HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁNtải về 2.25 Mb.
trang1/19
Chuyển đổi dữ liệu09.07.2016
Kích2.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Hồ Sơ Yêu Cầu Chào hàng cạnh tranh

Công trình: Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Hạng mục: Nhà 03 tầng 09 phòng học (giai đoạn 1)HỒ SƠ YÊU CẦU

CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


GÓI THẦU SỐ 3:

TOÀN BỘ PHẦN XÂY LẮP CỦA DỰ ÁN

CÔNG TRÌNH:

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

HẠNG MỤC:

NHÀ 03 TẦNG 09 PHÒNG HỌC (GIAI ĐOẠN 1)

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

54 NGUYỄN TRI PHƯƠNG - THÀNH PHỐ HUẾ

CHỦ ĐẦU TƯ:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU XÂY LẮP KK

CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ

GIÁM ĐỐC
Tống Phước Hoàng Kiên

TRƯỞNG PHÒNG
Phan NamCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh xây lắp Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp của dự án công trình: Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Hạng mục: Nhà 03 tầng 09 phòng học (Giai đoạn 1).

2. Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu số 09 như trên.

3. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế.

- Địa chỉ: 24 Tố Hữu - thành phố Huế.

- Điện thoại: 054.3824575 - Fax: 054.3833049

4. Nhà thầu tham dự sẽ được mua một bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh hoàn chỉnh với giá trị là: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

- Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 9 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ: 24 Tố Hữu - thành phố Huế.

5. Tất cả hồ sơ đề xuất nộp đúng hạn và theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế theo địa chỉ nêu trên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên.

BÊN MỜI THẦU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ

TRƯỞNG PHÒNG

Phan Nam


HỒ SƠ YÊU CẦU

CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
MỤC LỤC
PHẦN A. CĂN CỨ THIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦUPHẦN B. NỘI DUNG HỒ SƠ YÊU CẦU XÂY LẮP:

B1. NỘI DUNG HỒ SƠ YÊU CẦU:

I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

II. Bảng dữ liệu dự thầu:

III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá:

1. Tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm và năng lực nhà thầu:

2. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật:


3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài liệu giá cả

IV. Biểu mẫu dự thầu:

Mẫu số 1: Đơn chào hàng

Mẫu số 2: Biểu giá chào hàng

Mẫu số 3: Bảo đảm dự thầu

Mẫu số 4: Bản cam kết

Mẫu số 5: Số liệu về tài chính

Mẩu số 6: Hồ sơ kinh nghiệm

Mẫu số 7: Năng lực thiết bị thi công của nhà thầu

Mẩu số 8: Bố trí thiết bị thi công cho gói thầu

Mẩu số 9: Năng lực nhân sự của nhà thầu

Mẫu số 10: Dự kiến bố trí nhân sự chủ chốt cho gói thầu

Mẩu số 11: Sơ đồ tổ chức hiện trường

Mẩu số 12: Dữ liệu liên danh

Mẫu số 13: Bảng kê nguồn gốc, xuất xứ vật tư sử dụng cho gói thầu

Mẫu số 14: Giải pháp quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình
B2.YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP:

I. Phạm vi công việc và tiến độ thi công:


1 . Phạm vi công việc của nhà thầu :

2.Tiến độ thực hiện của công trìnhII. Yêu cầu kỹ thuật:

 1. Vấn đề tổ chức bộ máy quản lý công trường của nhà thầu:

 2. Vấn đề hiện trường:

 3. Vấn đề lập kế hoạch cho các công việc:

 4. An toàn:

 5. Máy móc thi công:

 6. Báo cáo tiến độ:

 7. Lịch công tác tuần:

 8. Họp tiến độ:

 9. Hệ thống cao độ:

 10. Kiểm tra thiết bị và nguyên vật liệu:

 11. Bảo vệ các thiết bị và vật liệu:

 12. Biển báo công trường:

 13. Hệ thống cứu thương:

 14. Chỉ dẫn kỹ thuật:

14.1 Các tiêu chuẩn kỹ thuật tham chiếu:

14.2 Bản vẽ thi công:

14.3 Bản vẽ hoàn công:

14.4 Cao trình và mốc cao trình:III. Bản vẽ thi công - dự toán công trình:

Danh sách các bản vẽ thiết kế


B3. YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG


I. Điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng:
II. Biểu mẫu về hợp đồng:

Mẫu số 15: Mẫu Hợp đồng:

Mẫu số 16: Mẫu bảo đảm thực hiện Hợp đồng


PHẦN A : CĂN CỨ THIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU:


Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 957/BXD-VP ngày 29/09/2009 của Bộ xây dựng về quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UNBD ngày 23/08/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà Nước của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-UNBD ngày 12/9/2014 ủa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây Dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Công văn số 203/UBND-XD ngày 13/01/2015 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 1878/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND thành phố Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;

Căn cứ Văn bản số 1270/UBND-XD ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất quy mô và tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, hạng mục: Nhà 3 tầng 9 phòng học (giai đoạn 1);


Căn cứ Kết quả thẩm định số 75/TĐ-QLĐT ngày 25/8/2015 của Phòng Quản Lý Đô Thị thành phố Huế về việc Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, hạng mục: Nhà 3 tầng 9 phòng học (giai đoạn 1);


Căn cứ Quyết định số 6584/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, hạng mục: Nhà 3 tầng 9 phòng học (giai đoạn 1);

Các tiêu chuẩn quy định, quy phạm về XDCB của Nhà nước và của các nghành liên quan để áp dụng;

Thuế giá trị gia tăng theo Luật số 13/2008/QH12 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2009;

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà Nước;

Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn xác định dơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công bố giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng; Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/210 của Bộ Xây Dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây Dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm; Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/210 của Bộ Xây Dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) và Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây Dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);

Công bố số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng về việc công bố định mức vật tư trong xây dựng;

Công bố giá vật liệu xây dựng để tham khảo trong việc lập dự toán và thanh toán khối lượng công trình xây dựng cơ bản tháng 06/2015 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế;

Chứng thư Thẩm định giá số 1579/CTTĐG-CN ngày 20/7/2015 và Chứng thư Thẩm định giá số VC15/07/248/ĐS-TTH ngày 23/7/2015 của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế;

Căn cứ vào các văn bản, hồ sơ liên quan.


: dichvu -> dauthau
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
dauthau -> Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
dauthau -> Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
dauthau -> GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặN
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương