BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôNtải về 7.61 Mb.
trang13/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   56

2. Chọn tạo vật liệu khởi đầu

2.1. Lai hữu tính

TT


Khoản chi


Đơn vị

tính

Định mức 1.000m2

Đậu tương

Lạc

Đậu xanh

I

Thuê khoán chuyên môn

 

 

 

 

1

Công lao động phổ thông

 

77

82

74

-

Làm đất

Công

8

8

8

-

Lên luống

Công

10

10

10

-

Rạch hàng, bón phân, gieo lấp hạt.

Công

8

8

8

-

Chăm sóc (tỉa, dặm, vun xới...)

Công 

12 

16

10 

-

T­ưới n­ước

Công

5

5

4

-

Phun thuốc BVTV

Công

8

8

8

-

Thu hoạch (thu hạt lai, cắt cây…)

Công

8

8

10

-

Phơi sấy, làm sạch mẫu giống

Công

10

12

8

2

Công lao động kỹ thuật

 


-

Chuẩn bị, chọn tổ hợp lai

Công

5

5

5

-

Công lai (khoán gọn 3 công/1tổ hợp)

Công

3

3

3

3

Thuê mướn khác

 
 

 

-

Bảo vệ đồng ruộng

Công

3

3

3

-

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha

1

1

1

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

1

Nguyên, nhiên vật liệu

m2

1000

1000

1000

-

Giống

Kg

7

24

3

-

Hóa chất (Chế phẩm)

 

 

 

 

-

N

Kg

8,6

9,8

8,6

-

P2O5

Gói

35

55

35

-

K2O

Kg

10

10

10

-

Phân chuồng

Kg

800/80

1500/150

1000/100

-

Vôi bột

Kg
50

0

-

Thuốc BVTV

Kg

0.6

0.6

0.6

2

Vật rẻ tiền mau hỏng

 

 

 

 

-

Nia phơi mẫu phơi cả ô TN

Chiếc

250

250

250

-

Sàng, mẹt phơi 5 - 10 cây mẫu

Chiếc

100

100

100

-

Màng mỏng PE

Kg

 

10

 

-

Túi đựng mẫu

Chiếc

500

500

500

-

Cọc tre TN

Chiếc

500

500

500

-

Quang gánh

Bộ

1

1

1

-

Liềm + Cuốc

Chiếc

2

2

2

-

Thùng tôn bảo quản mẫu giống

Chiếc

1

1

1

-

Bảng mica khổ 80x45 (cả cắt chữ)

Chiếc

1

1

1

-

Rổ rửa mẫu giống

Chiếc

 

5

 

-

Cồn panh, đĩa petry, dây lai, kính....

Bộ

5

5

5

3

Năng lượng

-

Điện

Kw

200

200

200

-

Thủy lợi phí (nước nguồn)

m2

1000

1000

1000

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)
(theo mẫu dự toán)
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   56


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương