BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Các thí nghiệm đột biến thực nghiệmtải về 7.61 Mb.
trang14/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   56

2.2. Các thí nghiệm đột biến thực nghiệm

TT

Khoản chi

Đơn vị

tính

Định mức 1.000 m2

Đậu tương

Lạc

Đậu xanh

I

Thuê khoán chuyên môn

 

 

 

 

1

Công lao động phổ thông

 

77

82

74

-

Làm đất

Công

8

8

8

-

Lên luống, nhặt cỏ

Công

10

10

10

-

Rạch hàng, bón phân lót, gieo hạt

Công

8

8

8

-

Chăm sóc (tỉa dặm, vun xới...)

Công

12 

16

10 

-

Tư­ới n­ước

Công

5

5

4

-

Phun thuốc BVTV

Công

8

8

8

-

Thu hoạch (cắt cây, vận chuyển...)

Công

8

8

10

-

Phơi sấy, làm sạch mẫu giống

Công

10

12

8

-

Theo dõi, lấy mẫu giống.

Công

8

8

8

2

Công lao động kỹ thuật

 

45

50

45

-

Chuẩn bị vật liệu, thiết kế, bố trí TN

Công

5

7

5

-

Theo dõi TN, đánh giá các chỉ tiêu, chọn dòng, thu mẫu, xử lý mẫu...

công

32

35

32

-

Xử lý số liệu, viết báo cáo

Công

8

8

8

3

Thuê mướn khác

-

Bảo vệ đồng ruộng

công

3

3

3

-

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

Ha

1

1

1

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 

 

 

 

1

Nguyên, nhiên vật liệu

 

 

 

 

-

Giống

Kg

7

24

3

-

N

Kg

8,6

9,8

8,6

-

P2O5

Kg

35

55

35

-

K2O

Kg

10

10

10

-

Phân chuồng/phân vi sinh

Kg

800/80

1500/150

1000/100

-

Vôi bột

Kg
50
-

Thuốc BVTV

Kg

0,6

0,6

0,6

2

Vật rẻ tiền mau hỏng.

 

 

 

 

-

Nia phơi mẫu phơi cả ô TN

Chiếc

250

250

250

-

Sàng, mẹt phơi 5 - 10 cây mẫu

Chiếc

100

100

100

-

Màng mỏng PE

Kg

 

10

 

-

Túi đựng mẫu

Chiếc

500

500

500

-

Cọc tre TN

Chiếc

500

500

500

-

Quang gánh

Bộ

1

1

1

-

Liềm

Chiếc

1

1

1

-

Cuốc

Chiếc

1

1

1

-

Thùng tôn bảo quản mẫu giống

Chiếc

1

1

1

-

Bảng mica khổ 80x45 (cả cắt chữ)

Chiếc

1

1

1

-

Rổ rửa mẫu giống

Chiếc

 -

5

 -

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)
(theo mẫu dự toán)

3. Thí nhiệm so sánh, biện pháp kỹ thuật canh tác và khảo nghiệm tác giả

TT


Khoản chi

 


Đơn vị

tính

Định mức 1 000m2

Đậu tương

Lạc

Đậu xanh

I

Thuê khoán chuyên môn

 

 

 

 

1

Công lao động phổ thông

 

70

75

70

-

Làm đất

Công

7

7

7

-

Lên luống

Công

10

10

10

-

Rạch hàng, bón phân lót, gieo hạt

Công

6

6

6

-

Chăm sóc (tỉa dặm, vun xới… )

Công

10

12

10

-

Tư­ới nước

Công

3

4

3

-

Phun thuốc BVTV

Công

8

8

8

-

Thu hoạch (cắt cây, vận chuyển...)

Công

8

8

8

-

Phơi sấy, làm sạch mẫu giống

Công

10

12

10

-

Theo dõi, lấy mẫu giống.

Công

8

8

8

2

Công lao động kỹ thuật

 

40

40

40

-

Chuẩn bị vật liệu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

Công

5

5

5

-

Theo dõi TN, đánh giá các chỉ tiêu, chọn dòng, thu mẫu, xử lý mẫu...

công

28

28

28
Xử lý số liệu, viết báo cáo

Công

7

7

7

3

Thuê mướn khác

 
 

 

-

Bảo vệ đồng ruộng

Công

3

3

3

-

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha

1

1

1

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 

 

 

 

1

Nguyên, nhiên vật liệu

 

 

 

 

-

Giống

Kg

7

22

3

-

Hóa chất /Chế phẩm

Gói

 

 

 

-

N

Kg

8,6

9,8

8,6

-

P2O5

Kg

35

55

35

-

K2O

Kg

10

10

10

-

Phân chuồng/ phân vi sinh

Kg

800/80

1500/150

1000/100

2

Vật rẻ tiền mau hỏng.

 

 

 

 

-

Nia phơi mẫu phơi cả ô TN

Chiếc

50

50

50

-

Sàng, mẹt phơi 5 - 10 cây mẫu

Chiếc

10

10

10

-

Màng mỏng PE

Kg

 

10

 

-

Túi đựng mẫu

Chiếc

150

150

150

-

Cọc tre TN

Chiếc

150

150

150

-

Quang gánh

Bộ

1

1

1

-

Liềm

Chiếc

1

1

1

-

Cuốc

Chiếc

1

1

1

-

Thùng tôn bảo quản mẫu giống

Chiếc

1

1

1

-

Bảng mica khổ 80x45 (cả cắt chữ)

Chiếc

1

1

1

-

Rổ rửa mẫu giống

Chiếc

 

5

 

III

Chi khác (Theo quy định của đề tài)
(theo mẫu dự toán)

-

Điện

Kw

100

100

100

-

Thủy lợi phí

m2

1000

1000

1000

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương