PHỤ LỤC 1 KẾt quả XỬ LÝ ĐƠN, thư CỦa uỷ ban tư pháp từ sau kỳ HỌp thứ SÁU ĐẾn truớc kỳ HỌp thứ BẢy quốc hội khóa XIItải về 168.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.07.2016
Kích168.28 Kb.
#1688
PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN, THƯ CỦA UỶ BAN TƯ PHÁP TỪ SAU KỲ HỌP THỨ SÁU ĐẾN TRUỚC KỲ HỌP THỨ BẢY

QUỐC HỘI KHÓA XII (Tháng 10/2009 đến hết tháng 04/2010)

--------------------------
I. SỐ LƯỢNG ĐƠN, THƯ THUỘC LĨNH VỰC ỦY BAN TƯ PHÁP PHỤ TRÁCH ĐÃ PHÂN LOẠI VÀ THỤ LÝTỔNG SỐ ĐƠN, THƯ NHẬN ĐƯỢC

KẾT QUẢ PHÂN LOẠI, VÀO SỔ THỤ LÝ ĐƠN

Số đơn, thư thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách

Số đơn, thư có nội dung trùng lặp

Số đơn, thư có nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội

Số đơn, thư còn tồn, chưa phân loại, vào sổ thụ lý của Uỷ ban

Liên quan đến hoạt động của Cơ quan điều tra, phòng chống tham nhũng

Liên quan đến hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

Liên quan đến hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp

Liên quan đến lĩnh vực Thi hành án và bổ trợ tư pháp

Lĩnh vực khác

316

149

1714

212

103

4574

2494

2028

52

0


II. KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN, THƯ CỦA UỶ BAN TƯ PHÁP


KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN

Tổng số vụ việc được xử lý bằng Công văn chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền

Chuyển Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Chuyển Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của QH, các ban của UBTVQH để xử lý

Hướng dẫn đương sự

Nội

dung

khác

Bộ Công an

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cáo

Bộ tư pháp

Thanh tra Chính phủ

Công an địa phương

Viện kiểm sát các địa phương

Tòa án địa phương

Cơ quan Thi hành án dân sự các địa phương

Uỷ ban nhân dân các cấp

Cơ quan khác

(các Bộ, ngành)

345 (1)

24

226 (2)

207

14

04

29

32

(3)

09

0

04

10

76

08

0


(1): Có những vụ, việc được chuyển cùng lúc đến 02 hoặc 03 cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

(2) + (3): Ngoài đơn thuộc thẩm quyền giải quyết độc lập của VKSND thì UBTP còn chuyển một số đơn khác đến VKSND các cấp để thực hiện thẩm quyền kiểm sát các hoạt động tư pháp (điều tra, xét xử, thi hành án) theo quy định của pháp luật.

III. VIỆC TRẢ LỜI CỦA CÁC CƠ QUAN, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN


Cơ quan trả lời

Nội dung trả lời

Đang nghiên cứu hồ sơ

Không có căn cứ xem xét lại

Kháng nghị,
giải quyết lại


Nội dung trả lời khác (4)

Bộ Công an
02
07

VKSNDTC

87

39

15

14

TANDTC

79

62

51

07

Bộ tư pháp
08
11

Công an các địa phuơng
10
07

VKS các địa phương

01

14

02

07

Tòa án các địa phương


04

Cơ quan THADS các địa phương
01

02
Uỷ ban nhân dân các cấp
02
03

Thanh tra Chính phủ


02

Cơ quan khác


03

Tổng số

167

138

70

65

(4) Nội dung trả lời khác bao gồm: đã xem xét và chuyển đơn của đương sự đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tiếp theo; vụ việc đã được xem xét, giải quyết trước khi nhận được đơn, thư do UBTP chuyển đến và đương sự không còn khiếu nại;vụ việc đang trong quá trình giải quyết theo quy định của pháp luật...

---------------------------------------------------------PHỤ LỤC 2
1. CÁC VỤ VIỆC UỶ BAN TƯ PHÁP CÓ CÔNG VĂN YÊU CẦU CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG BÁO CÁO; CÁC VỤ VIỆC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP ĐÃ TỔ CHỨC HỌP ĐỂ TRAO ĐỔI VỀ QUÁ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN


STT

Người khiếu nại

Nội dung vụ việc

Hình thức giám sát

Kết quả giải quyết
của các cơ quan có thẩm quyền
Ông Nguyễn Văn Chưởng ở xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Khiếu nại Bản án số 841/2008/HSPT ngày 21/11/2008 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội

Đã có công văn yêu cầu báo cáo và tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan hữu quan

- Ngày 03/7/2009, TANDTC có công văn số 205/TA-HS thông báo không có cơ sở xem xét, kháng nghị giám đốc thẩm

- Ngày 18/5/2009, Thanh tra Bộ Công an có Công văn số 456/CV-V24(P1) thông báo đã chuyển đơn đến VKSNDTC để xem xét theo thẩm quyền

Bà Lưu Thị Út ở 171, đường 2/4, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Bản án dân sự phúc thẩm số 75/PTDS ngày 30/10/2000 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Đã có công văn yêu cầu báo cáo và tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan hữu quan

- Ngày 18/12/2009, TANDTC có Công văn số 1074/TANDTC thông báo đã hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. TANDTC sẽ xem xét xác minh nếu thấy đủ căn cứ thì xem xét lại vụ án theo thủ tục tái thẩm.

- Ngày 18/12/2009, VKSNDTC có công văn số 4071/VKSTC-V5 thông báo đang xem xét xác minh theo thủ tục tái thẩm

Ông Phạm Hồng Thái ở thôn Lãng Nội, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khiếu nại và đề nghị bồi thường thiệt hại theo Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

Ngày 18/11/2009, TANDTC có Công văn số 374/HS-TANDTC không có căn cứ xem xét lại việc bồi thường cho ông Phạm Hồng Thái.Ông Lâm Văn Hào ở ấp I, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Khiếu nại và đề nghị bồi thường thiệt hại theo Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

Ngày 29/10/2009, VKSNDTC có Công văn số 3494/VKSTC-V1 thông báo: VKSNDTC đã trao đổi với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và thống nhất xác định trả lời TANDTC là trường hợp của ông Hào có cơ sở để áp dụng Nghị quyết số 388 ngày 18/3/2003 của UBTVQHCông văn 699/CV-BCĐ ngày 07/8/2009 của Ban chỉ đạo thi hành dân sự tỉnh Quảng Bình kiến nghị xem xét vụ việc khiếu nại của ông Lương Thanh Bình và vợ là Đào Thị Hồng Vân

Bản án số 04/2008/DSPT ngày 24/3/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

Ngày 25/11/2009, VKSNDTC có Công văn số 3854/VKSTC-V5 thông báo đang rút hồ sơ vụ ánÔng Lê Hồng Giang, trú tại thôn An Lê, xã Đồng Mỹ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Khiếu nại Bản án số 252/2008/HSPT ngày 17/4/2008 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội

Đã có công văn yêu cầu báo cáo và tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan hữu quan


Vụ Trần Thị Tiến, giám đốc Chi nhánh

Công ty cổ phần lương thực và công nghiệp Đà Năng tại Quy Nhơn, Bình Định có dấu hiệu tham nhũngBản Kết luận điều tra số 03/KLĐT ngày 22/12/2008 và Quyết định đình chỉ vụ án hình sự số 02 ngày 24/12/2008 của Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng

Đã có công văn yêu cầu báo cáo và tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan hữu quan


Vụ Trần Thế Dược, nguyên Giám đốc Công ty Lâm sản và thương mại Liên Việt có dấu hiệu tham nhũng

Báo cáo số 85/2009/PC-V1 ngày 08/7/2009 của VKSND thành phố Đà Nẵng về việc không khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thế Dược

Đã có công văn yêu cầu báo cáo và tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan hữu quan


Ông Nguyễn Đình Thìn và bà Lê Thị Nhạn, trú tại thôn Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Khiếu nại việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tây cũ đã làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ Nguyễn Đình Kiên, con của ông Bà, cùng đồng phạm phạm tội hiếp dâm

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

Ngày 04/11/2009, Thanh tra Bộ Công an có Công văn số 1077/CV-V24(P1) ngày 04/11/2009 thông báo vụ việc đã được chuyển đến Chánh án TANDTC xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.ông Lưu Quý Thảo và bà Nguyễn Thị Oai, trú tại số nhà 116-122 đường Núi Thành, quận hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 04/DSST ngày 19/01/2004 của TAND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Đã có công văn yêu cầu báo cáo và tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan hữu quan

Ngày 18/12/2009, VKSNDTC có Công văn số 4071/VKSTC-V5 thông báo Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định kháng nghị số 01/2009/KN-HNGĐ ngày 26/3/2009 theo thủ tục tái thẩm. Ủy ban thẩm phán TAND thành phố Đà nẵng đã xét xử và hủy một phần quyết định dân sự sơ thẩm để xét xử lại theo thủ tục chung.Công văn số 210 ngày 09/10/2009 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương và Công văn số 547-CV/HU ngày 07/10/2009 của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên kiến nghị vụ việc Bà Trần Thị The ở ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Bản án dân sự phúc thẩm số 210/2009/DSPT ngày 06/8/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

Ngày 30/3/2010, VKSNDTC có công văn số 685/VKSTC-V5 thông báo đang trao đổi với TANDTC vì vụ án có nhiều tình tiết phức tạp.Ông Mã Chí Minh, trú tại ấp 4, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Bản án dân sự phúc thẩm số 189/2007/DSPT ngày 22/6/2007 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại thành phố Hồ Chí Minh

Đã có công văn yêu cầu báo cáo và tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan hữu quan

- Ngày 18/12/2009, VKSNDTC đã có Công văn số 3071/VKSTC-V5 thông báo giữa VKSNDTC và TANDTC thống nhất có cơ sở kháng nghị giám đốc thẩm

- Ngày 18/12/2009, TANDTC có Công văn số 1073/TANDTC thông báo Chánh án TANDTC đã có Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm theo hưỡng đề nghị hủy án phúc thẩm, sơ thẩm để xét xử lại.

- Ngày 05/11/2009, Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp có Công văn số 2295/THA-GQKNTC gửi Thi hành án dân sự tỉnh An Giang tạm dừng thi hành án.
ông Nguyễn Khắc Đương ở tỉnh Hưng Yên

Bản án số 25/DSPT ngày 24/07/2001 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Ông Mai Viết Đa ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự số 03/QĐ-HGT ngày 09/3/2005 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

Ngày 02/12/2009, TANDTC có Công văn số 1057/TANDTC-DS thông báo đã hết thời hiệu kháng nghị giám đốc thẩm. TANDTC sẽ thụ lý xem xét theo thủ tục tái thẩm.Ông Lê Duy Sơn ở 13/50 Canh Nông, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Bản án hình sự sơ thẩm số 195/2008/HSPT ngày 17/10/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương

Đã có công văn yêu cầu báo cáo và tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan hữu quan

Ngày 14/12/2009, VKSNDTC có Công văn số 4021/VKSTC-V3 thông báo Viện trưởng VKSNDTC đã có Quyết định kháng nghị số 23/QĐ-VKSTC-V3 ngày 10/8/2009 kháng nghị giám đốc thẩm.ông Bùi Bằng Bào và vợ là bà Trương Thị Mai, trú tại số nhà B1, tổ 71, đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Bản án dân sự phúc thẩm số 08/2009/DSPT ngày 21/5/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

- Ngày 25/11/2009, VKSNDTC có Công văn số 3853/VKSTC-V5 thông báo sẽ xem xét, giải quyết

- Ngày 17/11/2009, TANDTC có Công văn số 1018/TANDTC-DS thông báo đã mượn hồ sơ vụ án để nghiên cứu và sẽ thông báo kết quả đến Ủy ban Tư pháp

ông Hoàng Quý ở 941 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Bản án dân sự sơ thẩm số 159/2009/DSPT ngày ngày 20/10/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

- Ngày 30/3/2010, VKSNDTC có Công văn số 688/VKSTC-V12 thông báo chưa có hồ sơ để nghiên cứu

- Ngày 31/12/2009, TANDTC có Công văn số 264/TANDTC-KT thông báo đã có quyết định rút hồ sơ vụ án. Ngày 09/2/2010, TANDTC có Công văn số 31/TANDTC-KT thông báo TANDTC đang nghiên cứu hồ sơ vụ án

Ông Đoàn văn Quang, trú tại khu 1, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Khiếu nại việc bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích là không đúng.

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

Ngày 18/12/2009, VKSNDTC có Công văn số 4069/VKSTC-V3 thông báo đang nghiên cứu hồ sơ

Ngày 24/2/2010, VKSND tỉnh Phú Thọ có Công văn số 30/VKS-P1 báo cáo không có cơ sở xem xét lại

Ngày 17/3/2010, VKSNDTC có Công văn số 533/VKSTC-V3 thông báo mới mượn hồ sơ vụ án và đang trong quá trình nghiên cứu.
Bà Hà Thị Lạng ở 58 Thân Công Tài, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Bản án số 76/2008/DSPT ngày 30/12/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Ông Lê Đăng Cừ, trú tại tổ 3, khu 1A, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tố cáo hành vi hiếp dâm của anh Hà Văn Dũng ở tổ 18, khu 1A, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Ông Nguyễn Văn Vượng, ông Hoàng Cường ở 27, ngõ 10, phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Đề nghị làm rõ 03 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực tại phường Bưởi, quận Tây Hồ

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Ông Mã Văn Quyến ở ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Bản án số 436/DSPT ngày 22/10/2004 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc thực hiện dự án Nhà máy đường Quảng Nam

Tố cáo những sai phạm trong quá trình triển khai dự án Nhà máy đường Quảng Nam do Công ty cổ phần lương thực và công nghiệp thực phẩm là chủ đầu tư.

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 3372/UBND ngày 07/7/2009 gửi Ủy ban Tư pháp đề nghị có ý kiến với TANDTC, VKSNDTC xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Đặng Đình Lạp

Bản án số 06/2009/HC-PT ngày 20/3/2009 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại thành phố Đà Nẵng

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo và tổ chức cuộc họp với các cơ quan hữu quan

Ngày 06/01/2010, TANDTC có Công văn số 01/TANDTC-HC thông báo không có căn cứ kháng nghị

Ngày 11/2/2010, TANDTC có Công văn số 39/TANDTC-HC gửi Ủy ban Tư pháp thông báo không có căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính nêu trên.

Ông Nguyễn Văn Út ở thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Bản án hình sự số 180/2009/HSPT ngày 23/3/2009 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại thành phố Hồ Chí Minh

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

- Ngày 18/3/2010, TANDTC có Công văn số 79/TA-HS thông báo cáo không có căn cứ kháng nghị

- Ngày 25/2/2010, VKSNDTC có Công văn số 340/VKSTC-V3 thông báo không có căn cứ kháng nghị

Ông Nguyễn Thành Đô ở thôn Bản Mới, xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 18 ngày 09/11/2007 của Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

Ngày 09/2/2010, VKSND tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 201/VKS-P7 thông báo đã qua hai cấp giải quyết khiếu nại nên không tiếp tục thụ lý, giải quyết nữa.Ông Võ Hoài Thuận ở khu vực 8, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Khiếu nại việc một số Công an phường Hiệp Thành vô cớ đánh ông gây thương tích từ ngày 15/12/2008 nhưng cho đến nay vẫn chưa bị xử lý theo pháp luật

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

- Ngày 26/2/2010, Công an tỉnh Hậu Giang có Công văn số 44/PĐ-CAT(PV24) báo cáo về quá trình giải quyết

- Ngày 01/3/2010, VKSND tỉnh Hậu Giang có Công văn số 13/BC-VKS-P1 thông báo đang thụ lý giải quyết

Bà Nguyễn Thị Chiển ở thôn Riệc, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Khiếu nại Quyết định đình chỉ điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 01/11/2008 tại nhà Bà của Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình là không đúng quy định của pháp luật.

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

Ngày 22/2/2010, VKSND tỉnh Thái Bình có Công văn số 118/CV-KT thông báo kết quả giải quyếtÔng Huỳnh Quốc Hưng trú tại đội 9, thôn Nhơn Hòa 1, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Khiếu nại Quyết định khởi tố bị can số 19 ngày 22/6/2007 của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

Ngày 21/01/2010, Công an tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 188/PV11(PA24) gửi Ủy ban Tư pháp báo cáo: việc khởi tố, tạm giam và xử lý bị cáo Huỳnh Quốc Hưng là đúng quy định của pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra đã trả lời. Thẩm quyền giải quyết tiếp theo là của VKSND tỉnh Quảng NgãiÔng Lý Mẫn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thái Hà, số 766 đường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Tố cáo ông Cao Công Tường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thái Hà và ông Vương Hoài Xuyến, nguyên thành viên HĐQT Công ty TNHH Nam Liên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Ông Nguyễn Văn Thể, trú tại số 10, ngõ 252/41, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Tố cáo ông Đào Xuân Thành, đội phó Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu và ông Nguyễn Minh Đức, Đội 1 và nhiều cán bộ Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có hành vi tham ô tài sản của Nhà nước

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Ông Phạm Quang Hùng, trú tại khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Tố cáo hành vi hủy hoại tài sản, chiếm đoạt tài sản của ông Phạm Tuấn Khuê đối với gia đình ông nhưng lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn và tỉnh Hà Tĩnh không xem xét, giải quyết

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Bà Nguyễn Thị Hiệu, trú tại tập thể Công ty dược, tổ 23, phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tố cáo bà Dương Thị Bích Hòa, Giám đốc Công ty cổ phần và thiết bị vật tư y tế tỉnh Tuyên Quang có hành vi che dấu tham nhũng và trả thù người tố cáo tham nhũng

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

Ngày 01/4/2010, Thanh tra Chính phủ có Công văn số 669/TTCP-VP yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết đến Thanh tra Chính phủÔng Nguyễn Đình, trú tại xóm Đậu Giang, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Văn Đông, trú tại xã Thạch Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là người lái xe ô tô gây tai nạn cho cháu ông là Phạm thị Mười.

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

Ngày 29/3/2010, VKSNDTC có Công văn số 678/VKSTC-V1A yêu cầu VKSND tỉnh Hà Tĩnh giải quyết và báo cáo VKSNDTC, Ủy ban Tư pháp

Ngày 12/4/2010, VKSND tỉnh Hà Tĩnh có Công văn số 499/BC-VKS-P1 thông báo không có căn cứ khởi tố vụ án hình sự.

Ông Nguyễn Sĩ Quynh, trú tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Tố cáo hành vi tham nhũng tại xã Kiến Quốc và bị một số người đe dọa tính mạng

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Ông Cao Văn Lâm ở Đồng Tháp

Bản án số 96/DS-PT ngày 06/4/2004 của Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh


Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Vụ việc báo nêu về vụ án chó becgiê cắn chết người tại buôn H’drát, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn ma Thuột

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

Ngày 20/4/2010, VKSNDTC có Công văn số 1037/VKSTC-V1A gửi Ủy ban Tư pháp báo cáo về quá trình giải quyết và khẳng định không có cơ sở để khởi tố vụ án hình sự.Bà Nguyễn Thị Lự và ông Vũ Bá Liên trú tại xóm Bàng, thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Tố cáo bà Nguyễn Thị Lan, trú tại thôn Ba Lăng có hành vi cố ý gây thương tích cho vợ chồng ông bà và khiếu nại việc giải quyết của Công an huyện Thường Tín

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Ông Phạm Ngọc Hải ở số 8, ngõ 2, Yên Lãng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Tố cáo bà Trần Thị Kim Oanh, Giám đốc Công ty Cát Đại Lợi, số 243 Tôn Đức Thắng, thành phố Hà Nội đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông.

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Bà Nguyễn Thị Lan ở 17, đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Khiếu nại Quyết định đình chỉ điều tra vụ án số 04/QĐ-KSĐT-KT ngày 22/10/2009 và Quyết định đình chỉ điều tra bị can số 09/QĐ-KSĐT-KT ngày 22/10/2009 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Ông Nguyễn Văn Lượng, trú tại lô 203-204 đường Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Khiếu nại Kết luận điều tra số 267 ngày 12/8/1998 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Quyết định đình chỉ vụ án số 17/VKSTC-V1A ngày 15/12/2009 của VKSNDTC đối với ông về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

- Ngày 06/4/2010, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có Công văn số 67/C14(P9) thông báo cơ quan điều tra có đủ tài liệu chứng minh ông Lượng có hành vi chiếm đoạt và phạm tội. đã kết luậnd điều tra chuyển VKSNDTC truy tố và VKSNDTC đình chỉ như tại Công văn số 510/VKSTC-V1A.

- Ngày 16/3/2010, VKSNDTC có Công văn số 510/VKSTC-V1A thông báo việc đình chỉ vụ án là đúng quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh ở số 5, ngõ 396 Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Bản án số 14/2005/DSST ngày 15/6/2005 của TAND quận Hai Bà Trưng và Bản án số 208/2005/DSPT ngày 30/9/2005 của TAND thành phố Hà Nội


Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Vụ Bà Trần Ngọc Sương, nguyên giám đốc Nông trường Sông Hậu

Khiếu nại Bản án số 25/2009/HSST ngày 11-15/8/2009 của Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ và Bản án số 137/2009/HSPT ngày 19/11/2009 của TAND thành phố Cần Thơ

Đã có công văn yêu cầu báo cáo và tổ chức cuộc họp với các cơ quan hữu quan

Ngày 06/4/2010, Viện trưởng VKSNDTC có Quyết định số 09/QĐ-VKSTC-V3 quyết định kháng nghị giám đốc thẩm với nội dung kháng nghị hai bản án sơ và phúc thẩm đề nghị hủy án để điều tra, xét xử lạiÔng Nguyễn Xuân Bình và bà Trần Thị Liên, ở 314 Nhà G, khu tập thể Trường Cao đẳng xây dựng số 1, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của con trai ông, bà là anh Nguyễn Mạnh Hùng

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo


Anh Nguyễn Văn Đại ở xóm Quỳ, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tố cáo ông ĐÀo Viết Tiến, ông Lê Bá Sáu, Công an xã Đông Anh có hành vi dùng nhục hình ép anh phải nhận tội trôm cắp tài sản

Đã có Công văn yêu cầu báo cáo

2. CÁC VỤ VIỆC ỦY BAN TƯ PHÁP ĐÃ THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT ĐỂ TIẾN HÀNH GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CÁC CẤP


STT

Người khiếu nại

Nội dung vụ việc

Kết quả giải quyết
của các cơ quan có thẩm quyền


Kết quả giám sát
của Ủy ban Tư pháp


1

ông Trang Văn Minh ở 171 Kinh Dương Vương, khu phố 6, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Khiếu nại Bản án số 118/2009/DSPT ngày 28/4/2009 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29/3/2010, VKSNDTC có Công văn số 653/VKSTC-V5 thông báo chưa nhận được hồ sơ vụ án nên chưa có cơ sở báo cáo

Ngày 19/3/2010, Ủy ban Tư pháp có Nghị quyết số 3469/NQ_UBTP12 thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết vụ án.

Ngày 19/3/2010, Ủy ban Tư pháp có Công văn số 3652/UBTP12 đề nghị TANDTC, VKSNDTC báo cáo ý kiến bằng văn bản và gửi đến Ủy ban trước ngày 30/3/2010.Ngày 30/3/2010, Đoàn giám sát có Công văn số 3669/ĐGSUBTP đề nghị chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh báo cáo bằng văn bản về một số nội dung để phục vụ buổi làm việc với Đoàn giám sát.Каталог: UserControls -> ckfinder -> userfiles -> files
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
files -> Phụ lục số 1 danh mục các văn bản hưỚng dẫn thi hành pháp luật về giao thôNG
files -> Phần I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
files -> II. Các kiến nghị về chính sách đối với giáo viên
files -> BÁo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học
files -> ĐỀ ÁN ĐỔi mới cơ chế TÀi chính giáo dục giai đOẠN 2009-2014

tải về 168.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương