PHẦn IV các phụ LỤCtải về 241.72 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích241.72 Kb.
  1   2   3
PHẦN IV

CÁC PHỤ LỤCPhụ lục 1PHÂN BỔ PHẠM VI ĐIỀU TRA MẪU CHI TIẾT THEO THÀNH THỊ /NÔNG THÔN

VÀ CHIA THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Mã xã

Tên xã, phường

Địa bàn mẫu

Số hộ điều tra mẫu

Tổng số

Thành thị

Nông thôn

Tổng số

Thành thị

Nông thôn

A

1

2

3

4

5

6

7


70

Tỉnh Bình Phước

360

57

303

41.766

8.107

33.659

689

Thị xã Đồng xoài

36

22

14

4.891

3.052

1.839

25195

Phường Tân Phú

7

7

 

994

994

 

25198

Phường Tân Đồng

3

3

 

447

447

 

25201

Phường Tân Bình

4

4

 

609

609

 

25204

Phường Tân Xuân

4

4

 

485

485

 

25205

Phường Tân Thiện

4

4

 

517

517

 

25207

Xã Tân Thành

5

 

5

630

 

630

25210

Xã Tiến Thành

4

 

4

473

 

473

25213

Xã Tiến Hưng

5

 

5

736

 

736

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Huyện Phước Long

57

5

52

6.084

759

5.325

25216

Thị Trân Thác Mơ

3

3

 

391

391

 

25219

Thị Trấn Phước Bình

2

2

 

368

368

 

25222

Xã Bù Gia Mập

2

 

2

209

 

209

25225

xã Đak ơ

4

 

4

426

 

426

25228

Xã Đức Hạnh

2

 

2

171

 

171

25229

Xã Phú văn

2

 

2

277

 

277

25231

Xã Đa kia

2

 

2

208

 

208

25232

Xã Phước Minh

2

 

2

174

 

174

25234

Xã Bình Thắng

2

 

2

278

 

278

25237

Xã Sơn Giang

3

 

3

322

 

322

25240

Xã Long bình

3

 

3

360

 

360

25243

Xã Bình Tân

2

 

2

271

 

271

25244

Xã Bình Sơn

3

 

3

266

 

266

25246

Xã Long Hưng

2

 

2

206

 

206

A

1

2

3

4

5

6

7

25249

Xã Phước Tín

4

 

4

358

 

358

25252

Xã Bù Nho

3

 

3

347

 

347

25255

Xã Long Hà

5

 

5

408

 

408

25258

Xã Long Tân

2

 

2

233

 

233

25261

Xã Phú Trung

2

 

2

151

 

151

25264

Xã Phú riềng

5

 

5

526

 

526

25267

Xã Phú Nghĩa

2

 

2

134

 

134

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Huyện Lộc Ninh

53

4

49

5.423

569

4.854

25270

TT Lộc Ninh

4

4

 

569

569

 

25273

Xã Lộc hoà

2

 

2

147

 

147

25276

Xã Lộc An

4

 

4

372

 

372

25279

Xã Lộc Tấn

5

 

5

603

 

603

25280

Xã Lộc Thạnh

2

 

2

176

 

176

25282

Xã Lộc Hiệp

4

 

4

317

 

317

25285

Xã Lộc Thiện

4

 

4

492

 

492

25288

Xã Lộc Thuận

3

 

3

301

 

301

25291

Xã Lộc Quang

3

 

3

284

 

284

25292

Xã Lộc Phú

3

 

3

283

 

283

25294

Xã Lộc Thành

4

 

4

425

 

425

25297

Xã Lộc Thái

2

 

2

205

 

205

25300

Xã Lộc Điền

4

 

4

414

 

414

25303

Xã Lộc Hưng

4

 

4

400

 

400

: 3cms -> upload -> ctk -> File -> DanSo
upload -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
upload -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
upload -> Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài a Trình tự thực hiện
upload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
DanSo -> PHẦn III biểu tổng hợp các biểu kết quả chủ YẾU
File -> Industrial output value at constant prices by industrial activity Tỷ đồng Bill dongs
File -> Doanh nghiệp và CƠ SỞ SẢn xuất kinh doanh cá thể Enterprise and individual business establishment
File -> Administrative Unit, Land and Climate
File -> 178 Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do trung ương quản lý theo giá so sánh phân theo ngành công nghiệp


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương