Trung Tâm kt tc-đl-cltải về 0.5 Mb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.5 Mb.
#69
  1   2

Trung Tâm KT TC-ĐL-CL

Phú Yên


Phòng THỬ NGHIỆM

DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ NGUỒN GỐC BÊN NGOÀI

Loại tài liệu : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ:TT

TÊN TÀI LIỆU

Mã hiệu


Cơ quan ban hành


Ngày có hiệu lực


Mã số

Ngày cập nhật

NƯỚC

01

Standard Methods- SMEWW + Qui trình xác định một số chỉ tiêu trong nước
Tổ chức Y tế cộng đồng của Mỹ

2005

01/N
02

Chất lượng nước- Lấy mẫu, hướng dẫn lấy mẫu nước biển

TCVN 5998-1995

Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

1995

02/N
03

Chất lượng nước-Lấy mẫu

Phần 6 : Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suốiTCVN 6663-6 2008

ISO 5667-6 : 2005Bộ khoa học và công nghệ

2008

03/N

9/3/2010

04

Chất lượng nước- Lấy mẫu

Phần 3 : Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫuTCVN 6663-3 : 2002

ISO 5667-3 : 2003-

2008

04/N

9/3/2010

05

Chất lượng nước – Lấy mẫu

Phần 13: Hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quanTCVN 6663: 2000

ISO 5667-13: 1997-

2000

05/N

17/6/2011

06

Chất lượng nước – Lấy mẫu

Phần 15: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tíchTCVN 6663-15: 2004

ISO 5667-15: 1999Bộ khoa học công nghệ
06/N
07

Chất lượng nước – Lấy mẫu

Phần 14: Hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước trong môi trườngTCVN 6663-14: 2000

ISO 5667-14: 1998-
07/N
08

Chất lượng nước – Lấy mẫu

Phần 5: Hướng dẫn lấy mẫu nước uống từ các trạm xử lý và hệ thống phân phối bằng đường ốngTCVN 6663-5: 2009

ISO 5667-5: 2006-
08/N
09

Chất lượng nước: Xác định độ kiềm.

Phần 1: Xác định độ kiềm tổng số và độ kiềm Composit.TCVN6636 -1 : 2000

-

2000

09/N
10

Chất lượng nước: Xác định độ kiềm.

Phần2: Xác định độ kiềm cacbonatTCVN 6636-2: 2000

( ISO 9963-2: 1994)-

2000

10/N
11

Chất lượng nước: Xác định pH

TCVN 6492 :1999

-

1999

11/N
12

Chất lượng nước: Xác định tổng Ca và Mg

Phương pháp chuẩn độ EDTATCVN 6224 : 1996

( ISO 6059: 1984 )-

1996

12/N
13

Chất lượng nước: xác định hàm lượng Ca

Phương pháp chuẩn độ EDTATCVN 6198 : 1996

( ISO 6058: 1984)-

1996

13/N
14

Chất lượng nước – Xác định Amoni phương pháp chưng cất & chuẩn độ

TCVN 5988 : 1995

( ISO 5664: 1984)Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

1995

14/N
15

Chất lượng nước: Xác định Clorua- Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat

TCVN 6194 : 1996

(ISO 9297: 1989)
-

1996

15/N
16

Chất lượng nước: Xác định Nitrat- Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic

TCVN 6180 : 1996

(ISO 7890-3:1988)-

1996

16/N
17

Chất lượng nước: Xác định Sunfat bằng pp trọng lượng sử dụng bari clorua

TCVN 6200 : 1996

( ISO 9280: 1990)-

1996

17/N
18


Chất lượng nước: Phương pháp khối lượng xác định dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ

TCVN5070 : 1995


-

1995

18/N
19

Chất lượng nước: Xác định chỉ số phenol- phương pháp trắc phổ dùng 4aminoantypyrin sau khi chưng cất

TCVN 6216:1996

(SO 3473 : 1990)-

1996

19/N
20

Tỷ trọng của nước ở nhiệt độ từ O0C đến 1000C

TCVN 317 : 69

-

1969

20/N
21

Chất lượng nước: Xác định Mangan bằng phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim

TCVN6002:1995

(ISO 6333:1986)Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

1995

21/N
22

Chất lượng nước – Xác định Nitơ

Phần: Vô cơ hoá xúc tác sau khi khử bằng hợp kim DEVARDATCVN 6638-2000

-

2000

22/N
23

Chất lượng nước – Xác định cyanua tổng số

TCVN 6181:1996

( ISO 6703-1: 1984)-

1996

23/N
24

Chất lượng nước –Phương pháp UYNCLE(Winkler) Xác định oxy hòa tan

TCVN 5499-1995


-

1995

24/N

10/7/2008

25

Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD 5)

TCVN 6001-1995


-

1995

25/N

10/7/2008

26

Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn)

Phần 1 : Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung AllylthioureaTCVN 6001-1 : 2008

ISO 5815-1 : 2003Bộ khoa học và công nghệ

2008

26/N

9/3/2010

27

Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn)

Phần 1 : Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng pha loãngTCVN 6001-1 : 2008

ISO 5815-2 : 2003-

2008

27/N

9/3/2010

28

Nước – Xác định hàm lượng thuốc trừ sâu Clo hữu cơ – Phương pháp sắc khí chiết lỏng - lỏng

TCVN 7876 - 2008

-

2008

28/N

9/3/2010

29

Nước- Xác định Phenol và dẫn xuất của Phenol – Phương pháp sắc khí chiết lỏng - lỏng.

TCVN 7874 - 2008

-

2008

29/N

9/3/2010

30

Chất lượng nước- Xác định Phospho – Phương pháp đo phổ dùng Amoni molipdat

TCVN 6202 : 2008

ISO 6878 : 2004-

2008

30/N

9/3/2010

31

Chất lượng nước – Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh

TCVN 6625 : 2000

ISO 11923: 1997-

2000

31/N

17/6/2011

32

Chất lượng nước – Xác định Oxy hòa tan . Phương pháp Iod

TCVN 7324 : 2004

ISO 5813: 1983-

2004

32/N

17/6/2011

33

Chất lượng nước – Xác định Phospho- Phương pháp đo phổ dùng Amoni molipdat

TCVN 6202: 2008

ISO 6878: 2004-

2008

33/N

17/6/2011

34

Chất lượng nước – Xác định nhu cầu Oxy hóa học

TCVN 6491: 1999

ISO 6060: 1989Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

1999

34/N

17/6/2011

35

Chất lượng nước – Xác định Florua – Xác định tổng Folrua liên kết với các chất vô cơ sau khi phân hủy và chưng cất

TCVN 6490: 1999

ISO 10359: 1994-

1999

35/N

17/6/2011

36

Chất lượng nước – Xác định Sunfua hòa tan- Phương pháp đo quang dùng Metylen xanh

TCVN 6637: 2000

ISO 10530: 1992-

2000

36/N

17/6/2011

37

Chất lượng nước- Xác đinh Crom (VI)- Phương pháp đo phổ dùng 1,5-Diphenyl cacbazin

TCVN 6658: 2000

ISO 11083: 1994-

2000

37/N

17/6/2011

38

Chất lượng nước – Xác đinh Nitrat

Phần 1: Phương pháp đo phổ dùng 2,6- DimethylphenolTCVN 7323-1: 2004

ISO 7890-1: 1986-

2004

38/N
39

Chất lượng nước – Xác đinh Oxy hòa tan- Phương pháp đầu dò điện hóa

TCVN 7325: 2004

ISO 5814: 1990-

2004

39/N
40

Chất lượng nước – Xác định Nitrat

Phần 2: Phương pháp đo phổ dùng 4-Fluorophenol sau khi chưng cấtTCVN 7323-2: 2004

ISO 7890-2: 1986-

2004

40/N
41

Chất lượng nước – Xác định độ đục

TCVN 6184: 2008

ISO 7027: 1999-

2008

41/N
42

Chất lượng nước – Xác định Crom (VI) – Phương pháp đo quang đối với nước ô nhiễm nhẹ

TCVN 7939: 2008

ISO 18412: 2005-

2008

42/N
43

Chất lượng nước – Kiểm tra và xác định độ màu

TCVN 6185: 2008

ISO 7887: 1994-

2008

43/N
44

Chất lượng nước- Xác định chỉ số Pemanganat

TCVN 6186: 1996

ISO 8467: 1993(E)-

2008

44/N
45

Chất lượng nước- Xác định clo tự do và clo tổng số. PHẦN 3 : Phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số.

TCVN 6225-3: 2011

ISO 7393-3: 1990Tiêu chuẩn quốc gia

2011

45/N

2011

46

Chất lượng nước- Hướng dẫn xác định cacbon hữu cơ tổng số (TOC) và cacbon hữu cơ hòa tan (DOC).

TCVN 6634: 2000

ISO 8245: 1999-

2008

46/N

-

47

Chất lượng nước- Xác định HALOGEN hữu cơ dễ bị hấp phụ.

TCVN 6493: 2008

ISO 9562: 2004-

2008

47/N

-

48

Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng

TCVN 5502 : 2003

Bộ khoa học công nghệ

2003

48/N

-

49

Nước Thải – Phương pháp phân tích lý hóa học.

TCVN 4556 : 88- 4583 :88

-
49/N

-

50

Chất lượng nước – Xác định chất hoạt động bề mặt .

Phần 2 : Xác định chất hoạt động bề mặt không ion sử dụng thuốc thử DRAGENDORFFTCVN 6622-2: 2000

ISO 7875-2: 1984-
50/N

-

51

Chất lượng nước – Xác định chất hoạt động bề mặt .

Phần 2 : Xác định chất hoạt động bề mặt bằng Pphương pháp đo phổ dùng METYLENXANHTCVN 6622-2: 2000

ISO 7875-2: 1984-
51/N

-

52

Chất lượng nước- Phương pháp lấy mẫu vận chuyển và bảo quản mẫu nước thải

TCVN 4556: 88
52/N

­-

VI SINH TRONG NƯỚC VÀ PHÂN BÓN

01

Warter quality – General guidance on the enumeration of micro – organisms by culture

ISO 8199:2005

Bộ khoa học công nghệ
01/VS

10/7/2008

02

Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia về vi sinh vật học công bố năm 2008
-

2008

02/VS

9/3/2010

03

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phương pháp định lượng Coliform - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

TCVN 6848 : 2007

ISO 4832 : 2007-

2009

03/VS

9/3/2010

04

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phương pháp phát hiện và định lượng ESCHERICHIA COLI giả định - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất.

TCVN 6846 : 2007

ISO 7521 : 2005-

2008

04/VS

9/3/2010

05

Chất lượng nước- Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định

Phần 2: Phương pháp nhiều ốngTCVN 6187-2: 1996

( ISO 9308-2: 1990)-

1996

05/VS
06

Phân bón vi sinh vật cố định Nitơ.

TCVN 6166:2002

-
06/VS

-

07

Phân bón vi sinh vật giải hợp chất photpho khó tan

TCVN 6167:1996

-
07/VS

-

08

Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulo.

TCVN 6168:2002

-
08/VS

-

09

Phân hữu cơ vi sinh vật

TCVN 7185:2002

-
09/VS

-

10

Chế phẩm sinh học. Phần 1: Vi sinh vật xử lý hầm cầu vệ sinh - Chế phẩm dạng bột

TCVN 7304-1: 2003

-
10/VS

-

Chế phẩm sinh học. Phần 2: Vi sinh vật xử lý hầm cầu vệ sinh. Chế phẩm dạng lỏng

TCVN 7304-2:2003

-

1998

10/VS

-

DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT

01

Dầu mỡ động vật và thực vật- Xác định hàm lượng nước – phương pháp tách.

TCVN 6118 : 1996

ISO 934: 1980Tiêu chuẩn quốc gia

2008

01/DM

29/03/2012

02

Dầu mỡ động vật và thực vật- Xác định khối lượng quy ước theo thể tích( Trọng lượng của 1 lít trong điều kiện không khí)

TCVN 6117 : 2010

ISO 6883: 2007-

2010

02/DM

-

03

Dầu mỡ động vật và thực vật- Xác định hàm lượng tạp chất không tan

TCVN 6125 : 2007

ISO 663: 2000-

2007

03/DM

-

04

Dầu mỡ động vật- Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi

TCVN 6120 : 2007

ISO 662: 1998-

2007

04/DM

-


KHÔNG KHÍ

01

Methods of Air Sampling and Analysis

MASA

Tổ chức Y tế cộng đồng của Mỹ

1992

01/KK
02

Thường quy kĩ thuật y học lao động và vệ sinh môi trường

TQKT- BYT (*)

Bộ Y tế
02/KK
03

Chất lượng không khí- Phương pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi

TCVN 5067: 19951995


03/KK
04

Không khí xung quanh- Xác định nồng độ khối lượng của nitơđioxit- Phương pháp Griss-Saltzman cải biên

TCVN 6137: 19961996


04/KK
05

Không khí xung quanh- Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh đioxit- Phương pháp Tetracloromercurat (TCM)/Parasosanilin

TCVN 5971: 1995

ISO 6767:1990

1995


05/KK
06

Âm học – Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ - Phương pháp kỹ thuật.

TCVN 6552: 1999

ISO 00362:1998Bộ khoa học và công nghệ

1999


06/KK
07

Sự phát thải nguồn tĩnh –Xác định nồng độ khối lượng nitơ oxit – Phương pháp trắc quang dùng NAPHTYLENDIAMIN

TCVN 7172: 2002

ISO 11564: 1998Tiêu chuẩn quốc gia

2008


07/KK

-

08

Lò đốt chất thải rắn y tế- Phương pháp xác định nồng độ carbon monoxit (CO) trong khí thải.

TCVN 7242: 2003


-

2008


08/KK

-

09

Lò đốt chất thải rắn y tế- Phương pháp xác định nồng độ axit flohydric (HF) trong khí thải.

TCVN 7243: 2003


-

2008


09/KK

-

10

Lò đốt chất thải rắn y tế- Phương pháp xác định nồng độ axit clohydric (HCl) trong khí thải.

TCVN 7244: 2003


-

2008


10/KK

-

11

Không khí xung quanh- Xác định nồng độ khối lượng của nitơ dioxit – Phương pháp Griess – Saltzman cải biên

TCVN 6137: 2009

ISO 6768: 1998-

2009


11/KK

-

12

Không khí xung quanh- Xác định chỉ số khói đen

TCVN 5974: 1995


Bộ khoa học, công nghệ và môi trường

1995


12/KK

-

13

Không khí xung quanh- Xác định nồng độ khối lượng của monoxit (CO) Phương pháp sắc ký khí.

TCVN 5972: 1995

ISO 8186: 1989-

1995


13/KK

-

14

Lò đốt chất thải rắn - Xác định tổng nồng độ các hợp chất hữu cơ trong khí thải.

Phần 1: Phương pháp quang phổTCVN 7558-1: 2005
2008


14/KK

-

15

Lò đốt chất thải rắn - Xác định tổng nồng độ các hợp chất hữu cơ trong khí thải.

Phần 2: Phương pháp đo độ đụcTCVN 7558-2: 2005


-

-


15/KK

-ĐẤT SÉT, KHOÁNG SẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC VỀ KHOÁNG SẢN

01

Đất sét- Phương pháp phân tích hoá học

TCVN 7131: 2002

Bộ khoa học và công nghệ

2002

01/ĐS
02

Chất lượng đất – Xác định cadimi,crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy- các phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)

TCVN 6496: 2009

ISO 11047:1998Tiêu chuẩn quốc gia

2009

02/ĐS

2011

03

Chất lượng đất – Xác định pH

TCVN 5979: 2007

ISO 10390:2005-

2007

03/ĐS
04

Chất lượng đất – Chiết các nguyên tố vết bằng dung dịch đệm DTPA

TCVN 7727: 2007

ISO 14870:2001-

2007

04/ĐS
05

Chất lượng đất – Phương pháp hoà tan để xác định hàm lượng tổng số các nguyên tố

Phần 2 : Phương pháp hoà tan bằng kiềm nóng chảy.TCVN 7370-2: 2007

ISO 14869-2:2002-

2007

05/ĐS
06

Chất lượng đất – Xác định hợp chất Photpho hữu cơ bằng sắc ký- Kỹ thuật cột mao quản

TCVN 8062: 2009

-

2009

06/ĐS
07

Chất lượng đất- Lấy mẫu

Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫuTCVN 7538:2:2005

ISO 10381:2:2002-

2005

07/ĐS
08

Chất lượng đất- xử lý sơ bộ mẫu để phân tích lý-hóa

TCVN 6647:2007

ISO 11464:2006-

2007

08/ĐS
09

Chất lượng đất- Xác định dư lượng Lindan trong đất- Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN 6132-1996

-

1996

09/ĐS
10

Chất lượng đất- Xác định dư lượng Fenvalerat- Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN 6135: 2009

-

2009

10/ĐS
11

Chất lượng đất- Xác định háo chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ và polyclorin biphynel – Phương pháp sắc ký khí với detecter bẫy electron

TCVN 8061: 2009

ISO 10382:2002-

2009

11/ĐS
12

Chất lượng đất- Xác định dư lượng DDT trong đất- Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN 6124-1996

-

1996

12/ĐS
13

Chất lượng đất- Xác định hợp chất phospho hữu cơ bằng sắc ký khí- kỹ thuật cột mao quản.

TCVN 8062-2009
2009

13/ĐS
THỨC ĂN CHĂN NUÔI & THỦY SẢN

01

Thức ăn chăn nuôi - lấy mẫu

TCVN 4325 : 200701/CN

-

02

Thức ăn chăn nuôi

TCVN 4331:86

TCVN 1525:86

TCVN 1526-86


Bộ nông nghiệp

1986

02/CN

10/7/2008

03

Tuyển tập

Tiêu chuẩn quốc gia về thức ăn chăn nuôi công bố năm 2007


Bộ khoa học và công nghệ

1990

03/CN

-

04

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

TCVN 5276:90

-
04/TS

tải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương