Lêi nãi ®Çutải về 3.75 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/33
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2022
Kích3.75 Mb.
#53794
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa Phần 2 1195340

1.2. Qui trình sản xuất
Qui trình công nghệ sản xuất sữa thanh trùng đƣợc thể hiện trên sơ đồ hình 3.1. 
 
 
Hình 3.2. Sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất sữa thanh trùng 
Nhận sữa và kiểm tra chất lượng 
Sữa tƣơi chuyển từ cơ sở chăn nuôi về cơ sở chế biến trong các thùng nhôm 
hoặc các xi téc lớn. Trong quá trình vận chuyển cần giữ ở nhiệt độ không quá 12
o

Nhận sữa
Làm lạnh bảo quản
Gia nhiệt 
Kiểm tra chất lƣợng
Làm sạch 
Tiêu chuẩn hoá 
Đồng hoá 
Thanh trùng 
Làm lạnh 
Đóng chai 
Bảo quản 


75 
và độ chua không quá 20
o
T. Khi chuyển tới cơ sở chế biến cần lấy mẫu để kiểm tra 
chất lƣợng (chủ yếu kiểm tra các chỉ tiêu: độ chua, nhiệt độ, tỷ trọng, lƣợng chất 
béo, lƣợng vi trùng và độ sạch).
Làm lạnh và bảo quản lạnh 
Nếu sữa chƣa đƣa vào sản xuất ngay thì cần phải đƣợc bảo quản lạnh trong thời 
gian chờ chế biến. Nhiệt độ để bảo quản đƣợc duy trì ở 4 

6
o
C và cần khuấy đều 
tránh hiện tƣợng nổi mỡ. 
Gia nhiệt và Làm sạch 
Gia nhiệt và làm sạch là quá trình không thể thiếu đƣợc trong quá trình chế biến 
sữa. Mục đích gia nhiệt nhằm giảm độ nhớt và tan chảy chất béo trong khối sữa 
giúp cho quá trình ly tâm tách béo và các tạp chất đƣợc dễ dàng. Quá trình ly tâm 
làm sạch có tác dụng tách chất béo ra khỏi sữa để hiệu chỉnh hàm luợng lipit trong 
sản phẩm, tách các vi sinh vật, đặc biệt là các bào tử vi khuẩn chịu nhiệt ra khỏi 
sữa, tách các tạp chất ở trạng thái lơ lửng trong dịch sữa, giai đoạn này có tác dụng 
kéo dài thời gian giữ đƣợc độ tƣơi sữa. Để tăng hiệu quả làm sạch, nên gia nhiệt 
cho sữa đến nhiệt độ 40
o
C.
Giới thiệu thiết bị gia 

tải về 3.75 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương