Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015tải về 0.63 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu18.05.2018
Kích0.63 Mb.
  1   2   3   4   5
THÔNG BÁO

về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ

cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015

Đại học Huế trân trọng thông báo Danh mục các đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015 đã được Giám đốc Đại học Huế phê duyệt tại Quyết định số 654/QĐ-ĐHH ngày 15 tháng 4 năm 2014.

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, xin mời nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Huế.Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 09/5/2014

Địa điểm nộp hồ sơ: xem chi tiết dưới đây.Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị nhận thuyết minh.

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ĐẠI HỌC HUẾ

ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2015


TT

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu và nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được

Kinh phí

(triệu đồng)

Đơn vị nhận Thuyết minh

Ngân sách nhà nước

Nguồn khácNghiên cứu tích hợp các ontology và các quy tắc trong Web ngữ nghĩa bằng chương trình logic mô tả

Mục tiêu:

Kết hợp chương trình logic và Logic mô tả theo ngữ nghĩa tập trả lời trong việc tích hợp các ontology và các quy tắc trong Web ngữ nghĩa.Nội dung chính:

- Nghiên cứu về chương trình logic;

- Nghiên cứu về logic mô tả cụ thể là 2 logic mô tả tả SHIF(D) và SHION(D);

- Nghiên cứu tổng quan các phương pháp tích hợp các ontology và các rule trong Web ngữ nghĩa;

- Nghiên chương trình logic mô tả là sự kết giữa chương trình logic và logic mô tả trong mô hình lập trình tập trả lời ứng dụng trong việc biểu diễn tri thức và tích hợp các ontology và các rule trong Web ngữ nghĩa.


- Số báo đăng trong nước: 1 bài;

- Sản phẩm đào tạo: 1 cử nhân.

- Sản phẩm ứng dụng:

Lý thuyết chương trình logic mô tả trong việc tích hợp các ontology và các rule trong Web ngữ nghĩa.
40
Trường ĐHKHĐánh giá tiềm năng nước dưới đất khu vực đồng bằng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Mục tiêu:

Xác định được trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất khu vực đồng bằng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.Nội dung chính:

- Nghiên cứu đặc điểm phân bố của các đơn vị chứa nước khu vực đồng bằng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

- Nghiên cứu trữ lượng và chất lượng nước dưới đất khu vực nghiên cứu.

- Đánh giá khả năng khai thác nước dưới đất khu vực nghiên cứu nhằm phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

- Đề xuất các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất nhằm phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.


- Số báo đăng trong nước: 2 bài;

- Sản phẩm đào tạo: 1 cử nhân;

- Sản phẩm ứng dụng: Các loại bản đồ số về địa chất và địa chất thuỷ văn khu vực nghiên cứu, các bài báo đăng trên các tạp chí và hội nghị.


50
Trường ĐHKHĐặc trưng của các hàm véc tơ lồi suy rộng

Mục tiêu:

- Xác định được một số đặc trưng cấp một của các hàm véc tơ lồi,tựa lồi, giả lồi thông qua các đạo hàm theo hướng suy rộng và giả Jacobian.

- Xác định được một số đặc trưng cấp một của các toán tử đơn điệu, tựa đơn điệu, giả đơn điệu bằng cách sử dụng các khái niệm suy rộng của các ma trận xác định dương. Từ đó suy ra các đặc trưng cấp hai của các hàm véc tơ lồi suy rộng.

Nội dung chính:

Cho X, Y là các không gian véc tơ tô pô thực, Y được sắp thứ tự bởi một nón lồi C, D là một tập con lồi không rỗng của X và f :D →Y. Ta nói:

+f là C-lồi nếu với mọi x,y∈ D, 0≤λ≤1, λf(x)+(1-λ)f(y)∈f(λx+(1-λ)y)+C.

+f là C-tựa lồi tự nhiên nếu với mọi x,y∈ D, 0≤λ≤1,

f(λx+(1-λ)y)∈[f(x),f(y)]-C.

+Đề xuất một cách hợp lí và thích đáng khái niệm hàm véc tơ giả lồi.

Cho F là một ánh xạ đa trị từ DxX vào Y. Ta nói :

+F là C- đơn điệu nếu với mọi x,y∈ D, F(x,y-x)+F(y,x-y)⊆-C.

Cho x ∈ D,v ∈ X. Đạo hàm theo hướng suy rộng của f tại x theo hướng v được định nghĩa là tập tất cả giới hạn của các dãy suy rộng có dạng

{[f(x+tiv)-f(x)]⁄ ti}i∈I , ở đây {ti}i∈I là dãy suy rộng các số dương hội tụ đến 0.

Đề tài sẽ tập trung khảo sát các vấn đề sau:

+ Mối liên hệ giữa tính C-lồi của f với tính C- đơn điệu của đạo hàm theo hướng suy rộng của f.

+ Trong trường hợp X, Y hữu hạn chiều, khảo sát mối liên hệ giữa tính C-lồi của f với tính C-đơn điệu của giả Jacobian của f. Khi f khả vi liên tục, ta có thể định nghĩa khái niệm giả Hessian của f và khảo sát mối liên hệ giữa tính C-lồi của f với tính xác định không âm (theo nghĩa suy rộng liên quan đến nón C) của giả Hessian của f.

+Đưa ra định nghĩa thích đáng của khái niệm C-tựa đơn điệu của ánh xạ đa trị F và khảo sát mối liên hệ giữa tính C-tựa lồi của f với tính C-tựa đơn điệu của đạo hàm theo hướng suy rộng của f. Trong Trong trường hợp X, Y hữu hạn chiều, khảo sát mối liên hệ giữa tính C-tựa lồi của f với tính C-tựa đơn điệu của giả Jacobian của f.

+Đưa ra định nghĩa thích đáng của khái niệm C-giả đơn điệu của ánh xạ đa trị F và khảo sát mối liên hệ giữa tính C-giả lồi của f với tính C-giả đơn điệu của đạo hàm theo hướng suy rộng của f. Trong Trong trường hợp X, Y hữu hạn chiều, khảo sát mối liên hệ giữa tính C-giả lồi của f với tính C-giả đơn điệu của giả Jacobian của f.

+ Tìm các ứng dụng của các hàm véc tơ lồi suy rộng trong các bài toán tối ưu véc tơ.- Số bài báo: 1 bài quốc tế, 1 bài trong nước.

- Sản phẩm đào tạo: 2 cử nhân.
40
Trường ĐHKHNghiên cứu sự thay đổi độ phì của đất dưới một số kiểu rừng trồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu:

Đánh giá được sự thay đổi độ phì của đất dưới một số kiểu rừng trồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế; từ đó đề xuất các giải pháp trồng và bảo vệ rừng để nâng cao độ phì của đất.Nội dung chính:

- Nghiên cứu đặc điểm thảm thực vật rừng, đặc điểm thổ nhưỡng và hiện trạng sử dụng đất ở huyện Nam Đông.

- Khảo sát thực địa, lấy mẫu đất, phân tích các chỉ tiêu cơ bản để xác định độ phì của đất: độ ẩm, pH, mùn, đạm, tổng bazơ trao đổi.

- Đánh giá sự thay đổi độ phì của đất dưới một số kiểu rừng trồng ở khu vực nghiên cứu.

- Đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng nhằm phục hồi và nâng cao độ phì của đất ở khu vực nghiên cứu.


- Số báo đăng trong nước: 1 bài

- Sản phẩm đào tạo: 1 cử nhân, 1 thạc sỹ.

- Sản phẩm ứng dụng:

+ Bộ dữ liệu bản đồ về thảm thực vật rừng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng ở tỷ lệ 1/50.000.

+ Bộ số liệu phân tích, đánh giá về độ phì của đất ở khu vực nghiên cứu.
50
Trường ĐHKHChế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của gốm áp điện không chì chứa bismuth

Mục tiêu:

Chế tạo được gốm áp điện từ vật liệu không chì chứa bismuth với nhiệt độ nung thiêu kết phù hợp với lò nung của phòng thí nghiệm (dưới 1250 0C).Nội dung chính:

- Chế tạo gốm vật liệu không chì liên quan đến bismuth bằng phương pháp phản ứng pha rắn truyền thống

- Khảo sát cấu trúc vật liệu

- Khảo sát hình thái học bề mặt và tiết diện của gốm

- Khảo sát phổ năng lượng EDS để xác định tỷ lệ bay hơi của các thành phần trong quá trình chế tạo gốm áp điện

- Khảo sát tính chất sắt điện, áp điện và điện môi của gốm.

- Cải tiến tính chất sắt điện của vật liệu tại nhiệt độ phòng. Tính chất này là yếu tố quan trọng làm nền tảng cho việc sản xuất vật liệu nền để chế tạo màng mỏng trong các bộ nhớ sắt điện FeRAM.

- Vật liệu thể thiện tính chất áp điện.

- Nhiệt độ chuyển pha của vật liệu cao để vật liệu có thể được ứng dụng trong các biến tử siêu âm công suất cao.


- Số báo đăng trong nước: 2 bài

- Sản phẩm đào tạo: 1 cử nhân, 1 thạc sỹ.

- Sản phẩm ứng dụng: Gốm áp điện không chì liên quan đến bismuth có tính sắt điện và áp điện tốt


50
Trường ĐHKHTư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong Đảng: Giá trị lý luận và thực tiễn

Mục tiêu:

- Làm rõ cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong Đảng và khái quát nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong Đảng

- Chứng minh tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong Đảng là tư tưởng triết học chính trị đặc sắc của Người.

- Đánh giá thực trạng thực hành dân chủ trong sinh hoạt Đảng ở nước ta hiện nay và nêu một số giải pháp để phát huy dân chủ trong chế độ một Đảng cầm quyền ở Việt NamNội dung chính:

Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong Đảng

Chương 2: Giá trị và ý nghĩa tư tưởng dân chủ trong Đảng của Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.


- Số báo đăng trong nước: 2 bài

- Sản phẩm đào tạo: 1 cử nhân.

- Sản phẩm ứng dụng: Vận dụng kết quả nghiên cứu vào công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam hiện nay.


40
Trường ĐHKHNhận thức mới về thành cổ Hóa Châu ở Thừa Thiên Huế qua kết quả khai quật, nghiên cứu giai đoạn 2007-2013

Mục tiêu:

Đề tài muốn đưa ra những nhận thức mới về thành Hóa Châu trên các vấn đề: Hiện trạng cấu trúc lũy thành qua nghiên cứu khảo cổ; quá trình xây dựng; niên đại và chủ nhân; vị trí, vai trò của thành Hóa Châu trong lịch sử.Nội dung chính:

- Thành Hóa Châu qua các đợt thám sát và khai quật khảo cổ học

- Cấu trúc và kỹ thuật xây dựng lũy thành

- Vấn đề niên đại và chủ nhân

- Vai trò, vị trí của thành Hóa Châu trong lịch sử


- Số báo đăng trong nước: 2 bài

- Sản phẩm đào tạo: 1 cử nhân.

- Sản phẩm ứng dụng: Các bản đồ, bản ảnh, bản vẽ, bản dập hoa văn liên quan đến đề tài, nhằm chứng minh cho các luận điểm khoa học.


40
Trường ĐHKHNghiên cứu sự chuyển đổi không gian trong kiến trúc nhà vườn truyền thống ở khu vực Kim Long, thành phố Huế

- Xác định được đặc trưng kiến trúc và các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển đổi không gian NVTTH, làm cơ sở để đề xuất giải pháp bảo tồn bền vững những ngôi nhà đó tại khu vực Lim Long, Thành phố Huế.

Bằng phương pháp khảo sát chụp ảnh, đo vẽ không gian nhà cùng phỏng vấn chủ nhân, nội dung chính của nghiên cứu này như sau:

- Phân loại hình thái các NVTTH tọa lạc tại khu vực Kim Long.

- Xây dựng bản đồ phân bố các NVTTH có giá trị dựa trên bản đồ nền của Viện Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Thừa Thiên Huế (bản đồ quy hoạch Thành phố Huế 2000).

- Xác định cấu trúc mặt bằng, tổ chức không gian, bố cục sắp xếp các yếu tố phong thủy của ngôi nhà, và ý kiến thái độ của cộng đồng địa phương đối với việc bảo tồn.

- Xác định các yếu tố tác động đến sự chuyển đổi và biến dạng của những ngôi nhà đó.

- Đề xuất những giải pháp định hướng cho việc bảo tồn bền vững NVTTH trong cuộc sống đương đại.


- Số báo đăng trong nước: 1 bài

- Sản phẩm đào tạo: 1 cử nhân.

- Sản phẩm ứng dụng:

+ Hồ sơ đầy đủ chi tiết về các NVTTH tại Kim Long.

+ Bản đồ phân bố các NVTTH tọa lạc tại khu vực Kim Long.

+ Ảnh hiện trạng các ngôi nhà khảo sát tính đến năm 2016.
50
Trường ĐHKHNghiên cứu và thiết kế mô hình mạng quang WDM chuyển mạch bảo vệ tự động ở lớp nội tỉnh trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Mục tiêu:

Thiết kế thành công mô hình mạng cáp quang có chuyển mạch bảo vệ tự động trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên HuếNội dung chính:

- Tham khảo số liệu của các cơ quan chức năng để thu thập, xử lý kết quả, đánh giá, xây dựng công thức tính toán nhu cầu dung lượng kênh đến năm 2025.

- Tìm hiểu phân bố dân cư và vị trí địa lý phục vụ cho việc thiết kế tuyến cáp quang.

- Nghiên cứu các thiết bị được triển khai trên mạng quang WDM: Bộ phát quang, bộ mã hóa, bộ khuếch đại quang, bộ OADM, bộ hợp kênh, bộ điều chế, bộ lọc, bộ thu quang...

- Nghiên cứu các phương pháp thiết kế cáp quang: Thời gian nâng và quỹ công suất

- Nghiên cứu thiết kế bộ chuyển mạch tự động APS đặt ở các trạm thông tin, có khả năng chọn chuyển hướng truyền thông tin sang đường an toàn khi gặp sự cố trên tuyến.

- Đánh giá chất lượng và hiệu quả của hệ thống đã thiết kế dựa trên phần mềm OptiSystem.


- Số báo đăng trong nước: 1 bài

- Sản phẩm đào tạo: 3 cử nhân.

- Sản phẩm ứng dụng:

+ Bản vẽ sơ đồ mạng cáp quang WDM và sơ đồ chuyển mạch APS đặt ở các địa điểm trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Phần mềm đưa ra các thông số tỉ lệ lỗi, mức công suất phát, thu và các dạng sóng tín hiệu để đánh giá chất lượng mạng cáp quang được thiết kế.
50
Trường ĐHKHDi cư lao động trẻ em trong bối cảnh Đổi mới kinh tế-xã hội ở Việt nam (Nghiên cứu trường hợp trẻ em di cư lao động của Tỉnh Thừa Thiên Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh)

Mục tiêu:

- Làm sáng tỏ những yếu tố quyết định di cư lao động em.

- Tìm hiểu vai trò của mạng lưới xã hội trong việc tạo cầu nối giữa đầu đi và đầu đến.

Nội dung chính:

- Tìm hiểu chính sách Đổi mới kinh tế và tác động của nó đến di cư lao động tự do nông thôn-đô thị ở Việt nam.

- Tìm hiểu nguyên nhân di cư lao động của trẻ em cũng như việc ra quyết định di cư lao động trẻ em ở nông thôn, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Khảo sát vai trò của mạng lưới xã hội trong di cư lao động trẻ em.

- Tìm hiểu về công việc và cuộc sống của trẻ di cư lao động tại đầu đến (Thành phố Hồ Chí Minh).- Số báo đăng trong nước: 1 bài

- Sản phẩm đào tạo: 2 cử nhân.

- Sản phẩm ứng dụng: Bộ dữ liệu thông tin.


40
Trường ĐHKHNghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản khung hữu cơ kim loại MIL-101 và sử dụng trong xúc tác oxy hoá một số alkene

Mục tiêu:

Tổng hợp được vật liệu mao quản khung hữu cơ kim loại MIL-101 có tính chất bề mặt và hoạt tính xúc tác cao.Nội dung chính:

a) Tối ưu hoá điều kiện tổng hợp MIL-101:

- Chiết triệt để axít hưu cơ dư

- Tỉ lệ HF/Cr

- Tỉ lệ acid terephthalic/C

- Xác định chỉ số Miller của cấu trúc MIL-101.

b) Nghiên cứu phản ứng oxy hoá một số alkene:

- Oxy hoá các alken (cyclohexene, cyclopentene) bằng H2O2 thành axít carboxylic và ketone trên xúc tác MIL-101.

- Ảnh hưởng của các tâm Cr (tâm bão hoà và tâm chưa bão hoà) đến khả năng xúc tác.


- Số báo đăng trong nước: 3 bài

- Sản phẩm đào tạo: 1 thạc sĩ.

- Sản phẩm ứng dụng: Qui trình tổng hợp vật liệu; 15 gam vật liệu MIL-101 với diện tích bề mặt cao ( 2800-3500 m2/g); thể tích mao quản (1,2-1,5 cm3/g)


50
Trường ĐHKHNghiên cứu hệ thống lọc sinh học hiếu khí có sự hỗ trợ của H2O2 nhằm áp dụng xử lý nước thải chứa các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học

Mục tiêu:

Tìm ra được các điều kiện kỹ thuật kết hợp trực tiếp H2O2 vào quá trình sinh học hiếu khí để xử lý hiệu quả chất hữu cơ trong nước thải.Nội dung chính:

- Khảo sát tìm các điều kiện môi trường thích hợp mà hoạt tính oxy hóa hiếu khí chất hữu cơ của bùn sinh học không bị ảnh hưởng bởi sự bổ sung H2O2.

- Khảo sát tìm các điều kiện vận hành thích hợp cho 2 hệ thống lọc sinh học hiếu khí là lọc nhỏ giọt (trickling filter, TF) và lọc với lớp vật liệu đệm ngập nước (submerged aerated fixed bed, SAFB) có sự bổ sung trực tiếp H2O2 để xử lý các chất hữu cơ trong nước thải tổng hợp.

- Khảo sát khả năng áp dụng 2 hệ thống xử lý TF và SAFB có sự bổ sung trực tiếp H2O2 (H2O2-TF và H2O2-SAFB) để xử lý nước rỉ rác và nước lắng từ bể khí sinh học.- Số báo đăng trong nước: 2 bài

- Sản phẩm đào tạo: 2 cử nhân, 1 thạc sỹ.

- Sản phẩm ứng dụng:

(1). Hệ thống H2O2-TF quy mô phòng thí nghiệm:

+ Gồm bể lọc nhỏ giọt tự chế tạo bằng vật liệu nhựa dân dụng, thể tích 5-10 lít, với vật liệu giá thể làm bằng các mẩu nhựa, có hệ thống bổ sung H2O2

+ Quy trình lắp đặt, khởi động, vận hành hệ thống.

(2). Hệ thống H2O2-SAFB quy mô phòng thí nghiệm:

+ Gồm bể lọc SAFB tự chế tạo bằng vật liệu nhựa dân dụng, thể tích 5-10 lít, với vật liệu giá thể làm bằng sợi nhựa, có hệ thống bổ sung H2O2.

+ Quy trình lắp đặt, khởi động, vận hành hệ thống.


50
Trường ĐHKHTruyền thông Festival Huế trên báo Thừa Thiên Huế tiếp cận từ góc độ quan hệ công chúng

Mục tiêu:

- Đánh giá vai trò có tính chất “ nội lực” của báo Thừa Thiên Huế trong việc xây dựng một hình ảnh, một thương hiệu Festival tích cực, chân thực, tôt đẹp đối với công chúng. Từ đó, tạo sự hiểu biết và duy trì tình cảm tốt đẹp, kích thích sự quan tâm của công chúng đối với sự kiện này.

- Nghiên cứu một cách có hệ thống về nội dung, phương pháp và cách thức quảng bá về Festival Huế lần đầu tiên (năm 2000) cho đến Festival Huế lần thứ 7 ( năm 2014) bằng kênh báo in. Từ đó, tham gia bàn thảo và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quảng bá trên mặt báo.

Nội dung chính:

- Mối quan hệ giữa quan hệ công chúng (PR) với các phương tiện truyền thông đại chúng

- Nội dung, phương thức truyền thông, quảng bá Festival trên báo Thừa Thiên Huế

- Giải pháp nâng cao hiệu quả PR, quảng bá Festival Huế với công chúng thông qua kênh báo in.- Số báo đăng trong nước: 1 bài

- Sản phẩm đào tạo: 2 cử nhân
40
Trường ĐHKHSự dung hợp thể loại trong kịch của Lưu Quang Vũ

Mục tiêu:

- Nghiên cứu sự dung hợp của các loại hình nghệ thuật và các hình thái ý thức xã hội khác trong kịch Lưu Quang Vũ ở phương diện nội dung - hình thức và khẳng định những đóng góp lớn lao của Lưu Quang Vũ đối với nền văn học Việt Nam.

Nội dung chính:

Khảo sát sự dung hợp thể loại trong kịch bản văn học của Lưu Quang Vũ trên cả hai phương diện nội dung và hình thức.

- Ở phương diên nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu về thơ và chất thơ trong văn xuôi; rồi từ chất văn xuôi của đời sống chuyển sang kịch bản văn học - cái làm nên dấu ấn phong cách và sức sống trường tồn của kịch Lưu Quang Vũ.

- Ở phương diện h́nh thức: Đề tài tập trung vào ngôn ngữ, kết cấu, giọng điệu.... của các thể loại (thơ, sân khấu, chất phóng sự ( báo chí)....) trong kịch bản văn học của Lưu Quang Vũ, từ đó cho người đọc có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về những đóng góp to lớn của ông ở phương diện nghệ thuật.- Số báo đăng trong nước: 1 bài

- Sản phẩm đào tạo: 2 cử nhân
40
Trường ĐHKHNghiên cứu ảnh hưởng của chất kích kháng đến khả năng tích lũy solasodine của tế bào cà gai leo trong bioreactor.

Mục tiêu:

Cải thiện khả năng sinh tổng hợp solasodine trong tế bào cà gai leo (Solanum hainanense Hance).Nội dung chính:

- Khảo sát lượng mẫu nuôi cấy trong bioreactor.

- Khảo sát đường cong sinh trưởng của tế bào trong bioreactor khi bổ sung các chất kích kháng khác nhau: methyl jasmonate, dịch chiết nấm men, salicylic acid.

- Khảo sát đường cong tích lũy solasodine của tế bào trong bioreactor khi được kích kháng.

- Đề xuất quy trình sản xuất solasodine từ tế bào cà gai leo trong bioreactor loại 5 lít.


- Số báo đăng trong nước: 1 bài

- Sản phẩm đào tạo: 2 cử nhân

- Sản phẩm ứng dụng:

+ Dịch chiết solasodine.

+ Quy trình sản xuất solasodine từ tế bào cà gai leo trong bioreactor loại 5 lít.


50
Trường ĐHKHNghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp nhìn từ lý thuyết giải cấu trúc

Mục tiêu:

Về lí thuyết: trong tình hình việc giới thiệu chủ nghĩa giải cấu trúc ở nước ta còn sơ lược, chúng tôi cố gắng trình bày tương đối đầy đủ, ngắn gọn hệ thống lí thuyết của chủ nghĩa giải cấu trúc, trong đó đặc biệt lưu ý giới thiệu chi tiết những luận điểm giải cấu trúc tương đối phù hợp với thực tiễn và đòi hỏi đổi mới lí luận phê bình văn học Việt Nam hiện nay.

Về thực tiễn: thể nghiệm giải cấu trúc nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp nhằm làm sáng rõ lí thuyết, đồng thời qua đó đánh giá đặc sắc tư tưởng – nghệ thuật của nhà văn trong tư cách một hiện tượng văn học có nhiều đóng góp cho văn học Đổi mới ở Việt Nam.

Nội dung chính:

Đề tài hướng đến giải quyết hai nội dung chính. Một là giới thiệu và phân tích lịch sử hình thành, những nguồn gốc, những quan điểm lí luận cơ bản của chủ nghĩa giải cấu trúc từ cuối những năm 60 đến nay. Trong nội dung này, đề tài chú ý đến những lí thuyết đưa đến chủ nghĩa giải cấu trúc, gồm tư tưởng đối thoại luận của M.Bakhtin, tư tưởng triết học của J.Derrida, lí thuyết ngôn ngữ hành vi của J.L.Austin, lí thuyết về ngữ cảnh và lí thuyết về tính liên văn bản được đề xuất bởi J.Kristeva…Tiếp đó, đề tài tập trung giới thiệu và phân tích tư tưởng giải cấu trúc của các nhà giải cấu trúc Pháp (Derrida, Foucault, Barthes) và Mỹ (de Man, H.Bloom, J.H.Miller). Từ sự phân tích trên, đưa đến những đánh giá bước đầu về lí thuyết giải cấu trúc, tiềm năng và những giới hạn của nó. Hai là, đề tài tập trung phân tích nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp từ góc độ giải cấu trúc, xem xét những khía cạnh giải đại tự sự, giải trung tâm, giải huyền thoại, giải lịch sử, giải thiêng văn học và nhà văn, xu hướng ngoại biên hóa, đọc sai, tính lai ghép và tính liên văn bản trong nghệ thuật Nguyễn Huy Thiệp.- Số báo đăng trong nước: 2 bài

- Số sách xuất bản: 1

- Sản phẩm đào tạo: 1 cử nhân, 1 thạc sỹ.

- Sản phẩm ứng dụng:

Tài liệu tham khảo đáp ứng yêu cầu của tài liệu chuyên ngành có chuyên môn sâu cho sinh viên và học viên cao học ngành Ngữ văn tại Đại học Huế.


30
Trường ĐHSP


: portal -> data -> doc -> tintuc
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
tintuc -> I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
tintuc -> ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
tintuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tintuc -> TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương