HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05tải về 1.95 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu13.07.2016
Kích1.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHỒ SƠ MỜI THẦU


Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05.

Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp (toàn bộ phần xây lắp và thiết bị).

Tên dự án: Trạm bơm Đạt Nhất-Đông Hùng, xã Phong Chương.

Ngày phát hành: 28/02/2016.

Ban hành kèm theo Quyết định: /QĐ-UBND, ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân xã Phong Chương.
LỊCH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

1

Thông báo mời thầu

Ngày 24/02/2016

Trên Báo Đấu thầu –

Bộ KH&ĐT số 33 và

Trang thông tin đấu thầu tỉnh Thừa Thiên Huế.


2

Bán hồ sơ mời thầu

Từ 8 giờ 00 phút ngày 28/02/2016 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 12/3/2016

Tại Văn phòng UBND xã Phong Chương.

Địa chỉ: Xã Phong Chương, huyện Phong Điền.3

Đi thị sát hiện trường

Nhà thầu tự tìm hiểu về hiện trường

Tại hiện trường.

4

Đóng thầu

8 giờ 00 phút ,

ngày 12/3/2016Tại Hội trường UBND xã Phong Chương.

Địa chỉ: Xã Phong Chương, huyện Phong Điền5

Mở thầu

8 giờ 30 phút ,

ngày 12/3/2016Tại Hội trường UBND xã Phong Chương.

Địa chỉ: Xã Phong Chương, huyện Phong Điền.6

Công bố kết quả đấu thầu

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt KQĐT

Thông báo trên Báo Đấu thầu - Bộ KH&ĐT và gửi cho nhà thầu.

Ghi chú: Đây là lịch đấu thầu chính thức, đề nghị các nhà thầu theo dõi và thực hiện đúng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào Bên mời thầu sẽ thông báo tới các Nhà thầu bằng văn bản chính thức.

MỤC LỤC


Mô tả tóm tắt …………………………………………………………………

4

Từ ngữ viết tắt…………………………………………………………..……

6

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU…………………………………………

7

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu ……………………………………………………

7

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu …………………………………………

36

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu……………………………..

41

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu…………………………………………………

60

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP…………………………………………

94

Chương V. Yêu cầu về xây lắp……………………………………… ………

94

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG………

140

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng……………………………………

140

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng………………………………


157

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng……………………………………………..

161MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu.Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. Yêu cầu về xây lắp

Chương này cung cấp các thông tin về thông số kỹ thuật, bản vẽ, thông tin bổ sung mô tả công trình đang được đấu thầu, các yêu cầu về nhân sự và thiết bị để thực hiện gói thầu.Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.


Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.line 19line 18

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

CDNT

Chỉ dẫn nhà thầu

BDL

Bảng dữ liệu đấu thầu

HSMT

Hồ sơ mời thầu

HSDT

Hồ sơ dự thầu

ĐKC

Điều kiện chung của hợp đồng

ĐKCT

Điều kiện cụ thể của hợp đồng

VND

đồng Việt Nam

USD

đô la Mỹ

EUR

đồng tiền chung Châu Âu

: dichvu -> dauthau
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁN
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
dauthau -> Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
dauthau -> Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
dauthau -> GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặN
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương