THÔng báo về việc lấY ĐIỂm các bài kiểm tra giữa kì I năm họC 2015 2016tải về 25.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích25.35 Kb.
#21364
UBND HUYỆN BÌNH GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bình Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2015
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY ĐIỂM CÁC BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I

NĂM HỌC 2015 - 2016


STT

MÔN - LỚP

LẤY ĐIỂM VÀO BÀI KT ĐỊNH KỲ

CỘT ĐIỂM HỆ SỐ 2

ĐỂ TRỐNG TRÊN PHẦN MỀM1

Ngữ văn 6

Bài viết số 3

3

2

Ngữ văn 7

Bài viết số 3

3

3

Ngữ văn 8

Bài viết số 3

3

4

Ngữ văn 9

Bài viết số 3

3

5

Số học 6

Bài KT 45’ số 2

2

6

Hình học 6

Bài KT 45’

3

7

Đại số 7

Bài KT 45’ số 1

2

8

Hình học 7

Bài KT 45’

1

9

Đại số 8

Bài KT 45’ số 1

1

10

Hình học 8

Bài KT 45’

2

11

Đại số 9

Bài KT 45’ số 1

1

12

Hình học 9

Bài KT 45’

2

13

T. Anh 6 cũ

Bài KT 45’ số 2

2

14

T. Anh 6 mới

Bài KT 45’ số 2

2

15

Tiếng Anh 7 cũ

Bài KT 45’ số 2

2

16

Tiếng Anh 7 mới

Bài KT 45’ số 2

2

17

Tiếng Anh 8

Bài KT 45’ số 2

2

18

Tiếng Anh 8 mới

Bài KT 45’ số 2

2

19

Tiếng Anh 9

Bài KT 45’ số 2

2

Một số lưu ý:

- Hiệu trưởng các trường căn cứ vào bảng trên chỉ đạo giáo viên tổ chức kiểm tra các bài kiểm hệ số 2 còn lại trong học kỳ I theo phân phối chương trình của trường.- Ghi đăng ký giảng dạy, ghi Sổ ghi đầu bài và dạy trên lớp thực hiện như sau:

+ Tiết kiểm tra của 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh được đăng ký vào đúng thời gian kiểm tra theo lịch kiểm tra của Phòng GD&ĐT (dự kiến ngày 24/11/2015).

+ Khi đến các tiết kiểm tra trên, giáo viên dạy luôn bài học của tiết kế tiếp và Đăng ký giảng dạy, Sổ đầu bài cũng ghi như vậy.

- Để trống cột điểm trong phần mềm quản lí điểm tương ứng (bảng trên) để sau khi kiểm tra, Phòng GD&ĐT chuyển điểm của học sinh vào từng trường được chính xác.- Các trường có học sinh khuyết tật trí tuệ phân công giáo viên ra đề riêng để lấy điểm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh hệ số 2 cho học sinh
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

tải về 25.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương