Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Nghị định số 22/2010/NĐ-cp ngày 09/3/2010 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tếtải về 1.77 Mb.
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích1.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

BỘ Y TẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 3978/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH TAI MŨI HỌNGBỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Biên bản họp ngày 17/4/2012 của Hội đồng nghiệm thu Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai Mũi Họng của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 115 Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai Mũi Họng.

Điều 2. Các Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai Mũi Họng này áp dụng cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Chánh thanh tra Bộ; các Vụ trưởng Cục trưởng các Vụ, Cục của Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên


 

DANH SÁCH

115 QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH TAI MŨI HỌNG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Số TT

TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

LĨNH VỰC TAI

1

Bơm hơi vòi nhĩ

2

Chích rạch màng nhĩ

3

Đặt ống thông khí màng nhĩ

4

Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ

5

Mở sào bào

6

Phẫu thuật xương chũm đơn thuần

7

Vá nhĩ đơn thuần

8

Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi

9

Mở sào bào thượng nhĩ - vá nhĩ

10

Phẫu thuật tiệt căn xương chũm

11

Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm màng não

12

Phẫu thuật xương chũm trong áp xe não do tai

13

Phẫu thuật khoét mê nhĩ

14

Phẫu thuật chỉnh hình lại hốc mổ tiệt căn xương chũm

15

Phẫu thuật đặt điện cực tai giữa

16

Tạo hình hẹp ống tai không hoàn toàn

17

Phẫu thuật tạo hình vành tai bằng sụn sườn

18

Phẫu thuật nối dây thần kinh mặt trong xương chũm

19

Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm tắc tĩnh mạch bên

20

Phẫu thuật tiệt căn xương chũm cải biên

21

Phẫu thuật mở túi nội dịch

22

Phẫu thuật giảm áp dây VII

23

Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con

24

Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp

25

Phẫu thuật lấy u thần kinh thính giác đường xuyên mê nhĩ

26

Cấy điện cực ốc tai

27

Phẫu thuật chỉnh hình tai giữa type I, II, III, IV

28

Phẫu thuật Nội soi chỉnh hình tai giữa type I, II, III, IV

LĨNH VỰC CẤP CỨU

29

Lấy dị vật mũi

30

Nhét bấc mũi trước

31

Nhét bấc mũi sau

32

Cầm máu mũi bằng Merocele

33

Lấy dị vật hạ họng

34

Lấy dị vật tai

35

Soi thanh khí phế quản, chẩn đoán và lấy dị vật

36

Soi thực quản lấy dị vật

37

Chích áp xe quanh Amidan

38

Chích áp xe thành sau họng

39

Nắn chỉnh hình tháp mũi sau chấn thương

40

Phẫu thuật chấn thương xương gò má

41

Phẫu thuật chấn thương khối mũi sàng

42

Phẫu thuật chấn thương thanh khí quản

43

Phẫu thuật mở cạnh cổ

44

Phẫu thuật mở khí quản

45

Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi

46

Phẫu thuật chấn thương xoang trán

47

Phẫu thuật chấn thương xoang sàng - hàm

48

Phẫu thuật thắt tĩnh mạch cảnh trong

49

Phẫu thuật thắt động mạch hàm trong

50

Phẫu thuật thắt động mạch cảnh ngoài

51

Phẫu thuật nội soi thắt động mạch bướm khẩu cái

52

Phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt

53

Phẫu thuật nội soi giảm áp thần kinh thị giác

LĨNH VỰC MŨI XOANG

54

Phương pháp Proetz

55

Bẻ cuốn mũi

56

Đốt cuốn mũi bằng đông điện

57

Phẫu thuật cuốn mũi dưới bằng sóng cao tần (Coblator)

58

Sinh thiết hốc mũi

59

Chọc rửa xoang hàm

60

Khoan xoang trán

61

Cắt Polyp Mũi

62

Phẫu thuật mở xoang hàm

63

Phẫu thuật nạo sàng hàm

64

Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm

65

Phẫu thuật mở xoang trán

66

Phẫu thuật nội soi mở xoang trán

67

Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn

68

Phẫu thuật thủng vách ngăn mũi

69

Phẫu thuật nội soi cắt cuốn dưới

70

Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh Vidian

71

Phẫu thuật tịt lỗ mũi sau bẩm sinh

72

Phẫu thuật mở cạnh mũi

73

Phẫu thuật cắt phần giữa xương hàm trong ung thư sàng hàm

74

Phẫu thuật nội soi cắt u xơ mạch vòm mũi họng

75

Phẫu thuật rò sống mũi

LĨNH VỰC HỌNG THANH QUẢN

76

Đốt họng hạt bằng nhiệt và đông lạnh

77

Nạo VA

78

Phẫu thuật nạo VA nội soi

79

Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản bằng thìa La Force

80

Phẫu thuật cắt Amidan

81

Phẫu thuật cắt amidan gây mê

82

Phẫu thuật cắt amidan bằng coblator

83

Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ

84

Phẫu thuật lấy đường rò cạnh cổ

85

Phẫu thuật rò khe mang I

86

Phẫu thuật lấy nang rò khe mang II

87

Phẫu thuật rò xoang lê

88

Phẫu thuật nang rò giáp lưỡi

89

Phẫu thuật lấy bỏ u nang vùng hố lưỡi thanh thiệt

90

Cắt phanh lưỡi

91

Phẫu thuật dính mép trước dây thanh

92

Phẫu thuật điều trị liệt cơ mở thanh quản hai bên

93

Phẫu thuật treo sụn phễu

94

Phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm

95

Phẫu thuật cắt một phần đáy lưỡi

96

Phẫu thuật cắt thủy giáp

97

Phẫu thuật túi thừa Zenker

98

Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong

99

Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng mảnh ghép sụn

100

Nối khí quản tận - tận

101

Phẫu thuật khối u khoảng bên họng

102

Phẫu thuật sinh thiết hạch cổ

103

Nạo vét hạch cổ chức năng

104

Nạo vét hạch cổ tiệt căn

105

Soi thanh quản trực tiếp

106

Sinh thiết thanh quản

107

Phẫu thuật mở sụn giáp cắt dây thanh

108

Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn

109

Phẫu thuật cắt bán phần họng - thanh quản trên nhẫn

110

Phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần

111

Kỹ thuật đặt van phát âm

112

Phẫu thuật cắt bỏ thủy nông tuyến mang tai bảo tồn dây VII

113

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII

114

Phẫu thuật tạo hình họng - màn hầu bằng vạt cơ - niêm mạc thành sau họng

115

Phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà (UPPP)


LỜI NÓI ĐẦU

Bộ Y tế đó xây dựng và ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật bệnh viện tập I (năm 1999), tập II (năm 2000) và tập III (năm 2005), các quy trình kỹ thuật đó là quy chuẩn về quy trình thực hiện các kỹ thuật trong khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây khoa học công nghệ trên thế giới phát triển rất mạnh, trong đó có các kỹ thuật công nghệ phục vụ cho ngành y tế trong việc khám bệnh, điều trị, theo dõi và chăm sóc người bệnh. Nhiều kỹ thuật, phương pháp trong khám bệnh, chữa bệnh đó được cải tiến, phát minh, nhiều quy trình kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh đó có những thay đổi về mặt nhận thức cũng như về mặt kỹ thuật.

Nhằm cập nhật, bổ sung và chuẩn hóa các tiến bộ mới về số lượng và chất lượng kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế đó thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh do Lãnh đạo Bộ Y tế làm Trưởng ban. Trên cơ sở đó Bộ Y tế có các Quyết định thành lập các Hội đồng biên soạn Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật trong khám, chữa bệnh theo các chuyên khoa, chuyên ngành mà Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc các Bệnh viện chuyên khoa, đa khoa hoặc các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam. Các Hội đồng phân công các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa theo chuyên khoa sâu biên soạn các nhóm Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật. Mỗi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật đều được tham khảo các tài liệu trong nước, nước ngoài và chia sẻ kinh nghiệm của các đồng nghiệp thuộc chuyên khoa, chuyên ngành. Việc hoàn chỉnh mỗi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật cũng tuân theo quy trình chặt chẽ bởi các Hội đồng khoa học cấp bệnh viện và các Hội đồng nghiệm thu của chuyên khoa đó do Bộ Y tế thành lập. Mỗi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo được nguyên tắc ngắn gọn, đầy đủ, khoa học và theo một thể thức thống nhất.

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh là tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, là cơ sở pháp lý để thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc được phép thực hiện kỹ thuật đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đồng thời cũng là cơ sở để xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật, phân loại phẫu thuật, thủ thuật và những nội dung liên quan khác. Do số lượng danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh rất lớn mà mỗi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật trong khám, chữa bệnh từ khi biên soạn đến khi Quyết định ban hành chứa đựng nhiều yếu tố, điều kiện nghiêm ngặt nên trong một thời gian ngắn không thể xây dựng, biên soạn và ban hành đầy đủ các Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật. Bộ Y tế sẽ Quyết định ban hành những Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh cơ bản, phổ biến theo từng chuyên khoa, chuyên ngành và tiếp tục ban hành bổ sung những Hướng dẫn quy trình kỹ thuật đối với mỗi chuyên khoa, chuyên ngành nhằm đảm bảo sự đầy đủ theo Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.

Để giúp hoàn thành các Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật này, Bộ Y tế trân trọng cảm ơn, biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực tổ chức, thực hiện của Lãnh đạo, Chuyên viên Cục Quản lý khám, chữa bệnh, sự đúng góp của Lãnh đạo các Bệnh viện, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa, chuyên ngành là tác giả hoặc là thành viên của các Hội đồng biên soạn, Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và các nhà chuyên môn đó tham gia góp ý cho tài liệu.

Trong quá trình biên tập, in ấn tài liệu khú có thể tránh được các sai sót, Bộ Y tế mong nhận được sự góp ý gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, 138A - Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội./.

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên
Thứ trưởng Bộ Y tế
Trưởng Ban chỉ đạo
BAN BIÊN TẬP

Chủ biên

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tếĐồng chủ biên

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

PGS.TS. Võ Thanh Quang, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

Ban thư ký

ThS. Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

PGS.TS. Lê Minh Kỳ, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Đào tạo, Quyền Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

ThS. Phạm Thị Kim Cúc, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ - Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.


BAN BIÊN SOẠN

Hội đồng Biên soạn, Hội đồng Nghiệm thu

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dung, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng, Đại học Y Dược TP HCM, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Việt Nam.

TS. Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

TS. Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

ThS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

TS. Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính.

PGS.TS. Võ Thanh Quang, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

PGS.TS. Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Việt Nam.

PGS.TS. Lương Hồng Châu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

PGS.TS. Lương Thị Minh Hương, Chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phúc, Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong, Nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Hà Nội.


Tham gia biên soạn

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

PGS.TS. Võ Thanh Quang, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

PGS.TS. Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

PGS.TS. Quách Thị Cần, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

PGS.TS. Lương Hồng Châu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

PGS.TS. Lương Thị Minh Hương, Chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS. Lê Minh Kỳ, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Đào tạo, quyền Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài An, Trưởng khoa Tai Mũi Họng trẻ em, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

PGS.TS. Phạm Tuấn Cảnh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Hà Nội.

ThS. Lê Trần Quang Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh

TS. Đoàn Thị Hồng Hoa, Phú Trưởng khoa Tai - Thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

PGS.TS. Phạm Kiên Hữu, Giảng viên Bộ môn Tai Mũi Họng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

PGS.TS. Nguyễn Thư Thế, Giảng viên Bộ môn Tai Mũi Họng, Đại học Y Huế.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phúc, Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong, Nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Hà Nội.

BSCKII. Huỳnh Bá Tân, Nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

ThS. Nguyễn Thị Tố Uyên, Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Hà Nội.

ThS. Hà Minh Lợi, Khoa Mũi xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

CN. Phan Thị Minh Thanh, Chuyên viên phòng Nghiên cứu khoa học - Đào tạo, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương