Riyadh Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Chương Sabr (Kiên Nhẫn)tải về 0.61 Mb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích0.61 Mb.
#35890
  1   2   3

Dịch & Phân Tích Riyaadh Al-Saaliheen


Riyadh Saaliheen

(Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo)

Chương Sabr (Kiên Nhẫn)

] Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامية [

Biên soạn

Học Giả Chuyên Hadith & Nhà Thông Thái Abu Zakkariya Yahya bin Sharf Al-NawawiDịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim

Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa

2015 - 1436رياض الصالحين – باب الصبر -

« باللغة الفيتنامية »


جمع وترتيب:

للإمام المحدّث الفقيه أبي زكريا يحيى بن شرف النووي


ترجمة: أبو زيتون عثمان إبراهيم
مراجعة: أبو حسان محمد زين بن عيسى

2015 - 1436

tải về 0.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương