Imam Muhammad Bin Abdul-Wahabtải về 373.38 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích373.38 Kb.
  1   2   3

Bài thuyết giảng của Sheikh Ibnu Uthaimeen về các giáo luật HajjImam

Muhammad Bin Abdul-Wahab

Tiểu sử và sự tuyên truyền của ông

] Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامية [

Sheikh


Abdul-Aziz Bin Abdullah Bin Bazz
Bài thuyết giảng được Sheikh thuyết giảng vào năm 1385 hijri – 1964 tây lịch khi ông giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường Đại học Islam tại Madinah Munauwarah

Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim
Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa

2014 - 1435
الإمام محمد بن عبد الوهاب

دعوته وسيرته

« باللغة الفيتنامية »
لسماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


ترجمة: أبو زيتون عثمان إبراهيم
مراجعة: أبو حسان محمد زين بن عيسى

2014 - 1435


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương