SỐ 67 trung bình 第六十七号簽 纔發君心天己知 何須問我决狐疑 願子改圗從孝悌 不愁家室不相宜 Xăm chữ hántải về 10 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10 Kb.
#24491
S 67 TRUNG BÌNH
第六十七号簽

纔發君心天己知
何須問我决狐疑


願子改圗從孝悌
不愁家室不相宜
m ch hán

Tài phát quân tâm thiên vĩ tri


Hà tu vấn ngã quyết hồ nghi
Nguyện tử cải đồ tùng hiếu đệ
Bất sầu gia thất bất lương nghi
Dịch
Trời hiểu tài cao phát tự lòng
Sao cần nghi ngại hỏi viễn vông
Mong ước con theo đường hiếu thảo
Đệp tươi gia đạo được hanh thông

Tích : Giang Di dặn con

Thánh ý : Tụng hòa quí , bệnh đổi thầy , tìm phuong khác , hôn nên trể , hỏi người đi , chưa có về , nên sửa sai , việc mới hợp .

Tô Đông Pha giải : Việc thiện chưa tròn , câu khẩn mà chi , giải quyết do lý , tự sửa lổi sai , nên tròn hiếu đệ , kính nhường thâm tình , hòa khí sinh phúc , gia đạo hồi xuân .
Xăm đúng câu
Lập chí nên cần phải thiện lương
Lẻ trời khó đậy ấy việc thường
Siêng làm điều tốt thêm công hiệu
Nhà cửa thêm vui mãi cát tường




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.


SỐ 68 TRUNG BÌNH
第六十八号簽 中平

南販珍珠北販鹽
年來幾倍貨財添


勸君止此求田舎
心欲多時何日厭
m ch hán

Nam phán trân châu bắc phán diêm


Niên lai kỷ bội hóa tài thêm
Khuyến quân chỉ thử cầu điền xá
Tâm dục đa thời hà nhật yêm
Dịch

Bắc nam buôn muối với kim cương


Hàng hóa gia tăng việc khuếch trương
Khuyên ai nên nghỉ tìm vườn ruộng
Ham muốn nhiều sau phải chán chường

Tích : Tiền đại Ngọc buôn muối

Thánh ý : Tụng sẽ thắng , đừng kiện thêm , danh thắng lợi , chẵng hỏi thêm , hôn nên định , bệnh tự tan , người đi về , tạm an phận .

Tô Đông Pha giải : Mưu việc liền toại , lợi tăng bội bội , lòng tham không dừng , sau gặp phiền ưu , biết đủ không nhục , vui vẽ ngao du , gặp việc như ý , nên dừng phải dừng .
Xăm đúng câu
Từng trải việc qua khó mịt mù
Gặp nhàn ngơi nghỉ hãy nhàn du
Đeo đuổi sang giàu không biết đủ
Tiếng lành không đợi tự phiền ưu




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 10 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương