Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.82 Kb.
#21376


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 791/QĐĐC-UBND Biên Hòa, ngày 26 tháng 3 năm 2009QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 24/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa


Do sơ suất trong khâu rà soát văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đính chính sai sót trong Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 24/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa như sau:

Phần thẩm quyền ký Quyết định đã ghi:

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH”

Nay sửa lại là:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH”

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 24/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa và có hiệu lực kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 24/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai đăng tại trang 1875 công báo số 32 ngày 17/4.2009.
Каталог: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 8.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương