Phụ lục này bao gồm cả các doanh nghiệp Chi cục atvstp tỉnh đã điều chỉnh giảm do sự chồng chéo với các đơn vị cấp tỉnhtải về 1.49 Mb.
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH III:

233

Cty chin Well fasteners VN

X. Hiệp Phước,Nhơn Trạch

3600674052
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
234

Cty Kuo Yuen

Tỉnh Lộ 25B, Xã Phú Thạnh,Nhơn Trạch

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
235

Cty Bao bì Việt Long

Đường 25B

3600676902
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
236

Cty TNHH công nghiệp Cao su Chính Tân

KCN Nhơn trạch 3

3600777989
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
237

Cty TNHH Kỹ thuật Bueno

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Đường 5, H. Nhơn Trạch,ĐN

3600882782
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT


01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐNKHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH V

238

Cty TNHH Jang In Furniture Việt Nam

KCN Nhơn trạch 5

3600837370
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN239

Cty CP dệt Texhong Nhơn Trạch

KCN Nhơn trạch 5

3600852146
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN


KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

240

Chi nhánh Cty TNHH Scansia Pacific

Lô A1, Đường D2

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
241

Cty TNHH Boseung Vina

KCN Dệt may Nhơn trạch

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐNTHÀNH PHỐ BIÊN HÒA

242

Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai

Số 1/1, Phạm Văn Thuận, Tam hiệp, Biên Hòa

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Trong vòng tháng
10/2017

Chi cục ATVSTP ĐN
243

Cty TNHH TM - DV - SX Chánh Ích

Phường Long Bình Tân, Biên Hòa

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
244

Cty CP Đồng Tiến

Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐNKHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA I

245

Cty TNHH MTV động cơ và máy nông nghiệp Miền Nam

khu phố 1, phường Bình Đa, Biên Hòa

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

246

Cty Điện và điện tử Đồng Nai (TCL)

KCN BH 2

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐNHUYỆN ĐỊNH QUÁN

247

Cty Men Thực Phẩm Mauri La Ngà

X. La Ngà, ấp 4, H. Định Quán,Đồng Nai

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
248

Cty CP Mía đường La Ngà

Km 35, ấp 4, Quốc lộ 20, Xã La Ngà, Huyện Định Quán

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
249

Cty TNHH hạt giống CP Việt Nam

Lô I - 4, Đường số 1, KCN Định Quán, huyện Định Quán

 
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐNHUYỆN LONG KHÁNH

250

Cty TNHH Dong Yang (Việt Nam)

Số 561, đường 21 tháng 4, KP 4, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐNKHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC

251

Cty TNHH Sedo Vina

Ấp 5, X. An Phước, Long Thành

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
252

Cty TNHH Rio ViNa

Ấp Long Khánh 1, Long Thành

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐNKHU CÔNG NGHIỆP GÒ DẦU

253

Cty TNHH World ViNa

462, ấp Long Phú, xã Phước Thái, Long Thành

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
254

Cty Phan Kim TNHH MTV

Ấp Long Phú, xã Phước Thái, Long Thành

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
255

Chi nhánh Kos Vi Apparel

Ấp Long Phú, xã Phước Thái, Long Thành

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
256

CN cty TNHH may thêu Kim Đông

SN 462, ấp Long Phú, xã Phước Thái, Long Thành

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐNKHU CÔNG NGHIỆP LONG THÀNH

257

Cty TNHH Giấy Yuen Foong Yu Đồng Nai

Ấp 8, xã Bình Sơn, Long Thành

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
258

Cty TNHH JungWoo Textile ViNa

Xã Tam An, Long Thành

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
259

Cty TNHH Indo Chine Việt Nam

Ấp Long Phú, xã Phước Thái, Long Thành

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT

kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN
260

DNTN cao su Long Thành

Ấp 3, xã Long An, Long Thành

/
x

Việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với loại hình BĂTT


kiểm tra theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành BYT

01 ngày

Quý 4

Chi cục ATVSTP ĐN


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương