưng của khu hệ và mô tả đặc điểm sinh học, sinh thái một số loài ĐVKXS cỡ lớn đặc trưng, có giá trị kinh tế.

- Phân tích đặc điểm phân bố theo từng nhóm sinh cảnh, so sánh tính đa dạng thành phần loài giữa các điểm thu mẫu và các thủy vực khác ở Việt Nam.

- Phân tích một số thông số thủy lý hóa học của môi trường nước tại một số thủy vực điều tra thu mẫu. Đánh giá mối quan hệ giữa sự phân bố các loài, nhóm họ ĐVKXS cỡ lớn với điều kiện tự nhiên và chất lượng môi trường. Sử dụng hệ thống tính điểm BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) cho các họ ĐVKXS và chỉ số sinh học ASPT nhằm đánh giá chất lượng nước mặt sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Phân tích mối tương quan giữa các thông số lý hóa môi trường nước (DO, BOD5, COD) với chỉ số sinh học ASPT để khẳng định tính khả thi và hiệu quả của phương pháp sinh học trong đánh giá chất lượng môi trường nước ở sông Hương.

- Đề xuất một số nhóm giải pháp bảo vệ các loài ĐVKXS cỡ lớn có ích, đặc biệt là các loài có giá trị kinh tế thuộc các lớp Hai mảnh vỏ (Bivalvia), thân mềm Chân bụng (Gastropoda) và Giáp xác (Crustacea) ở sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-49

Xây dựng sản phẩm truyền hình cho nhóm đối tượng chuyên biệt khu vực Trung Trung Bộ

ThS. Phan Quốc Hải

Trường ĐHKH40/40

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận chung.

- Sản phẩm truyền hình và nhu cầu tiếp nhận thông tin truyền hình của công chúng khu vực Trung Trung Bộ.

-Xu hướng tiếp nhận thông tin truyền hình và mô hình sản xuất sản phẩm truyền hình phục vụ cho các nhóm đối tượng chuyên biệt khu vực Trung Trung Bộ.Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-50

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và phát triển nền văn hóa trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng vào nước ta hiện nay

ThS. Lê Văn Vinh

Trường ĐHKH40/40

2013-2014

Nội dung:

- Những cơ sở hình thành quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về xây dựng và phát triển nền văn hóa.

- Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về xây dựng và phát triển nền văn hóa trong cơ chế thị trường định hướng XHCN.

- Vận dụng quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về xây dựng và phát triển nền văn hóa, đề xuất phương hướng, giải pháp xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong cơ chế thị trường định hướng XHCNĐã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-51

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống G.W. BUSH (2001 – 2009)

CN. Hà Văn Thịnh

Trường ĐHKH40/40

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở nền tảng cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống G.W. BUSH (2001-2009).

- Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống G.W. BUSH (2001 – 2009).

- Nhứng nhận xét về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống G.W. BUSH (2001 – 2009).Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-52

Tính độc lập và sự phối hợp trong hoạt động của tổ chức giám sát dưới triều Nguyễn (1802-1885) và một số vấn đề đặt ra hiện nay

ThS. Ngô Đức Lập

Trường ĐHKH40/40

2013-2014

Nội dung:

-Khái quát về tổ chức giám sát của các triều đại quân chủ Việt Nam trước triều Nguyễn và quá trình ra đời, hoàn thiện tổ chức giám sát của triều Nguyễn (1802-1885)

- Nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các cơ quan giám sát do triều đình nhà Nguyễn (1802 – 1885).

- Những đóng góp của các cơ quan giám sát dưới triều Nguyễn (1802 – 1885) và kinh nghiệm cho việc xây dựng, vận hành các cơ quan thanh tra, giám sát ở Việt Nam hiện nay.Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-01-53

Nghiên cứu hệ thống tín hiệu biểu trưng trong ca dao Thừa Thiên Huế

TS. Trương Thị Nhàn

Trường ĐHKH40/40

2013-2014

Nội dung:

-Thống kê, phân loại hệ thống tín hiệu biểu trưng trong ca dao Thừa Thiên Huế

- Các hình thức ngôn ngữ biểu đạt tín hiệu biểu trưng trong ca dao Thừa Thiên Huế

- Giá trị thẩm mỹ của các tín hiệu biểu trưng trong ca dao Thừa Thiên Huế

- Đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá ca dao Thừa Thiên HuếĐã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-35

Khảo sát kỳ dị của nghiệm suy rộng cho phương trình

Hamilton-Jacobi

PGS. TS. Nguyễn Hoàng -Trường ĐHSP40/40

2013-2014

Nội dung:

- Khảo sát tính chất vi phân của hàm nửa lồi.

- Thiết lập công thức nghiệm viscosity của bài toán Cauchy cho phương trình Hamilton-Jacobi.

- Nghiên cứu các đường đặc trưng suy rộng của bài toán Cauchy.

- Khảo sát các điều kiện cần hoặc đủ để kỳ dị của nghiệm viscosity xảy ra.


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-36

Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford của một số môđun đặc biệt.

TS. Cao Huy Linh -Trường ĐHSP


40/40

2013-2014

Nội dung:

- Thiết lập các chặn trên cho chỉ số chính quy của Iđean linh háo tử, của Ext-môđun và Tormôđun.

- Thiết lập các chặn trên cho chỉ số chính quy của vành phân bậc liên kết theo kiểu quan hệ và chỉ số Hilbert.

- Khảo sát tính âm và tính không âm của các hệ số Hilbert đêan tham số.Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-37

Nghiên cứu một số tính chất của các dị cấu trúc bán dẫn

TS. Đinh Như Thảo - Trường ĐHSP


40/40

2013-2014

Nội dung:

-Xây dựng các chương trình tính số;

-Khảo sát động lực học của các hạt tải trong các dị cấu trúc bán dẫn.

- Khảo sát độ linh động và các yếu tố ảnh hưởng.Hoàn thành

nghiệm thu

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-38

Nghiên cứu sự tạo phức của một số ion kim loại chuyển tiếp với  thuốc thử 4-(3-metyl-2-pyridylazo) rezocxin bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng vào phân tích

PGS. TS. Nguyễn Đình Luyện - Trường ĐHSP45/45

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu tài liệu, viết tổng quan nghiên cứu.

- Nghiên cứu sự tạo phức giữa Zn(II) với 3-CH3-PAR

- Nghiên cứu sự tạo phức giữa Co(II) với 3-CH3-PAR.

- Nghiên cứu sự tạo phức giữa Ni(II) với 3-CH3-PAR.


Hoàn thành

nghiệm thu

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-39

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững đất đô thị ở thành phố Huế

ThS. Lê Phúc Chi Lăng - Trường ĐHSP


40/40

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc sử dụng đất đô thị.

- Đánh giá thực trạng sử dụng đất đô thị ở thành phố Huế như: điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, các nhân tố tác động đến quá trình sử dụng đất đô thị, hiện trạng sử dụng đất đô thị và đánh giá tính bền vững.

- Đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững đất đô thị ở thành phố Huế như: định hướng phát triển đô thị thành phố Huế đến năm 2020 và các giải pháp.Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-40

Vấn đề tiếp nhận Văn học thiếu nhi nước ngoài trong chương trình Tiếng Việt ở cấp Tiểu học hiện nay

TS. Phạm Xuân Hoàng - Trường ĐHSP45/45

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tiếp nhận văn học thiếu nhi nước ngoài trong nhà trường tiểu học hiện nay;

- Đặc điểm nội dung và hình thức nghệ thuật của văn học thiếu nhi nước ngoài trong chương trình tiếng Việt ở tiểu học

- Định hướng tiếp nhận văn học thiếu nhi nước ngoài ở trường tiểu họcĐã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-41

Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học liên thông của trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

TS. Tôn Thất Dụng - Trường ĐHSP


45/45

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về đào tạo liên thông trình độ đại học;

- Đánh giá thực trạng đào tạo liên thông trình độ đại học ở trường ĐHSP thông qua chương trình, tổ chức dạy và học, vấn đề kiểm tra đánh giá, khả năng đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực của người học và hiệu quả kinh tế, xã hội

- Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng liên thông trình độ đại học.Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độ

: portal -> data -> doc -> tintuc
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
tintuc -> I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
tintuc -> ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
tintuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tintuc -> Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương