KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang22/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
#81
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Sữa và sản phẩm sữa


Sữa và sản phẩm sữa – Thuật ngữ và định nghĩa

Xây dựng mới, tham khảo tài liệu

Viện TCCLVN

2015

2015Sữa và sản phẩm sữa – Xác định hoạt tính phosphataza kiềm – Phần 1: Phương pháp đo huỳnh quang đối với sữa và đồ uống từ sữa

Chấp nhận

ISO 11816-1:2013

Soát xét

TCVN 6506-1:2007 (ISO 11816-1:2006)Nt

2015

2015Sữa nguyên chất – Xác định hàm lượng milkfat, protein và lactoza – Hướng dẫn vận hành thiết bị đo vùng hồng ngoại giữa

Chấp nhận

ISO 9622:2013

Soát xét

TCVN 6835:2001 (ISO 9622:1999)Viện TCCLVN

2015

2015Sữa và sản phẩm sữa – Xác định hàm lượng nitơ – Phần 1: Nguyên tắc Kjeldahl và tính protein thô

Chấp nhận

ISO 8968-1:2014

Soát xét

TCVN 8099-1:2009 (ISO 8968-1:2001),

TCVN 8099-2:2009 (ISO 8968-2:2001) và

TCVN 8179:2009 (ISO/TS 17837:2008)Nt

2015

2015Sản phẩm phomat chế biến – Tính hàm lượng phosphat bổ sung biểu thị theo phospho

Chấp nhận

ISO/TS 18083:2013Nt

2015

2015Sữa – Xác định hoạt độ đông tụ sữa tổng số của rennet bò

Chấp nhận

ISO 11815:2007Nt

2015

2015Sữa – Xác định dư lượng sulfamethazine bằng sắc kí lỏng

Dựa trên cơ sở

AOAC 992.21Nt

2015

2015Sữa – Xác định dư lượng sulfonamide bằng sắc kí lỏng

Dựa trên cơ sở

AOAC 993.32Nt

2015

2015


Lúa mì và bột mì


Hạt lúa mì (Triticum aestivum L.) – Các yêu cầu

Chấp nhận

ISO 7970:2011

Soát xét

TCVN 6095:2008 (ISO 7970:2000)Viện TCCLVN

2015

2015Các sản phẩm protein từ lúa mì

Chấp nhận

CODEX STAN 163-1987, Rev 1-2001Nt

2015

2015Bột mì – Đặc tính vật lý của khối bột nhào – Phần 1: Xác định đặc tính hút nước và đặc tính lưu biến bằng farinograph

Chấp nhận

ISO 5530-1:2013

Soát xét

TCVN 7848-1:2008 (ISO 5530-1:1997) và TCVN 7848-3:2008 (ISO 5530-3:1988)Nt

2015

2015Bột mì – Đặc tính vật lý của khối bột nhào – Phần 2: Xác định đặc tính lưu biến bằng xtensograph


Chấp nhận

ISO 5530-2:2013

Soát xét

TCVN 7848-2:2008 (ISO 5530-2:1997)Nt

2015

2015Lúa mì, lúa mạch đen và bột mì, bột mì cứng, bột lúa mạch đen – Xác định chỉ số rơi theo Hagberg-Perten

Chấp nhận

ISO 3093:2009Nt

2015

2015Lúa mì – Xác định chỉ số kết lắng – Phép thử Zeleny

Chấp nhận

ISO 5529:2007Nt

2015

2015Bột mì (Triticum aestivum L.) – Xác định tổn thất tinh bột (tinh bột vỡ) bằng phương pháp đo ampe

Chấp nhận

ISO 17715:2013

Nt

2015

2015Bột mì (Triticum aestivum L.) – Xác định đặc tính lưu biến dưới dạng hàm số của quá trình nhào trộn và số gia nhiệt độChấp nhận

ISO 17718:2013Viện TCCLVN

2015

2015


Ngũ cốc và đậu đỗ


Bột ngô nguyên chất

Chấp nhận

CODEX STAN 154-1985, Rev 1-1995Viện TCCLVN

2015

2015Bột mịn và bột thô từ ngô đã tách phôi hạt

Chấp nhận

CODEX STAN 155-1985, Rev 1-1995Nt

2015

2015Các sản phẩm protein từ đậu tương

Chấp nhận

CODEX STAN 175-1989Nt

2015

2015Gạo – Xác định tỉ lệ thu hồi tiềm năng từ thóc và từ gạo lật

Chấp nhận

ISO 6646:2011

Soát xét

TCVN 7983:2008 (ISO 6646:2000)Nt

2015

2015Ngũ cốc và đậu đỗ – Xác định khối lượng của 1000 hạt

Chấp nhận

ISO 520:2010

Soát xét

TCVN 8123:2009 (ISO 520:1977)Nt

2015

2015Ngũ cốc và đậu đỗ – Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô – Phương pháp Kjeldahl

Chấp nhận

ISO 20483:2013

Soát xét

TCVN 8125:2009 (ISO 20483:2006)Nt

2015

2015Ngũ cốc, đậu đỗ và các loại hạt – Tên gọi

Chấp nhận

ISO 5526:2013Viện TCCLVN

2015

2015Thức ăn chăn nuôi, ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc nghiền – Hướng dẫn áp dụng kỹ thuật đo phổ hồng ngoại gần

Chấp nhận

ISO 12099:2010Nt

2015

2015


Thủy sản và sản phẩm thủy sản


Quy phạm thực hành đối với thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản

Chấp nhận

CAC/RCP 52-2003, Rev.6-2011, Amd.2-2013;

Soát xét TCVN 7265:2009 (CAC/RCP 52-2003, Rev.4-2008)


Viện TCCLVN

2015

2015Cá xông khói, cá xông khói có tạo hương và cá xông khói khô

Chấp nhận

CODEX STAN 311-2013Nt

2015

2015Bào ngư

Chấp nhận

CODEX STAN 312-2013Nt

2015

2015Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát các loài Vibrio gây bệnh trong hải sản

Chấp nhận

CAC/GL 73-2010Nt

2015

2015Hướng dẫn đánh giá cảm quan trong phòng thí nghiệm đối với cá và động vật thân mềm

Chấp nhận

CAC/GL 31-1999Nt

2015

2015Thực phẩm – Xác định các nguyên tố vết – Xác định asen trong thủy sản bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit (GFAAS) sau khi phân hủy bằng vi sóng

Chấp nhận

EN 14332:2004Viện TCCLVN

2015

2015Thủy sản và sản phẩm thủy sản – Xác định


Dựa trên cơ sở

AOAC 977.13Nt

2015

2015


Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm


Tiêu chuẩn chung đối với các chất nhiễm bẩn và các độc tố trong thực phẩm

Chấp nhận

CODEX STAN 193-1995, Rev.4-2009, Amd. 3-2013 ;

Soát xét

TCVN 4832:2009Viện TCCLVN

2015

2015Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng

Chấp nhận

CAC/GL 2-1985, Rev. 2-2011, Amd. 6-2013;

Soát xét

TCVN 7088:2008 (CAC/GL 2-2003)
Nt

2015

2015Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và marketing thực phẩm hữu cơ

Chấp nhận

CAC/GL 32-1999, Rev. 4-2007, Amd. 5-2013Nt

2015

2015Hướng dẫn kiểm soát Campylobacter Salmonella trong thịt gà

Chấp nhận

CAC/GL 78-2011Viện TCCLVN

2015

2015


Phụ gia thực phẩm


Muối thực phẩm


Chấp nhận

CODEX STAN 150-1985, Rev. 2-2012, Amd. 3-2006 ;

Soát xét

TCVN 3974:2007 (CODEX STAN 150-1985, Rev. 1-1997, Amend.1-1999, Amend.2-2001)Viện TCCLVN

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Cacbon dioxit

Tham khảo tài liệu của JECFA;

Soát xét


TCVN 5778:1994 Cacbon dioxit dùng cho thực phẩm – Khí và lỏng

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm  Phương pháp phân tích vi sinh vật  Phần 1: Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp đếm đĩa

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm  Phương pháp phân tích vi sinh vật  Phần 2: Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp đếm đĩa xoáy

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm  Phương pháp phân tích vi sinh vật  Phần 3: Xác định coliform và E. coli bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm  Phương pháp phân tích vi sinh vật  Phần 4: Xác định coliform và E. coli bằng kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm  Phương pháp phân tích vi sinh vật  Phần 5: Xác định Salmonella

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm  Phương pháp phân tích vi sinh vật  Phần 6: Xác định Staphylococcus aureus bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm  Phương pháp phân tích vi sinh vật  Phần 7: Xác định Staphylococcus aureus bằng kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm  Phương pháp phân tích vi sinh vật  Phần 8: Định lượng nấm men và nấm mốc

Tham khảo tài liệu của JECFA

Viện TCCLVN

2015

2015


Каталог: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015

tải về 2.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương