1. Họ và tên: nguyễn thị kim oanhtải về 234 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.09.2016
Kích234 Kb.


LÝ LỊCH KHOA HỌC1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM OANH

2. Năm sinh: 14/10/1955 3. Nam/Nữ: Nữ


4. Chức danh: Phó giáo sư Năm được phong: 2004

Học vị: Tiến sỹ Năm đạt học vị: 19965. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ:
6. Địa chỉ nhà riêng: Số 2 ngõ 13 đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

7. Điện thoại: CQ: (04) 3 8768039 ; NR: (04) 38293006 ; Mobile: 0915257857

8. Fax: (04) 38293006 E-mail: ntkoanh2002@yahoo.com

9. Cơ quan – nơi làm việc

Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Trần Đức Viên

Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan: 04 38767 864

Địa chỉ Cơ quan: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội


10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo


Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐHNNI

Trồng trọt (chuyên sâu Bảo vệ thực vật)

1977

Thạc sỹ

KhôngTiến sỹ

Trường ĐHNNHN

BVTV

1996

Thực tập sinh khoa học (cả nghiên cứu sau TS )


Sau tiến sĩ11. Quá trình công tác


Thời gian

Vị trí công tác


Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan1977- 2012

Giảng viên

Bộ môn Côn trùng, khoa Nông học, ĐHNNHN

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội12. Các công trình KHCN công bố liên quan chủ yếu

(liệt kê tối đa các công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)(Xem mục 16.2)13.Các môn học giảng dạy

- Đại học: Quản lý dịch hại tổng hợp, Dịch học BVTV, Côn trùng

- Cao học: Quản lý cây trồng tổng hợp, Dịch học BVTV

- NCS: Mô hình biến động số lượng côn trùng


  1. Định hướng nghiên cứu trong 5 năm gần đây

  • Nghiên cứu sâu, nhện hại cây trồng nông nghiệp và biện pháp quản lý dịch hại tổng hơp

  • Quản lý cây trồng tổng hơp

  • Rệp muội hại cây trồng nông nghiệp

  • Nghiên cứu, sử dụng thiên địch trong phòng chống sâu nhện hại cây trồng


15. Các tổ chức khoa học và giáo dục tham gia

  • Trung tâm cây có củ Quốc tế (CIP)

  • Viện Di truyền Quốc tế16. Các công trình đã công bố

16.1. SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Stt

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo

Tên Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Trang

2

Giáo trình Dịch học BVTV

(Tham gia)NXBNN Hà Nội

2005

144 trang

3

Giáo trình Côn trùng chuyên khoa

(Tham gia)NXBNN Hà Nội

2004

280

3

Bài giảng “Côn trùng NN cho ngành rau hoa quả cảnh quan

(chủ biên)In bình thường, Đang là giáo trình cho SV chuyên ngành Rau quả -Cảnh quan học tập

2006

95 trang

4

Quản lý dịch hại tổng hợp cây khoai lang (Tham gia)


Andi Offset, Yogyakarta, Indonesia

12/2001

185 trang

5

Tài liệu hướng dẫn lớp nông dân về Quản lý cây cà chua tổng hợp (ICM) (tham gia)

In bình thường phục vụ cho các lớp ICM của nông dân

2003

55 trang

6

Tài liệu hướng dẫn lớp nông dân về Quản lý cây lúa, cây ngô tổng hợp (ICM) (phục vụ cho nông dân vùng miền núi phía Bắc -Yên châu, Sơn La) (tham gia)

In bình thường phục vụ cho các lớp ICM của nông dân

2006

69 trang

16.2. BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ VÀ HỘI THẢOTT

Tên bài báo, báo cáo khoa học, công trình đã được công bố (35)

Tên tạp chí, kỷ yếu công bố

Số, năm công bố, nghiệm thu báo cáo

TrangNghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái, của rệp hoa hồng (Macrosiphum rosae L.) vùng Hà Nội (Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Đình Chiến, Hồ Thị Thu Giang, Đặng Thị Dung, Nguyễn Đức Tùng)

BCKH hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 7

5/2011

660-668Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp rệp xơ trắng Ceratovacuna lanigera Zehntner hại mía tại vùng Lam Sơn, Thanh Hóa

(Lê Văn Ninh, Nguyễn T Kim Oanh)BCKH Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 7

5/2011

649-660Một số kết quả nghiên cứu diễn biến số lượng và biện pháp phòng chống bọ nhảy sọc cong vỏ lạc (Phyllotreta striolata Fabr.) hại rau họ hoa thập tự ở ngoại thành Hà Nội (Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Kim Oanh)

BCKH Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 7

5/2011

399-405Thành phần sâu hại hoa cúc và thiên địch của chúng, diễn biến mật độ sâu hại chính trên cây hoa cúc năm 2010 tại Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội

(Đặng Thị Dung, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Đình Chiến, Hồ Thị Thu Giang, Nguyễn Đức Tùng)BCKH Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 7

5/2011

456-467Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của rầy lưng trắng (Sogatella furcifera (Horvath) tại Gia Lâm, Hà Nội (Hồ Thị Thu Giang, Nguyễn Văn Đĩnh, Trần Đình Chiến, Nguyễn Thị Kim Oanh)

BCKH Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 7

5/2011

503-507Thành phần sâu nhện hại rau muống, đặc điểm hình thái, sinh học và diễn biến mật độ của sâu ba ba xanh (Cassia circumdata Herbst) (Coleoptera: Chrysomelidae) trên rau muống vụ hè thu 2007 tại HTX Khuyến Lương- Hoàng Mai - Hà Nội

(Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Thanh Thu)

Báo cáo KH Hội nghị Sinh thái-Môi trường Toàn quốc lần thứ 3 Hà Nội10/ 2009

10/2009

1499-1505Thành phần sâu hại cỏ thảm, đặc điểm hình thái, sinh học và diễn biến mật độ của sâu xanh hại cỏ thảm (Herpetogramma phaeopteralis (Guenee) (Lepidoptera: Pyralidae) tại Hà Nội vụ xuân hè 2008

Nguyễn Thị Kim Oanh, Vũ Thị Phượng)

Báo cáo KH Hội nghị Sinh thái-Môi trường Toàn quốc lần thứ 3 Hà Nội10/ 2009

10/2009

1490-1498Nghiên cứu sử dụng chế phẩm nấm Metavina 10DP và bọ xít bắt mồi Orius sauteri Popius phòng chống sâu hại rau họ hoa thập tự (sâu tơ, bọ nhảy) trong sản xuất rau an toàn vùng Hà Nội.(…….. Nguyễn Thị Kim Oanh)

Tạp chí NN& PTNT

10/2008

33-36Tình hình dịch hại lúa tại Yên Châu Sơn La năm 2006 &2007 (Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Đĩnh)

Tạp chí (BVTV)

Số 4/2008


Đánh giá thành phần và mức độ gây hại rau của các loài côn trùng sống trong đất tại Từ Liêm Đông Anh & Gia Lâm Hà Nội năm 2007 (Trần Đình Chiến, Nguyễn Thị Kim Oanh, Hà Quang Hùng, Lê Ngọc Anh)

Báo cáo KH Hội nghị CT toàn quốc lần thứ 6 Hà Nội 2008

NXBNN 2008

462-473Thành phần sâu hại rau răm, đặc điểm hình thái, sinh học và diễn biến mật độ của cấu cấu nhỏ (Beriss menthae Kono.) (Col.: Curculionidae) trên rau răm vụ xuân hè 2006 tại Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội (Nguyễn Thị Kim Oanh)

Báo cáo KH Hội nghị CT toàn quốc lần thứ 6 Hà Nội 2008

NXBNN 2008

681-689Nghiên cứu ruồi ăn rệp muội họ Syrphidae trên đậu rau tại HN

.(…….. Nguyễn Thị Kim Oanh)Tạp chí NN& PTNT

14/2007

20-25Composition of insect pest and spider mite on spinach, biological characteristics of Green tortoiseshells beetles (Cassia circumdata) (Coleoptera: Chrysomelida) in Hoang Mai, Hanoi during Summer-Autumn season, 2007 (Nguyen Thi Kim Oanh)

Hội thảo sông Mê Kông lần thứ 2 (Abstract)

10/2008

24Thành phần sâu hại lạc, đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài rệp muội đen (Aphis craccivora Koch.) hại lạc vụ xuân hè 2007 tại Thanh Hóa (Lê Văn Ninh, Nguyễn Thị Kim Oanh)

Tạp chí BVTV

Số 2/2007

3-8Đặc điểm sinh học, sinh thái bọ phấn Bemesia tabaci G. hại dưa chuột (Hà Quang Hùng, Nguyễn Thị Kim Oanh)

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 9/2007


Reseach on thrips damage Wax gourd and control method (Nguyễn Thị Kim Oanh)

Báo cáo hội thảo sông Me Kong lần 1

8/2006

30Nghiên cứu tình hình sản xuất và thành phần sâu bệnh hại cà chua ở Lương Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Đĩnh)

Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp

1/2004

13-17Một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rệp nâu đen (Macrosiphoniella sanborni Gillette) hại hoa vùng Hà Nội (Nguyễn Thị Kim Oanh)

Tạp chí Bảo vệ thực vật (BVTV)

6(2003)

12-17Một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài rệp ống bụng dài (Eutrichosiphum passaniae Okajima) hại nhãn vải (Nguyễn Thị Kim Oanh)

Tạp chí Bảo vệ thực vật (BVTV)

5(2003)

13-17Nghiờn cứu phòng chống sâu xanh đục quả cà chua, Heliothis assulta ở Lượng Nỗ, Đông Anh (Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Đĩnh)

Tạp chí Bảo vệ thực vật (BVTV)

4(2003)

3-8Đặc điểm sinh học, sinh thái của loài nhện đỏ Tetranychus cinnabarinus Boisduval hại hoa hồng vựng Hà Nội

(Nguyễn Thị Kim Oanh)Tạp chi Bảo vệ thực vật (BVTV)

2(2003)

27-30Biology and biological cotrol of rice root aphid (Rhopalosiphum rufiabdominalis) (Nguyễn Thị Kim Oanh)

Proceedings Vietnamese Norwegian Workshop Hanoi 17-18 October 2002

Vol.7 Nr 17/2003

97-101Safe vegetables in Hanoi region: Users’ and growers’ perspective

(Nguyễn Văn Đĩnh, Nguyễn Thị Kim Oanh,….)Proceedings Vietnamese Norwegian Workshop Hanoi 17-18 October 2002

Vol.7 Nr 17/2003

102-110Nghiên cứu và sử dụng chế phẩm nấm Beauveria bassiana phòng trừ bọ hà (Cylas formicarius) (Nguyễn Thị Kim Oanh)

Hội thảo Côn trùng học toàn quốc lần thứ 4

1 (2002)

370-376Một số đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của loài rệp xanh đen Pleotrichophorus chrysanthemi Theobadld (Aphididae; Homoptera) trên cây hoa cúc ở Việt Nam (Nguyễn Thị Kim Oanh)

Hội thảo Côn trùng học toàn quốc lần thứ 4

1 (2002)

377-381Nghiên cứu phòng chống rệp sáp trong kho bảo quản khoai tây tại Hà Nội và vùng phụ cận năm 1999-2000 (Nguyễn Thị Kim Oanh)

Tạp chí Bảo vệ thực vật (BVTV)

3(2002)

15-19Preliminary results of using Beauveria bassiana for control of sweet Potato Weevil (Cylas formicarius) in Vietnam. (Nguyễn Văn Đĩnh, Nguyễn Thị Kim Oanh,)

Development of New Bio-Agents for alternative Farming Systems.

(TokyoUniversity of Agriculture)3/2001

76-84Sweetpotato Production-Posharvest use System in Vietnam: Participatory Need and opportunity assessment

(Elske van de Fliert, Nguyễn Thị Kim Oan….)Scientist and Farmer Partners in Research for the 21 ST Century

2000

343-351Integrated Needs Assessment of Rootcrops Production- Utilization Systems in Vietnam

(Elske van de Fliert, Nguyễn Thị Kim Oanh….)Learning to manage livelihoods New Perspectives in Rootcrop R &D

1999

89-98Khảo sát hiệu lực diệt sâu khoang (Prodenia litura) và rầy nâu (Nilaparvata lugens) của chế phẩm Agri. Formula ở trong phòng thí nghiệm (Nguyễn Thị Kim Oanh)

Kết quả nghiên cứu khoa học Nông nghiệp 1995-1996

1997

164-168Kết quả nghiên cứu về Diaeretiella rapae M’intosh ký sinh quan trọng trện rệp rau Brevicoryne brassicae.L (Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Kim Oanh, Khuất Đăng Long)

Tạp chí Bảo vệ thực vật

1(1996)

30-33Nghiên cứu biện pháp sử dụng thuốc hợp lý để phòng trừ bệnh xoăn lá cà chua ((Nguyễn Thị Kim Oanh).


Tạp chí BVTV

1(1993)

3-5Nghiên cứu đặc điểm phát sinh phát triển của rệp ngô Rhopalosiphum maydis hại cây trồng vùng Hà nội và đề xuất các biện pháp phòng chống (Nguyễn Thị Kim Oanh)

Kết quả nghiên cứu khoa học khoa trồng trọt 1992-1993

1993

204-207Một số loại thuốc hóa học phòng trừ rệp đào (Nguyễn Thị Kim Oanh)

Tạp chí BVTV

4(1992)

20-23Một số nhận xét về tinh hình phát sinh phát triển của một số loài rệp muội (Nguyễn Thị Kim Oanh)

Kết quả nghiên cứu khoa học 1986-1991

1991

109-111

17. HƯỚNG DẪN CAO HỌC ĐÃ TỐT NGHIỆP VÀ NGHIÊN CỨU SINH

17.1. Cao học đã tốt nghiệp


TT

Họ và tên

Tên luận văn

Thời gian

Cơ sở đào tạo

1

Lê Thị Kim Oanh

Nghiên cứu sử dụng một số thuốc BVTV phòng trừ sâu hị rau họ thập tự và an toàn đối với thiên địch của chúng tại Song Phương, Hoài Đức, Hà Tây vụ đông xuân 1996-1997

1997

ĐHNNHN

2

Dương Tiến Viện

Điều tra thành phần sâu hại đậu tương và nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của loài sâu cuốn lá đậu tương (Lamprosema indicata Fabr.) tại vùng Mê Linh- Vĩnh Phúc vụ xuân hè 1998

1998

ĐHNNHN

3

Lê Văn Ninh

Nghiên cứu thành phần sâu hại lac, đặc điểm sinh học sinh thái của loài rệp đen hại lac (Aphis craccivora Koch) vụ xuân 2002 tại Thanh Hóa

2002

ĐHNNHN

4

Nguyễn Thị Ngọc

Đánh giá hiệu lực phòng trừ của một số loại thuốc trừ sâu đối với ruồi đục lá (Liriomyza sativae Blanchard) hại rau vùng Hà Nội và phụ cận

2002

ĐHNNHN

5

Hồ Thị Xuân Hương

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và các biện pháp phòng chống bọ nhảy (Phyllotreta striolata Fabricius) hại rau họ hoa thập tự vụ đông xuân 2003-2004 tại Đông Anh-Hà Nội

2004

ĐHNNHN

6

Lê Hoàng Sơn

Nghiên cứu thành phần côn trùng gây hại và thiên địch của chúng, đặc tính sinh vật học của loài gây hại chủ yếu trong kho nguyên liệu và chế biến thức ăn chăn nuôi vùng Hà Nội và phụ cận

2004

ĐHNNHN

7

Nguyễn Văn Thiện

Nghiên cứu đặc điểm phát sinh gây hại của nhện lông nhung Briophyes litchii Keifer trên vải tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vụ xuân hè 2005

2005

ĐHNNHN

8

Trần Thị Tuyết Năm

Thành phần sâu hại bí xanh, đặc điểm phát sinh phát triển của bọ trĩ hại bí xanh tại HTX Tằng My- Đông Anh- Hà Nội vụ xuân hè 2005

2005

ĐHNNHN

9

Cao Thị Hằng

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, biến động số lượng nhện bắt mồi Amblyseius sp. (Acarina: Phytoseidae) nuôi trên nhện đỏ son Tetranychus cinnabarinus Koch tại trường Đại học Nông nghiệp I- Gia Lâm- hà Nội

2006

ĐHNNHN

10

Trương Khắc Minh

Điều tra thành phần sâu hại lac và thiên địch của chúng (côn trùng và nhện lớn bắt mồi), diễn biến mật độ rệp muội đen Aphis craccivora Koch, sâu khoang Spodoptera litura Fabr. , biện pháp phòng chống vụ xuân 2007 tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2007

ĐHNNHN

11

Tạ Văn Cường

Điều tra thành phần sâu hại rau muống và thiên địch (côn trùng và nhện lớn bắt mồi), đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và diễn biến số lượng của loài sâu hại chủ yếu vụ xuan hè 2007 tại Lĩnh Nam- Hoàng Mai – Hà Nội

2007

ĐHNNHN

12

Hoàng Thị Yên

Thành phần sâu hại trên lúa và đặc tính sinh vật học của sâu cuốn lá nhỏ Cnaphlocrocis medinalis Gueneehại trên ruộng lúa áp dụng 3 giảm 3 tăng tại Vĩnh Phúc, vụ xuân 2006, vụ xuân 2007

2007

ĐHNNHN

13

Tạ Phương Thảo

Thành phần sâu mọt hại ngô, sắn trong bảo quản đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của mọt cà phê (Araecerus fasciculatus Degeer) trong bảo quản sắn khô và biện pháp phòng trừ sinh hcoj tại Hà Nội và vùng phụ cận năm 2007

2007

ĐHNNHN

14

Dương Thị Hương

Thành phần sâu hại mía và thiên địch của chúng, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của rệp xơ trắng hại mía và biện pháp phòng chống rệp xơ trắng (Ceratovacuna lanigera Zehntrer)tại vùng nguyên liệu mía đường Sơn Dương- Tuyên Quang năm 2008

2008

ĐHNNHN

15

Nguyễn Thị Thúy Linh

Thành phần sâu, nhện hại ớt, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ loài rệp bông Aphis gossypii G. hại ớt vụ Xuân hè năm 2008 tại Mai Lâm- Đông Anh –Hà Nội

2008

ĐHNNHN

16

Vương Thị Tuyết

Thành phần sâu, nhện hại dưa chuột, đặc điểm sinh học, sinh thái học và biện pháp phòng chống loài bọ phấn Bemisia tabaci Genadius (Homoptera: Aleyrodidae)gây hại trên cây dưa chuột vụ xuân hè 2008 tại Hà Nội

2008

ĐHNNHN

17

Vũ Thị Phượng

Thành phần sâu hại cỏ công viên, nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng chống loài sâu xanh hại cỏ Herpetogramma phaeoptralis (Guenesee) tại Hà Nội vụ xuân hè năm 2008

2008

ĐHNNHN

18

Vi Thị Hằng

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại; đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè ( Empoasca flavescens Fabr.) vụ xuân hè 2009 tại Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh

2009

ĐHNNHN

19

Trần Thị Mai

Thành phần sâu hại mía và thiên địch của chúng, nghiên cứu đặc điểm sinh học của ruồi Episyrphus balteatus (De Geer) ăn rệp xơ trắng tại nông trường Sao Vàng- Thọ Xuân- Thanh Hóa vụ Xuân hè năm 2009

2009

ĐHNNHN

20

Sa Thị Phương

Thành phần sâu hại trên cây cà phê chè, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của rệp sáp mềm nâu (Coccus hesperidum Linnaeus ) và biện pháp phòng trừ tại Sơn La vụ xuân hè năm 2009

2009

ĐHNNHN

21

Vi Quang Vĩnh

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại chè, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của rệp muội (Toxoptera aurantii Boyer.) và biện pháp phòng trừ tại Thanh Ba, Phú Thọ vụ xuân hè năm 2010

2010

ĐHNNHN

22

Hoàng Anh Văn

Thành phần sâu hại lac, diễn biếnmột số loài sâu hại chính và đặc điểm sinh vật học của sâu cuốn lá lạc đầu đen (Archips asiaticus Walsingham) vụ xuân 2010 tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa

2010

ĐHNNHN

23

Nguyễn Duy Hợi

Thành phần sâu, nhện hại ớt, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của loài sâu hại chính và biện pháp phòng trừ vụ Xuân hè năm 2010 tại Yên Khánh, Ninh Bình

2010

ĐHNNHN

24

Lưu Thị Thùy Giang

Thành phần sâu, nhện hạị hoa hồng, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng chống loài nhện hai chấm Tetranychus urticae (Koch) trên hoa hồng tại Hà Nội vụ Xuân hè năm 2009

2010

ĐHNNHN

25

Nguyễn Thị Thanh Thu

Thành phần nhện nhỏ bắt mồi nhện gié, đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học của loài nhện bắt mồi (Lasioseius sp.) tại Hà Nội và vùng phụ cận vụ xuân năm 2010


2010

ĐHNNHN


17.2. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh:


TT

Họ và tên

Tên luận án

Thời gian

Cơ sở đào tạo

1

Dương Minh Tú

Nghiên cứu côn trùng trong kho thóc dự trữ đổ rời ở miền Bắc Việt Nam và biện pháp phòng trừ

2001-2005

ĐHNNHN

2

Lê Văn Ninh

Nghiên cứu thành phần rệp hại mía, đặc tính sinh học, sinh thái học của rệp xơ trắng (Ceratovacuna lanigera Zehntner) và biện pháp quản lý tổng hợp chúng tại Thọ Xuân, Thanh Hoá và phụ cận

2007-2011

ĐHNNHN

3

Nguyễn Hồng Anh

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện phá quản lý tổng hợp bọ nhảy (Phyllotreta striolata Fabr.) hại rau họ hoa thập tự ở vùng Hà Nội

2009-2013

ĐHNNHN


18. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ

Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận 02 Tiến bộ Kỹ thuật (Tham gia)

1. Quy trình “Quản lý tổng hợp cây khoai tây (ICM)” Năm 2008

2. Quy trình “Quản lý tổng hợp dịch hại (IPM) cây khoai lang ” Năm 2008


19. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

TT

Tên công trình


Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

1

Nghiên cứu áp dụng quản lý tổng hợp cây cà chua (ICM) tại Hà Nội

HTX Lương Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

2002 -20052

Nghiên cứu sử dụng đất bền vững Yên Châu- Sơn La (ICM lúa ngô)

Huyện Yên Châu, Sơn La

2006-2009
20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây)


Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)Thuộc Chương trình

(nếu có)


Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp nhện gié (Steneotarsonemus spinki Smiley) hại lúa tại Việt Nam

2010-2012

ĐTĐL

2010/20


Tham gia

Chưa nghiệm thuNghiên cứu xác định thành phần pheromone giới tính của sâu đục thân 2 chấm và sử dụng chúng trong kiểm soát và phòng trừ đục thân lúa 2 chấm ở Việt nam

2010-2012

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia NAPHOSTED 106.11.183.09

Tham gia

Chưa nghiệm thuNghiên cứu thành phần sâu nhện hại hoa hồng, hoa cúc và biện pháp phòng chống tại Hà Nội và vùng phụ cận

2010-2011

B2010-11-167

Chủ trì

Đã nghiệm thu cấp cơ sởỨng dụng thiên địch(bọ xít bắt mồi và nấm Metarhizium sp. phòng chống sâu hại rau họ hoa thập tự (sâu tơ, bọ nhảy) trong sản xuất rau an toàn vùng Hà Nội

2007-2008

B2007-11-60

Tham gia

Đã nghiệm thuNghiên cứu sử dụng đất bền vững- Yên Châu- Sơn La (ICM lúa ngô)

2006-2008

Nghị định thư

Tham gia

Đã nghiệm thuĐề xuất chính sách bảo tồn nguồn di truyền

2006-2007

Hợp tác Viện Di truyền Quốc tế- Italy

Tham gia

Đã nghiệm thuNghiên cứu vai trò ruồi bắt mồi trong biện pháp quản lý tổng hợp IPM rệp muội hại đậu rau và rau họ hoa thập tự tại Gia Lam, Hà Nội

2007-2008

Cấp Bộ GD&ĐT

Tham gia

Đã nghiệm thuNghiên cứu sử dụng bọ xít bắt mồi và nhện bắt mồi phòng trừ bọ trĩ nhện hại rau, đậu, cam tại Hà Nội và phụ cận

2005

Cấp Bộ GD&ĐT

Chñ tr×

Đã nghiệm thu21. Các hình thức Khen thưởng


TT

Năm được khen thưởng

Hình thức khen thưởng

Quyết định số (ngày, tháng, năm)Cấp ký quyết định

1

2001

Huy chương vì sự nghiệp giáo dục

6404/ QĐ-BGDDT (16/11/2001)Bộ trưởng Bộ Giáo dục &Đào tạo

2.

2007

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2101/QĐ-BNN (24/7/2007)Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT

3

2011

Bằng khen- Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 1956-2011

2542/QĐ-BGDDTBộ trưởng Bộ Giáo dục &Đào tạo
21. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khácHà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2012

Xác nhận của cơ quan


Người khai

Nguyễn Thị Kim Oanh


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương