KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)tải về 6.12 Mb.
trang38/86
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.12 Mb.
#1452
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   86

Trả lời: Tại công văn số 3020/BCA-V11 ngày 11/9/2014

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, ngày 12/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2013. Nghị định số 167/2013/NĐ-CP không quy định tiền thu xử phạt như Khoản 1, Điều 36 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, vì không phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ngày 31/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 153/TT-BTC, quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó tại khoản 5, Điều 4 quy định “Tiền thu vi phạm hành chính điều tiết 100% cho ngân sách địa phương; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều tiết khoản tiền thu phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách địa phương”.

Như vậy, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự được điều tiết 100% cho ngân sách địa phương. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách địa phương.

6. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật Tạm giam, tạm giữ để làm cơ sở bảo đảm các biện pháp chấp hành hình phạt theo Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự.

Trả lời: Tại công văn số 3021/BCA-V11 ngày 11/9/2014

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam, Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ đề nghị Quốc hội đưa dự án Luật Tạm giữ, tạm giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Khóa XIII (2011 – 2016). Tại Kỳ họp thứ 7, ngày 30/5/2014, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 70/2014/QH13, trong đó dự án Luật Tạm giữ, tạm giam đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015. Quốc hội sẽ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và thông qua tại Kỳ họp thứ 10, năm 2015.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch xây dựng dự án Luật Tạm giữ, tạm giam; thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Luật Tạm giữ, tạm giam; tổng kết, rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam; đồng thời, chỉ đạo tiến hành khảo sát thực tiễn công tác tạm giữ, tạm giam ở các địa phương. Đến nay, Ban soạn thảo đã xây dựng xong dự thảo gửi các đơn vị chức năng của Bộ Công an tham gia ý kiến. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tổ chức xin ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành có liên quan để sớm hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo đúng tiến độ, quy định của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

7. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Tình trạng buôn người vẫn còn diễn ra do công tác phòng, chống buôn bán người và hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập. Cử tri kiến nghị nhà nước cần tăng cường hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn người, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em đồng thời có chính sách hỗ trợ tái hoà nhập cho nạn nhân.

Trả lời: Tại công văn số 3022/BCA-V11 ngày 11/9/2014

Về các giải pháp ngăn chặn tình trạng mua bán người: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an rất quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-TTg, ngày 18/8/2011 phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 – 2015. Với vai trò là Cơ quan Thường trực, Bộ Công an đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138/CP chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người, nhất là mua bán phụ nữ, trẻ em vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2013, trên cả nước xảy ra 507 vụ, lừa bán 982 nạn nhân (tăng 4% số vụ, 11% số nạn nhân so với năm 2012). Trong 6 tháng đầu năm 2014, trên cả nước xảy ra 301 vụ, lừa bán 651 nạn nhân (tăng 16% số vụ, 31% số nạn nhân so với cùng kỳ năm 2013). Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng mua bán trẻ sơ sinh tại TP. Hồ Chí Minh (bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương…), gây tâm lý lo lắng, bất bình trong nhân dân.

Nguyên nhân của tình hình trên chủ yếu là do: (1) Ở một số địa phương, cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm này; sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa tạo được phong trào rộng khắp và thu hút được nhân dân tích cực tham gia nên hiệu quả chưa cao. (2) Công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ hiệu quả còn hạn chế. (3) Công tác truyền thông, phổ biến và giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người còn dàn trải và hình thức, chưa tập trung vào đối tượng có nguy cơ cao. (4) Công tác tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về còn gặp nhiều khó khăn và bất cập, nhất là chưa tạo được cơ chế phối hợp thống nhất, đồng bộ trong việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ nạn nhân. (5) Hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống mua bán người còn nhiều bất cập. (6) Ý thức cảnh giác, tự bảo vệ của một bộ phận người dân còn hạn chế, chủ quan, sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã và đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các công tác sau:

- Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37/2012/QH13, ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án năm 2013; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm mua bán người ở cơ sở.

- Chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý triệt để các trung tâm môi giới trái pháp luật về hôn nhân có yếu tố nước ngoài, xuất khẩu lao động, cho nhận con nuôi nhằm hoạt động mua bán người. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, khắc phục những sơ hở trong quản lý người nước ngoài, quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý dịch vụ Internet... không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội mua bán người.

- Triển khai có hiệu quả các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, trọng tâm là tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Cam-pu-chia. Tập trung đấu tranh, làm rõ các vụ án mua bán người, đặc biệt là các vụ án có tổ chức, xuyên quốc gia. Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra xét xử kịp thời các vụ án điểm nhằm răn đe tội phạm.

- Chỉ đạo làm tốt công tác giải cứu, tiếp nhận nạn nhân; phối hợp với các bộ, ban, ngành triển khai chính sách, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập như trợ cấp khó khăn, học nghề, tạo việc làm, khám chữa bệnh… giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

- Phối hợp với các bộ, ngành đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự theo hướng bổ sung một số hành vi xâm phạm phụ nữ, trẻ em, có tính chất nguy hiểm cho xã hội vào Bộ luật hình sự, như: bóc lột sức lao động trẻ em; chiếm đoạt, mua bán trái phép mô, tạng… Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật và tội phạm mua bán, ngược đãi phụ nữ, trẻ em.

- Tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ quan thực thi pháp luật, lực lượng cảnh sát các nước trong đó tập trung thông qua kênh hợp tác Interpol, ASEANAPOL trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người. Các địa phương có đường biên giới duy trì giao ban, gặp gỡ, đàm phán, thiết lập đường dây “nóng” với các đơn vị, địa phương của các nước láng giềng nhằm chủ động trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, truy bắt tội phạm, giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tổ chức các diễn đàn truyền thông chung về phòng, chống mua bán người.

* Về chính sách hỗ trợ tái hoà nhập cho nạn nhân

Bộ Công an đã và đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện công tác hỗ trợ tái hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán trở về, như: Tiến hành rà soát, thống kê nạn nhân bị mua bán trở về để đánh giá tình hình công tác hỗ trợ nạn nhân và chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; triển khai Đề án đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân; xây dựng các mô hình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; có nhiều chính sách, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng như hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, học nghề, trợ giúp pháp lý, vốn vay lãi suất thấp …; tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động hỗ trợ nạn nhân, các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ cũng như nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân; xây dựng bộ tiêu chuẩn tối thiểu hỗ trợ bảo vệ nạn nhân đưa vào áp dụng đạt hiệu quả cao. Trong năm 2013, các lực lượng chức năng đã giải cứu, tiếp nhận và xác minh 871 nạn nhân; 6 tháng đầu năm 2014 đã giải cứu, tiếp nhận, xác minh 445 nạn nhân và thực hiện nhiều chính sách tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân bị mua bán, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

8. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Cử tri phản ánh các đối tượng sau khi mãn hạn tù hoặc được Nhà nước ân xá được một thời gian ngắn đã lại tiếp tục phạm tội, không chịu tu chí làm ăn, hòa nhập với cộng đồng. Tình trạng phạm tội ở các đối tượng này trở nên tinh vi, manh động hơn. Cử tri kiến nghị các ngành chức năng cần đẩy mạnh việc giáo dục cho phạm nhân trong trại giam, tạo điều kiện làm việc để người mãn hạn tù có công ăn việc làm và nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng; bên cạnh đó cần xử lý nghiêm đối với các đối tượng phạm tội nhiều lần sau khi được mãn hạn tù hoặc được ân xá.

Trả lời: Tại công văn số 3022/BCA-V11 ngày 11/9/2014

Trong những năm qua, nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá tha tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, ngày 16/9/2011 quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2011/NĐ-CP; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, tổ chức tiếp nhận, quản lý giáo dục người chấp hành xong án phạt tù ngay từ khi họ hết án trở về địa phương.

Các trại giam tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân; chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề cho phạm nhân, thành lập Trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân tại các trại giam; lập Quỹ tái hòa nhập cộng đồng trích từ kết quả lao động, học nghề của phạm nhân, nhằm giúp họ có điều kiện thuận lợi để tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, để đánh giá thực trạng tình hình người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội, Bộ Công an đã chỉ đạo tiến hành tổng điều tra, khảo sát tình hình người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại các địa phương từ năm 2002 - 2012. Kết quả khảo sát 424.878 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương cho thấy, trong đó số người chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội chiếm tỷ lệ 18,86%; số người được đặc xá phạm tội chiếm tỷ lệ 4,34% trên tổng số người được đặc xá. Nguyên nhân chủ yếu là do người chấp hành xong án phạt tù hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, không có việc làm, thu nhập không ổn định, bị tác động của kẻ xấu, trong đó có phần thiếu sự quan tâm của chính quyền, gia đình, xã hội.

Để công tác tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và chung tay góp sức của toàn xã hội. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương:

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng các mô hình nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Báo cáo Chính phủ tổ chức Hội nghị biểu dương mô hình, cá nhân điển hình thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (dự kiến tổ chức Quý III/2014).

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực giáo dục dạy nghề cho các trại giam, trường giáo dưỡng”; phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

- Vận động, khuyến khích doanh nghiệp các tỉnh, thành phố tổ chức tư vấn nghề nghiệp và tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc tại các doanh nghiệp.

Tại Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), quy định các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, trong đó có phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm nguy hiểm. Như vậy, các đối tượng tái phạm tội sau khi được mãn hạn tù hoặc được ân xá, sẽ bị xử lý tăng nặng trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của Bộ luật hình sự.

Tỉnh Bình Dương là địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, nên có nhiều điều kiện trong giải quyết việc làm, nhất là đối với lao động phổ thông, đề nghị cử tri kiến nghị với các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh vận động các doanh nghiệp quan tâm tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù để giúp họ tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

9. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Thời gian qua việc Cảnh sát giao thông tiến hành cân và kiểm tra tải trọng đối với các loại xe tải khiến người dân rất hoan nghênh, việc làm trên đã góp phần giảm được tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường gây hư hỏng đường xá, có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên qua phản ánh của các phương tiện truyền thông người dân biết được rằng có tình trạng các xe quá tải né trạm cân bằng cách dừng xe bên lề đường đợi đến khi trạm cân dừng hoạt động thì mới lưu thông. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng cần có các biện pháp kiên quyết xử lý triệt để đối với các chủ xe vượt quá tải trọng, không để các tài xế xe quá tải trọng tránh né các trạm cân và lưu thông khi trạm cân dừng hoạt động để góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời: Tại công văn số 3022/BCA-V11 ngày 11/9/2014

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA, ngày 21/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của xe ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ; trong 6 tháng đầu năm 2014, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra tại các trạm cân, phát hiện, lập biên bản 25.000 trường hợp vi phạm chở hàng quá trọng tải, xử phạt nộp kho bạc Nhà nước 77 tỷ đồng, tạm giữ 563 phương tiện, tước 14.000 giấy phép lái xe, xử lý hạ tải đối với 7.236 phương tiện vi phạm, 33.000 tấn hàng. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động kiểm tra, phát hiện, lập biên bản 47.000 trường hợp vi phạm chở hàng quá trọng tải, xử phạt nộp kho bạc Nhà nước 106 tỷ đồng, tạm giữ 1.845 phương tiện, tước 23.000 giấy phép lái xe, xử lý hạ tải đối với 8.792 phương tiện vi phạm, 27.000 tấn hàng. Việc đồng loạt ra quân xử lý xe quá tải trong toàn quốc đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe trong việc chấp hành quy định về vận tải đường bộ và đã có chuyển biến tích cực, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng xe quá tải né trạm cân bằng cách dừng xe bên lề đường đợi đến khi trạm cân dừng hoạt động hoặc thời điểm bàn giao ca... thì cho xe chạy qua hoặc đi qua những đường mà cơ quan chức năng không đặt trạm cân.

Nguyên nhân là do thời gian đầu thực hiện việc kiểm soát trọng tải xe ô tô, một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra liên tục 24h trong ngày, mà chỉ thực hiện vào giờ hành chính hoặc 01 ngày chỉ làm 8h. Sau khi phát hiện những bất cập, tồn tại này, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì báo cáo Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát trọng tải xe 24h trong ngày và 07 ngày trong tuần, từ đó đến nay đã giảm hẳn việc xe ô tô dừng đỗ ở đầu trạm cân cũng như né tránh trạm cân. Tuy nhiên, trên thực tế do các yếu tố khách quan như: Hệ thống truyền, nhập dữ liệu không ổn định, mã cân ở trạm cân sai lệch so với cân điện tử của các doanh nghiệp bên ngoài, thời tiết nắng, mưa thất thường gây hư hỏng hệ thống trạm cân, do đó không đảm bảo duy trì hoạt động của trạm cân 24h trong ngày và 07 ngày trong tuần. Mặt khác, hiện nay mỗi địa phương chỉ được trang bị 01 trạm cân lưu động, trong khi đó địa bàn rộng có nhiều tuyến đường đi qua nên không quán xuyến, kiểm soát triệt để xe quá trọng tải qua địa bàn quản lý (khi cân ở khu vực này thì lái xe, chủ xe tìm cách né, tránh đi qua khu vực khác).

- Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, nhằm góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Bộ Công an đã chỉ đạo:

+ Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Công văn số 1101/BCA-C61, ngày 14/4/2014 về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong tuần tra, kiểm soát giao thông, xác định công tác kiểm soát tải trọng xe là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của ngành Giao thông vận tải triển khai đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên liên tục, lâu dài, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA, ngày 21/11/2013. Đồng thời, chủ động tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm của xe ôtô chở hàng quá trọng tải.

+ Huy động lực lượng chức năng, như: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an cấp huyện…lập phương án và tổ chức bố trí lực lượng phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm, giải quyết triệt để tình trạng “cò”, “môi giới dẫn xe” qua các trạm cân.

+ Tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ có sai phạm, tiêu cực trong khi thi hành công vụ tại các trạm cân; xử lý trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị để cán bộ, chiến sĩ vi phạm.

+ Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với hoạt động kiểm soát tải trọng xe. Địa phương nào chưa tổ chức quán triệt các chủ trương của Chính phủ và Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA, ngày 21/11/2013 cho các doanh nghiệp, chủ xe, chủ hàng thì phải tham mưu Ủy ban nhân dân tổ chức hội nghị và tổ chức ký cam kết họ tự giác chấp hành.

Bộ Công an đề nghị cử tri cả nước tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, kịp thời hỗ trợ, động viên Cảnh sát giao thông trong khi làm nhiệm vụ; đồng thời, tham gia giám sát hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông, phát hiện sai phạm (nếu có) để phản ánh với các cấp có thẩm quyền xử lý.10. Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: Đề nghị Chính phủ có biện pháp quyết liệt hơn nữa để khắc phục triệt để việc đưa, nhận tiền lót tay khi vi phạm luật giao thông khi xe quá tải qua các trạm cân xe và khi đưa xe vào trạm thực hiện việc đăng kiểm.

Trả lời: Tại công văn số 3020/BCA-V11 ngày 11/9/2014

Thực hiện Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA, ngày 21/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ, trong 6 tháng đầu năm 2014, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra tại các trạm cân, phát hiện, lập biên bản trên 25.000 trường hợp vi phạm chở hàng quá trọng tải, xử phạt nộp kho bạc Nhà nước 77 tỷ đồng, tạm giữ 563 phương tiện, tước 14.000 giấy phép lái xe, xử lý hạ tải đối với 7.236 phương tiện vi phạm, 33.000 tấn hàng. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động kiểm tra, phát hiện, lập biên bản 47.000 trường hợp vi phạm chở hàng quá trọng tải, xử phạt nộp Kho bạc nhà nước 106 tỷ đồng, tạm giữ 1.845 phương tiện, tước 23.000 giấy phép lái xe, xử lý hạ tải đối với 8.792 phương tiện vi phạm, 27.000 tấn hàng. Việc đồng loạt ra quân xử lý xe ô tô chở hàng quá trọng tải, đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe trong việc chấp hành quy định về vận tải đường bộ và đã có chuyển biến tích cực, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, tại một số trạm cân vẫn còn hiện tượng nhận tiền “lót tay” khi xe ô tô chở hàng quá trọng tải qua các trạm cân... nguyên nhân là do một số cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm quy trình công tác, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

Thời gian tới, để hạn chế sai phạm, tiêu cực của Cảnh sát giao thông khi tham gia kiểm tra tải trọng xe, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện các công tác sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ý thức chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế làm việc, quy trình công tác của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông.

- Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá, phân loại, điều chuyển cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các trạm cân, gắn với yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm; tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ, kiểm tra, thanh tra phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm và trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy.

- Tập trung đầu tư trang thiết bị, huấn luyện, đào tạo lực lượng Cảnh sát giao thông đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khi thi hành công vụ.

Bộ Công an đề nghị cử tri, các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và giám sát hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông; đồng thời phát hiện sai phạm, tiêu cực (nếu có) để phản ánh kịp thời cho cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.11. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Tình trạng vi phạm pháp luật, côn đồ chống người thi hành công vụ, đặc biệt là ở đối tượng vị thành niên chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ, tính chất vi phạm, nhưng khung hình phạt còn thấp, chế tài chưa đủ sức răn đe. Đề nghị có những biện pháp chỉ đạo xử lý kiên quyết, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, điều tra các hành vi phạm tội và tăng cường chức năng, nhiệm vụ, công cụ hỗ trợ cho những lực lượng thi hành công vụ ở địa phương.

Каталог: userfiles -> files -> TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
files -> Phụ lục số 1 danh mục các văn bản hưỚng dẫn thi hành pháp luật về giao thôNG
files -> PHỤ LỤC 1 KẾt quả XỬ LÝ ĐƠN, thư CỦa uỷ ban tư pháp từ sau kỳ HỌp thứ SÁU ĐẾn truớc kỳ HỌp thứ BẢy quốc hội khóa XII
files -> Phần I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208 -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)

tải về 6.12 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   86
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương