Nội dung I. Nhiệt liệt chào mừng tại Berlintải về 0.63 Mb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.63 Mb.
#49
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Tiền hỗ trợ nuôi con
Cha mẹ nhận được tiền hỗ trợ nuôi con được tính tăng lên từng cấp tùy theo só lượng con cái trong gia đình. Phụ huynh cũng vẫn được tiền hỗ trợ nuôi con ngay cả trong trường hợp không có công ăn việc làm. Muốn nhận được tiền nuôi con , người ta phải đặt đơn xin ở Quỹ hỗ trợ gia đình thuộc Sở quản lý lao động hoặc ở người sử dụng lao động của mình.

Quý vị sẽ tìm được địa chỉ của các cơ quan quản lý lao động ở chương 7.1


Giao thông công cộng cự ly gần.
Quý vị hãy tận dụng sử dụng các phương tiện giao thông công cộng cự ly gần! Lý do của việc này là phần lớn các đích định đến trong phạm vi thành phố quý vị đều có thể dễ dàng tới được bằng các phương tiện giao thông công cộng.

3.2 Những phục vụ tư vấn giành cho những người mới tới nhập cư
Đuơng nhiên là tất cả các dịch vụ tư vấn đều phục vụ quý vị và tất cả các công dân Berlin theo phương thức hỗ trợ giống nhau - thí dụ như các văn phòng giúp đỡ công dân thuộc trụ sở hành chính của Hội dồng nhân dân.
Đới với những người mới tới cư trú thì còn có thêm những dịch vụ tư vấn đặc biệt sau đây :

 • Tư vấn di trú cho người lớn và

 • Phục vụ di chú cho thanh thiếu niên nhằm tư vấn và hỗ trợ cho những người di trú còn trẻ dưới 27 tuổi

Việc tư vấn này do các Hiệp hội từ thiện và Hiệp hội những người phải rời bỏ quê hương đảm nhiệm thực hiệnTư vấn ban đầu về hội nhập- MEB
được áp dụng cho những người đã trưởng thành trên 27 tuổi mới tới di trú và có triển vọng sẽ cư trú lâu dài như những nhóm sau :


 • Người Đức hồi hương cùng với gia đình và con cháu đã nhập cảnh chưa được 3 năm

 • Những người nước ngoài đã sống ở lãnh thổ liên bang chưa được 3 năm kể từ khi nhập cảnh

 • 0 hoặc

đã được nhận giấy phép cư trú mang tính chất lâu dài cũng như

 • Những người nứơc ngoài và người Đức hồi hương đã sinh sống lâu năm trên lãnh thổ liên bang bị lâm vào hòan cảnh khủng hoảng cụ thể cũng vẫn được tư vấn tùy thuộc vào năng lực thời gian và nhân lực có thể đảm đương được của cơ quan tư vấn

Thông qua các dịch vụ này, quý vị được nhận sự tư vấn và hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thúc đẩy quá trình hội nhập của mình . Trong quá trình tư vấn, người ta sẽ lập cho quý vị một kế hoạch kích cầu hội nhập. Ở kế hoạch đó quý vị cũng nhận được các chỉ dẫn về những khả năng giúp đỡ của khác cơ quan khác. Công tác tư vấn ban đầu về hội nhập cũng đảm đương công việc tư vấn và hỗ trợ cho quý vị trong suốt thời gian theo học khóa tiếng Đức để hội nhập và nếu cần thiết cũng sẽ giúp quý vị trong việc tìm chỗ gưỉ trẻ trong thời gian học tiếng Đức để hội nhập.


Tóm lại, quý vị có thể đến gặp các cơ sở phục vụ tư vấn hội nhập kể trên để nhờ giúp đỡ trong tất cả các vấn đề và công chuyện có liên quan đến quá trình hội nhập của quý vị.

Các công tác giúp thanh thiếu niên hội nhập - JMD
được áp dụng cho:
- Thanh thiếu niên và những người trưởng thành trong lứa tuổi dưới 27 không còn nghĩa vụ phải hòan toàn học phổ thông nữa ( xem phần Nghĩa vụ học phổ thông , chương 10.2). Hình thức tư vấn này được lập ra đẻ phục vụ cho thanh thiếu niên và ngưòi mới trửơng thành sẽ ở lại Đức lâu dài và việc tư vấn sễ được tiến hành ngay sau khi họ nhập cảnh.
- Ngoài ra hình thức tư vấn này cũng được áp dụng phục vụ cho các cháu bé, thanh thiếu niên và người mới trưởng thành có nguồn gốc là những người di trú, đã sinh sống tương đối lâu ở Đức, tuổi từ 12 đến tối đa là 27 và có một nhu cầu đặc biệt về hội nhập.
Với tư cách là những người trẻ tuổi mới tới cư trú , quý vị sẽ nhận được :

- Tư vấn và hỗ trợ phù hợp với nhu cầu đặc thù của cá nhân quý vị trong suốt các giai đoạn thuộc quá trình hội nhập của quý vị . Cùng với quý vị, người ta sẽ lập một kế hoạch hội nhập cho cá nhân quý vị.


- Giới thiệu theo nhu cầu của từng cá nhân để nhận được sự giúp đỡ của các cơ sở tư vấn chuyên môn khác như cơ quan giúp đỡ thanh thiêu niên và hỗ trợ nghề nghịêp cho thanh niên; các cơ sở tư vấn cho thanh thiếu niên về các vấn đề đặc trưng cúa thanh niên, về nghiện ngập và tư vấn cho thanh niên có mang.
- Các dịch vụ tư vấn phù hợp với bản thân cho quá trình hội nhập của quý vị như học tiếng Đức, tham gia các khóa học chuẩn bị cho học nghề, các khoá đào tạo nghề nghiệp, hoạt động vui chơi giải trí và các biện pháp phòng ngừa rủi ro, thực tập v.v. , tư vấn và hỗ trợ trong suốt thời gian học tiếng Đức.
- Các biện pháp dịch vụ tư vấn giành cho một nhóm người , thí dụ như : hỗ trợ định hứơng trong hệ thống giáo dục phổ thông và đào tạo nghề nghiệp, lập kế hoạch cho lộ trình hoạt động nghề nghiệp, hướng dẫn tìm hiểu các công nghệ thông tin và kể cả các dich vụ tư vấn mang tính chất sư phạm giải trí trong thời gian rỗi.
- Giúp đỡ trong các hoàn cảnh khủng hoảng đặc biệt.
Quý vị hãy tận dụng các dịch vụ tư vấn nói trên và tự mình cùng tham gia một cách tích cực trong việc xây dựng và thực hiện quá trình hội nhập của mình.
Một danh mục tổng quan về địa điểm các cơ sở tư vấn cho những người mới đến cư trú ( Tư vấn ban đầu về hội nhập MEB và Các công tác giúp thanh thiêu niên hội nhập JMD) quý vị sẽ đọc thấy trong Sổ tay hướng dẫn của các Hiệp hội từ thiện Berlin ; cuốn sổ tay này quý vị có thể nhận được ở thí du như ở phòng giải đáp và thông tin trong Sở ngoại kiều .

3.3 Khoá học hội nhập
Với tư cách là người mới tới cư trú, dưới những điều kiện nhất định, quý vị có thể tham gia một khoá học hội nhập. Các vị hãy tận dụng sự hỗ trợ này khi có cơ hội !

Khóa học để hội nhập giành cho những người mới tới cư trú mà đã không còn có nghĩa vụ phải đi học phổ thông nữa. Một trong những mục đích của khóa học này là việc truyền thụ kiến thức ngôn ngữ , bởi vì tiếng Đưc tốt chính là chìa khóa mở của cho hội nhập. Đồng thời các hiểu biết về cuộc sống xã hội, họat động văn hóa và kinh tế cũng là những kiến thức không thể thiếu được để quý vị có được thành công trong môi trường sinh sống mới. Chính vì vậy khóa học hội nhập bao gồm một phần là khóa học ngôn ngữ và một phần hướng dẫn kiến thức xã hội để truyền thụ các hiểu biết về cuộc sống ở nước Đức và các định chế và giá trị có hiệu lực trong xã hội của chúng ta.


Sở ngoại kiều sẽ thông báo cho quý vị biết về việc quý vị được phép hoặc thậm chí có nghĩa vụ phải tham gia một klhóa học hội nhập. Cùng với tài liêu này của chúng tôi, các vị sẽ được trao tận tay một danh sách các cơ sở tiến hành thực hiện các khoá học hội nhập. Các vị có thể tự chọn cho mình một trong số các cơ sở thực hiện khoá học hội nhập từ danh sách kể trên. các thông tin chi tiết cụ thể hơn quý vị có thể đọc ở tờ thông tin của Cục phụ trách công tác di trú và người lánh nạn của Liên bang ; tơ thông tin đó cũng đã được trao tận tay cho các bạn cùng với tài liệu hướng dẫn ban đầu này của chúng tôi .
Ngoài ra , các thông tin khác các bạn có thể nhận được ở Cục phụ trách công tác di trú và người lánh nạn Liên bang – Ban công tác hội nhập khu vực Berlin.

Streitstr. 86, 13587 Berlin, Tel. : 35582-301 www.bamf.de


Những điều kiện tiên quyết mang tích chất pháp luật

Ai được phép tham gia một khóa học hội nhập ?
Những nhóm người sau đây có thể được đòi hỏi quyền tham gia một lần theo học một khóa học hội nhập
Người nứơc ngoài dược phép cư trú lâu dài trên lãnh thổ liên bang khi lần đầu tiên được cấp giấy phép lưu trú với mục đích :


 • Tìm kiếm công ăn việc làm

 • Đoàn tụ gia đình hoặc

 • Là người đựoc công nhận có quyền tị nạn hoặc trốn tránh truy bức chính trị vì lý do nhân đạo

 • Thuôc diện có quyền lưu trú lâu dài

hoặc những người có quyền sinh sống trên lãnh thổ liên bang trên cơ sở được tiếp nhận vì có lý do quan tâm đặc biệt của nước Công Hòa Liên bang Đức.


Được phép cư trú lâu dài có nghĩa là người nước ngoài được cấp một giấy phép cư trú (Aufenthaltserlaubnis) với thời hạn từ trên 1 năm trở lên.
Các trường hợp sau đây không có quyền đòi hỏi được tham gia khóa học hội nhập:


 • Trẻ em, thanh thiếu niên và những người mới trưởng thành đang theo học phổ thông hoặc tiếp tục con đường đã học hành của họ cho tới nay tại nước CHLB Đức.

 • Đối với những người thấy rõ ràng là không có nhu cầu hội nhập

Đối với việc tham gia vào khóa học hội nhập, cơ sở đào tạo có thể yêu cầu người đi học đóng một phần kinh phí ở mức độ chấp nhận được tùy thuộc vào thu nhập tài chính của người theo học.


Những người gốc Đức hồi hương cũng như vợ chồng và con cháu của họ có quyền tham gia miễn phí vào một khóa học hội nhập ( theo § 9, Chương 1 , văn bản mới của Luật Liên bang về những người phải rời bỏ quê hương ). Trường hợp ngoại lệ của nhóm người này là trẻ em, thanh thiếu niên và những người mới trưởng thành đang theo học phổ thông hoặc tiếp tục con đường đã học hành của họ cho tới nay tại nước CHLB Đức. Trong trường hợp cần thiết thì có thể tổ chức thêm việc hỗ trợ về mặt sư phạm xã hội cũng như trông nom trẻ em cho những người tham gia khóa học hội nhập.
Người nước ngoài có khả năng bị đòi hỏi có nghĩa vụ tham gia vào một khóa học hội nhập trong trường hợp:


 • Có quyền được tham gia vào một khóa học hội nhập và hiện không có khả năng giao tiếp đơn giản bằng tiếng Đức

 • Cơ quan quản lý ngoại kiều yêu cầu những người nước ngoài nói trên tham gia học trong khuôn khổ có đủ chỗ học và nơi đi học không xa chỗ ở ; những người nước ngoài đó đang hưởng trợ cấp xã hội và cơ quan duyệt trợ cấp cho họ gợi ý việc cử họ đi học hoặc

 • Người nước ngoài ấy có nhu cầu hội nhập đặc biệt

Những người nước ngoài thuộc những diện sau đây không có nghĩa vụ tham gia khóa học hội nhập:
 • Đang có mặt tại lãnh thổ liên bang tự theo học nghề nghiệp hoặc hình thức đào tạo tương tự

 • Đang tham gia vào các hình thức đào tạo tương đương trên lãnh thổ liên bang hoặc

 • Việc họ không thể tham gia lâu dài hoặc không có đủ năng lực tham gia khóa học hội nhập.

Những người nước ngoài không có quyền đòi hỏi hoặc đã sử dụng hết quyền đòi hỏi tham gia khóa học hội nhập thì có thể đặt đơn ở Cục phụ trách công tác di trú và người lánh nạn Liên bang để được thu xếp tham gia học trong khuôn khổ vẫn còn chỗ học. Quy định này cũng có hiệu lực tương tự đối với những công dân thuộc các nước Liên minh Châu Âu và gia quyến của họ.4. Đặc ủy viên về công tác hội nhập
Đặc ủy viên về công tác di trú và hội nhập của chính quyền bang Berlin
Đặc ủy viên về công tác di trú và hội nhập được giao nhiệm vụ hoạt động trên tất các các lĩnh vực xã hội để hỗ trợ cho hội nhập và di trú. Với việc thành lập bộ phận này vào năm 1981 thì đây là cơ quan đầu tiên hoạt động dưới hình thức này tại một bang thuộc liên bang. Từ năm 2003 ông Guenter Piening đảm nhiệm chức vụ này.

Các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực xã hội
Nhiệm vụ chính của Đặc ủy viên về công tác hội nhập bang Berlin là xây dựng các nền tảng cơ bản thuộc chính sách ngoại kiều và hội nhập của chính quyền bang Berlin và thống nhất những nền tảng cơ bản đó với các cơ quan quản lý hành chính trong bang Berlin. Một nhiệm vụ quan trọng nũa là phân tích và thiết lập đề cương các biện pháp để làm giảm bớt đi những cản trở hội nhập trong lĩnh vực luật pháp, hành chính và xã hội có khả năng đe dọa lâu dài việc chung sống hòa bình của những con người có nguồn gốc, dân tộc và tôn giáo khác nhau. Trọng điểm của công việc này là việc mở rộng quan hệ mang tích chất đa văn hóa và tư vấn cho các cơ quan hành chính về lĩnh vực này cũng như xóa bỏ thái độ phân biệt đối sử. Trong khâu này, Đặc ủy viên về công tác hội nhập hợp tác chặt chẽ với Ban phụ trách công tác về việc đối sủ bình đẳng - chống phân biệt đối sử ( Ban chống phân biệt đối sử) ( xem đoạn 8.2).
Văn phòng Đặc ủy viên về công tác hội nhập là trụ sở điều hành công việc hàng ngày của Ban tư vấn bang về các vấn đề hội nhập và di trú được thành lập năm 2003. Trong ban này , đại diện các tổ chức của người nhập cư cùng với đại diện các bộ trong bang , đại diện giới kinh tế và các hội đoàn từ thiện tham gia xây dựng và thực hiện một cách nghiêm túc chính sách hội nhập của chính quyền bang. Hàng năm, Ban tư vấn nói trên đều trao “Giải thưởng hội nhập “ cho các cá nhân hoặc cơ sở có thành tích xứng đáng trên lĩnh vực này.
Những trọng điểm công tác khác của Đặc ủy viên về công tác hội nhập là soạn thảo các báo cáo về tình hình cư dân có xuất sứ là những người nhập cư để trình chính quyền bang xem xét và phê duyệt.
Ở tất cả các lĩnh vực nhiệm vụ, Đặc ủy viên về công tác hội nhập hợp tác chặt chẽ với Đặc ủy viên hoặc đại diện của địa phương về công tác này, với các hiệp hội, tổ chức, sáng kiến công dân và các cơ quan đại diện ngoại giao.

Cơ cấu xã hội giành cho những người nhập cư
Chính quyền Berlin, thông qua nhiều biện pháp mang đặc thù cho công tác hội nhập, hỗ trợ cho quyền bình đẳng về luật pháp và xã hội cho các nhóm người nhập cư. Những nhóm người này đang được các Bộ khác nhau của chính phủ Bang hỗ trợ và khuyến khích trong việc hội nhập. Đặc ủy viên về công tác hội nhập chú trọng hỗ trợ một cách đặc biệt các tổ chức của người nhập cư có phạm vi hoạt động vượt ra khỏi địa danh Berlin nhằm mục đích đẩy mạnh sự tham gia của người nhập cư vào các hoạt động của xã hội sở tại. Một trong những biện pháp hỗ trợ nêu trên là việc ủng hộ việc liên kết của các bang trong công tác giúp đỡ người nhập cư và liên kết của các hiệp hội, trong đó kể cả việc cung cấp hỗ trợ tài chính.
Tư vấn
Văn phòng đặc ủy viên công tác di trú và hòa nhập cũng là một đầu mối trực tiếp giành cho những người muốn được tư vấn trong các vấn đề chính sách hội nhập, chính sách ngoại kiều cũng như trong các vấn đề thuộc pháp luật và xã hội. Công tác tư vấn một mặt phục vụ giải quyết trực tiếp các trường hợp cụ thể chưa được thỏa đáng, mặt khác công tac này cũng hỗ trợ cho các vụ việc và vấn đề khẩn cấp.


Người Đức hồi hương
Tháng 7.2002, phạm vi nhiệm vụ của Văn phòng đặc ủy viên công tác di trú và hội nhập được nhận thêm trách nhiệm về các vấn đề cơ bản trong khâu hội nhập trên phương diện xã hội và cộng đồng của những người Đức hồi hương trong thời gian vùa qua. Hiện nay, nhóm người mới nhập cư này cũng phải vật lộn với nhiều vấn đề khó khăn lớn trong việc hội nhập của mình.
Công tác thông tin tuyên truyền
Đặc ủy viên công tác di trú và hội nhập tuyên truyền trong công chúng về công việc hội nhập, thái đội cởi mở và tinh thần sẵn sàng cảm thông lẫn nhau. Đặc ủy viên này cũng cung cấp các thông tin quan trọng cho người Berlin gốc Đức và không phải gốc Đức. Một trong những mục tiêu của công tác thông tin tuyên truyền là trình bầy các nội dung cơ bản và quyết định thuộc chính sách di trú , cũng như quảng bá những cơ sở pháp luật .
Các hoạt động hội họp và các đợt thông tin tuyên truyền đều cần nhằm vào việc cho thấy rõ về việc sự cùng tồn tại bên cạnh nhau giữa những người Berlin gốc Đức và không phải gốc Đức là một điều hiển nhiên . Các hoạt động kể trên còn nhằm vào việc đưa ra các chuyên đề và các trường hợp xung đột mang tích chất cập nhật cũng như tạo ra một diễn đàn tranh luận về các vấn đề thuộc lĩnh vực hội nhập.
Những nhóm khách của văn phòng đặc ủy viên công tác di trú và hội nhập còn có điều kiện tìm hiểu tại đây về các vấn đề mới nhất hiện nay của chính sách hội nhập và tình hình của các cộng đồng người nhập cư ở Berlin.
Trên trang Web www.integrationsbeauftragter-berlin.de của đặc ủy viên công tác hội nhập luôn có một bảng tổng quan cập nhật về các hoạt động của Văn phòng này.
Tờ thông tin miễn phí ra hàng tháng “Top - Berlin international”được chuyển bằng hình thức thư điện tử cho những người quan tâm muốn đọc tờ thông tin này. Quý vị muốn có thì chỉ cần đăng ký theo địa chỉ thư điện tử sau: newsletter@intmig.verwalt-berlin.de
Địa chỉ của Đặc ủy viên về công tác hội nhập và di trú

Guenter Piening

Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
Tel: 030 – 9017 23 51

Fax: 030 – 9017 23 20


E – Mail: Integrationsbeauftragter@intmig.verwalt-berlin.de

Internet : www.integrationsbeauftragter-berlin.deTư vấn
Thời gian tiếp khách tư vấn
Thư 2, thứ 3, thứ 5: 09.00 – 13.00 h

Thư 5: 15.00 – 18.00 h

Thứ 4, thứ 6: Không tiếp khách tư vấn

Tư vấn qua điện thoại: 9017 23 72


Công tác thông tin tuyên truyền
Tel: 030 – 9017 23 57 hoặc 9017 23 22

Newsletter: Tel.: 9017 23 74E – mail: newsletter@intmig.verwalt-berlin.de
Các cộng tác viên của chúng tôi nói được tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, Anh, Pháp, Hy Lạp, Ý, Ba Lan, Rumani, Nga, Tây Ban Nha và Việt .
Các văn bản tài liệu phổ biến thông tin của Đặc ủy viên công tác hội nhập và di trú của thành phố Berlin
Liên hiệp quốc có 191 thành viên . Ở Berlin cũng có đại diện công dân của gần hầu hết của tất cả các nước trong Liên hiệp quốc. Có những người trong số đó chỉ sinh sống ở Berlin trong một thời gian ngắn để học tập nghiên cứu; những người khác thì đã từ lâu là dân Berlin kỳ cựu. Một số không ít các cộng đồng thuộc loại thiểu số lại có thể tự hào về lịch sử lâu đời về sự có mặt của mình ở đây.
Đặc ủy viên công tác hội nhập và di trú của thành phố Berlin phát hành một loạt các văn bản tài liệu phổ biến thông tin về hoàn cảnh lịch sử và hiện tại của các nhóm người thuộc diện thiểu số đã tới cư trú tại đây. Bên cạnh các chuyên đề trên mọi phương diện về các tất cả vấn đề thuộc di trú, hoạt động mang tích chất đa văn hóa hoặc tôn giáo thì trong các văn bản tài liệu nói trên, người ta cũng giới thiệu cả về các dân tộc hiện đang sinh sống tại đây. Tất nhiên là không phải tất cả các nhóm dân tộc đã tơi đây cư trú đều đã được đề cập riêng trên các tài liệu chuyên san trên, nhưng chúng tôi liên tục tìm cách bổ sung thêm một cách liên tục . Các cuốn tài liệu này có dụng ý giới thiệu cho người đọc nguồn gốc của những con người có xuất sứ, dân tộc hoặc tôn giáo hoàn toàn khác nhau hiện đang có mặt tại thành phố của chúng ta. Di trú không còn là một đề tài mới mẻ nữa. Trong toàn bộ lịch sử của mình, Berlin mang rất nhiều dấu ấn của những người tới đây nhập cư ; thành phố cũng đã được những người này tôn tạo và cùng với nhân dân địa phương xây dụng nên. Với tài liệu chuyên san này, chúng tôi muốn tìm lại các vết tích đã thường bi xóa mất đi của lịch sử một thành phố mang tích chất đa văn hóa. Lịch sử Berlin cũng có cả các trang sử mang hoàn toàn mầu sắc của một số nước tậm được nêu ra ở đây để làm thí dụ chút ít như Mỹ, Ả Rập, Bungari, Anh, Pháp , Ba Lan, Nga hoặc Thổ Nhĩ Kỳ . Việc gắn kiến thức này mạnh mẽ hơn nữa vào ý thức của công luận là mục đích của các tài liệu chuyên san phục vụ thông tin tuyên truyền.
Đối với các nhóm người thuộc diện thiểu số đang sinh sống tại đây thì các cuốn tài liệu nói trên chính là chìa khóa mở cho họ biết về lịch sử của dân tộc mình ở Berlin và các tài liệu đó đồng thời củng cố thêm tình cảm gắn bó của họ đối với thành phố này. Ngoài ra các tài liệu này còn tạo điều kiện cho độc giả có điều kiện liên hệ với các cộng đồng người nhập cư đang sinh sống ở đây, bởi vì trong câc tài liệu đó có liệt kê rõ địa chỉ và các đầu mối liên hệ . Chuyên san này có tất cả khoảng 40 cuốn tài liệu. Người ta có thể thanmh toán một khoản lệ phí ở Văn phòng đặc ủy viên công tác hội nhập để được nhận tài liệu. TrangWebwww.berlin.de/lb/intmig/publikationen/index.html của Đặc ủy viên hội nhập và di trú luôn thông báo về các xuất bản mới nhất trên lĩnh vực này .
4.1 Đặc ủy viên về công tác hội nhập của các quận
Tại mỗi một quận của Berlin đều cố một Đặc ủy viên về công tác hội nhập của quận mình. Các cán bộ này luôn sẵn sàng giúp đỡ Quý vị thông qua các hành động cụ thể và ý kiến tư vấn của họ.
BA Friedrichshain – Kreuzberg

Frau Regina Reinke

Frankfurter Allee 35- 37

10247 Berlin

Tel.: +49 (030) 902983133

Fax: +49 (030) 902982515

Email: Regina.Reinke@ba-fk.verwalt-berlin.de
BA Lichtenberg – Hohenschönhausen

Frau Heike Marquardt

Möllendorfstr.6

10360 Berlin

Tel.: + 49 (030) 902963907

Fax: + 49 (030) 55043309

Email: Heike.Marquardt@ba-libg.Verwalt-Berlin.de
BA Marzahn – Hellersdorf

Frau Elena Marburg

Alice-Salomon-Platz 3

12591 Berlin

Tel.: + 49 (030) 902932060

Fax: + 49 (030) 902932055

Email: Elena.Marburg@bamh.verwalt-berlin.de
BA Mitte

Herr Mustafa Turgut Cakmakoglu

Mathilde – Jacob – Platz 1

10551 Berlin

Tel.: + 49 (030) 200932198

Fax: + 49 (030) 200932021

Email: mustafa.cakmakoglu@ba-mitte.verwalt-berlin.de
BA Neukölln

Herr Arnold Mengelkoch

Karl – Marx –Str. 83

12040 Berlin

Tel.: +49 (030) 68092951

Fax: +49 (=30) 68093742

Email: Karin.Korte@ba-nkn.verwalt-berlin.de
BA Pankow

Frau Karin Wüsten

Breite Straße 24A – 26

13062 Berlin

Tel.: +49 (030) 48832524

Fax: +49 (030) 48832230

Email: karin.wuesten@ba-pankow

Seite – 24 –BA Spandau

Frau Doris Ducke

Carl – Schurz – Str. 2/6

13597 Berlin

Tel.: + 49 (030) 33033940

Fax: + 49 (030) 33032700

Email: doris.ducke@ba-spa.verwalt-berlin.de
BA Tempelhof - Schöneberg

Frau Gün Tank

John- F. – Kennedy – Platz

10820 Berlin

Tel.: + 49 (030) 75606263

Fax: + 49 (030) 75606344

Email: tank@ba-ts.verwalt-berlin.de
BA Treptow – Köpenick

Frau ViolettaTobias

Alt Köpenick 21

10820 Berlin

Tel.: + 49 (030) 61722211

Fax: + 49 (030) 61722040

Email: violetta.tobias@ba-tk.verwalt-berlin.de
BA Charlottenburg – Wilmersdorf

Frau Azize Tank

Otto –Suhr Allee 100

10585 Berlin

Tel.: + 49 (030) 902913329

Fax: + 49 (030) 902912647

Email: migrantenbeauftragte@charlottenburg-wilmersdorf.de

5. Sở ngoại kiều
Ban IV – mang tên gọi theo tiếng Đức là Ausländerbehörde / Referat / Zuwanderung – nằm trong Cục quản lý công tác cư dân và trật tự công cộng phụ trach toàn bộ các việc có liên quan đến quyền cư trú của Quý vị .
Địa chỉ:
Landesamt für Bürger – und Ordnungsangelegenheiten

Ausländerbehörder – Referat Zuwanderung –


Friedrich – Krause – Ufer 24

13353 Berlin


Thời gian mở cửa:
Thứ 2, thứ 3: 07.00 – 14.00 h

Thư 5: 10.00 – 18.00 h


Điện thoại phục vụ cho việc tìm hiểu thông tin tổng quát: 90269 40000
II Sinh sống ở Berlin: Ở, làm việc, giáo dục và phục vụ giáo dục phổ thông ở Berlin
6. Chỗ ở tại Berlin
Nhà ở cho thuê tại Berlin
Ở Berlin quý vị sẽ tìm thấy rất nhiều quảng cáo cho thuê nhà ở tại tất cả các khu vực trong thành phố với các loại giá cả khác nhau. Nếu so sánh với nhiều thành phố lớn khác của Đức và trước hết với các thành phố lớn của châu Âu thì tiền thuê nhà ở đây là tương đối dễ chịu.


6.1 Việc đi tìm nhà ở
Việc tìm nhà ở trên các trang mục về bất động sản của các tờ nhật báo lớn ở Berlin là một cách đơn giản để tìm được một chỗ ở phù hợp cho mình. Phần lớn các quảng cáo nhà ở được in trong các số báo ra cuối tuần. Ngoài ra còn có các ấn phẩm mà trong đó chỉ bao gồm các quảng cáo về các công trình giới thiệu bất động sản và các tin về tìm kiếm bất động sản. Ngoài ra quý vị còn có thể thông qua Internet để tìm hiểu một cách tổng quan về thị trường nhà ở và xem xét các giới thiệu, quảng cáo nhà ở. Phần lớn các nhật báo cũng đăng trên các trang Internet của họ chỉ dẫn cách thức tìm kiếm nhà ở độc lập đối với các số báo đặc biệt về quảng cáo nhà ở hoặc tạo điều kiện cho những người muốn quảng cáo nhà ở của mình có ý định cho thuê.
Ngoài các hình thức trên, còn có việc là những người làm công việc mách mối đứng ra quảng cáo cho các căn hộ hiện đang còn chưa có người ở. Những người làm công việc mách mối bất động sản đều thuộc các hãng tư nhân. Địa chỉ của họ các vị có thể tìm thấy trong quyển sổ điện thoại có tên gọi tiếng Đức là “Gelbe Seite“( mục chữ Makler hoặc Immobilienmakler ) Thông thường, các hãng mách mối này đều đòi một khỏan tiền thù lao cho công việc của họ làm.
Khi đi tìm nhà ở, người ta cũng có thể tìm hiểu ở các Phòng phụ trách nhà ở của các quận ( địa chỉ xin xem ở phần Bezirksämter, mục 1.2). Tại đây có các thông tin về các hãng cho thuê nhà ở trong thành phố. Các hãng này quảng cáo các nhà ở cho thuê.
Каталог: app
app -> VÀ phát triển nông thôn số
app -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
app -> X. giá trị CỦa tín ngưỠng tôN giáO
app -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
app -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
app -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
app -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
app -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
app -> Tên thương nhân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số: Độc lập Tự do Hạnh phúc
app -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông

tải về 0.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương