Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh được bổ nhiệm vào ủy ban tìm kiếm viện trưởng (Search Committee) Coastline Community Collegetải về 38.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.04.2018
Kích38.55 Kb.
#37501
Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh được bổ nhiệm vào ủy ban tìm kiếm viện trưởng (Search Committee) Coastline Community College
Nguyễn-Viết Kim, Jan 22, 2010
Phó CT Lorraine Prinsky,
tiến sĩ Tổng Giám Đốc Ding-Jo H. Currie,
chủ tịch Jerry Patterson,
cựu chủ tịch Jim Moreno,
giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh
cùng với một nhân viên hành chánh.


Cali Today News - Học Khu Đại Học Cộng Đồng (CCCD: Coast Community College District) có 3 đại học cộng đồng:

- Coastline Community College in Fountain Valley


- Golden West Community College in Huntington Beach
- Orange Coast College in Costa Mesa

Thành lập năm 1947, hiện tại có trên 60,000 sinh viên theo học 300 chương trình, bao gồm tốt nghiệp với văn bằng (degree programs) và hoàn tất với chứng chỉ (certificate programs). Rất nhiều sinh viên Gốc Việt đã và đang theo học các trường đại học cộng đồng thuộc hệ thống CCCD nói trên, một số tiếp tục lên các đại học cao hơn sau khi tốt nghiệp, một số đi làm trong kỹ nghệ và doanh thương.

Hội Đồng Dân Cử Giáo Dục (Board of Trustees) gồm 5 vị dân cử,

Jerry Patterson, President


Lorraine Prinsky, Vice President
Jim Moreno, Clerk of the Board
Mary L. Hornbuckle
Walter G. Howald
Robert Lane , Student Trustee

quản trị Học Khu với mục đích và tiêu chuẩn là luôn đáp ứng những nhu cầu giáo dục và huấn nghệ của một xã hội tiến triển và mở mang liên tục.

Trong phiên họp vào ngày 16 tháng 12 năm 2009, chủ tịch Hội Đồng Dân Cử Giáo Dục CCCD loan báo quyết định của Hội Đồng là bổ nhiệm tiến sĩ Marilyn Brock vào chức vụ xử lý thường vụ quyền viện trưởng đại học cộng đồng Coastline Community College (Interim President of Coastline Community College). Tiến Sĩ Brock nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2010.

Là cư dân của thành phố Long Beach, tiến sĩ Brock đã từng giữ những chức vụ quản trị tại nhiều đại học cộng đồng, điển hình như đã là viện trưởng (president at Mendocino College in Ukiah), quyền giám đốc học vụ (Interim Vice President of Academic Affairs at Cerritos College). Bà có Cử Nhân và Cao Học (BA and MA degrees from California State University, Long Beach), Tiến Sĩ Giáo Dục (Ed.D. in Institutional Management from Pepperdine University).

Ông Jerry Patterson cũng cho biết thêm là một Ủy Ban (Search Committee) bao gồm các vị có khả năng và uy tín đại diện giáo dục và cộng đồng sẽ được thành lập, với mục đích xúc tiến trên tầm vóc quốc gia một cuộc tìm kiếm các ứng viên đầy đủ khả năng để cứu xét việc bổ nhiệm vào chức vụ viện trưởng thực thụ (national search is conducted for a permanent replacement).

Sở dĩ cần một tân viện trưởng Coastline Community College vì vị cựu viện trưởng, tiến sĩ Ding-Jo H. Currie được bổ nhiệm vào chức Tổng Giám Đốc (Chancellor) Học Khu CCCD. Bà đã quản trị rất hữu hiệu trong vị trí cũ và được biết đến rất nhiều trong cộng đồng đại học, nên sau một giai đoạn tìm kiếm ứng viên và cứu xét khả năng, tiến sĩ Currie đã được Hội Đồng Giáo Dục tín nhiệm vào chức vụ Tổng Giám Đốc (the office of Chancellor) vào năm 2009.

Chancellor's Office Ding-Jo H. Currie, Ph.D, Chancellor
Administrative Services C.M. Brahmbhatt, Vice Chancellor
Education Services John Breihan, Interim Associate Vice Chancellor
Human Resources Joseph N. Quarles, Ed.D., Vice Chancellor

Trong phiên họp thường lệ vào ngày thứ tư 20 tháng 1 năm 2010, toàn thể Hội Đồng Giáo Dục CCCD đã bầu phiếu chấp nhận sự bổ nhiệm giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh là một thành viên trong ủy ban tìm kiếm và tuyển chọn (Search Committee) viện trưởng thực thụ Coasline Community College.

Trong phần giới thiệu , ông Jim Moreno, cựu chủ tịch tuyên bố: tiêu chuẩn đề cử, tuyển chọn và chấp thuận vị đại diện cộng đồng (bao gồm các sắc dân) được quy định:

- ủng hộ giáo dục công lập.


- đã có nhiều kinh nghiệm trong việc phục vụ cộng đồng.
- được sự tín nhiệm và tin cậy của cộng đồng.
- hiểu biết và có thể làm việc chung với các thành phần trong đại hoc: sinh viên, giáo sư, nhân viên.

Sau khi toàn thể Hội Đồng Giáo Dục biểu quyết thuận, đương kim chủ tịch, ông Jerry Patterson đã bổ nhiệm giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh là người đại diện cộng đồng trong Ủy Ban. Sau khi tất cả các thành viên được bổ nhiệm, Ủy Ban sẽ cùng Hội Đồng Giáo Dục đặt ra các điều kiện và tiêu chuẩn cứu xét, chọn lựa, nghị trình làm việc .

Các việc hành chánh như đăng báo chuyên môn, mời gọi các người có khả năng được biết đến trong cộng đồng giáo dục, xem xét lý lịch ... sẽ được một công ty chuyên nghiệp phụ trách (Executive Search Services). Ủy Ban sẽ theo dõi, thanh tra, kiểm nhận và phỏng vấn các ứng viên qua nhiều đợt để sẽ quyết định vòng chung kết người nào nên được tuyển chọn và trình lên Hội Đồng Giáo Dục CCCD.

Các cơ cấu và định chế trong cộng đồng như sở cứu hỏa, sở cảnh sát, phòng thương mãi, các tổ chức y tế tư nhân và công cộng, sinh viên, phụ huynh, nghiệp đoàn và các thành phần khác sẽ có cơ hội tỏ bày ý kiến trong các phiên họp công cộng.Là một nhà giáo rất lưu tâm đến các học sinh và sinh viên Gốc Việt, tiến sĩ cho biết là sẽ hoạt động đắc lực với các thành viên khác để có thể chọn được người có khả năng, tư cách và đạo đức xứng đáng với chức vụ . Một trong những mục tiêu cụ thể là làm tăng số sinh viên tốt nghiệp đại học cộng đồng tiếp tục theo học lên các đại học cao hơn, sĩ số hiện nay chỉ vào khoảng 50%. Trong tình hình kinh tế toàn cầu với sự cạnh tranh cao độ, cần có văn bằng ít nhất là Cử Nhân, với kiến thức chuyên môn vững vàng và hiểu thêm phong tục tập quán cùng ngôn ngữ của các quốc gia có giao thương với Hoa Kỳ. Ngoài ra đại học cộng đồng là bước đầu tiên cho nhiều đồng hương Gốc Việt và với tình hình kinh tế như hiện nay, số học sinh mới xong Trung Học theo học rất đông vì học phí không cao lắm.
Giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh từng dạy tiểu học, trung học, đại học, là dân cử giáo dục (Board of Education, Garden Grove Unified School District), có trong các ủy ban như Measurement C (thanh tra dự án Coastline College Newport Beach Learning Center), K-16 Committee cố vấn về giáo trình từ cấp mẫu giáo đến xong đại học cho State Superintendent Jack O'Connell, ủy ban chuẩn bị California Language Roadmap. Tiến sĩ hiện là giám đốc chương trình CLMER tại Đại Học Long Beach (program director, Center for Language Minority Education and Research, CSULB), giám đốc điều hành SLI thuộc văn phòng Tổng Giám Đốc (CSU System Chancellor's Office) về Ngôn Ngữ Chiến Lược (executive director, CSU Strategic Language Initiative Consortium) của hệ thống California State University bao gồm 23 đại học trên toàn tiểu bang California từ Humboldt, San Francisco qua Sacramento, San Jose, Northridge den Los Angeles, Long Beach, Fullerton, San Diego. Chương trình Ngôn Ngữ Chiến Lược gồm có 5 ngôn ngữ được định nghĩa là cần thiết cho an ninh quốc gia và kinh tế toàn cầu: Korean, Russian, Chinese, Persian, Arabic (tiếng Đại Hàn, tiếng Nga, tiếng Trung Hoa, tiếng Ba Tư, tiếng Ả Rập), được tài trợ bởi liên bộ Quốc Phòng, Ngoại Giao, Giáo Dục và Quốc Hội Hoa Kỳ. Giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh cũng phụ trách phần Huấn Luyện Sư Phạm trong nhiều Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm cho các giáo viên của các trung tâm và trường dạy tiếng Việt mọi nơi, được tổ chức thường niên tại Nam California.
tải về 38.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương