1. Tên dự án: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty tnhh fusion Vinatải về 41.59 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu27.04.2022
Kích41.59 Kb.
#51769
  1   2
Lập đề cương-ND5
Câu 1, Cở sở dữ liệu 1.3, F, W1

1. Tên dự án: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty TNHH Fusion Vina

2. Danh sách nhóm

3. Lập đề cương

Slide1: Giới thiệu các thành viên của nhóm (Ảnh + Họ tên)

ND1: Tóm tắt DA và cơ sở pháp lý (2 slide) -

1. Thông tin chung về dự án

Công ty TNHH Fusion Vina được Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư có mã số dự án 7646687466 chứng nhận lần đầu ngày 30/08/2021, hoạt động với ngành nghề Sản xuất tủ bếp bằng gỗ với quy mô 540.000 bộ sản phẩm/năm.

Đây là dự án mới được thực hiện tại Lô số 01, Phân khu Tân Hồng – Hoàn Sơn (thuộc KCN Tiên Sơn mở rộng), xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam với diện tích đất sử dụng là 37.701 m2 (Thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An I).

Căn cứ theo điều 18 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 và mục 53, cột 3, phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, công ty tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Công ty TNHH Fusion Vina” tại địa điểm: Lô số 01, Phân khu Tân Hồng – Hoàn Sơn (thuộc KCN Tiên Sơn mở rộng), xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Việt Nam.

Trên khu đất thực hiện dự án không có sự hiện diện của các hạng mục nhạy cảm như trường học, bệnh viện hoặc khu vực nguồn nước cần được bảo vệ. Trong khu vực thực hiện dự án cũng như khu vực lân cận dự án không có hệ động thực vật nguy cấp cần được bảo tồn. Đây là những điều kiện rất thuận lợi cho việc đưa nhà máy đi vào hoạt động sản xuất ổn định

ND2: Lập bảng điều tra khảo sát môi trường cơ sở

ND3: Lập bảng phân công kế hoạch thực hiện

ND4: Lập bảng Dự toán kinh phí cho ĐTM

ND5: Lập khung phân tích logic
tải về 41.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương