THÔng báo về việc lấY ĐIỂm các bài kiểm tra giữa kì I năm họC 2015 2016tải về 25.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích25.35 Kb.
UBND HUYỆN BÌNH GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bình Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2015
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY ĐIỂM CÁC BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I

NĂM HỌC 2015 - 2016


STT

MÔN - LỚP

LẤY ĐIỂM VÀO BÀI KT ĐỊNH KỲ

CỘT ĐIỂM HỆ SỐ 2

ĐỂ TRỐNG TRÊN PHẦN MỀM1

Ngữ văn 6

Bài viết số 3

3

2

Ngữ văn 7

Bài viết số 3

3

3

Ngữ văn 8

Bài viết số 3

3

4

Ngữ văn 9

Bài viết số 3

3

5

Số học 6

Bài KT 45’ số 2

2

6

Hình học 6

Bài KT 45’

3

7

Đại số 7

Bài KT 45’ số 1

2

8

Hình học 7

Bài KT 45’

1

9

Đại số 8

Bài KT 45’ số 1

1

10

Hình học 8

Bài KT 45’

2

11

Đại số 9

Bài KT 45’ số 1

1

12

Hình học 9

Bài KT 45’

2

13

T. Anh 6 cũ

Bài KT 45’ số 2

2

14

T. Anh 6 mới

Bài KT 45’ số 2

2

15

Tiếng Anh 7 cũ

Bài KT 45’ số 2

2

16

Tiếng Anh 7 mới

Bài KT 45’ số 2

2

17

Tiếng Anh 8

Bài KT 45’ số 2

2

18

Tiếng Anh 8 mới

Bài KT 45’ số 2

2

19

Tiếng Anh 9

Bài KT 45’ số 2

2

Một số lưu ý:

- Hiệu trưởng các trường căn cứ vào bảng trên chỉ đạo giáo viên tổ chức kiểm tra các bài kiểm hệ số 2 còn lại trong học kỳ I theo phân phối chương trình của trường.- Ghi đăng ký giảng dạy, ghi Sổ ghi đầu bài và dạy trên lớp thực hiện như sau:

+ Tiết kiểm tra của 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh được đăng ký vào đúng thời gian kiểm tra theo lịch kiểm tra của Phòng GD&ĐT (dự kiến ngày 24/11/2015).

+ Khi đến các tiết kiểm tra trên, giáo viên dạy luôn bài học của tiết kế tiếp và Đăng ký giảng dạy, Sổ đầu bài cũng ghi như vậy.

- Để trống cột điểm trong phần mềm quản lí điểm tương ứng (bảng trên) để sau khi kiểm tra, Phòng GD&ĐT chuyển điểm của học sinh vào từng trường được chính xác.- Các trường có học sinh khuyết tật trí tuệ phân công giáo viên ra đề riêng để lấy điểm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh hệ số 2 cho học sinh
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương