Bài. Mol. TỈ khối của chất khí (4 tiết)tải về 0.94 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu15.10.2017
Kích0.94 Mb.
  1   2   3   4   5
Bài. MOL. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

(4 tiết)

MỤC TIÊU

- Trình bày được khái niệm mol, mol nguyên tử, mol phân tử, khối lượng mol nguyên tử, khối lượng mol phân tử, thể tích mol phân tử của chất khí, tỉ khối của chất khí;- Viết được biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa lượng chất (n), khối lượng (m) của các chất và thể tích (V) của chất khí; biểu thức tính tỉ khối của chất khí này với chất khí kia và đối với không khí;

- Vận dụng các biểu thức để tính được:

+ Khối lượng mol nguyên tử, khối lượng mol phân tử của chất;

+ Khối lượng của một số lượng tiểu phân (nguyên tử, phân tử, số mol) và của một thể tích của khí;

+ Thể tích của một lượng khí;+ Tỉ khối của khí A đối với khí B, tỉ khối của khí A đối với không khí.A. KHỞI ĐỘNG

Em hãy nghiên cứu kĩ các thông tin trong hình dưới đây để trả lời các câu hỏi.

  1. Có thể đếm được số hạt cát trong mẫu cát này không ? Tại sao ?

......................................................

.......................................................b) Có thể đếm được số nguyên tử natri trong mẫu natri này không ? Giải thích.

..................................................................................................................................

c) Trong 1 lít nước này có bao nhiêu phân tử nước? Tại sao ?

................................................................

................................................................d) Nếu không dùng cân, có thể xác định được khối lượng khí trong bình này không ? Giải thích.

…………………………………………

………………………………………….
đ) Kim của cân sẽ lệch về bên nào? Giải thích.

........................................................................................................................

...........................................................
Frame2  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương