Khoa công nghệ thông tin


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI: CỐP PHA BAY (TABLE FORMWORK) VÀO THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG



tải về 1.53 Mb.
trang6/22
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích1.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

17. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI: CỐP PHA BAY (TABLE FORMWORK) VÀO THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG


SVTH:

Trần Tuấn Anh - 54CXD2




Đoàn Văn Dũng - 54CXD2




Nguyễn Đức Tài - 54CXD2

GVHD:

TS Tạ Văn Phấn

1. Mục tiêu đề tài:

- Giới thiệu về công nghệ ván khuân mới: Table formwork.



2. Nội dung nghiên cứu:

- Tổng quan về công nghệ ván khuôn mới.

- Giới thiệu lịch sử phát triển,cấu tạo hệ ván khuôn, nguyên lý hoạt động và cách lắp ráp, sử dụng.

3. Kết luận và kiến nghị:

- Nêu, so sánh ưu nhược điểm so với cốt pha thông thường.

- Kiến nghị ứng dụng công nghệ này trong thi công xây dựng nhà cao tầng tại Việt Nam.

18. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CẦU VƯỢT DÀNH CHO NGƯỜI ĐI BỘ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI


SVTH:

Hoàng Hải Anh - 54GTC




Mai Xuân Hòa - 54GTC




Trần Quỳnh Giao - 54GTĐ1




Lê Trần Hoàng Long - 54GTC




Vũ Văn Phú - 54GTC

GVHD:

TS Lương Minh Chính




TS Đặng Việt Đức







1. Mục tiêu đề tài:

Trình bày về giải pháp thiết kế cầu vượt dành cho người đi bộ tại Hà Nội. Những vấn đề được đề cập đến gồm lựa chọn vị trí, khẩu độ nhịp, giải pháp kết cấu và kiến trúc, công năng và tổ chức giao thông tại vị trí cầu.



2. Nội dung nghiên cứu:

Đánh giá tình hình xây dựng cầu vượt dành cho người đi bộ tại Việt Nam và trên thế giới, nêu lên được ưu nhược điểm của các cầu đi bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó đưa ra các giải pháp thiết kế kết cấu và kiến trúc cho phù hợp.



3. Kết luận và kiến nghị:

Mặc dù còn thiếu nhiều tiêu chuẩn khi thiết kế cầu vượt dành cho người đi bộ nhưng trước nhu cầu cấp bách về giao thông và mỹ quan chúng ta nên xây dựng hệ thống cầu này. Trên cơ sở nội dung nghiên cứu đưa ra giải pháp thiết kế cụ thể thay thế cho cầu vượt cho người đi bộ trên đường Tây Sơn trước cổng trường Đại học Thủy lợi.


19. TÍNH TOÁN, NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THI CÔNG ĐÚC ĐẨY ĐỐI VỚI CÁC CẦU VƯỢT TRONG THÀNH PHỐ VÀ SO SÁNH VỚI PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG ÁP DỤNG BAN ĐẦU


SVTH:

Nguyễn Thị Thắm - 54GTC




Dương Anh Tuấn - 54GTC




Đỗ Thị Hòa - 54GTC




Nguyễn Văn Tuân - 54GTC

GVHD:

TS Lương Minh Chính




TS Đặng Việt Đức

1. Mục tiêu đề tài

Tính toán, mô hình kết cấu cầu vượt theo công nghệ thi công đúc đẩy. So sánh với phương án thi công cầu đã được xây dựng để đưa ra sự lựa chọn hợp lí cho các công trình cầu vượt trong thành phố sẽ được xây dựng trong tương lai.



2. Nội dung nghiên cứu

Trình bày về những tác động của công nghệ thi công đã được áp dụng đối với các cầu vượt được xây dựng trong thành phố với hiện trạng thiếu không gian đi lại, gây ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Sơ lược ưu điểm của công nghê thi công đúc hẫng, đưa ra mô hình tính toán kết cấu với một cầu vượt điển hình.

Trình tự thi công cầu vượt theo công nghệ đúc đẩy.



3. Kết luận và kiến nghị

Lựa chọn cầu vượt tại nút giao thông Bưởi đã được thi công hoàn thành là đối tượng tính toán, dựa trên mặt cắt dầm đã thi công, tính toán và kiểm toán các trạng thái giới hạn và bố trí cáp dự ứng lực cầu phù hợp với công nghệ thi công đúc đẩy.


20. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI ỨNG SUẤT NHIỆT TRONG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN THỦY ĐIỆN LAI CHÂU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THI CÔNG PHÙ HỢP


SVTH:

Nguyễn Phúc Nam -53CT1

GVHD:

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế




ThS Nguyễn Văn Sơn

1. Mục tiêu đề tài:

Nghiên cứu sự thay đổi ứng suất nhiệt trong bê tông đầm lăn thủy điện Lai Châu từ đó lựa chọn được cấp phối và quy trình công nghệ thi công phù hợp.



2. Nội dung nghiên cứu:

- Đánh giá tổng quan về bê tông đầm lăn và giải pháp thi công đập bê tông đầm lăn trên thế giới và Việt Nam;

- Tính toán phát sinh nhiệt độ và ứng suất nhiệt theo thời gian cho công trình thủy điện Lai Châu;

- Đề xuất giải pháp thi công bê tông đầm lăn cho công trình thủy điện Lai Châu.



3. Kết luận và kiến nghị:

Để lựa chọn cấp phối và quy trình công nghệ thi công phù hợp cho đập thủy điện Lai Châu phải nghiên cứu sự thay đổi ứng suất nhiệt trong bê tông đầm lăn RCC.

Đề tài mới chỉ dừng lại nghiên cứu một cách sơ bộ sự thay đổi ứng suất nhiệt trong bê tông đầm lăn RCC, cần phải có nghiên cứu chuyên sâu sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn và áp dụng phần mềm tiên tiến như Contestpro V3.1… để có kết quả phân tích nhiệt với độ chính xác cao hơn.

21. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CỦA LƯU TỐC DÒNG CHẢY TRONG QUÁ TRÌNH NGĂN DÒNG ĐẾN BIỆN PHÁP THI CÔNG NGĂN DÒNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN LAI CHÂU


SVTH:

Nguyễn Thị Dung -53CT1




Đặng Đức Bằng - 53CT2




Nguyễn Thị Thu Trang - 54GTD1

GVHD:

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế




ThS Nguyễn Văn Sơn



  1. Mục tiêu đề tài:

- Nghiên cứu sự thay đổi của lưu tốc dòng chảy trong quá trình ngăn dòng đến biện pháp thi công ngăn dòng công trình thủy điện Lai Châu.

- Phân tích thiết kế biện pháp tổ chức ngăn dòng phù hợp.



2. Nội dung nghiên cứu:

Nghiên cứu sự thay đổi của lưu tốc dòng chảy trong quá trình ngăn dòng đến biện pháp thi công ngăn dòng công trình thủy điện Lai Châu, sử dụng công cụ tính toán thủy lực MIKE21 để mô tả trạng thái chảy qua cửa ngăn dòng trong từng thời điểm, từ đó phân tích thiết kế biện pháp tổ chức ngăn dòng phù hợp sẽ là sự mở đầu cho một phương pháp tính toán ngăn dòng mới, cho phép đưa vào nhiều điều kiện biên hơn và do đó, tính chính xác được tăng lên, hạn chế sự lãng phí trong tổ chức thi công.



3. Kết luận kiến nghị:

Trong quá trình chặn dòng, chế độ thủy lực tại cửa ngăn dòng thay đổi vô cùng phức tạp. Hiện nay, trong quá trình thiết kế thi công các đơn vị vẫn thường sử dụng công thức kinh nghiệm và có nhiều giả thiết để làm giảm các yếu tố tác động, giảm điều kiện biên tính toán. Do đó, thực tế kinh nghiệm từ các công trình đã thi công cho thấy việc thi công ngăn dòng ở Việt Nam hiện nay hầu hết thiên lớn, gây lãng phí cho đơn vị đầu tư. Công trình thủy điện Lai Châu là một công trình quan trọng quốc gia, có vốn đầu tư lớn nên công tác chặn dòng lại càng trở nên quan trọng và có tính quyết định đến giá thành công trình.



22. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỪ BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC TRONG BẢO VỆ BỜ KÊNH LA KHÊ

SVTH:

Nguyễn Văn Long - 53CT2




Vũ Thế Minh Ngọc - 53CT1

GVHD:

PGS.TS Nguyễn Trọng Tư

1. Mục tiêu đề tài:

Nghiên cứu giải pháp cừ bê tông cốt thép dự ứng lực trong xây dựng công trình thủy lợi.



2. Nội dung nghiên cứu:

+ Chọn kích thước cừ bê tông cốt thép dự ứng lực và tính toán kết cấu chịu lực của cừ để đảm bảo ổn định cho bờ kênh La Khê.

+ Biện pháp thi công đóng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực.

3. Kết luận và kiến nghị:

+ Với điều kiện cụ thể áp dụng cho kênh La Khê, trong điều kiện chiều cao bờ kênh là rất lớn (7,5m), mặt bằng rất hạn chế, nhà cửa và công trình ở sát bờ kênh với mật độ lớn, chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư lớn thì việc sử dụng kết cấu hai hàng cừ phối hợp cùng làm việc là tối ưu (so với việc sử dụng một hàng cừ có neo).

+ Đề tài mới chỉ nghiên cứu áp dụng cho một công trình cụ thể nên chưa thấy rõ quy luật thay đổi và phương hướng giải quyết cho công trình khi các điều kiện địa hình, địa chất, mực nước ngầm dao động, công trình lân cận, các điều kiện biên… thay đổi. Vì vậy nếu có cơ hội sẽ nghiên cứu tính toán cho nhiều công trình, nhiều trường hợp khác để tìm ra quy luật và giải pháp cho các trường hợp có thể xảy ra.



: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương