Vũ Thị Mai Giới tính: Nữ Ngày tháng/năm sinh: 05/9/1986


Loại câu hỏi điều tra, thăm dò, đánh giá mức độ tiếp thutải về 1.15 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.2.5. Loại câu hỏi điều tra, thăm dò, đánh giá mức độ tiếp thu:

Là loại câu hỏi thăm dò ý kiến của người học. Không có câu trả lời nào là sai trong này. Người học đưa ra các quan điểm của mình trong từng nội dung mà người soạn thảo câu hỏi đưa ra.Mức độ ý kiến mà người học có thể đưa ra trong trường hợp này là:

  1. Không đồng ý

  2. Không đồng ý ở một vài chỗ

  3. Không có đánh giá (Không ý kiến gì)

  4. Chỉ đồng ý ở một vài chỗ

  5. Đồng ý.


4. Thiết lập động viên:

Trong quá trình tạo các bài tập Add Question ta có thể thiết lập âm thanh vào để động viên khích lệ hoặc thông báo khi người học chọn đúng hoặc sai đáp án. Cách làm như sau:Bước 1: Sau khi thiết lập xong nội dung của một bài tập, ta tích vào phương án đúng rồi chọn nút OptionsBước 2: If correct answer (Nếu trả lời đúng – dành cho việc thông báo khi người học làm đúng); If wrong answer (Nếu trả lời sai – dành cho việc thông báo khi người học làm sai) nhấn vào nút màu đỏ để thu âm lời động viên, để tạm dừng ta nhấn vào nút Pause (chính là nút đỏ chuyển thành), để kết thúc ta nhấn vào nút vuông màu đen. Sau khi hoàn tất nhấn vào nút tam giác để nghe thử. Trong trường hợp muốn chèn âm thanh bên ngoài (như: tiếng vỗ tay, nhạc hiệu… ta nhấn vào biểu tượng quyển sổ màu vàng đang mở, chọn file âm thanh cần chèn, nhấn ok. Để hoàn tất ta nhấn Ok

5. Cài đặt kết quả hiển thị6. Cài đặt các kiểu thống kê

1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương