Lý LỊch thí sinh bản thân: Họ và tên khai sinh: ngô thanh phongtải về 149.78 Kb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích149.78 Kb.
#55694
thi sinh .20238216ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dán ảnh 3 x 4
LÝ LỊCH THÍ SINH
1. Bản thân:
Họ và tên khai sinh: NGÔ THANH PHONG Phái: Nam
Ngày sinh: 31/01/2023 Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú: Tân Tạo A, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc: 140 Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo A, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Kỹ sư quy trình
Nơi làm việc: Công ty Cổ Phần Hiệp Phú
Ngày vào Đoàn TNCS-HCM:
Ngày vào Đảng CSVN:
Diện chính sách:
2. Quá trình đào tạo
- ĐẠI HỌC
Tốt nghiệp Trường/Viện: Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM
Ngành Học: Kỹ thuật vật liệu
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật vật liệu Silicate
Loại hình đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo từ năm: 2018 đến năm: 2023
Xếp loại tốt nghiệp: Khá
3. Quá trình học tập và làm việc của bản thân (từ khi học đại học đến nay):
Ngày, tháng, năm
Học hoặc làm việc gì?
Ở đâu?
Thành tích học tập
4. Kết quả hoạt động khoa học, kỹ thuật (bài báo khoa học, đề tài NCKH, giải thưởng khoa
học các cấp, tham gia các hội nghị khoa quốc tế,...):
5.Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học, kỹ thuật:
6. Lời cam đoan:
Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp
luật về nội dung lý lịch khoa học của bản thân.


Xác nhận cơ quan công tác
(hoặc địa phương cư ngụ)
................, ngày tháng năm
Người khai
(ký tên)
Ngô Thanh Phong

tải về 149.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương