Phụ lục số 1 danh mục các văn bản hưỚng dẫn thi hành pháp luật về giao thôNGtải về 379.63 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu13.07.2016
Kích379.63 Kb.
#1675
  1   2


Phụ lục số 1

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN

HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG

(Kèm theo báo cáo số 62/BC-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008

về việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông)

----------------------
I. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘSTT

Số văn bản

Cơ quan

ban hành

Nội dung

Ngày

ban hành

01

26/2001/QH10

Quốc hội

Luật Giao thông đường bộ

29/6/2001

02

14/2003/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ

19/2/2003

03

13/2003/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

19/2/2003

04

146/2007/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

14/9/2007

05

168/2003/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định Quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ.

24/12/2003

06

186/2004/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định Về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

19/2/2003

07

91/2005/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.

11/7/2005

08

23/2004/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định Quy định niên hạn sử dụng của xe ô tô tải và ô tô chở người.

13/01/2004

09

110/2006/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

28/9/2006

10

125/2003/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định Về vận tải đa phương thức Quốc tế.

29/10/2003

11

13/2002/NQ-CP

Chính phủ

Nghị quyết Về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

19/11/2002

12

32/2007/NQ-CP

Chính phủ

Nghị quyết Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

29/6/2007

13

238/2006/QĐ-TTG

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định Ban hành Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông

24/10/2006

14

344/2005/QĐ-TTG

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

26/12/2005

15

334/2005/QĐ-TTG

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ"

19/12/2005

16

249/2005/QĐ-TTG

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

10/10/2005

17

206/2004/QĐ-TTG

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định Phê duyệt Chiến lược Phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020

10/12/2004

18

162/2002/QĐ-TTG

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định Về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

15/11/2002

19

40/2004/CT-TTg

Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị Về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh.

26/11/2004

20

46/2004/CT-TTG

Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị Về quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ

09/12/2004

21

12/2004/CT-TTG

Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2004

30/03/2004

22

01/2004/CT-TTg

Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị Về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô

02/01/2004

23

04/2003/CT-TTG

Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôí với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

12/03/2003

24

05/2008/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật

20/03/2008

25

03 /2008/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật

22/02/2008

26

01/2008/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành quy định tạm thời về việc sử dụng cọc nhựa dùng để phân làn xe và cảnh báo an toàn giao thông đường bộ

28/01/2008

27

63/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ, giới hạn của đường bộ trên đường bộ

28/12/2007

28

62/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật đã sử dụng trước ngày 01/01/2008

28/12/2007

29

60/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về giới hạn xếp hàng của xe ô tô tải tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của đường bộ

07/12/2007

30

58/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy

21/11/2007

31

57/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy

21/11/2007

32

54/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

07/11/2007

33

55/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

07/11/2007

34

56/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

07/11/2007

35

23/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ

07/05/2007

36

15/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Quy định về bến ô tô khách ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/1/2005 của Bộ trưởng BGTVT

26/03/2007

37

16/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ôtô

26/03/2007

38

17/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành quy định về vận tải khách bằng taxi

23/03/2007

39

05/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ

02/02/2007

40

01/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn

17/01/2007

41

54/2006/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 354-06 "Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc a xít-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm"

29/12/2006

42

52/2006/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định 52/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 211 - 06 “Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế”

28/12/2006

43

44/2006/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định 44/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 22 TCN 356-06 "Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường Polime"

19/12/2006

44

36/2006/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

31/10/2006

45

34/2006/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt

16/10/2006

46

24/2006/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành ban hành Tiêu chuẩn ngành: “PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ - Ô TÔ - YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG ” 22 TCN 307– 06

10/05/2006

47

19 /2006/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định Về việc công bố Danh mục hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ

04/05/2006

48

18 /2006/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 346-06 "Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng

19/04/2006

49

17 /2006/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 345 - 06 "Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhóm cao" 22 TCN 345 - 06

19/04/2006

50

15 /2006/QÐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Điều lệ đường ngang; Điều lệ đường ngang;Phụ bản

30/03/2006

51

13/2006/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Ngành "Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm"

20/02/2006

52

04 /2006/QÐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ

09/01/2006

53

45 /2005/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định Về việc quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

23/09/2005

54

38 /2005/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

09/08/2005

55

35 /2005/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu vào Việt Nam

21/07/2005

56

34 /2005/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

21/07/2005

57

36 /2005/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ

21/07/2005

58

32 / 2005/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

17/06/2005

59

28 /2005/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra giao thông vận tải các cấp

18/05/2005

60

25 /2005/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông

13/05/2005

61

21 /2005/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định về việc bổ sung biển báo hiệu vào Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237 - 01

30/03/2005

62

15 /2005/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

15/02/2005

63

13/2005/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành "Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ đang khai thác"

02/02/2005

64

08 /2005/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành "Quy định về bến xe ôtô khách"

10/01/2005

65

05 /2005/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam

04/01/2005

66

16/2004/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh - giai đoạn I

30/09/2004

67

11/2004/QĐ-GTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Qui chế quản lý, điều hành, sử dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô.

14/07/2004

68

2074/2003/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định Về tải trọng và khổ giới hạn đường bộ các quốc lộ

16/07/2003

69

2002/2003/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định banh hành tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 307 - 03.

10/07/2003

70

1943/2003/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đoạn Lạng Sơn-Hà Nội QL1 mới.

04/07/2003

71

1944/2003/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy chế qun lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 1

04/07/2003

72

1527/2003/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Ban hành Tiêu chuẩn ngành bảo dưỡng thường xuyên đường bộ 22TCN 306-03

28/05/2003

73

1510/2003/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

27/05/2003

74

1467/2003/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định Về việc quy định tạm thời trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và hình thức xử lý vi phạm đối với cá nhân trong hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa

22/05/2003

75

1378/2003/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy

15/05/2003

76

992/2003/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ôtô

09/04/2003

77

318 /2003/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định Về việc ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động thu phí trên quốc lộ do Nhà nước quản lý

30/01/2003

78

294 /2003/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới đường bộ

28/01/2003

79

4211/2001/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

về việc Công bố tải trọng đường bộ các quốc lộ

10/12/2002

80

3165/ 2002/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ được ban hành kèm theo Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6-7-1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

02/10/2002

81

2557/2002/ QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Quyết định ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy

16/08/2002

82

77/2002/QĐ-BTC

Bộ GTVT

Quyết định Về việc tạm thời thực hiện thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà.

10/06/2002

83

04/2007/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT

Thông tư Hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải

13/03/2007

84

10/2006/TT-BGTVT

Bộ GTVT

Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

01/11/2006

85

09/2006/TT-BGTVT

Bộ GTVT

Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường tham gia Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS)

20/09/2006

86

13 /2005/TT-BGTVT

Bộ GTVT

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB

07/11/2005

87

11 /2005/TT-BGTVT

Bộ GTVT

Thông tư Hướng dẫn về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ

05/09/2005

88

12 /2004/TT- BGTVT

Bộ GTVT

Thông tư Hướng dẫn thanh tra giao thông thực hiện chỉ thị số 01/2004/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô

01/07/2004

89

10/2004/TT-BGTVT

Bộ GTVT

Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 125/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về vận tải đa phương thức quốc tế

23/06/2004

90

06 /2004/TT-BGTVT

Bộ GTVT

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ôtô chở người

31/03/2004

91

15/2003/TT-BTC

Bộ Tài chính

Thông tư Hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

07/03/2003

92

2/2003/TT-BTC

Bộ Tài chính

Thông tư Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ

18/02/2003

93

01/2003/TT-BGTVT

Bộ GTVT

Hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy

08/01/2003

94

1/2003/TT-BTC

Bộ Tài chính

Thông tư Sửa đổi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe quân sự của Bộ Quốc Phòng

07/01/2003

95

109/2002/TT-BTC

Bộ Tài chính

Thông tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ

06/12/2002

96

03 /2002/TT-BGTVT

Bộ GTVT

Thông tư Hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển khách, hàng

27/02/2002

97

21/2001/TT-BGTVT

Bộ GTVT

Thông tư hướng dẫn việc lưu hành xe quá tải, quá khổ và xe bánh xích trên đường bộ

10/12/2001

98

21 /2003/CT-BGTVT

Bộ GTVT

Chỉ thị Về việc tổ chức kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các đường ngang

15/09/2003

99

25/2002/CT-BGTVT

Bộ GTVT

Chỉ thị Về việc tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ

19/12/2002

100

22 /2002/ CT- BGTVT

Bộ GTVT

Chỉ thị Về việc cán bộ, công nhân viên ngành giao thông vận tải gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ - CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ

29/11/2002

101

20 /2002/CT-BGTVT

Bộ GTVT

Chỉ thị Về vịêc tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe

11/11/2002Каталог: UserControls -> ckfinder -> userfiles -> files
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
files -> PHỤ LỤC 1 KẾt quả XỬ LÝ ĐƠN, thư CỦa uỷ ban tư pháp từ sau kỳ HỌp thứ SÁU ĐẾn truớc kỳ HỌp thứ BẢy quốc hội khóa XII
files -> Phần I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
files -> II. Các kiến nghị về chính sách đối với giáo viên
files -> BÁo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học
files -> ĐỀ ÁN ĐỔi mới cơ chế TÀi chính giáo dục giai đOẠN 2009-2014

tải về 379.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương