Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-cp ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC BẢO DƯỠNGtải về 2.91 Mb.
trang3/38
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG
Mẫu hai


CAAV Form Two


CỤC HÀNG KHÔNG

VIỆT NAM

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM
TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG PHÙ HỢP VỚI PHẦN 5

AMO IN ACCORDANCE WITH PART 5 APPROVAL
ĐƠN XIN CẤP PHÊ CHUẨN BAN ĐẦU, GIA HẠN, THAY ĐỔI.

APPLICATION FOR INITIAL GRANT RENEWAL VARIATION


1. Tên đăng ký hoạt động của tổ chức bảo dưỡng:

Registered name of applicant:
2. Tên giao dịch ( nếu có)

Trading name ( if different):


3. Địa điểm xin phê chuẩn:

Address requiring approval:


4. Tel: Fax: Telex:
5. Nội dung xin phê chuẩn theo VAR ( Xem phạm vi phê chuẩn ở trang 2 & 3)

Scope of AMO in accordance with part 5 Approval relevant to this application:

(see page 2&3 for possibilities)


6. Họ tên của giám đốc điều hành(được tiến cử*)

Position and name of the ( proposed*) Accountable Manager:

7. Chữ ký của giám đốc điều hành (được tiến cử*)

Signature of the ( proposed*) Accountable Manager:

8. Địa điểm - Place:

9. Ngày, tháng, năm - Date:

Chú thích 1: Ghi các địa chỉ sẽ gửi mẫu đến

Note 1: A note giving the address(es) to which the Form(s) should be sent.


Chú thích 2: Ghi các khoản lệ phí phải trả, nếu có.

Note 2: An optional note to give information on any fees payable.


* Chỉ áp dụng đối với tổ chức bảo dưỡng làm đơn xin phê chuẩn ban đầu theo VAR.

Applicable only in the case of a new in accordance with part 5 Applicant.
Cục HKVN - Mẫu Hai - Trang 1/3Phạm vi phê chuẩn của AMO phù hợp với Phần 5


Chủng loại

class


Phân loại

rating


Giới hạn

limitationNội trường

base


Ngoại trường

line

A1 Máy bay/khí cầu trên 5700kg -Aeroplanes/airships above 5700 kg

Nêu loại máy bay/khí cầu.

Quote aeroplane/airship type

Tàu bay

aircraft


A2 Máy bay/khí cầu bằng và dưới 5700 kg. Aeroplanes/airships 5700 kg and below

Nêu nhà chế tạo hoặc nhóm hoặc loại của máy bay/ khí cầu

Quote aeroplane/airship manufacturer or group or type
A3 Máy bay lên thẳng

HelicoptersNêu nhà chế tạo hoặc nhóm hoặc loại của máy bay lên thẳng.

Quote helicopter manufacturer or group or type
B1 Tuốc-bin - Turbine

Nêu loại động cơ - Quote engine type

Động cơ

engines


B2 Pit tông - Piston

Nêu nhà chế tạo hoặc nhóm hoặc loại động cơ.

Quote engine manufacturer or group or type


B3 APU

Nêu nhà chế tạo hoặc loại động cơ.

Quote engine manufacturer or type


C1 Hệ thống điều hoà & áp suất - Air Cond & Press
các bộ phận

C2 Tự động lái - Auto Flight
khác trừ

C3 Thông tin và dẫn đường - Comms and Nav

Nêu loại tàu bay hoặc nhà chế tạo tàu bay, hoặc nhà chế tạo các bộ phận hoặc bộ phận cụ thể và/ hoặc

động cơ

C4 Cửa - khoá

Doors - Hatcheshướng dẫn tham khảo danh mục tiềm năng trong giải trình.

hoàn chỉnh

C5 Hệ thống điện

Electrical PowerQuote aircraft type or aircraft manufacturer or component manufacturer or the particular component and or cross refer to

và động cơ

C6 Thiết bị - Equipment

an ability list in the exposition.

phụ

C7 Động cơ - động cơ phụ

Engine - APU


components

C8 Hệ thống điều khiển

Flight Controls


other than

C9 Nhiên liệu - Thân máy bay. Fuel - Airframe
complete

C10 Máy bay lên thẳng- Động cơ. Helicopter - Rotors
engines

C11 Máy bay lên thẳng - Bộ truyền động. Helicopter - Trans
or APUs

C12 Thuỷ lực-HydraulicC13 Các loại đồng hồ-InstrumentsC14 Càng-Landing GearC15 Ô xy-OxygenC16 Cánh quạt-PropellersC17 Khí nén-PneumaticC 18 Chống đóng băng/ mưa/cháy-Protection ice/rain/fireC19 Cửa sổ-Windows
Các công việc khác

specialised servicesD1 Kiểm tra không phá huỷ-Non destructive insp.Với hướng dẫn phạm vi phê chuẩn trên, xin hãy hoàn thành mục 5 trang 1 theo mẫu sau về các yêu cầu xin phê chẩn của tổ chức bảo dưỡng.

With reference to the above scope of approval and item 5 on page 1, please complete in the following example style, but relevant to your organisation.

A1 Boeing 737-200 nội trường & ngoại trường.

Base & line Boeing 737-200

A2 Piper PA 34 - nội trường

Base Piper PA34


A2 Pit-tông đôi Cessna - nội trường, ngoại trường

Base & Line Cessna Piston Twins

A3 Bell 206/212

B1 CFM 56

B2 Lycoming Piston.

B3 Garrett GTCP85.

C2 SFENA

C4 Boeing 747

D1 Dòng xoáy - Eddy Current.
Có thể nêu tất cả các nhà chế tạo, tất cả các loại của từng phân loại.

There may be any number of types/manufacturers, etc. listed against each rating.13. Gia hạn Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO)


 1. Trình tự thực hiện:

  1. Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận phê chuẩn AMO phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay 30 ngày trước ngày hết hạn của Giấy chứng nhận phê chuẩn đến Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN).

b) Giải quyết TTHC:

- Cục HKVN kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản cho người làm đơn nếu hồ sơ bị từ chối.

- Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra tổ chức AMO.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN gia hạn Giấy chứng nhận phê chuẩn AMO nếu thấy rằng đội ngũ nhân viên, cơ sở nhà xưởng, hồ sơ, năng lực bảo dưỡng và chất lượng công việc đã thực hiện đáp ứng các quy định, hoặc thông báo từ chối gia hạn bằng văn bản, có nêu rõ lý do.


 1. Cách thức thực hiện:

 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục HKVN; hoặc

 2. Nộp qua hệ thống bưu chính.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận phê chuẩn AMO theo mẫu và cách thức do Cục HKVN quy định;

- Tài liệu giải trình tổ chức bảo dưỡng;

- Báo cáo liệt kê các công việc bảo dưỡng đã thực hiện cho tàu bay quốc tịch Việt Nam;

- Thông tin bổ sung bất kỳ mà Cục HKVN yêu cầu.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 1. Thời hạn giải quyết:

- 30 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 1. Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức.

 2. Cơ  quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay-Cục Hàng không Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: không có. 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay.

 1. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí: 15.000.000 VND.

 1. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tổ chức bảo dưỡng.

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện  thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng còn hiệu lực;

- AMO phải đảm bảo tiếp tục đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn đội ngũ nhân viên, cơ sở hạ tầng, thiết bị và dữ liệu … đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng. 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 Ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay;

- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


: Images -> FileVanBan
FileVanBan -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
FileVanBan -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 17/2001/tt-btc ngàY 21 tháng 03 NĂM 2001 HƯỚng dẫn chế ĐỘ quản lý VÀ SỬ DỤng lệ phí thẩM ĐỊnh kếT quả ĐẤu thầU
FileVanBan -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileVanBan -> CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải số: 320 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương