Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích7.59 Kb.
#3287


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1113/QĐĐC-UBND Biên Hòa, ngày 10 tháng 5 năm 2010QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 15/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật


Do sơ xuất trong khâu rà soát, soạn thảo văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 15/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật như sau:

- Tại phần quyền hạn, chức vụ của người ký văn bản đã viết là: “CHỦ TỊCH

Nay sửa lại là: “TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH”

- Tại điểm b, khoản 6 của Chỉ thị đã viết là: “Quyết định số 1067/1998/QĐ-TTg”

Nay sửa lại là: “Quyết định số 1067/QĐ-TTg”

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 15/4/2010 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật và có hiệu lực kể từ ngày ký./.CHỦ TỊCH

Võ Văn Một
Каталог: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012

tải về 7.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương