Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.57 Mb.
trang17/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.57 Mb.
#94
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

6

0Sông Đà

350

05...08

2

- Bazan Trán Voi - X.Hoà Thạch, Phú Mãn - H. Quốc Oai - Hà Tây (trữ lượng còn lại 257 tr. tấn). Quy hoạch thăm dò, khai thác 6 triệu tấn (còn lại 224 triệu tấn).

6

-


6

-
Xuân Mai

400

0.6..08

2,2X18

350

05...08

2

điện biên

350
2
2

0

2

0Điện Biên

350

05...08

2

Chưa xác định mỏ sẽ thăm dò

2

0

2

0

Bắc Trung Bộ

16.700
110,1
110,3

0

77,7

32,6

Thanh Hoá

5950
45
45

0

45

0Bỉm Sơn

1800

-

10

Quy hoạch thăm dò, khai thác các mỏ: Puzolan Thanh Kỳ - X. Thanh Kỳ - H, Như Thanh; - Tuyên Quan - X. Tuyên Quan - H. Thạch Thành.

21

-

21

-Bỉm Sơn MR

2000

04....08

11Nghi Sơn 1

2150

-

12

- Phụ gia điều chỉnh phối liệu: Cát Silic Trường Lâm - Thanh Hoá (đã được cấp 6 triệu tấn).

- QH thăm dò, khai thác Phụ gia hoạt tính: Bazan Nghĩa Mỹ - H. Nghĩa Đàn (trữ lượng P: 100 tr. tấn; QH TD, KT 24 tr. tấn; còn lại 76 tr. tấn.-

24


-

0


(đã được CP khai thác)

24


-

0
Nghi Sơn 2

2150

05....08

12Công Thanh 1

chuyển vào

Đồng Nai nghiền06….08

-

Chuyển vào nghiền tại trạm nghiền ở Đồng Nai và nguồn phụ gia sẽ được cung cấp từ các mỏ puzolan ở Đồng Nai.

0

0

0

0

Công Thanh 2

10….11

Nghệ An

3200
18,1
18,1

0

12,6

5,5Hoàng Mai

1400
7,6

- Phụ gia điều chỉnh phối liệu: cao silic Hội Sơn H. Anh Sơn (XM Đô Lương)

- Phụ gia hoạt tính:

* Bazan Đồi Chọc – Hòn Nghén – H. Nghĩa Đàn (Kinh độ: 105°26’00” –

Vĩ độ: 19°17’00”), trữ lượng: C1+ C2+ P: 15,1 triệu tấn;

* Bazan Nghĩa Mỹ – H. Nghĩa Đàn (trữ lượng còn P: 76 tr. tấn), quy hoạch thăm dò và khai thác 3 triệu tấn; còn lại 73 triệu tấn).


18,1

0

12,6

5,5Đô L­ương

900

06….08

519/5 QK4

400

10….13

2,512/9 Anh Sơn

500

10….13

3

Quảng Bình

4950
29,2
29,2

0

9,6

19,6Sông Gianh 1

1400

02….05

7,6

- Bazan Vĩnh Lĩnh, Xã Vĩnh Hòa – H. Vĩnh Linh. (Trữ lượng: 34,42 tr. tấn).

Quy hoạch thăm dò và khai thác 29,2 triệu tấn; còn lại 5 triêụ tấn).
29,2

0

9,6

19,6Sông Gianh 2

1400

11…13

7,6Bố Trạch

1800

10….12

10Thanh Trường

350

10….13

2áng Sơn

350

…..10

2

Quảng Trị

350
2
2

0

2

0Quảng Trị

350

05….07

2

- Puzolan xã Cam Nghĩa - H. Cam Lộ – Quảng Trị (6,5 tr. tấn)

QH thăm dò, khai thác 2 tr tấn trữ lượng (còn lại 4,5 tr. tấn).2

-

2

-

Thừa Thiên Huế

2250
15,8
16

0

8,5

7,5Luksvaxi 1 & 2

500
2,7

- Puzolan Phong Mỹ, Xã Phong Mỹ – H. Phong Điền.

- Puzolan Hữu ngạn sông Ô Lâu ; Khe Mạ H. Phong Điền.

- Puzolan Bình Điền – H. Hương Trà.

Tổng trữ lượng các mỏ: P1: 256,5 triệu tấnQuy hoạch thăm dò, khai thác 15,78 tr. tấn.

16

0

8,5

7,5

Luksvaxi d/c 3

450

05….08

2,4

Luksvaxi d/c 4

200

08….09

1,1 (tai chỗ)Đồng Lâm

1400

10…14

7,6Long Thọ

350

05….07

2

Nam Trung Bộ

1400
7,6
7,6

0

0

7,6

Quảng Nam

1400
7,6
7,6

0

0

7,6Thạnh Mỹ

1400

10…14

7,6

- Puzolan Phường Rãnh, Xã Quế Lộc – H. Quế Sơn, Quảng Nam (P: 73). QH thăm dò, khai thác 7,6 tr. tấn. (còn lại 65,4 triệu tấn).

7,6

0

0

7,6

Tây Nguyên

350
2
2

0

0

2

Gia Lai

350
2
2

0

0

2Sông Đà Yaly

350

10…15

2

- Puzolan Núi Boong, xã Ia Băng – H. Măng Yang (C1+ C2: 1,6 triệu tấn)

- Puzolan Kan Nắc TT Kan Năc - Huyện K’Bang (P: 0,5 triệu tấn).

QH thăm dò, khai thác hai mỏ trên: 2 triệu tấn.


2


-


-


2


Đông Nam Bộ và ĐB S. Cửu Long

18.110
107,1
0

0

42

6,5

Bình Ph­ước

1.000
5,4
0

0

0

0Bình Phư­ớc 1

1000

03….07

5,4

(nghiền XM tại chỗ )- Laterit Tà Thiết, xã Lộc Thành – H.Lộc Ninh (P: 77,6 tr. tấn)

X: 1299 290; 1299 120; 1298 760 ; 1298 410; 1298 400;1298 325;

1298 250; 1297 300; 1297 150; 1297 310;1297 000; 1297 000; 1297560;

Y: 657 565; 657 925; 657 750; 658 030; 658 175; 658 200; 658 325; 658 300; 658 125; 658 050; 657 770; 657 000; 656 720

- Laterit Tà Thiết,xã Lộc Thành – H.Lộc Ninh (0,956 km2)

X: 1297 000; 1297 000; 1297 310; 1297 150; 1297 300; 1296 800;

1296 500; 1296 125; 1295 775; 1295 775; 1296 050; 1296 350

Y: 657 525; 657 770; 658 050; 658 125; 658 300; 658 350

658 325; 658 175; 657 925; 657 775; 657 675; 657 375.


-

-

đã được CP khai thác

-
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM có triển vọng

Laterit An Phú – xã An Phú – huyện Bình Long

Tây Ninh

900
5
0

0

0

0Tây Ninh

900

04….08

5

(nghiền XM tại chỗ )Laterit Sroc Tâm, xã Suối Ngô - H. Tân Châu – Tây Ninh

(P: 6,8 tr. tấn) và Laterit Chà Và - xã Tân Hòa – H. Tân Châu

(P: 1,8 tr. tấn). Tổng trữ lượng 2 mỏ là 8,6 tr. tấn.


-

-

đã được CP khai thác

-

Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu: các mỏ phụ gia xi măng tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ quy hoạch khai thác để cung cấp và đáp ứng nhu cầu của các trạm nghiền trong tỉnh, TP Hồ Chí Minh và các nhà máy xi măng, trạm nghiền tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Quy hoạch thăm dò, khai thác các mỏ phụ gia tại hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 như sau:

Tổng cộng

18.210
96,7

-

0

0

42

6,5

TP Hồ Chí Minh

5800
31,6

Tổng nhu cầu trữ lượng phụ gia xi măng cho các trạm nghiền xi măng tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và các nhà máy xi măng, trạm nghiền tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006 – 2010 là 90,2 triệu tấn; giai đoạn 2011 – 2020 là 6,5 triệu tấn. Tổng cộng 2006 – 2020 là 96,7 triệu tấn. Nguồn phụ gia được cung cấp chủ yếu từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu cho nhu cầu trên.

1. Các mỏ phụ gia đã được cấp phép khai thác như sau:

a. Tại Đồng Nai:

+ Puzolan Tân An, huyện Vĩnh An: 3,7 triệu tấn; còn lại 3 triệu tấn.

+ Puzolan Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu : 8,5 triệu tấn.

+ Bazan Trảng Bom, xã Sông Châu, H. Thống Nhất: 3 tr. t (còn lại 2 tr. t) b. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu:

+ Puzolan Giao Ninh, xã Bình Trung, H. Châu Đức: 15,5 triệu tấn.


78

Trạm nghiền

Bình Phư­ớc 11.000

03....07

5,4

79

Trạm nghiền

Tây Ninh


500

04....08

2,7

80

Trạm nghiền

Chinfon - 2800

04....07

4,5

81

Trạm nghiền

Thăng Long 11.100

03..08

6

82

Trạm nghiền

Thăng Long 21.200

10....20

6,5

83

Trạm nghiền

Hạ Long 11.200

03...08

6,5

Đồng Nai

Каталог: Images -> Private
Images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
Images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
Images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
Images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
Images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
Images -> -
Private -> THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 16/2005/tt-bxd ngàY 13 tháng 10 NĂM 2005 HƯỚng dẫN ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng công trìNH
Private -> Thông tư của Bộ Tài chính số 134/2008/tt-btc ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Private -> BỘ XÂy dựng –––– Số: 05/2005/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 3.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương