SỐ 61 trung bình 第六十一号簽 中平 嘯聚山林兇悪俦 善良無事苦煎憂 主人大笑出門去 不用干戈盗賊 休 Xăm chữ hántải về 8.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.5 Kb.
#23891
SỐ 61 TRUNG BÌNH
第六十一号簽 中平

嘯聚山林兇悪俦
善良無事苦煎憂


主人大笑出門去
不用干戈盗賊 休
m ch hán

Khiếu tụ sơn lâm hung ác trù


Thiện lương vô sự khổ tiển ưu
Củ nhân đại tếu xuất môn khứ
Bất dụng can qua đạo tặc hưu
Dịch

Réo gọi lâu la tụ tập liền


Chẵng có thiện lương khổ với phiền
Chủ nhân cười lớn đi ra cửa
Không động binh đao đạo tặc yên

Tích : Khoái Triệt gặp Hàn Tín

Thánh ý : Tài trung bình , bệnh dần dứt , tụng tự tan , không so đo , đi xa về , hôn không hợp , tuy có hiểm , sau bình an .

Tô Đông Pha giải : Tánh ác bận lòng , làm hại thiện lương , sao mà làm được , bước đường cứng cỏi , người thiện tất thắng , giữ lòng không tranh , có thần trợ cho , âm họa tan biến .

Xăm đúng câu
Lòng lo như đạp phải tầng băng
Thành kính được thành độ lượng tăng
Dương một cánh buồm thuyền lướt sóng
Hòa khí cửa nhà treo hỷ đăng




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.
SỐ 62 TRUNG BÌNH

Bá thiên nhân diện hổ lang tâm
Lại nhữ can qua dụng lực thâm
Đắc thắng hồi thời thu tiệm lão
Hổ đầu thành lý hỷ tương tầm
Dịch
Trăm vạn mặt người hổ sói lòng
Vựa vào chinh chiến gắng ra công
Khải hoàn thu tới người dần lão
Hổ đầu thành gặp tiếp mừng ông
Tích : Hàn Tín chiến Bá Vương

Thánh ý : Tụng tất thắng, tài tất đạt, bệnh có tà,xa có tin, hôn được thành danh vừa ý, tới mùa thu,trăm việc thuận .
Tô Đông Pha giải : Người nhiều mưu hại ta thiện đối địch , trước có lo sợ , sau tự sáng trong , đắc thắng lúc về , có tại mùa thu hợp hướng tây bắc mọi việc điều tốt .
Tâm tính việc làm mỗi khác nhau
Mưu cầu muốn thuận phải tính cao
Chỉ sợ vinh hoa ngày có được
Bay cuốn gió thu lá xạc xào




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245. : 0914181262.
.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 8.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương