SỐ 83 HẠ HẠ Tùy phận đường tiền phó chúc chiên Hà tu vọng tưởng khổ ưu tiền Chủ trương môn hộ thành nan sự Bách tuế an nhàn đắc kỷ niên Dịchtải về 14.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích14.15 Kb.
#26331
S 83 HẠ H

Tùy phận đường tiền phó chúc chiên
Hà tu vọng tưởng khổ ưu tiền
Chủ trương môn hộ thành nan sự
Bách tuế an nhàn đắc kỷ niên
Dịch
Theo phận tại nhà ăn cháo hầm
Đâu cần nghỉ dại khổ xa xăm
Cửa nhà sắp đặc càng thêm khó
Trăm tuổi an nhàn được mấy năm
Tích : Gia cát Khổng Minh học đạo
Thánh ý : Danh và lợi , chớ tham cầu , tụng nên hòa ,đi chưa tới , bệnh kéo dài , việc hôn nhân , phải chờ đợi , nhà có vui
Tô Đông Pha giải : Việc tốt tùy duyên , đừng tham ganh đua , lo thủ thành quả , che chở an tịnh , Nếu cố dại cầu , thân gặp ưu phiền
Giữ mình cần biết việc không màng
Đừng có dối lòng chẵng nể nang
Theo như ngày cũ mà làm tốt
Nghe chi lời quấy dạ hoang mang.

Thắc mắc xin liên hệ: Chùa Luật Bình.

Đ/T:056.3734245.DĐ:0914181262.
SỐ 84 TRUNG BÌNH
第八十四号簽 中平

個中事緒更紛然
當局须知一著先


長舌婦人休酷聽
力行禮義要心堅
m ch hán

Cá trung sự tế cánh phân nhiên


Đương cục tu tri nhất trước tiên
Trường thiệt phụ nhân hưu khốc thính
Lực hành lễ nghĩa yếu tâm kiên
Dịch
Khởi đầu công việc rối liên miên
Vào học chữ ghi nhất trước tiên
Nữ nhân nhiều chuyện đừng nghe lấy
lễ nghĩa chặc lòng giữ mối viền

Tích : Tu Cổ hại Phạm Truy

Thánh ý : Tụng nên giải , chớ tin sàm , tài hoản cầu , danh đừng tham , người đi về , hôn xét kỷ , chẵng dại sai .

Tô Đông Pha giải : Vạn việc duy lý , nên hiểu biết trước , đừng nghe lời người , gấp thành đa biến . theo lý mà làm , tự miễn họa tai , giữ chặc tấm lòng , việc không lui bước .

Xăm đúng câu
Gặp mặt đôi lần tính đủ điều
Rối loạn trong lòng chẵng phẳng phiu
Như nghe lời nói cầu yên tịnh
Chỉ sợ sau này khó tới nhiều




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 14.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương