Nơi sinh: tp. Hồ Chí Minh Thường trú số nhà: 616/1tải về 13.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích13.09 Kb.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------oOo---------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN LÊ THÁI BÌNH

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh: 26/01/1986 Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

4. Thường trú số nhà: 616/1 Phường, xã: Tân Lý Tây Quận, huyện: Châu Thành

5. Dân tộc: Kinh Tôn giáo:

6. Trình độ văn hóa: Đại Học Ngoại ngữ: Anh Văn B

7. Ngày tham gia tổ chức (nông hội, hội phụ nữ, công đoàn) tại:

8. Ngày vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 26/03/2004 tại: Tân Hiệp

9. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: tại:

10. Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì? ở đâu?)


 • Từ 1997-2001: Trung Học Cơ Sở Tân Hiệp

 • Từ 2001-2004: Trung Học Phổ Thông Tân Hiệp

 • Từ 2004-2007: Đại Học Tiền Giang ( Hệ Cao Đẳng)

 • Từ 2008-2010: Nghĩa Vụ Quân Sự

 • Từ 2010- 2014:Làm Kế Toán Trường Học, CTY TNHH DƯƠNG VŨ CTY TNHH KIM PHÚ, Học Liên Thông Đại Học Tài Chính-Marketing

PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH

11. Họ tên cha: NGUYỄN VĂN THÁI Sinh năm: 1964

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975:


 • Trước làm công nhân

 • Sau làm công nhân

Chỗ ở hiện nay: 616/1, ấp Tân Phú - Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang

12. Họ tên mẹ: LÊ THỊ PHƯƠNG DIỆU Sinh năm: 1966

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975:


 • Trước làm công nhân

 • Sau làm công nhân

Chỗ ở hiện nay: 616/1, ấp Tân Phú - Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang

13. Họ tên vợ (hoặc chồng): LƯƠNG THỊ HUYỀN CHÂU Sinh năm: 1986

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975:


 • Làm Chuyên Viên ở Chi Cục Thuế

Chỗ ở hiện nay: 616/1, ấp Tân Phú - Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang

14. Họ tên các con: tuổi, làm gì? ở đâu? • NGUYỄN NGỌC BẢO NGÂN, 3 tuổi

 • 616/1, ấp Tân Phú - Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang

15. Họ tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì? ở đâu?

                                    Ngày 18 tháng 07 năm 2015

                                          Người làm đơn

                                    (ký tên)                                   

(Đã ký)

Họ tên: NGUYỄN LÊ THÁI BÌNH

NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai. Nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào (có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh người xin việc làm).Ngày 18 tháng 07 năm 2015

UBND Phường, Xã …………………
(Đã xác nhận)

Họ tên: ………………………………
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương