BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôNtải về 7.61 Mb.
trang17/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   56

1.3. Thí nghiệm so sánh, biện pháp kỹ thuật canh tác và khảo nghiệm tác giả

Tính cho 1000 m2

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Công lao động phổ thông
165

-

Cắt cỏ

Công

10

-

Làm đất

Công

10

-

Lên luống

Công

10

-

Rạch hàng, bón phân lót, xử lý đất

Công

10

-

Phủ luống, đục lỗ

Công

10

-

Gieo hạt, chăm sóc cây con

Công

10

-

Trồng cây

Công

14

-

Chăm sóc (dặm, làm cỏ...)

Công

12

-

Đào mương thoát nước

Công

10

-

Tưới nước

Công

10

-

Phòng trừ chuột

Công

5

-

Phun thuốc BVTV

Công

14

-

Bón phân

Công

10

-

Thu hoạch

Công

25

-

Dọn tàn dư TN

Công

5

2

Công lao động kỹ thuật
105

-

Soạn, chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

Công

15

-

Theo dõi TN, hướng dẫn công LĐPT, thu thập số liệu

Công

60

-

Đánh giá xác định công thức, tổ hợp lai triển vọng

Công

15

-

Xử lý số liệu, viết báo cáo,...

Công

15

3

Thuê mướn khác-

Phân tích mẫu

Mẫu

90

-

Thuê đất

m2

1000

-

Thuê bảo vệ

tháng

5

II

Nguyên vật liệu, năng lượng-

Giống

Mẫu

30

-

Khay gieo hạt

Cái

100

-

Thẻ ghi số TT trong vườn ươm

Cái

30

-

Phân chuồng

Hoặc thay bằng phân hữu cơ sinh họcTấn

Tấn


3

1


-

Giá thể đóng bầu gieo hạt

Kg

300

-

N

Kg

30

-

P2O5

Kg

80

-

K2O

Kg

30

-

Trấu (rơm) phủ

Tấn

1

-

Vôi bột

Kg

30

-

Thuốc bệnh

Kg

1

-

Thuốc xử lý đất

kg

3

-

Thuốc trừ sâu

Kg

1.5

-

Phân bón lá, vi lượng

Kg

2
Vật tư, dụng cụ khác-

Túi nilon thu mẫu

Kg

5

-

Cọc thẻ TN

Chiếc

90

-

Quang gánh, sảo

Đôi

3

-

Thùng tưới

Đôi

3

-

Liềm

Cái

5

-

Cuốc

Cái

2

-

Dầm

Cái

5

-

Xẻng

Cái

1

-

Rổ nhựa

Cái

20

-

Nia, mẹt

Cái

10
Bao xi xăng đựng hạt

Kg

5
Dây tưới

m

300
Bình phun thuốc

Cái

1
Máy đo pH cầm tay

Cái

1
Máy bơm nước

Cái

1
Thước kẹp

Cái

2
Thước dây

Cái

2
Dao, kéo

Bộ

2
Quần áo bảo hộ lao động

Bộ

5
Ủng

Đôi

5
Găng tay

Đôi

20
Nón, mũ

Chiếc

5
Thẻ nhựa đánh dấu cây

Chiếc

600
Biển thí nghiệm

Chiếc

1

3

Năng lượng-

Điện (tưới nước)

KW/tháng

100

-

Xăng (dầu) bơm nước, phun thuốc

Lít

140

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   56


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương