Rèn kỹ NĂng đỌC – hiểu văn bản văn học ngoài chưƠng trình cho học sinh chuyên văn mục lục phần ĐẶt vấN ĐỀtải về 153.1 Kb.
trang1/33
Chuyển đổi dữ liệu11.02.2024
Kích153.1 Kb.
#56546
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
RÈN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU VBVH CHO HS CHUYÊN


RÈN KỸ NĂNG ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC
NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH CHUYÊN VĂN
MỤC LỤC
Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
II. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ
III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
V. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI
PHẦN 2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1. LÍ THUYẾT VỀ ĐỌC – HIỂU
1.1 Khái niệm và phân loại văn bản
1.2 Văn bản văn học
1.3 Đọc – hiểu văn bản văn học
2. CÁC BƯỚC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC
2.1 Đọc – hiểu ngôn từ
2.2 Đọc – hiểu hình tượng nghệ thuật
2.3 Đọc – hiểu tư tưởng, tình cảm của tác giả trong văn bản văn học
2.4 Đọc – hiểu và thưởng thức văn học
3. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC
II. RÈN KỸ NĂNG ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH CHUYÊN VĂN
1. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐỌC - HIỂU TÁC PHẨM VĂN HỌC CỦA HỌC SINH THPT VÀ HỌC SINH CHUYÊN VĂN
1.1 Những bất cập từ phía người dạy
1.2 Những hạn chế từ phía người đọc
2. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG KHI ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC NGOÀI SÁCH GIÁO KHOA
2.1 Nguyên tắc 1Đảm bảo học sinh được tiếp cận nguồn văn bản đa dạng v thể loại, phù hợp với khả năng, nhu cầu, hứng t đc hiểu.
2.2. Nguyên tắc 2: Xây dựng bộ tri thức công cụ đọc văn cho học sinh chuyên Văn.
2.3 Nguyên tắc 3: Đảm bảo học sinh được thực hành các bước đọc hiểu văn bản phù hợp với đặc trưng thể loại
3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ RÈN KỸ NĂNG ĐỌC – HIỂU VĂN VĂN NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI VỚI HỌC SINH CHUYÊN VĂN
3.1 Sử dụng chiến thuật đọc – hiểu
3.2. Hướng dẫn học sinh tạo lập  sử dụng hiệu qu hồ sơ đọc
3.3 Hướng dẫn và hỗ trợ việc tự đọc
3.4 Đưa một số văn bản văn học ngoài chương trình vào chương trình học:
III. MỘT VÀI KẾT QUẢ VẬN DỤNG ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH

tải về 153.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương