Kế Hoạch Cho Gia Đình 30 dự án hữu ích cho cá nhân, gia đình và cộng đồng trong tháng Ramadantải về 0.62 Mb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu10.03.2018
Kích0.62 Mb.
  1   2

Bài thuyết giảng của Sheikh Ibnu Uthaimeen về các giáo luật HajjKế Hoạch Cho Gia Đình

30 dự án hữu ích cho cá nhân, gia đình và cộng đồng trong tháng Ramadan

] Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامية [

Tiến sĩ/ A’dil Ash-Shaddi

Tiến sĩ/ Ahamd Al-Mazid
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim
Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa

2014 - 1435
﴿ مشاريع الأسرة

30 مشروعًا نافعًا للفرد والأسرة والمجتمع في رمضان

« باللغة الفيتنامية »

دكتور/ عادل الشدي

دكتور/ أحمد المزيد

ترجمة: أبو زيتون عثمان إبراهيم


مراجعة: أبو حسان محمد زين بن عيسى

2014 - 1435
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương