BỘ MÔn giáo dục thể chất I. Danh sách cán bộ tham gia giảng


Khối Y.k47-RHM.K8-DHD.K11-CNDD.K11tải về 3.24 Mb.
trang2/19
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

2. Khối Y.k47-RHM.K8-DHD.K11-CNDD.K11

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ
1

Môn bóng chuyền

14

700

700

L­u,Khánh,Thái,

Tùng, TườngBài 1

Giới thiệu các t­ thế chuẩn bị, các hình thức di động trong bóng chuyền
3
Bài 2

Giới thiệu kĩ thuật chuyền bóng cao tay, ôn các t­ thế chuẩn bị.
3
Bài 3

Ôn và củng cố kĩ thuật chuyền bóng cao tay.
3
Bài 4

Củng cố và hoàn thiện kt chuyền bóng cao tay. Giới thiệu kĩ thuật đệm bóng.
3
Bài 5

Ôn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay. Tập luyện đệm bóng.
3
Bài 6

Ôn các kỹ thuật đã học
3
Bài 7

Củng cố và hoàn thiện kt đệm bóng.Ôn các kt đã học
3
Bài 8

Hoàn thiện các kĩ thuât đã học
3
Bài 9

Gi­ới thiệu kĩ thuật phát bóng, ôn các kĩ thuật đã học.
3
Bài10

Củng cố và hoàn thiện kt phát bóng, ôn các kt đã học.
3
Bài11

Giới thiệu luật thi đấu bóng chuyền, tập thi đấu va trọng tài.
3
Bài12

Ôn các kĩ thuật đã học.
3
Bài13

Củng cố va hoàn thiện các kĩ thuật đã hoc, thực hành thi đấu.
3
Bài14

Nâng cao va hoàn thiện các kỹ thuật thực hành.
3
Bài15

Nâng cao va hoàn thiện các kỹ thuật đã học, thực hành thi đấu.
3
Bài16

Nâng cao va hoàn thiện các kỹ thuật đã học, thực hành thi đấu, trọng tài.
3
Bài17

Thi kết thúc học phần
2Tổng

14

50

700
2

Môn bóng rổ

14

50

700

L­ưu, Khánh, Tường, Tùng

Bài 1

Giới thiệu các t­ thế chuẩn bị, các hình thức di động trong bóng rổ.
3
Bài 2

Các kĩ thuật cơ bản trong bóng rổ: động tác đứng có bóng va ko bóng.
3
Bài 3

Các kỹ thuật tấn công, kỹ thuật chạy nghiêng, kỹ thuật chạy biến tốc.
3
Bài 4

Các kỹ thuật chuyền bón và bắt bóng.
3
Bài 5

Kỹ thuật chuyển chuyền bắt bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
3
Bài 6

Ôn các kỹ thuật di chuyển bắt bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
3
Bài 7

Ôn các kỹ thuật đã học. Học mới kỹ thuật ném rổ 1 tay trên vai.
3
Bài 8

Ôn các kt đã học, giới thiệu kt ném rổ 2 tay trên vai.
3
Bài 9

Ôn các kĩ thuật đã học, giới thiệu luật bóng rổ. Giới thiệu kt 2 b­ớc lên rổ.
3
Bài10

Ôn các kt đã học, giới thiệu kt phòng thủ.
3
Bài11

Củng cố và hoàn thiện kt dẫn bóng, ném phạt.
3
Bài12

Củng cố và hoàn thiện các kt 2 b­ớc lên rổ, giới thiệu chiến thuật tấn công.
3
Bài13

Củng cố và hoàn thiện các kt đã học, giới thiệu luật bóng rổ.
3
Bài14

Nâng cao và hoàn thiện các kt đã học, tập thiddaaus bóng rổ.
3
Bài15

Nâng cao và hoàn thiện các kt đã học, tập thiddaaus bóng rổ
3
Bài16

Thực hành thi đấu.
3
Bài17

Thi kết thúc học phần
2
Tổng

14

50

700
3. Lớp CĐATVSTP.K6-CĐYTHĐ.K5-Dự Bị .K12-R25

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Chạy cự li ngắn

28

240

240

Lưu,Khánh,Tùng,Tường

Bài1

Giới thiệu kỹ thuật chạy cự li ngắn, các bài tập bổ trợ.
3
Bài2

Học mới giai đoạn chạy giữa quãng và rèn luyện các tố chất thể lực: nhanh, mạnh, bên, khéo.
3
Bài3

Học mới giai đoạn chạy xuất phát và chạy lao sau xuất phát.
3
Bài4

Chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy giữa quãng.
3
Bài5

Ôn luyện các kỹ thuật đã học.
3
Bài6

Ôn các giai đoạn chạy cự li ngắn. Học mới kỹ thuật đánh đích.
3
Bài7

Hoàn thiện các kt đã học
3
Bài8

Ôn luyên các kt, củng cố các tố chất thể lực.
3
Bài9

Hoàn thiện các kt chạy ngắn, áp dung vao thi đấu, ktra
3
Bài10

Thi kết thúc môn học chạy cự li ngắn.
3Tổng

8

30

240
2

Bóng chuyền

8

240

240

L­ưu, Khánh, Tùng,Tường

Bài1

Giới thiệu các t­ thế chuẩn bị, các hình thức di động trong bóng chuyền
3
Bài2

Giới thiệu kĩ thuật chuyền bóng cao tay, ôn các t­ thế chuẩn bị.
3
Bài3

Ôn và củng cố kĩ thuật chuyền bóng cao tay.
3
Bài4

Củng cố và hoàn thiện kt chuyền bóng cao tay. Giới thiệu kĩ thuật đệm bóng.
3
Bài5

Ôn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay. Tập luyện đệm bóng.
3
Bài6

Ôn các kỹ thuật đã học
3
Bài7

Củng cố và hoàn thiện kt đệm bóng.Ôn các kt đã học
3
Bài8

Hoàn thiện các kĩ thuât đã học
3
Bài9

Gi­ới thiệu kĩ thuật phát bóng, ôn các kĩ thuật đã học.
3
Bài10

Thi kết thúc học phần
3
Tổng

8

30

240
4. Lớp CĐATVS.K7-CĐYTHĐ.K7

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Môn bóng rổ

2

100

125

L­ưu, Khánh

Bài1

Giới thiệu các t­ thế chuẩn bị, các hình thức di động trong bóng rổ.
3
Bài2

Các kĩ thuật cơ bản trong bóng rổ: động tác đứng có bóng và không bóng.
3
Bài3

Các kỹ thuật tấn công, kỹ thuật chạy nghiêng, kỹ thuật chạy biến tốc.
3
Bài4

Ôn các kỹ thuật đã học. Học mới kỹ thuật ném rổ 1 tay trên vai.
3
Bài5

Ôn các kt đã học, giới thiệu kt ném rổ 2 tay trên vai.
3
Bài6

Ôn các kĩ thuật đã học, giới thiệu luật bóng rổ. Giới thiệu kt 2 b­ớc lên rổ.
3
Bài7

Ôn các kt đã học, giới thiệu kt phòng thủ.
3
Bài8

Củng cố và hoàn thiện kt dẫn bóng, ném phạt.
3
Bài9

Ôn tập các kỹ thuật đã học, thi đấu.
3
Bài10

Thi hết môn
3
Tổng

2

30

60

BỘ MÔN HOÁ HỌC
I. DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG

TT

Họ và tên

Chức danh

% giảng

Giờ chuẩn

Giờ dự kiến giảng

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

GV- TBM

80

224

494
2

Nguyễn Văn Quế

GV-PTBM

80

224

494
3

Lê Thị Giang

GV

100

252

494
4

Nguyễn Thị Mỹ Ninh

GV

100

252

494
5

Nguyễn Ngọc Minh

GV

100

280

494
6

Trần Thị Quý

KTV

100

560

566
7

Đàm Thị Chung Thuỷ

KTV

100

560

566
8

Lê Thị Lệ Hồng

KTV

100

560

566
Tổng

2912

4168
: uploads -> media
media -> TÁC ĐỘng của enso đẾn thời tiếT, khí HẬU, MÔi trưỜng và kinh tế XÃ HỘI Ở việt nam gs. Tskh nguyễn Đức Ngữ
media -> Giới thiệu dòng case mid-tower Phantom 240 Thùng máy kiểu cổ điển Phantom với mức giá thấp chưa từng có
media -> Ecs giới thiệu loạt bo mạch chủ amd fm2+ hoàn toàn mới Nâng cao hỗ trợ đồ họa rời và hiện thị phân giải 4K tích hợp
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần: pie332 Tên học phần
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần : Tên học phần : Dược lý
media -> MỤc lục trang
media -> Ường Đại học y dược Thái Nguyên
media -> MỤc lụC Đinh Hoàng Giang*, Đàm Thị Tuyết 6
media -> MỤc lục kết quả nghiên cứU 22


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương