Có đáp án Trong quá trình sản xuất dịch vụ các yếu tố nào là đầu vào ngoại trừtải về 1.17 Mb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

MÔN:

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ

(Có đáp án)


 1. Trong quá trình sản xuất dịch vụ các yếu tố nào là đầu vào ngoại trừ:

  1. Tài nguyên thiên nhiên.

  2. Con người.

  3. Công nghệ.

  4. Dịch vụ.

 2. Trong quá trình sản xuất dịch vụ câu nào sau đây là sai:

  1. Đầu ra chủ yếu gồm 2 loại: sản phẩm và dịch vụ.

  2. Giá trị gia tăng là yếu tố quan trọng nhất.

  3. Thông tin phản hồi là 1 bộ phận không thể thiếu trong hệ thống sản xuất của doanh nghiệp.

  4. Các biến ngẫu nhiên chỉ làm rối loạn 1 hệ thống sản xuất của doanh nghiệp chứ không ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp.

 3. Câu nào sau đây không là mục tiêu của quản trị sản xuất dịch vụ :

  1. Bảo đảm chất lượng sản xuất dịch vụ.

  2. Giảm chi phí sản xuất.

  3. Kéo dài thời gian sản xuất.

  4. Xây dựng hệ thống sản xuất.

 4. Điền vào………..Doanh nghiệp là một hệ thống nhất bao gồm……phân hệ cơ bản là:…………..

  1. 3; quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing.

  2. 4; quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị cung ứng.

  3. 2; quản trị tài chính, quản trị sản xuất.

  4. 2; quản trị marketing, quản trị cung ứng.

 5. Trong quá trình sản xuất dịch vụ yếu tố nào là quan trọng nhất và là động cơ hoạt động của các doanh nghiệp và mọi tổ chức:

  1. Yếu tố đầu vào

  2. Yếu tố đầu ra

  3. Giá trị gia tăng

  4. Thông tin phản hồi
 1. Dự báo về nhu cầu sản xuất vật tư là trả lời các câu hỏi:

  1. Cần sản xuất sản phầm gì? Bao nhiêu? Vào thời gian nào? Những đặc tính kinh tế kĩ thuật cần có của sản phẩm là gì?

  2. Cần sản xuất sản phẩm gì? Bao nhiêu? Sản xuất như thế nào? Những đặc tính kinh tế kĩ thuật cần có của sản phẩm là gì?

  3. Cần sản xuất sản phẩm gì? Vào thời gian nào? Sản xuất như thế nào?Bao nhiêu?

  4. Cần sản xuất sản phẩm gì? Những đặc tính kinh tế kĩ thuật cần có của sản phẩm là gì?

 1. Trong chức năng kiểm soát hệ thống sản xuất có nội dung quan trọng nhất là?

  1. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, phân phối sản phẩm .

  2. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng.

  3. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, quản lý hàng dự trữ.

  4. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, phân phối sản phẩm, quản lý hàng dự trữ

 1. Căn cứ quan trọng cho thiết kế quy trình công nghệ:

  1. Đặc điểm sản phẩm.

  2. Công suất dây chuyền.

  3. Quy mô sản xuất.

  4. Đặc điểm sản phẩm và công suất dây chuyền

 1. Hoạt động quản trị hàng dự trữ được đề cập đến với những mô hình cụ thể ứng dụng trong từng trường hợp sao cho tìm được điểm cân bằng tối ưu giữa:

  1. Chi phí tồn kho và chi phí sản xuất.

  2. Chi phí sản xuất và lợi ích dự trữ.

  3. Chi phí vận chuyển và chi phí tồn kho.

  4. Chi phí tồn kho và lợi ích dự trữ.

 1. Một trong những chức năng của việc quản trị sản xuất và dịch vụ không bao gồm:

  1. Lựa chọn chiến lược, ra quyết định quản trị.

  2. Tổ chức, hoạch định chiến lược.

  3. Thực hiện.

  4. Điều hành, kiểm tra 1. Quản trị sản xuất trong thực tế đã xuất hiện từ thời cổ đại chúng được coi là:

  1. Dự án sản xuất công cộng.

  2. Quản trị sản xuất trong nền kinh tế thị trường.

  3. Quản trị sản xuất trong nền kinh tế bao cấp.

  4. Dự án quản trị sản xuất.

 1. Những đặc điểm cơ bản của môi trường kinh doanh hiện nay, ngoại trừ:

  1. Toàn cầu hóa nền kinh tế.

  2. Cạnh tranh ngày càng gay gắt và mang tính quốc tế.

  3. Sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất của nhà nước

  4. Những biến đổi nhanh chóng về kinh tế Xã Hội dẫn đến sự thay đổi nhanh của nhu cầu.

 1. Câu nào sau đây không nằm trong hệ thống quản lý sản xuất của doanh nghiệp tập trung vào những hướng chính:

  1. Tăng cường chú ý đến quản trị tác nghiệp các hoạt động chiến lược.

  2. Xây dựng hệ thống sản xuất năng động, linh hoạt.

  3. Thiết kế lại hệ thống của doanh nghiệp.

  4. Tăng cường các kỹ năng quản lý sự thay đổi.

 1. Trong các kỹ năng sau, kỹ năng nào không phải kỹ năng cần thiết của nhà quản trị:

  1. Kỹ năng kỹ thuật hoặc chuyên môn nghiệp vụ

  2. Kỹ năng sáng tạo

  3. Kỹ năng nhân sự

  4. Kỹ năng nhận thức hay tư duy

 1. Chọn câu trả lời sai trong các câu sau. Hoạt động của nhà quản trị có hiệu quả khi:

  1. Giảm thiểu chi phí đầu vào mà vẫn giữ nguyên sản lượng ở đầu ra

  2. Giữ nguyên các yếu tố đầu vào trong khi sản lượng đầu ra nhiều hơn

  3. Tăng chi phí đầu vào trong khi giảm thiểu sản lượng đầu ra

  4. Giảm chi phí đầu vào và tăng sản lượng đầu ra

 1. Trong các kỹ năng sau, kỹ năng nào là cái khó hình thành và khó nhất nhưng lại có vai trò quan trọng nhất đối với nhà quản trị cấp cao:

  1. Kỹ năng nhận thức hay tư duy

  2. Kỹ năng nhân sự

  3. Kỹ năng kỹ thuật hoặc chuyên môn nghiệp vụ

  4. Kỹ năng điều hành nhóm

 1. Theo dõi và kích thích sự nhiệt tình của nhân viên nằm trong chức năng nào của nhà quản trị:

  1. Chức năng hoạch định

  2. Chức năng tổ chức

  3. Chức năng kiểm soát

  4. Chức năng động viên

 1. Sản xuất dịch vụ là gì?

  1. Quá trình xử lý và chuyển hóa các yếu tố đầu ra thành các yếu tố đầu vào

  2. Quá trình xử lý và chuyển hóa các yếu tố đầu vào

  3. Quá trình xử lý và chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành các yếu tố đầu ra

  4. Quá trình tham gia hoạt động sản xuất để tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

 1. Mục tiêu của quản trị sản xuất và dịch vụ

  1. Đảm bảo chất lượng,giảm chi phí,rút ngắn thời gian sản xuất,tạo ra sản phẩm.

  2. Giảm chi phí,đảm bảo chất lượng,xây dựng hệ thống sản xuất có độ linh hoạt cao,rút ngắn thời gian sản xuất.

  3. Đảm báo chất lượng,xây dựng hệ thống sản xuất có độ linh hoạt cao,giảm chi phí.

  4. Đảm bảo chất lượng,tăng năng suất ,phát triển doanh nghiệp.

 1. Điểm khác nhau về mối quan hệ trong sản xuất và dịch vụ

  1. Sản xuất có mối quan hệ trực tiếp còn dịch vụ có mối quan hệ gián tiếp

  2. Cả hai điều có mối quan hệ gián tiếp

  3. Trong dịch vụ và sản xuất điều có cả hai mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp.

  4. Dịch vụ có mối quan hệ gián tiếp còn sản xuất có mối quan hệ gián tiếp.

 1. Năng suất để đánh giá khả năng phục vụ của sản xuất và dịch vụ được tính bằng công thức:

  1. Đầu vào/đầu ra

  2. Đầu ra /đầu vào

  3. Đầu vào x đầu ra

  4. Số lượng,vốn/doanh thu,thời gian thưc hiện

 1. Chọn câu trả lời đúng nhất: Dự báo nhu cầu sản phẩm để trả lời những câu hỏi nào?

  1. Sản xuất cái gì? Như thế nào? Và sản xuất cho ai?

  2. Cần sản xuất sản phẩm gì? Bao nhiêu? Vào thời gian nào?

  3. Sản xuất như thế nào? Bao nhiêu? Vào thời gian nào?

  4. Sản xuất cái gì? Vào thời gian nào? Sản xuất cho ai?

 1. Kết quả của thiết kế sản phẩm là gì?

  1. Là nhằm đảm bảo đúng những gì thị trường yêu cầu

  2. Là những bản vẽ kỹ thuật thuyết minh về cấu trúc

  3. Là những gì phù hợp với khả năng sản xuất của doanh nghiệp

  4. Là những bản vẽ kỹ thuật thuyết minh về cấu trúc thành phần và những đặc điểm kinh tế kỹ thật của sản phẩm

 1. Lựa chọn phương án bố trí sản xuất áp dụng rộng rãi hiện nay là:

  1. Trực quan kinh nghiệm

  2. Phân tích, tổng hợp

  3. Định tính

  4. Định lượng

 1. Phương pháp được sử dụng để xác định vị trí đặt doanh nghiệp

  1. Phương pháp định tính

  2. Phương pháp định tính và phương pháp định lượng

  3. Phương pháp phân tích, tổng hợp

  4. Phương pháp định lượng

 1. Công tác xây dựng kế hoạch các nguồn lực nhằm đảm bảo:

  1. Sản xuất diễn ra nhanh với chi phí cao nhất

  2. Sản xuất diễn ra chậm với chi phí thấp nhất

  3. Sản xuất diễn ra thường xuyên, liên tục với chi phí thấp nhất

  4. Sản xuất diễn ra đúng lúc, kịp thời với chi phí thấp nhât

 1. Chức năng kiểm soát hệ thống sản xuất có mấy nội dung quan trọng nhất?

  1. 1 nội dung: kiểm tra, kiểm soát chất lượng

  2. 2 nội dung: lập kế hoạch các nguồn lực và điều độ sản xuất.

  3. 2 nội dung: kiểm tra, kiểm soát chất lượng và quản lý hàng dự trữ

  4. 3 nội dung: quản lý hàng dực trữ, lập kế hoạch các nguồn lực và điều độ sản xuất.

 1. Xét về trình tự các nội dung của quá trình ra quyết định, bước tổ chức thực hiện nhằm biến các kế hoạch thành hiện thực là:

  1. Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

  2. Điều độ sản xuất

  3. Kiểm soát hệ thống sản xuất

  4. Lập kế hoạch các nguồn lực

 1. Quản trị hàng dự trữ phải đảm bảo:

  1. Về mặt hiện vật và giá trị

  2. Về mặt hiện vật

  3. Về mặt giá trị

  4. Về mặt hiện vật và giá cả

 1. Quản trị chất lượng trong sản xuất là:

  1. Một yếu tố mang tính ý nghĩa chiến lược

  2. Hoạt động xây dựng lịch trình sản xuất

  3. Sự kết hợp tối ưu của hai luồng chuyển động giá trị và hiện vật

  4. Hoạt động xây dựng lịch trình sản xuất

 1. Chọn câu trả lời đúng nhất về nhiệm vụ cơ bản của quản trị sản xuất :

  1. Tạo ra khả năng sản xuất linh hoạt đáp ứng được sự thay đổi của nhu cầu khách hàng và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

  2. Toàn cầu hóa các hoạt động kinh tế.

  3. Đáp ứng được sự thay đổi của nhu cầu khách hang

  4. Xây dựng hệ thống sản xuất năng động và linh hoạt hơn để có khả năng cạnh tranh cao trên thi trường.

 1. Để đánh giá sự đóng góp của từng nhân tố riêng biệt ảnh hưởng đến năng suất người ta còn dùng các chỉ tiêu năng suất nào ?

  1. Chỉ tiêu năng suất tiền lãi.

  2. Chỉ tiêu năng suất vốn.

  3. Chỉ tiêu năng suất bộ phận.

  4. Chỉ tiêu năng suất sản phẩm.

 1. Công thức năng xuất lao động

 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất :

  1. Môi trường kinh tế thế giới,tình hình thị trường,cơ chế chính sách kinh tế của nhà nước,nguồn lao động,vốn,công nghệ,tình hình và khả năng tổ chức quản lý,tổ chức sản xuất.

  2. Thị trường,vốn,công nghệ.

  3. Môi trường kinh tế thế giới,tình hình thị trường,nguồn lao động,vốn.

  4. Môi trường kinh tế thế giới,trình độ quản ly,lao động

 1. Chiến lược chung của doanh nghiệp là:

  1. Chiến lược tài chính kế toán

  2. Chiến lược sản xuất điều hành

  3. Chiến lược marketing

  4. Chiến lược thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp

 1. Chiến lược riêng của doanh nghiệp là

  1. Chiến lược giả thiết những vấn đề lớn

  2. Chiến lược giải quyết những mục tiêu của doah nghiệp

  3. Chiến lược thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp

  4. Chiến lược sản xuất và điều hành

 1. Vai trò của nhân tố chất và lượng là

  1. Chất có vai trò quan trọng hơn

  2. Lượng có vai trò quan trọng hơn

  3. Chất và lượng ccó vai trò như nhau

  4. Không thể xác định được vai trò này

 1. Các nhân tố lượng có vai trò quang trọng trong việc

  1. Thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của doanh nghiệp

  2. Lựa chọn công suất,sản lượng của doanh nghiệp

  3. Lựa chọn chiến lược,ra quyết định thực hiện

  4. Tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp

 1. Phân tích tình huống cạnh tranh còn gọi là

  1. Phân tích SWOT

  2. Phân tích môi trường kinh tế xã hội

  3. Phân tích vĩ mô

  4. Phân tích tình trạng nội tại của doanh nghiệp

 1. Xác định mục tiêu chiến lược trên cơ sở

  1. Có tính khả năng cao,cơ bản

  2. Có chi phí thấp

  3. Có rủi ro thấp

  4. Có sự cạnh tranh thấp

 1. Để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và hoạch định chiến lược người ta thường sử dụng kĩ thuật phân tích SWOT tức là kĩ thuật phân tích:

  1. Thế mạnh và thế yếu của doanh nghiệp

  2. Những mối đe dọa, nguy cơ và cơ hội của môi trường

  3. Mối đe dọa, nguy cơ; cơ hội; thế mạnh; thế yếu của doanh nghiệp

  4. Các cơ hội

 1. Chức năng cơ bản của quản trị gồm:

  1. Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra

  2. Tổ chức, lãnh đạo, động viên

  3. Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, động viên

  4. Tổ chức và lãnh đạo

 1. Ba kĩ năng mà mỗi quản trị viên cần phải có là

  1. Kĩ năng kĩ thuật, kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng tư duy

  2. Kĩ năng kĩ thuật, kĩ năng nhân sư, kĩ năng tư duy

  3. Kĩ năng kĩ thuật, kĩ năng nhân sự, kĩ năng lãnh đạo

  4. Kĩ năng kĩ thuật, kĩ năng nhân sự, kĩ năng kiểm tra

 1. Nhà quản trị cấp càng cao thì càng cần nhiều:

  1. Kĩ năng tư duy

  2. Kĩ năng lãnh đạo

  3. Kĩ năng nhân sự

  4. Kĩ năng kĩ thuật

 1. Trong mô hình hệ thống quản trị sản xuất và dịch vụ, các yếu tố đầu vào là

  1. Các nhân tố ngoại vi: pháp luật, chính trị, xã hội, kinh tế, kĩ thuật

  2. Môi trường vĩ mô, môi trường vi mô và môi trường nội bộ

  3. Thị trường: cạnh tranh, thông tin sản phẩm

  4. Nguồn lực sơ cấp.

 1. Sản xuất bậc ba là:

  1. Sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên(Khai thác)

  2. Sản xuất ra sản phẩm

  3. Sản xuất dịch vụ(sản xuất phi vật chất)

  4. Sản xuất thứ cấp

 1. Đầu vào của quá trình sản xuất gồm có

  1. Các nhân tố ngoại vi, các yếu tố về thi trường,các nguồn lực ban đầu

  2. Các nguồn lực ban đầu,điều kiện kinh tế.

  3. Công nghệ kỹ thuật,các yếu tố về thị trường

  4. Điều kiện kinh tế,điều kiện xã hội,các nhân tố ngoại vi

 1. Tìm câu trả lời khác biệt trong các yếu tố đầu vào:

  1. Nguyên vật liệu

  2. Điện sản xuất

  3. Nhân viên phòng kinh doanh

  4. Thông tin phản hồi

 1. Quản trị sản xuất xuất hiện đầu tiên với tư cách là đơn vị sản xuất hàng hóa khi nào?

  1. Cuộc cách mạng tư sản Pháp

  2. Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất ở Anh

  3. Những năm 70 của thế kỷ 18.

  4. Cách mạng kỹ thuật ngành dệt 1885

 1. Nhân tố nào sau đây không tác động đến năng suất?

  1. Chính sách của Nhà nước

  2. Thay đổi công nghệ

  3. Vấn đề môi trường

  4. Thị trường không ổn định

 1. Yếu tố đầu vào của doanh nghiệp là:

  1. Vật liêu, thiết bị, con người, công nghệ, quản lý,...

  2. Vật liệu, chtấ lượng, con người, quản lý,...

  3. Vật liệu, con người, thông tin phản hồi, công nghệ,...

  4. Yếu tố trung tâm, con người, công nghệ, thiết bị,...

 1. Một giờ được ở nguồn rộng chỉ là cái được ảo :

  1. Phương châm hành động của phương pháp OPT

  2. Tổng những tối ưu cục bổ không bằng tối ưu của toàn bộ hệ thống

  3. Tối ưu của toàn bộ hệ thống không những tối ưu cục bộ

  4. Tổng n tối ưu cục bộ hơn hẳn tối ưu của toàn bộ hệ thống

 1. Theo Shiego shigo thì vấn đề quan trọng khi áp dụng một hệ thống kanban trong một xưởng sản xuất là:

  1. Xác định số lượng kanban

  2. Hoàn thiện hệ thống sản xuất

  3. Trọng lượng của kanban

  4. Đặc điểm của kanban

 1. Nguyên nhân cụ thể của những biến đổi gây ra chậm trễ hoặc không đúng lúc của quá trình cung ứng là sai ?

  1. Các nhân tố về lao động, thiết bị, nguồn vật tư của người cung ứng không đảm bảo các yêu cầu => những sản phẩm sản xuất ra không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn, hoặc số lượng sản xuất ra không đủ cho lô hàng phải giao.

  2. Thiết kế công nghệ, kỹ thuật, sản phẩm chính xác.

  3. Các bộ phận sản xuất thực hiện hoạt động chế tạo trước khi có bản vẽ kỹ thuật hay thiết kế chi tiết hoàn thiện.

  4. Nắm chắc yêu cầu của của khách hàng.

 1. Nội dung nào sau đây không phải là nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất

  1. Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

  2. Lập kế hoạch nguồn lực

  3. Dự báo về sản xuất sản phẩm

  4. Kiểm soát hệ thống sản xuất

 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất các nhân tố tác động đến năng suất

  1. Môi trưòng kinh tế thế giới

  2. Tình hình thị trường

  3. Cơ chế quản lý và chính sách vĩ mô

  4. Nhóm nhân tố bên trong và nhóm nhân tố bên ngoài

 1. Yếu tố nào không phải là yếu tố của môi trường kinh tế

  1. Môi trưòng kinh tế thế giới

  2. Tình hình thị trường

  3. Tình hình các nguồn lực

  4. Nhu cầu

 1. Vốn là nhân tố ảnh hưởng đến năng suất vốn bao gồm gì

  1. Nguồn cung cấp, cơ cấu, tình hình tài chính

  2. M áy móc thiết bị, nguyên liệu quá trình

  3. Số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn

  4. Giá cả chất lượng

 1. Câu nào không nằm trong các biện pháp nhằm nâng cao năng suất trong quản trị sản xuất

  1. X ây dựng hệ thống các chỉ tiêu và thước đo năng suất

  2. X ác định rõ mục tiêu hoàn thiện năng suất trong sản xuất

  3. Ph ân tích đánh giá tình hình sản xuất phát hiện những khâu yếu nhất

  4. Năng suất ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhưng không lớn lắm

 1. Trong việc sử dụng kỹ thuật phân tích ACB để phân loại hàng tồn kho, ta dự vào đâu để phân loại:

  1. Giá trị và số lượng nhóm hàng so với tổng số hàn tồn kho.

  2. Giá trị và chất lượng nhóm hàng so với tổng số hàn tồn kho.

  3. Số lượng và chất lượng nhóm hàng so với tổng số hàn tồn kho.

  4. Giá cả và số lượng nhóm hàng so với tổng số hàn tồn kho.

 1. Trong phương pháp “Tìm kiếm quyết định” áp dụng cho hoạch định tổng hợp, ý nào sau đây không phải là nhược điểm của phương pháp này:

  1. Phải xây dựng mô hình từ 3-6 tháng.

  2. Những thay đổi trong các hàm chi phí kết hợp một cách khó khăn.

  3. Số lượng các biến dị giới hạn vì bề mặt đối ứng.

  4. Những phương cách khác nhau có thể phu thuộc vào những tìm kiếm thường lệ đã sử dụng.

 1. Trong kế hoạch trung hạn của quá trình đặt kế hoạch hoạch định tổng hợp, đâu là ý không thuộc kế hoạch này:

  1. Kế hoạch bán hàng.

  2. Phân tích kế hoạch tác nghiệp.

  3. Kế hoạc sản phẩm mới.

  4. Kế hoạch sản phẩm và dự thảo ngân sách.

 1. Các mục tiêu cụ thể nhằm thực hiện thực hiện mục tiêu tổng quát là đảm bảo thỏa mãn tối ưu nhu câu của khách hàng trên cơ sở sử dụng hiệu quả nhất các yếu tố đầu vào ngoại trừ:

  1. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng.

  2. Giảm chi phí sản xuất tới mức thấp nhất để tạo ra một đơn vị đầu ra.

  3. Rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

  4. Yếu tố trung tâm của sản xuất là quá trình xử lý và chuyển hóa.

 1. : books -> kinh-doanh-tiep-thi -> quan-tri-san-xuat
  kinh-doanh-tiep-thi -> BÀi giảng quản trị chiến lưỢC Đối tượng: hssv trình độ Đại học, Cao đẳng, tccn ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh
  kinh-doanh-tiep-thi -> Ứng dụng mô HÌnh 5 Áp lực cạnh tranh của michael porter trong kinh doanh siêu thị trêN ĐỊa bàn thành phố ĐÀ NẴNG
  kinh-doanh-tiep-thi -> MỤc lục hình 3 MỤc lục bảng 3
  kinh-doanh-tiep-thi -> Giới thiệu công ty: Lịch sử hình thành và phát triển
  kinh-doanh-tiep-thi -> ĐẠi học duy tân khoa Ngoại ngữ Bài giảng ĐẠO ĐỨc nghề nghiệP
  kinh-doanh-tiep-thi -> Khoa kinh tế du lịch giáo trình quản trị HỌC
  kinh-doanh-tiep-thi -> TRƯỜng đẠi học kinh tế VÀ quản trị kinh doanh
  kinh-doanh-tiep-thi -> Hà nội, 2009 Mục lục Chương Tổng quan về Thương mại điện tử 7
  kinh-doanh-tiep-thi -> Tài liệu – Nghệ thuật lãnh đạo Th. S vương Vĩnh Hiệp nghệ thuật lãnh đẠO
  quan-tri-san-xuat -> Steve brown, richard lamming, john bessant and peter jones


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương