178 Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do trung ương quản lý theo giá so sánh phân theo ngành công nghiệptải về 2.34 Mb.
trang1/25
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích2.34 Mb.
#22899
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

178
Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do trung ương

quản lý theo giá so sánh phân theo ngành công nghiệp

Central state industrial output value at constant 1994

prices by industrial activity

Tỷ đồng - Bill. dongs

 

2000

2005

2008

2009

Ước 2010Tổng số - Total

23,180

450,345

709,778

892,312

1.272,272

Phân theo ngành cấp II
By secondery industrial activity
- Khai khoáng khác
0,473

0,646

0,370

0,250

Other mining and quarrying
- Sản xuất chế biến thực phẩm

23,180

52,452

34,388

31,680

33,193

Manufacture of food products
- Sản xuất đồ uống
Manufacture of beverages
- Dệt - Manufacture of textiles
- Sản xuất trang phục
Manufacture of wearing apparel
- Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
Manufacture of leather and related products
- Chế biến gỗ
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; Manufacture of articles of straw and plaiting materials
- Sản xuất giấy
Manufacture of paper and paper products
- In, sao chép bản ghi các loại
Printing and reproduction of recorded media
- Sản xuất than cốc
Manufacture of coke
- Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất
Manufacture of chemicals and chemical products


178
(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do


trung ương quản lý theo giá so sánh phân theo ngành

công nghiệp

(Cont) Central state industrial output value at constant

1994 prices by industrial activity

Tỷ đồng - Bill. dongs

 

2000

2005

2008

2009

Ước 2010

- Sản xuất SP từ cao su và platic
Manufacture of rubber and plastics products
- Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại

684,300

Manufacture of other non-metallic mineral products
- Sản xuất kim loại
Manufacture of basic metals
- Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
- Sản xuất sản phẩm điện tử
Manufacture of computer, electronic and optical products
- Sản xuất MMTB chưa phân vào đâu
Production machinery is not nec
- Sản xuất xe có động cơ
Production of motor vehicles
- Sản xuất giường, tủ, bàn ghế
Manufacture of furniture
- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
Other manufacturing
- Sản xuất, phân phối điện, nước đá
397,420

674,744

860,262

554,529

Elevtricity, gas, steam and air conditioning supply
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Water collection, treatment and supply
- Họat động thu gom, xử lý & tiêu hủy rác thải
Activities of collecting, processing & disposal


179
Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do địa phương

quản lý theo giá so sánh phân theo ngành công nghiệp

Local state industrial output value at constant 1994

prices by industrial activity
Tỷ đồng - Bill. dongs

 

2000

2005

2008

2009

Ước 2010Tổng số - Total

4,643

20,731

26,110

17,042

19,590

Phân theo ngành cấp II
By secondery industrial activity
- Khai khoáng khác

1,362

13,910

21,401

11,630

13,319

Other mining and quarrying
- Sản xuất chế biến thực phẩm
Manufacture of food products
- Sản xuất đồ uống
Manufacture of beverages
- Dệt - Manufacture of textiles
- Sản xuất trang phục
Manufacture of wearing apparel
- Sản xuất da và các sản phẩm có
liên quan
Manufacture of leather and related products
- Chế biến gỗ

2,682

4,312


Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; Manufacture of articles of straw and plaiting materials
- Sản xuất giấy
Manufacture of paper and paper products
- In, sao chép bản ghi các loại
Printing and reproduction of recorded media
- Sản xuất than cốc
Manufacture of coke
- Sản xuất hóa chất và sản phẩm
hóa chất
Manufacture of chemicals and chemical products


tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương