SÁch tiếng nguyên bản việT và sách pho to tiếng Việt và Tự điểntải về 1.02 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.02 Mb.
#39081
  1   2   3   4   5   6   7   8

TỦ SÁCH KHOA NHÂN HỌCSÁCH TIẾNG NGUYÊN BẢN VIỆT và sách pho to tiếng Việt và Tự điển

(Theo thống kê để bàn giao tháng 12 năm 2010)


STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB, NĂM XB

SỐ TRANG

SỐ LƯỢNG

MÃ SỐ

KHÔNG CÓ TRÊN KỆ

GHI CHÚAlmanac – Văn hóa Thế Giới

Việt Anh – Hồng Phúc

2002

872

01

VV 0001


Quan hệ quốc tế của Autralia trong những năm 90

Gareth Evan, Bruce Grant

NXB GD 1999

480

01

VL 0001

T31


Đô thị hóa và vấn đề giảm nghèo ở TP HCM lý luận và thực tiễn

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa

KHXH, 2005

1256

01

VL 0003

T31


Lịch sử Đông Nam Á

D. G. E. Hall

1997

1293

01

VL 0004

T31


Nam Bộ – Đất và người

Hội KH Lịch Sử TPHCM

2002

356

01

VL 0005

T31


Vấn đề giảm nghèo trong quá trình đô thị hóa ở TP. HCM

Nguyễn Thế Nghĩa

KHXH, 2002

636

02

VL 0006

A, B


T31


Những thành tựu NCKH

Nguyễn Thế Nghĩa

KHXH, 2000

950

01

VL 0007

T31


90 năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam

Biblio Thèque Orientaliste

KHXH, 1995

528

01

VL 0008

T31


Mối quan hệ dân tộc thời đại và tôn giáo

Bùi Thị Kim Quỳ

KHXH, 2002

328

01

VL 0009

T31


Làng nghề thủ công truyền thống tại TP. HCM

Tôn Nữ Quỳnh Trân

TP.CHM, 2002

624

01

VL 0010

T31


Khoa sử 25 năm xây dựng và phát triển (1977 - 2002)

???

GD, 2002

300

01

VL 0011

T31


Bức khảm Văn hóa Châu Á

Grant Evans

2001

530

07

VL 0012

T31


Văn hóa đồng bằng Nam Bộ (Di tích kiến trúc cổ)

Võ Sỹ Khải

KHXH, 2002

427

01

VL 0013

T31


Kỷ yếu hội thảo quốc tế tri thức và phát triển

???

GD, 2002

268

01

VL 0014

T31


Đô thị hóa khủng hỏang sinh thái và phát triển bền vững

Nhiều tác giả

NXB Trẻ, 2001

316

01

VL 0016

T20

NVL 35Thuốc phiện và chính quyền thuộc địa ở châu Á

Philippe Le Failler

NXB VHTT, 2000

314

01

VL 0017

T31

C2, trùng mãTranh đạo giáo ở Bắc VN

Phan Ngọc Khuê

2001

153

01

VL 0017

T8

NVL 36Một số vấn đề về xây dựng chính quyền đô thị từ thực tiễn TP HCM

PGS.TS Phan Xuân Biên (CB)

TP. HCM- 2007

546

01

VL 0018

T31

C2, trùng mãViệt Nam Học - Kỷ yếu hội thảo Quốc tế lần thứ I, Tập I, HN 15 - 17/7/1998

Nhiều tác giả

Thế giới, 2001

419

01

VL 0018

T31


Mông phụ một làng ở đồng bằng sông Hồng

Nguyễn Tùng (CB)

VHTT, 2003

268

01

VL 0019

T31

C2, trùng mãViệt Nam Học - Kỷ yếu hội thảo Quốc tế lần thứ II, Tập II, HN 15 - 17/7/1998

Nhiều tác giả

Thế giới,2001

481

01

VL 0019

T31


Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS

Hòang Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Thống kê – 2005

348

01

VL 0020

T31

C2, trùng mãViệt Nam Học - Kỷ yếu hội thảo Quốc tế lần thứ I, Tập III, Tập II, HN 15 - 17/7/1998

Nhiều tác giả

Thế giới, 2001

679

01

VL 0020

T31


Cộng đồng người Chăm hồi giáo ở Nam Bộ trong quan hệ giới và phát triển

Phan Văn Dốp – Nguyễn Thị Nhung

NXB Nông Nghiệp – 2006

192

01

VL 0021

T31

C2, trùng mãViệt Nam Học - Kỷ yếu hội thảo Quốc tế lần thứ Tập IV HN 15 - 17/7/1998

Nhiều tác giả

Thế giới, 2001

473

01

VL 0021

T31


Văn hóa và xã hội người Raglai ở Việt Nam

Phan Xuân Biên

KHXH, 1998

346

01

VL 0022

T31

C2, trùng mãViệt Nam Học - Kỷ yếu hội thảo Quốc tế lần thứ Tập V HN 15 - 17/7/1998

Nhiều tác giả

Thế giới, 2001

546

01

VL 0022

T31


Việt Nam và hợp tác phát triển tiểu vùng Mê Công

Nhiều tác giả

Thế Giới, 2000

420

01

VL 0023

T31

SAI MÃ SỐ- ĐÃ SỬA LẠINam Bộ đất và người

Nhiều tác giả

NXB Trẻ, 2004

474

01

VL 0023
C2, trùng mãViệt Nam và hợp tác phát triển tiểu vùng Mêcông

Nhiều tác giả

Thế Giới, 2001

417

01

VL 0023

Việt Nam quản lý tốt hơn nguồn lực nhà nước. Đánh giá chi tiêu công 2000. Phần 2: các phụ chương

Nhiều tác giả

Báo cáo chính phủ, 2000

222

01

VL 0024
SAI MÃ SỐ- ĐÃ SỬA LẠIAustralia xưa và nay

Garry Disher

NXB TP HCM, 1999

317

01

VL 0024
C2, trùng mãViệt Nam quản lý tốt hơn nguồn lực nhà nước. Đánh giá chi tiêu công 2000. Phần 1: Báo cáo chính

Nhiều tác giả

Báo cáo chính phủ, 2000

83

01

VL 0025
SAI MÃ SỐ- ĐÃ SỬA LẠINghèo đô thị những bài học kinh nghiệm quốc tế

PGS.TS Ngô Văn Lệ, TS Michael Leaf, TS Nguyễn Minh Hòa

ĐHQG TP HCM – 2003

310

01

VL 0025
C2, trùng mãFolklore Một số công trình nghiên cứu cơ bản

Ngô Đức Thịnh – Frank Proschan

KHXH - 2005

664

01

VL 0026

K CÓ

(aThu đang mượn) tủ t31Nhật Bản trong thế giới Đông Á và Đông Nam Á, Kỷ yếu HT

Nhiều tác giả

TP. HCM, 2003

690

01

NVL 0007
Tủ T11Folklore Một số thuật ngữ đương đại

GS.Ngô Đức Thịnh – TS. Frank Proschan

KHXH - 2005

448

01

VL 0027
C2, trùng mãPhương Đông hợp tác và phát triển, Kỷ yếu HT

Nhiều tác giả

ĐHQG, 2003

717

01

VL 0027

Dân tộc văn hóa tôn giáo

Đặng Nghiên Vạn

KHXH, 2001

1043

01

VL 0028

K CÓ

(t.Tiệp đang mượn)Dân tộc học Việt Nam thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI

Khổng Diễn, Bùi Minh Đạo

KHXH, 2003

635

01

VL 0029

Người nông dân Châu Thổ Bắc kỳ


Pierre Gourou

NXB Trẻ, 2003

600

01

VL 0030

Nghi lễ và phong tục các tộc người ở Tây Nguyên

GS.TS Ngô Đức Thịnh

NXB KHXH – 2006

464

01

VL 0031

Hình ảnh nhân lọai (lược khảo nhập môn Nhân học văn hóa)

Conrad Phililip Kottak

VHTT – 2006

317

01

VL 0032

Trang phục cổ truyền các dân tộc VN

Ngô Đức Thịnh

2000

251

01

VL 0033

Địa chí Đồng Nai, tập 1: Tổng quan

Nhiều tác giả

Tổng hợp Đồng Nai, 2001

501

01

VL 0034

Địa chí Đồng Nai, tập 2: Địa lý

Nhiều tác giả

Đồng Nai, 2001

370

01

VL 0035

Địa chí Đồng Nai, tập 3: Lịch sử

Nhiều tác giả

Đồng Nai, 2001

445

01

VL 0036

Địa chí Đồng Nai, tập 4: Kinh tế

Nhiều tác giả

Đồng Nai, 2001

349

01

VL 0037

Hợp tuyển tính dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam và Đông Nam Á

GS. Charles F. Keyes

Hà Nội, 2005

726

01

VL 0038

Hợp tuyển tính dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam và Đông Nam Á

GS. Charles F. keyes

Tài liệu tham khảo – 2006

726

01

VL 0038Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain -> nhanhoc -> Thu%20Vien%20-%20Hoc%20Lieu
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
Thu%20Vien%20-%20Hoc%20Lieu -> Danh mục sách do giáo sư ĐẶng nghiêm vạn trao tặng khoa nhân học ngày 18 tháng 08 năm 2010
nhanhoc -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin cá nhâN

tải về 1.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương